Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 44 guests online
Merhba fuq il-portal tax-Xewkija.
Ir-Ritratt tal-Gimgha ( il-25 il-Gimgha )
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Jun 20, 2018 at 07:07 PM
week25
 Il-Knisja Rotunda mixghula kollha
b'bozoz LEDs
 Photo : Internet
Write Comment (0 comments)
Bidu tal-Festi ta' San Gwann Battista fix-Xewkija - Hrug tal-Vara min nicca
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 16, 2018 at 07:49 PM

 

Nhar il-Hamis 14 ta’ Gunju 2018 kien l-ahhar Hamis ta’ San Gwann u l-ewwel jum tan-Novena bi thejjija ghall-Festa. Fit-8.30pm saret Velja ta’ talb immexxija miz-zghazagh li fiha sar il-hrug tal-istatwa ta’ San Gwann Battista min-nicca.Wara l-istatwa artistika tal-Battista inharget min-nicca taghha fost il-kant u l-entuzjazmu ta’ dawk kollha prezenti. Ghal din l-okkazjoni giet iffurmata wkoll orkestra zghira b’muzicisti Xewkin biex takkumpanja l-kant, taht id-direzzjoni ta’ Ivan Farrugia. Fl-ahhar tal-Velja, li ntemmet bil-Barka Sagramentali, gew ipprezentati xi bukketti tal-fjuri lil San Gwann Battista mill-Kumitati u l-Ghaqdiet tal-Festa u z-zghazagh ipprezentaw lill-Arcipriet il-gear il-gdid tal-Festa flimkien ma’ CD bl-innijiet li ser jizzanznu din is-sena.

 DSC_7684-2000
 DSC_7835-2000

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 16, 2018 at 07:55 PM )
Il-Knisja Rotunda tinxtel ghal-ewwel darba bil-bozoz LED
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 16, 2018 at 07:38 PM

Ta’ kull sena fil-jiem tal-festa l-knisja Rotunda tkun im?ejna minn barra b’g?add kbir ta’ bozoz li jag?tuha dehra tassew spettakolari. B’kollox ji?u w?ati aktar minn 4,000 bozza, ?afna minnhom tal-kulur. Din is-sena dawn il-bozoz ?ew mibdula kollha f’bozoz LEDs. Il-mixg?ela tal-knisja ?iet inawgurata mill-Ar?ipriet tax-Xewkija Mons. Daniel Xerri fit-8.15pm tal-?amis 14 ta’ ?unju 2018, ftit minuti qabel tajna bidu g?all-Velja ta’ talb li fiha sar il-?ru? tal-istatwa ta’ San ?wann Battista min-ni??a.

DSC_7583-2000
 Knisja mixghula 2018

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 16, 2018 at 07:39 PM )
Illum il-Hrug ta' San Gwann min nicca
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Jun 14, 2018 at 09:57 PM

Illum il-Hamis 14 ta' Gunju 2018 jibdew il-Festi ad unur il-Battista fix-Xewkija. Fit 8.30pm fil-Knisja Rotunda tibda Velja ta' Talb miz-zghazagh fejn waqt din il-velja isir il-hrug tal-vara artistika u devota ta' San Gwann Battista min nicca fost il-kant ta' innijiet mil-poplu Xewki.

05

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 14, 2018 at 09:58 PM )
Ir-Ritratt tal-Gimgha ( l-24 il-Gimgha )
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 13, 2018 at 04:33 PM
Week24-2000
 L-istatwa ta' San Gwann Battista
waqt id-dhul tal-purcissjoni tas-sena
2015
 Photo : Frans Galea
Write Comment (0 comments)
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Saturday, 23 rd June 2018
02:16 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org