Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 12 guests online
Xewkija Tigers
User Rating: / 2
Written by Frans Galea   
Apr 25, 2008 at 12:27 AM

It-tim tax-Xewkija Tigers illum kompla bil-preparazzjoni tieghu ghal-loghba importanti ta' nhar is-Sibt kontra S K Victoria Wanderers fit-training ground tax-Xewkija .

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 16, 2008 at 09:51 PM )
Read more...
Tieni Hamis Ta' San Gwann
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Apr 24, 2008 at 10:09 PM

Kif ghidnielkom dalghodu illejla fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija saret il-Koncelebrazzjoni tat-tieni Hamis ta' San Gwann. Fil-Quddiesa tal-lum ippriedka il-Kan.Dun Mikiel Borg.

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 06, 2008 at 02:30 PM )
Read more...
It-Tieni Hamis Ta' San Gwann
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Apr 24, 2008 at 06:39 AM

Illum il-Hamis 24 ta' April 2008 qeghdin niccelebraw it-Tieni Hamis bi preparazzjoni ghall-festa tal-Battista ta' din is-sena.  Illejla fil-Knisja Rotunda ser issir Koncelebrazzjoni Solenni li fiha ssir il-priedka dwar il-Battista mill-Kan. Dun Mikiel Borg.

Knisja Rotunda Xewkija

                   Il-Knisja Rotunda tax-XewkijaWrite Comment (0 comments)
Last Updated ( Oct 20, 2008 at 09:15 PM )
24 ta' April 2009 - Serata Kommemorativa
User Rating: / 0
Contributed by Joanna Falzon   
Apr 23, 2008 at 07:50 PM

Fl-24 ta’ April 2009, fis-sala Zakkarija Cilia li tinsab fil-kazin tas-Socjeta Filarmonika Prekursur tax-Xewkija giet imtella Serata Kommemorativa f’Gieh il-poeta Xewki Anton Haber.  Din is-Serata giet organizzata mid-direzzjoni tas-sit eletroniku www.xewkija.net fl-okkazjoni ta' l-ewwel anniversarju mit-twaqqif ta’ dan is-sit eletroniku.

 

Anton Haber
Il-Poeta Xewki Anton Haber
 

Serata Kommemorativa
 
Familjari ta' Anton Haber, Membri tal-Ghaqdiet u nies li attendew waqt is-Serata Kommemorativa li giet organizzata mid-direzzjoni ta sit eletroniku www.xewkija.net f'gieh il-Poeta Xewki Anton Haber
 
ritratt mehud min:  Stefan Bugeja

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 08, 2015 at 09:27 AM )
Innu lix-Xewkija
User Rating: / 5
Written by Claudio Vella   
Apr 23, 2008 at 07:37 PM

Innu lix-Xewkja Kantat.

 To download click here 

 

Qima naghtu Xewkin ghalenija
Ta' twelidna lir-rahal hanin;
Imkabbrin b'tifkirietu u grajjietu
Wirt mill-ghezez ta' l-ewwel Ghawdxin 

Jien nhobbok ja rahal ewlieni
Bin dil-gzira moghnija bil-frott;
Inti smajt l-ewwel kelma ta' Pawlu
Kelmet Alla liz-zmien qatt ma jhott

Rit:  Sliem ghalik ja bint Ghawdex ghaziza
Nieqa w genna ta' wliedek Xewkin!
Sliem ghalik bint Govanni l-Battista
Li bih qlubna jitghaxxqu kull hin!

Alla qieghdek sewsew f'nofs gziritna
Fuq daqsxejn t'gholja xiha fis-snin;
Ghaniek b'gens, wild il-hidma u t-tjieba,
Gens qalbieni, ferrieh u hanin.

Ismek xtered, issebbah u staghna
Meta wliedek lil Gwanni hatruk:
U b'Rotunda ta' gmiel u ta'  kobor
Mal-barrani dawn ziedu jkabbruk.

Rit:   Sliem ghalik ja bint Ghawdex ghaziza
Nieqa w genna ta' wliedek Xewkin!
Sliem ghalik  int Govanni l-Battista
Li bih qlubna jitghaxxqu kull hin!
 
Muzika tas-Surmast Carmelo Pace
Kliem ta' Anton Haber

                                                                                                             

Write Comment (2 comments)
Last Updated ( May 23, 2010 at 03:35 PM )
<< Start < Previous 351 352 353 354 355 356 357 358 Next > End >>

Results 3541 - 3550 of 3578
Thursday, 22 nd August 2019
06:29 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org