Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 3 guests online
05 ta April 1959 - Vista mil-Isqof Mons. Mikiel Gonzi
User Rating: / 0
Written by Claudio Vella   
Apr 20, 2008 at 01:00 AM

Fil-5 ta April 1959, l-Ecc. Tieghu Mons. Isqof Mikiel Gonzi kien ghamel vista fil-Parrocca tax-Xewkija.

 

etarcispofgonzi

L-Isqof Mons.Mikiel Gonzi

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 15, 2017 at 03:26 PM )
Superjura Gdida Ghal-Museum Tal-Bniet
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Apr 19, 2008 at 06:49 PM

Dan l-ahhar is-Superjura Generali tas-Socjeta tad-Duttrina Nisranija MUSEUM hatret lis-socja Marija Vella bhala Superjura tal-Museum tal-Bniet tax-Xewkija.  Marija Vella lahqet Superjura minflok Mary Jane Xuereb li kien ilha f'din il-kariga ghal dawn l-ahhar 36 sena.

Museum Bniet Xewkija
 
                  Qasam Muzew tal-Bniet XewkijaWrite Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 28, 2008 at 09:51 PM )
Thejjija Ghal-Festa
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Apr 18, 2008 at 01:16 PM

Bhalissa diversi kumitati ghaddejjin bix-xoghol bi thejjija ghall-festa tal-Battista ta' din is-sena.  Fost dawn insibu l-kumitat ta'  l-armar li bhal dejjem kompla jahdem fuq l-armar tal-Pjazza tax-Xewkija.  Ix-xoghol qed isir minn hafna membri tal-kumitat taht it-tmexxija ta' Frenc Farrugia.

Joseph Cauchi jirhama l-armar il-gdid

             Joseph Cauchi jirhama l-armar il-gdidWrite Comment (0 comments)
Last Updated ( May 06, 2008 at 02:26 PM )
Read more...
L-Ewwel Hamis ta' San Gwann
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Apr 17, 2008 at 10:09 PM

Illum il-Hamis 17 ta' April 2008 gie ccelebrat l-ewwel Hamis ta' San Gwann Battista.  Ghalhekk fil-Knisja Rotunda saret Koncelebrazjoni Solenni minn diversi Sacerdoti Xewkin fosthom l-Arcipriet Mons. Carmelo Mercieca.  Il-priedka saret minn Dun Eddie Zammit.

Dun Eddie Zammit

                  Dun Eddie Zammit waqt il-priedkaWrite Comment (0 comments)
Last Updated ( May 06, 2008 at 02:28 PM )
Merhba fuq is-sit Xewkija.net
User Rating: / 4
Written by Claudio Vella   
Apr 17, 2008 at 01:00 AM

 Nsellmulkom

Naghtukom merhba fuq dan il-portal il-gdid tax-Xewkija. Dan il portal gie varat il-Hamis 17 ta' April 2008. Fih se npoggu mhux biss ahbarijiet relatati mal-parrocca izda ukoll ahbarijiet li jirrigwardjaw ir-rahal taghna kollu.
Se npoggu ukoll artikli u ritratti li b'xi mod jew iehor ghandhom x'jaqsmu mar-rahal taghna.

Nisperaw li b'din il-website nkomplu nzommukom aggornati b'dak li qed jigri, kif ukoll biex izzommu kuntatt iktar vicin ma` rahal twelidkom. Ghaldaqstant jekk ghandek xi ideat jew tista' b'xi mod taghti kontribut lil dan il-portal, inhegguk li tikkuntatjana fuq il-posta elettronika

   

Tislijiet
Staff ta' Xewkija.net

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 07, 2008 at 11:08 AM )
<< Start < Previous 361 362 363 364 365 366 367 368 Next > End >>

Results 3671 - 3679 of 3679
Saturday, 4 th July 2020
17:24 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org