Home arrow History arrow January
January
19 ta Jannar 1992 - Il-Muzew tal-Bniet tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Jan 18, 2009 at 03:34 PM

Fis-19 ta Jannar 1992, sar tberik u tqeghid ta’ l-ewwel gebla tal-Muzew tal-bniet fi Triq l-Gharus fix-Xewkija.

 

Tqeghid L-ewwel geblea muzew Bniet
 
It-tqeghid ta' l-ewwel gebla tal-muzew tal-bniet
 
ritratt mehud : Mir-Revista Gourgion
 
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 06, 2015 at 04:00 PM )
18 ta' Jannar 1975 - Is-Superjur Bennie Mercieca PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Jan 18, 2009 at 03:30 PM

Fit-18 ta’ Jannar 1975, is-Superjur Generali tal-Muzew Cikku Saliba hatar lis-Socju Bennie Mercieca bhala Superjur tal-Muzew tas-subien tax-Xewkija.

 

Superjur Bennie mercieca
 
Is-Superjur Bennie Mercieca
 
ritratt mehud minn:  Joseph Xuereb 
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 06, 2015 at 03:59 PM )
18 ta' Jannar 1972 - Arcipriet gdid fix-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 4
Written by Joanna Falzon   
Jan 18, 2009 at 03:26 PM

Fit-18 ta Jannar 1972, Dun Karm Mercieca gie nominat sabiex jinhatar Arcipriet tax-Xewkija wara l-mewta tragika ta' l-Arcipriet Dun Guzepp Grech.

DSCN9730-500 

 LArcipriet Mons. Carmelo Mercieca

ritratt mehud: Frans Galea
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 06, 2015 at 03:57 PM )
16 ta' Jannar 2007 - Il-Koppletta ta' quddiem tal-Knisja Rotunda tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Jan 18, 2009 at 03:24 PM

Fis-16 ta’ Jannar 2007, Il-bennej Raymond Vella, flimkien mal-haddiema tieghu bdew itellghu il-gebla li kellha taghlaq il-process tal-bini tal-koppletta ta quddiem tal-knisja Rotunda tax-Xewkija. Kien waqt il-quddiesa tad-9.00 a.m. fil-Knisja Rotunda meta Dun Gorg Mercieca, Vici-parroku tal-parrocca habbar lill-poplu migbur li fi ftit tal-minuti kellha titqieghed f'postha l-ahhar gebla. Il-gebla li kellha taghlaq dan il-process tqeghdet f'postha ghal habtha tad-9.15 a.m.

 

L-ahhar Gebla
 
 
L-ahhar gebla li ghalqet il-process tal-bini tal-koppletta ta
quddiem tal-Knisja Rotunda tax-Xewkija
 
ritratt mehud mis-sit eletroniku - www.radjuprekursur.com
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 06, 2015 at 03:53 PM )
13 ta' Jannar 1942 - Vista Pastorali fix-Xewkija mil-Isqof Mons. Giovanni M. Camilleri PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Dec 28, 2008 at 01:20 PM

Fit-13 ta Jannar 1902, saret Vista Pastorali fir-rahal tax-Xewkija mil-Isqof t'Ghawdex dak iz-zmien kien Mons. Giovanni M. Camilleri.

 

Johannes Maria Camilleri 1889-1924
 
  l-Isqof Mons Giovanni M. Camilleri
 
 ritratt mehud mis-sit eletroniku - www.gozodiocese.org

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jan 13, 2021 at 01:43 PM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 Next > End >>

Results 11 - 15 of 24
Wednesday, 18 th May 2022
14:28 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org