Home arrow History arrow March
March
2 ta' Marzu 2013 - It-Tberik u l-Inawgurazzjoni ta' terf sintetiku tal-Grawnd ta' Xewkija Tigers PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Joanna Falzon   
Dec 01, 2014 at 12:19 PM

·       Fit- 2 ta' Marzu 2013, saret ic-ceremonja ta' l-inawgurazzjoni tat-turf sintetiku tal-grawnd tax-Xewkija Tigers. Wara li saret ic-cerimonja tal-okkazjoni li ghalija kienu prezenti diversi mistednin distinti fosthom il-Ministri l-Onor.Giovanna Debono u l-Onor.Chris Said, l-Onor. Membru Parlamentari Anton Refalo, is-Sindku tax-Xewkija Dr.Monica Vella u l-kunsilliera tax-Xewkija, il-Presidnet tal-MFA is-Sur Norman Darmanin Demajo u l-Presidnet tal-GFA, is-Sur Alvin Grech kif ukoll il-President, Segretarju u membri tal-kumitat, players u sapporters tax-Xewkija Tigers, sar il-kxif tal-lapida kommerattiva mil-Ministru ghal Ghawdex l-Onor.Giovanna Debono flimkien mal-President tax-Xewkija Tigers is-Sur Jeffrey Farrugia. It-tberik tal-Grawnd sar mil- Arcipriet tax-Xewkija Mons. Carmelo Mercieca.

terf sintetiku opening 2013

Kxif tal-Lapida mil-Ministru ghal Ghawdex l-Onor. Giovanna Debono

u l-President ta Xewkija Tigers, is-Sur Jeffrey Farrugia

 

Capture

Il-Lapida Kommemorattiva

 ritratti mehudin minn: Frans Galea - Xewkija.net

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 30, 2015 at 11:03 AM )
30 ta' Marzu 2014 - It-Tigers Champions ghas-Sitt darba fl-istorja taghhom PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Mar 31, 2014 at 05:16 PM

Fit- 30 ta' Marzu 2014, fil-Gozo Stadium intlaghbet il-loghba tal-Kampjonat Ghawdxi ta l-ewwel divizjoni bejn Xewkija Tigers u Nadur Youngsters, it-tigers hargu rebbieha bl-iskor ta 5-2 bil-gowls ghal Xewkija jaslu minn Ferdinando Apap, Chris Camilleri, Dene Shields (2 gowls) u Gilbert Aguis, fejn permezz ta din ir-rebha Xewkija Tigers rebhu ghas-sitt darba il-kamjonat Ghawdxin u f'75 sena ta storja ta' dan il-club.

champions 

Il-Plajers, Coach u membri tal-kumitat tax-Xewkija Tigers wara li rebhu is-sitt kampjonat fl-istorja taghhom. 

ritratt mehud minn: John Spiteri 

 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 20, 2015 at 05:06 PM )
29 ta' Marzu 2014 - It-Tim ta U15 ta' Xewkija Tigers jirbhu l-Kampjonat ghal-istagun 2013 - 2014 PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Mar 31, 2014 at 04:55 PM

Fid-29 ta' Marzu 2014, it-tim ta taht il-hmistax il-sena ta' Xewkija Tigers mexxija mill-coach Noel Cardona laghbu l-ahhar loghba kontra Oratary Youth tal-kampjonat ta taht il-hmistax il-sena ghal-istagun 2013-2014 fejn hargbu rebbieha bl-iskor ta 6-1 u b'hekk gew inkurunati champions ghal dan l-istagun li fih skurjaw b'kollox 105 goals  Wara loghba il-captain tat-tim gie pprezentat tazza kif ukoll inghatat medalja lil kull player.

 

u 15 

It-Tim ta Xewkija Tigers ta' taht il-hmistax il-sena flimkien mal-coach Noel Cardona wara li gew inkurunati champions ghal-istagun 2013-2014

ritratt mehud minn:   Hubert Saliba

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 20, 2015 at 04:59 PM )
31 ta' Marzu 2012 - It-Tigers jirbhu ghal hames darba it-tazza Jum il-Helsien PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Nov 14, 2012 at 04:34 PM

Fil-31 ta' Marzu 2012, fil-Gozo Stadium intlaghbet il-finali tat-tazza Jum il-Helsien bejn Xewkija Tigers u Nadur Youngsters.  It-Tigers rebhu din it-tazza bi skor ta 4-2 gowls li gew skurjati minn Rodney Buttigieg (2 gowls), Chris Camilleri u Mark Camilleri.  Tajjeb nghidu li din it-tazza ta Jum il-Helsien intrebhet mit-Tigers hames darbiet fl-istaguni 1979-1980, 1980-1981, 2000-2001, 2003-2004 u 2011-2012

 

DSCN0105-1024

It-Team ta Xewkija Tigers flimkien mal-membri tal-Kumitat wara li gew prezentati it-Tazza Jum il-Helsien ghal-istagun 2011-2012

ritratt mehud minn:  Frans Galea 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 20, 2015 at 05:09 PM )
30 ta' Marzu 1996 - Il-Banda Prekursur hadet sehem fil-funeral ta' Sur Ganninu Haber PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
May 18, 2009 at 04:16 PM

Fit-30 ta Marzu 1996, il-Banda Prekursur hadet sehem fil-funeral tal-President ta l-istess Socjeta is-Sur Ganninu Haber fejn akkumpanjatu b’marci funebri.  Huwa kien gie mahtur it-tnax il-President tal-Banda Prekursur fit-28 ta' Jannar 1996 fejn okkupa din il-kariga ghal tlett xhur sa meta miet fit-28 ta Marzu 1996.

 

Ganninu Haber
 
Is-Sur Ganninu Haber
 
ritratt mehud: Mill-Ktieb " Banda Prekursur 70 sena" ta Wenzu Camilleri
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 20, 2015 at 05:03 PM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Results 6 - 10 of 28
Wednesday, 5 th October 2022
13:29 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish