Home arrow History arrow April
April
20 ta' April 1809 - L-Isqof Mons. Ferdinand Mattei PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Apr 23, 2008 at 06:41 PM

 Fl-20 ta’ April 1809, l-Isqof Mons. Ferdinand Mattei ghamel vizta Pastorali fil-Knisja tax-Xewkija fi zmien l-Kappillan Dun Nikola Vella.

 

Dun Nikola Vella(2)
 
Il-Kappillan Dun Nikola Vella
 
 ritratt mehud: Mill-Ktieb "Ix-Xewkija fi Grajjiet il-Kappillani u l-Arciprieti taghha"
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 08, 2015 at 09:22 AM )
20 ta' April 2011 - Il-Funeral ta' Zakkarija Cilia PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Jun 05, 2011 at 08:22 AM

Fl- 20 ta' April 2011, sar il-funeral ta' Zakkarija Cilia.  Il-Korteo funebri beda minn triq Santa Katerina ghal Knisja Rotunda tax-Xewkija akkumpanjat mill-Banda Prekursur tax-Xewkija. Zakkarija miet it-Tlieta 19 t'April 2011 fl-eta ta' 87 sena.  Zakkarija hadem hafna ghax-Xewkija b'mod specjali ghal San Gwann, il-Knisja u l-Banda Prekursur . Huwa kien ukoll ghal bosta snin membru fil-Kumitat tal-Banda Prekursur u kien ukoll mahtur membru ononarju ghal ghomru. Kien minn ta quddiem nett sabiex tinbena is-sala l-gdida tal-kuncerti fil-kazin tal-banda fejn bhala rikonoxximent din is-sala giet imsemmija ghalih. Zarrakija kien plejer ta' Xewkija Tigers kif ukoll ghamel bosta snin fil-kumitat ta' Xewkija Tigers.  Fl-2002 Zakkarija gie moghti l-premju "Gieh ix-Xewkija".  Pero zgur u mhux forsi li  l-isbah jum ta' hajtu kien meta huwa flimkien ma' shabu poggew is-salib fuq il-koppla tar-Rotunda fl-ahhar gurnata ta' Mejju 1970.

 

 ZacharyCilia

Zakkarija Cilia 

 ritratt mehud: mis-sit eletroniku www.kzx1996.com

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 20, 2017 at 03:53 PM )
19 ta' April 2015 - Xewkija Tigers inkurunati champions ghal-istagun 2014/2015 PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Apr 23, 2015 at 08:34 AM

Fid-19 ta’ April 2015, fil-Gozo Stadium,  Xewkija Tigers gew inkurunata Champions ghal istagun 2014/2015.  Il-Captain ta’ Xewkija Tigers gie iprezentat it-tazza mill-President tal-GFA  Dr. Samuel Azzopardi.  Xewkija Tigers spiccaw fl-ewwel post tal-Klassifika tal-Kampjonat Melita ta’ l-ewwel Divizjoni t’Ghawdex b’50 punt.  Wara ic-celebrazzjonijiet mill-players, coach, kumitat u sapporters ta’ Xewkija Tigers komplew fi pjazza San Gwann Battista quddiem il-klabb ta’ Xewkija Tigers

 

11146405_869423863096668_7939139252912538577_o

Il-Players, Kumitat u Supporters fil-Gozo Stadium qabel bdiet l-ahhar loghba tal-Kampjonat ta' l-ewwel divizjoni f'Ghawdex bejn Xewkija Tigers u Nadur Youngsters 

 

11147876_869137666458621_3897190043952529581_o(1) 

Il-Players, Kumitat u s-Sapporters ta' Xewkija Tigers fil-Gozo Stadium wara li gew iprezentati it-Tazzi

 

 

Capture7 

Il-Captain ta' Xewkija Tigers Joseph Cefai jgholli it-tazza 

 

 

11118836_869046686467719_4417821646163438914_n

Players, Kumitat u Sapporters ta Xewkija Tigers waqt ic-Celebrazzjonijiet fi Pjazza San Gwann Battista 

 

ritatti mehudin minn:  Frans Galea, Xewkija.net, Ian & Coral Moyes (Visionism) u John Spiteri

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 23, 2015 at 09:05 AM )
19 ta' April 2012 - Jerga jibda jahdem l-arlogg tal-Knisja Rotunda tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Feb 15, 2013 at 09:19 AM

Fid-19 ta’April 2012, rega hadem ghal ewwel darba l-arlogg tal-knisja Rotunda tax-Xewkija dan wara li fis-sena 2011 Pullu Xerri mix-Xewkija ha l-inkarigu biex jirranga u jerga jhaddem mil-gdid dan l-arlogg antik ta l-arluggier famuz Michelangelo Sapiano li kien hadmu fis-sena 1872 ghal knisja tax-Xewkija.  Ta  min jghid li wara hafna xoghol li sar issa dan l-arlogg rega ha postu fuq il-kampnar u li ghal-ewwel darba l-arlogg qed juri l-hin fuq l-erba faccati tal-kampnar majestuz tar-Rotunda tax-Xewkija.

DSCN9849-500 

L-Arlogg qieghed jadem fuq wahda mill-Faccati tal-Knisja Rotunda tax-Xewkija

ritratt mehud minn:  Frans Galea 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 08, 2015 at 09:19 AM )
19 ta' April 1925 - Vizta Pastorali fix-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Apr 23, 2008 at 06:39 PM

Fid-19 ta’ April 1925, l-Isqof Mons. Mikiel Gonzi li dak iz-zmien kien isqof t'Ghawdex ghamel vizta Pastorali fil-Knisja tax-Xewkija fi zmien l-Arcipriet Dun Anton Grima.

 

L-Isqof Gonzi

L-Isqof Mons. Mikiel Gonzi

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 08, 2015 at 09:18 AM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Results 11 - 15 of 31
Wednesday, 18 th May 2022
15:16 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org