Home arrow History arrow April
April
18 ta' April 1960 - Vizta Pastorali fix-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Apr 23, 2008 at 06:33 PM

Fit-18 ta’ April 1861, l-Isqof Mons. Gejtan Pace Forno O.S.A ghamel vizta Pastorali fil-Knisja tax-Xewkija fi zmien l-Kappillan Dun Pietru Bartolo.

 

Dun%20Pietru%20Bartolo(1)
 
Il-Kappillan Dun Pietru Bartolo
 
 ritratt mehud: Mill-Ktieb "Ix-Xewkija fi Grajjiet il-Kappillani u l-Arciprieti taghha"

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 08, 2015 at 09:16 AM )
17 ta' April 2008 - Imnedija il-website tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Apr 17, 2018 at 01:51 AM

Fis-17 ta' April 2008, giet inawgurat il-portal bl-isem Xewkija.net. Din il-websita nistghu nghidu li hija il-vuci ta' l-ghaqdiet kollha tax-Xewkija u fija issib taghrif dwar dak kollu li ghandu x'jaqsam mar-rahal taghna.

merhba2
 
L-Ewwel ahbar fuq il-portal Xewkija.net
 
 ritratt mehud mill:  Internet

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 15, 2020 at 03:32 PM )
17 ta' April 1765 - Il-Kappillan Dun Nikol Vella PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Apr 23, 2008 at 06:26 PM

Fis-17 ta’ April 1765, twieled Nikol Vella fl-Gharb Ghawdex iben Pawlu u Evangelista li kunjomha xebba kien Gauchi.  Fis-sena 1790 Nikol Vella lahaq Sacerdot fejn fis-sena 1803 gie mahtur Kappillan tax-Xewkija.

 

Dun Nikola Vella(3)
 
Il-Kappillan Dun Nikol Vella
 
 ritratt mehud: Mill-Ktieb "Ix-Xewkija fi Grajjiet il-Kappillani u l-Arciprieti taghha"
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 08, 2015 at 09:15 AM )
16 ta' April 1996 - Is-Sur Wistin Dingli PDF Print E-mail
User Rating: / 2
Apr 23, 2008 at 06:16 PM

Fis-16 ta’ April 1996, is-Sur Wistin Dingli gie mahtur it-tlettax il-President tas-Socjeta Filarmonika Prekursur tax-Xewkija.  Huwa dam jokkupa din il-kariga sa 27 ta'Ottubru 2002

 

1_small

Is-Sur Wistin Dingli

 ritratt mehud : Mis-sit eletroniku www.radjuprekursur.com 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 08, 2015 at 09:14 AM )
15 ta' April 1859 - Il-Kappillan Dun Demitriju Galea PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Apr 23, 2008 at 06:11 PM

Fil-15 ta’ April 1859, il-Kappillan Dun Demitriju Galea halla l-Parrocca tax-Xewkija u nhatar Arcipriet tal-Parrocca taz-Zurrieq.

 

Dun%20Demitriju%20Galea(1)
 
 
Il-Kappillan Dun Demitriju Galea
 
 ritratt mehud: Mill-Ktieb "Ix-Xewkija fi Grajjiet il-Kappillani u l-Arciprieti taghha"
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 08, 2015 at 09:13 AM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Results 16 - 20 of 31
Wednesday, 18 th May 2022
15:52 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org