Home arrow History arrow April
April
7 ta' April 1905 - Il-Kappella ta' Gesu Nazzarenu PDF Print E-mail
User Rating: / 2
Apr 22, 2008 at 09:14 PM

Fis-7 ta’ April 1905, il-Kappillan Dun Pietru Pawl Ciantar kiseb l-permess wara talba li ghamel lil Isqof Camilleri sabiex jibni Oratorju dedikat lil Gesu Nazzarenu w mezzanin hdejn l-Knisja l-Qadima tax-Xewkija.   Ix-xoghol tal-bini ta' dan l-progett kien f’idejn l-bennej Pubbliju Farrugia.

 

Knisja Gesu Nazzarenu
 
Il-Kappella ta Gesu Nazzarenu
 
ritratt mehud mill-Ktieb "Ix-Xewkija Tul iz-zminijiet" 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 08, 2015 at 09:03 AM )
6 ta’ April 1991 - Miet is-Sur Toni Camilleri PDF Print E-mail
User Rating: / 3
Written by Claudio Vella   
Apr 06, 1991 at 09:13 PM

Fis-6 ta’ April 1991, miet is-Sur Toni Camilleri li kien President tal-Banda Prekursur. Huwa dam jokkupa l-kariga ta' President ta' din is-Socjeta mis-7 ta' Marzu 1974 sal-31 ta' Jannar 1982. Il-Banda hadet sehem fil-funeral tieghu fejn akkumpanjatu b’marci funebri.

 

tonicammilleri

Is-Sur Toni Camilleri
 
 ritratt mehud: mill-ktieb "Banda Prekursur 70 sena ta Wenzu Camilleri

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 08, 2015 at 09:01 AM )
05 ta April 1959 - Vista mil-Isqof Mons. Mikiel Gonzi PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Claudio Vella   
Apr 20, 2008 at 01:00 AM

Fil-5 ta April 1959, l-Ecc. Tieghu Mons. Isqof Mikiel Gonzi kien ghamel vista fil-Parrocca tax-Xewkija.

 

etarcispofgonzi

L-Isqof Mons.Mikiel Gonzi

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 15, 2017 at 03:26 PM )
02 ta’ April 1972 - L-ahhar quddiesa fil-Knisja l-Qadima tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Claudio Vella   
Apr 02, 1972 at 01:00 AM

Fit-2 ta’ April 1972, tqaddset l-ahhar Quddies fil-Knisja l-Qadima tax-Xewkija qabel ma din bdiet tinhat sabiex taghmel il-wisa ghal knisja Rotunda.  Hafna mil-iskultura tal-Knisja l-Qadima tax-Xewkija gie migbur fil-muzew ta' l-iskultura li nsibu mal-Knsija Rotunda u li ghadu jista jitgawda mil-poplu sal-gurnata tal-lum

 

knisjaqadima

Il-Knisja l-Qadima tax-Xewkija kif kienet tkun aramata ghal festa ta San Gwann Battista minn Gewwa
 
ritratt mehud: Mis-sit eletroniku www.radjuprekursur.com 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 15, 2017 at 03:27 PM )
02 ta’ April 1951 - Zjara mir-Regina Elizabetta ta' l-Ingilterra fix-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Claudio Vella   
Apr 21, 2008 at 02:51 AM

 Fit-2 ta’ April 1951, fi zmien l-Arcipriet Dun Guzepp Grech fir-rahal tax-Xewkija ghamlet zjara r-Regina Elizabetta li dak iz-zmien kienet ghadha Principessa flimkien ma' zewgha Filippu. 

 

Dun%20Guzepp%20Grech
Principessa%20Elizabetta
Dun Guzepp Grech Il-Principessa Elizabetta u L-Princep Filippu
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 15, 2017 at 03:23 PM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Results 26 - 30 of 31
Wednesday, 18 th May 2022
15:36 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org