Home arrow History arrow April
April
26 ta' April 2015 - Xewkija Tigers jghollu ghad-disa darba t-Tazza GFA PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Apr 28, 2015 at 12:06 PM

Fis-26 ta’ April 2015, Xewkija Tigers laghbu l-final tat-tazza GFA kontra Oratory Youths.  Din il-loghba spiccat bl-iskor ta’ Xewkija Tigers 2, Oratory Youths 1.  Il-gowls ghal Xewkija gew skurjati bl-ewwel gowl jasal fl-ewwel taqsima minn player ta’ Oratory Youths Keith Borg (o.g) u t-tieni gowl gie skurjat fit- tieni taqsima minn Dene Shields biex b’hekk Xewkija Tigers irnexxilhom jghollu t-tazza GFA ghad-disa darba fl-istorja ta’ dan il-club.  Ikontrolla din il-loghba r-referee Etienne Mangion. Xewkija Tigers rebhu tazza GFA f’dawn l-istaguni:

1983-1984

1984-1985

1989-1990

1990-1991

1999-2000

2001-2002

2004-2005

2011-2012

2014-2015

gfa cup 2014 2015 vision

Dr.Samuel Azzopardi President tal-GFA flimkien ma rapprezentat tal-BOV jipprezentaw it-tazza GFA lil Captain ta' Xewkija Tigers Joseph Cefai 

gfa cup 2015 john spiteri eugenio borg

 

gfa cup vision 2014 2015(1)

gfa cup 2014 2015 vision 2

 Il-Players u Kumitat ta' Xewkija Tigers wara li rebhu it-tazza GFA ghad-disa darba fl-istorja tal-Club ta' Xewkija Tigers 

ritratti mehudin minn:  Xewkija.net, Ian Moyes (Visionism), John Spiteri u Eugine Borg

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 28, 2015 at 12:25 PM )
26 ta' April 1785 - Vizta Pastorali fil-Knisja tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Apr 23, 2008 at 06:52 PM

Fis-26 ta’ April 1785, fi zmien il-Kappillan Dun Frangisk Mizzi, l-Isqof Mons. Vincenz Labini ghamel vizta Pastorali fil-Knisja tax-Xewkija.

 

Dun Frangisk Mizzi(2)
 
Il-Kappillan Dun Frangisk Mizzi
 
 ritratt mehud: Mill-Ktieb "Ix-Xewkija fi Grajjiet il-Kappillani u l-Arciprieti taghha"
 
 
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 08, 2015 at 09:31 AM )
24 ta' April 2009 - Serata Kommemorativa PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Apr 23, 2008 at 07:50 PM

Fl-24 ta’ April 2009, fis-sala Zakkarija Cilia li tinsab fil-kazin tas-Socjeta Filarmonika Prekursur tax-Xewkija giet imtella Serata Kommemorativa f’Gieh il-poeta Xewki Anton Haber.  Din is-Serata giet organizzata mid-direzzjoni tas-sit eletroniku www.xewkija.net fl-okkazjoni ta' l-ewwel anniversarju mit-twaqqif ta’ dan is-sit eletroniku.

 

Anton Haber
Il-Poeta Xewki Anton Haber
 

Serata Kommemorativa
 
Familjari ta' Anton Haber, Membri tal-Ghaqdiet u nies li attendew waqt is-Serata Kommemorativa li giet organizzata mid-direzzjoni ta sit eletroniku www.xewkija.net f'gieh il-Poeta Xewki Anton Haber
 
ritratt mehud min:  Stefan Bugeja

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 08, 2015 at 09:27 AM )
24 ta' April 1917 - Il-Festa ta' San Gwann Battista PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Apr 23, 2008 at 06:50 PM

Fl-24 ta’ April 1917, il-festa ta San Gwann Battista saret festa kmandata u ghalhekk l-istatwa tal-Battista bdiet tohrog kull sena fl-24 ta' Gunju festa ta' Twelid ta' San Gwann Battista

 

15HrugStawaKnisjaQadimaLRES
 
Festa ta' San Gwann Battista
 
ritratt mehud:  Mis-Sit Eletroniku www.radjuprekursur.com 
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 08, 2015 at 09:30 AM )
22 ta' April 2012 - It-Tigers jirbhu il-Kampjonat Ghawdxi ghal istagun 2011/2012 PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Jul 04, 2012 at 06:00 AM

Fit-22 ta April 2012,  fil-Gozo Stadium intlghabet l-ahhar loghba tal-kampjonat Ghawdxi ghal istagun 2011/2012 bejn Xewkija Tigers u Nadur Youngsters.  Il-Loghba spiccat bl-iskor ta 3-3 biex b'hekk Tigers zammew il-punt vantagg li kellhom fuq Nadur u b'hekk gew inkurunati champions tal-kampjonat Ghawdxi ghal istagun 2011/2012.  Il-gowls ghal-Xewkija Tigers gew skurjati minn Rodney Buttigieg, Mark Camilleri u John Camilleri.  Saru celebrazzjonijuiet kbar min numru kbir ta' supporters Xewkin kemm fil-ground kif ukoll komplew jiccelebraw ir-rebh ta dan l-unur prestigjuz fi Pjazza San Gwann Battista u fil-club ta Tigers. Tajjeb nghidu li it-Tigers rebhu il-kampjonat Ghawdxi ghal-hames darbiet fl-istaguni 1974-1975, 1982-1983, 1983-1984, 2000-2001 u 2011-2012.

 

Xewkija Tigers Champions 2011-12

 

     Xewkija Tigers Champions 2011/2012

ritratt mehud minn:  Frans Galea 

 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 22, 2021 at 09:06 PM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Results 6 - 10 of 31
Tuesday, 17 th May 2022
16:21 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org