Home arrow History arrow June
June
14 ta' Gunju 2018 - Il-Knisja Rotunda tinxtel ghal-ewwel darba bil-bozoz LED PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jul 09, 2018 at 04:41 PM

Nhar il-Hamis 14 ta' Gunju 2018, il-Knisja Rotunda tax-Xewkija nxtellet ghal-ewwel darba b'bozoz LEDs li jiffrankaw hafna anqas energiji. L-inawgurazzjoni saret mil-Arcipriet Mons. Daniel Xerri. Il-knisja Rotunda tiehu izjed min 4000 bozza biex tinxtell fil-jiem tal-festa.

Knisja mixghula 2018(1)

 

Write Comment (0 comments)
01 ta' Gunju 1760 - Vista Pastorali fix-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Contributed by Joanna Falzon   
Sep 18, 2015 at 09:54 AM

Fl-1 ta’ Gunju 1760, fi zmien il-Kappillan Dun Pietru Aquilina, saret vista Pastorali fil-Knisja tax-Xewkija mill-Isqof Mons. Bartillmew Rull.

 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 15, 2017 at 03:43 PM )
05 ta' Gunju 1642 - Tinbena mill-gdid il-Kappella tal-Madonna tal-Hniena PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Contributed by Joanna Falzon   
Mar 06, 2015 at 12:48 PM

Fil-5 ta’ Gunju 1642, inhareg digriet mill-Isqof Miguel Balaguer Camarosa sabiex in-Nutar Gian Paolo di Lorenzo jkun jista jerga jibni mill-gdid fuq art tieghu l-Kappella tal-Hniena b’dota ta martu Petronilla Pontremoli u li ghalhekk bdiet tinbena fl-1643.

 Tal-HnienaXewkijaOldPhoto

Kif kienet il-Kappella tal-Madonna tal-Hniena qabel is-sena 1933

ritratt mehud mill-Internet 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 15, 2017 at 03:40 PM )
06 ta' Gunju 1876 - Tinghata l-Arma tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Contributed by Joanna Falzon   
Mar 06, 2015 at 12:43 PM

Fis-6 ta’Gunju 1876, giet moghtija l-Arma tax-Xewkija mill-Prof. N.Zammit waqt iz-zjara tal-Princep ta Wales.

Arma tax-Xewkija

L-Arma tax-Xewkija

ritratt mehud minn:  L-internet 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 15, 2017 at 03:44 PM )
17 ta' Gunju 2013 - Mitt Sena fix-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Contributed by Joanna Falzon   
Jun 29, 2013 at 08:22 AM

Fis-17 ta' Gunju 2013, saret serata kommemorativa sabiex tfakkar il-mitt sena anniversarju minn meta l-ark monumentali li jintrema kull sena fil-festa ta San Gwann Battista ingghab fir-rahal tax-Xewkija.  Dan wara li dan l-ark kien sar u intrema darba biss fil-Belt Valletta ghal-okkazjoni tal-Kungress Internazzjonali Ewkaristiku fl-1913.

DSCN0346-1024 

L-Ark armat fix-Xewkija ghal-festa ta San Gwann Battista

ritratt mehud minn:  Frans Galea 

 

Ark armat fil-belt valletta

L-Ark armat fil-Belt Valletta fl-1913  fl-okkazjoni tal-Kungress Internazzjonali Ewkaristiku

 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 29, 2013 at 08:26 AM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 5 of 55
Saturday, 25 th May 2019
19:09 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org