Home arrow History arrow June
June
19 ta' Gunju 2002 - L-Iffirmar tal-gemelagg bejn ix-Xewkija u Castelvenere PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Jun 10, 2008 at 06:31 PM

Fid-19 ta’ Gunju 2002, saret ic-cerimonja ufficjali ta’ l-iffirmar tal-gemellag bejn ir-rahal tax-Xewkija u Comune Di Castelvenere. L-iffirmar sar mis-Sindku tax-Xewkija Dr.Monica Vella u s-Sindku ta’ Castelvenere Dr.Mario Scetta fi Pjazza San Gwann Battista.

 

Iffirmar gemellagg
 
Is-Sindku tax-Xewkija tiffirma il-gemellagg
 
iffirmar gemellagg 2
 
Is-Sindku ta' Castelvenere jiffirma il-gemellagg
 
ritratti mehudi minn:  www.radjuprekursur.com 
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 15, 2020 at 07:47 PM )
22 ta' Gunju 1845 - L-Istatwa ta San Gwann Battista tasal fix-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 2
Written by Joanna Falzon   
Jun 10, 2008 at 06:01 PM

Il-Hadd 22 ta’ Gunju 1845, fix-Xewkija waslet l-istatwa ta’ San Gwann Battista. Din l-istatwa hija kapulavur ta l-artist Malti Pawlu Azzopardi u hija maghmula mill-injam tal-Arznu. Din l-istatwa ngabet fi zmien il- Kappillan Dun Nikol Vella.

 

San Gwann(1)
 
L-Istatwa ta San Gwann Battista
 
ritratt mehud minn:  Joseph Xuereb 
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 29, 2021 at 10:36 PM )
21 ta' Gunju 1961 - Dijadema gdida ghall-istatwa tal-Battista PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Joanna Falzon   
Jun 10, 2008 at 05:50 PM

Fil-21 ta’ Gunju 1961, giet imzanzna d-dijadema gdida mahduma bid-deheb ghall-istatwa ta’ San Gwann Battista. 

 

i4081
 
Id-dijadema tal-istatwa tal-Battista
 
ritratt mehud minn:  www.radjuprekursur.com 
                   

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 15, 2020 at 07:21 PM )
18 ta' Gunju 1997 - Is-Sala Zakkarija Cilia PDF Print E-mail
User Rating: / 2
Written by Joanna Falzon   
Jun 10, 2008 at 05:23 PM

Fit-18 ta’ Gunju 1997, sar il-ftuh ufficjali tas-sala l-gdida tal-kazin tal-Banda Prekursur. Din is-sala kienet giet imsemmija Sala Zakkarija Cilia b'dedika lil dan il-bniedem li hadem kemm felah ghal din is-Socjeta

 

Sala Zakkarija Cilia
 
Ritratt ta' Zakkarija Cilia u Lapida li tfakkar din l-okkazjoni li jinsabu fl-istess sala
 
ritratt mehud minn:  Joanna Falzon 
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 15, 2020 at 07:46 PM )
16 ta' Gunju 1943 - It-Torri Gourgion PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Joanna Falzon   
Jun 07, 2008 at 04:19 AM

Fis-16 ta’ Gunju 1943, it-torri Gourgion bdea jitwaqqa u sa 20 jum wara safa meqrud ghal kollox. Dan gara fi zmien tieni gwerra dinjija u gie meqrud sabiex jaghmel spazju ghal ajruport li nbena fl-istess post fejn kien hemm dan il-gmiel ta torri.

 

Torri%20Giorgun
 
It-Torri Gourgion
 
ritratt mehud mill-Internet 
 
 
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 15, 2020 at 07:38 PM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 21 - 25 of 58
Tuesday, 17 th May 2022
17:05 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org