Home arrow History arrow June
June
17 ta' Gunju 1978 - Il-Konsagrazzjoni tal-Knisja Rotunda PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Jun 07, 2008 at 12:34 AM

Fis-17 ta’ Gunju 1978, l-Isqof ta’ Ghawdex ta' dak iz-zmien Mons. Nikol Guzeppi Cauchi kien ikkonsagra l-Knisja Rotunda tax-Xewkija.

Konsagrazzjoni Knisja Rotunda
 
L-Isqof Cauchi jikonsagra il-Knisja r-Rotunda
 
ritratt mehud mir-Revista Gourgion 
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 15, 2020 at 06:59 PM )
17 ta' Gunju 1975 - L-ewwel Grizma ta' l-Isqof fir-Rotunda PDF Print E-mail
User Rating: / 2
Written by Joanna Falzon   
Jun 06, 2008 at 10:30 PM

Fis-17 ta’ Gunju 1975, saret l-ewwel Grizma ta’ l-Isqof fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija minn Mons. Isqof Nikol Guzeppi Cauchi, Isqof t’Ghawdex f'dak iz-zmien.

 

 
L-Isqof Nikol G. Cauchi
 
ritratt mehud mill-Internet 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 15, 2020 at 07:42 PM )
17 ta' Gunju 2004 - Il-75 Anniversarju tal-Banda Prekursur PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Joanna Falzon   
Jun 06, 2008 at 09:46 PM

Fis-17 ta' Gunju 2004, fl-okkazjoni  tal-75 Anniversarju mit-twaqqif tal-Banda Prekursur sar programm muzikali mill-istess Banda taht il-Patrocinju tal-President ta' Malta Dr. Eddie Fenech Adami. Din is-serata kien iprezentata mis-Sur Charles Arrigo.  Fost il-mistednin li kienu prezenti ghal din is-serata, kien hemm l-Arcipriet tax-Xewkija, is-Sindku, kif ukoll membri Parlamentari Ghawdxin u l-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati. Wara li intemmet din is-serata, il-President ta' Malta kixef irhama kommemorattiva fil-Kazin tal-Banda, li tbierket mill-Ecc. Tieghu Mons Nikol G. Cauchi, Isqof ta' Ghawdex.  Wara li zaru l-Wirja li kienet qed tittella' fis-Sala tal-Kazin fl-okkazjoni tal-75 Anniversarju, il-mistednin distinti attendew ghal riceviment ta' l-okkazjoni.

 

Anniversarju%20Banda%2017%20June%2004
 
Waqt il-programm muzikali li tellet il-Banda Prekursur
 
Anniversarju%20Banda%2017%20June%202004
 

Il-President ta Malta, Dr. Eddie Fenech Adami 
jircievi tifkira ta l-okkazjoni mill-President tal-Banda Prekursur
is-Sur Louis Vella
 
 
Qxif lapida Anniversarju Banda
 
Il-President ta Malta jikxef il-lapida ta l-okkazjoni fil-Kazin tas-Socjeta
 
Kumitat%20Anniversarju%20Banda
 

F'dan ir-ritratt naraw il-President ta Malta
flimkien mal-Kumitat ta dak iz-zmien
Louis Vella, Lorrie Zammit, Joseph Spiteri, 
Carmel Grima, Francis Zammit, Carmel Azzopardi,
Donald Pace, Joanna Falzon, Darren Pace
u John Azzopardi 
kif ukoll Sindku tax-Xewkija Dr. Monica Vella
 
ritratti mehudin minn:  www.radjuprekursur.com 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 15, 2020 at 07:43 PM )
18 ta' Gunju 1978 - Il-Muzew tas-Subien PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Joanna Falzon   
Jun 06, 2008 at 08:55 PM

Fit-18 ta’ Gunju 1978, bhala parti mill-festi fl-eghluq it-tlett mitt sena Parrocca, l-Isqof Mons. Nikol G. Cauchi u l-Arcipriet Dun Karm Mercieca fethu u bierku ufficjalment il-muzew tas-subien, fost dawk prezenti kien hemm is-Superjur Generali tal-muzew u s-Superjur Giovanni Schembri K.B.O.

muzew subien xewkija
 
Muzew Subien Xewkija
 
ritratt mehud:  Muzew Subien Xewkija 
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 16, 2020 at 03:17 PM )
18 ta' Gunju 1985 - Tinghata Bandiera Gdida lil Banda Prekursur PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Jun 06, 2008 at 08:05 PM

Fit-18 ta’ Gunju 1985, Il-President tal-Banda Prekursur kien inghata bandiera gdida tas-Socjeta li din kienet giet iregalata lil Banda mil-emigranti Xewkin li kienu jghixu fl-Amerika.

 

bk1
 
 
Il-Bandiera tal-Banda Prekusur
 
ritratt mehud minn:  Joanna Falzon 
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 15, 2020 at 07:45 PM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 26 - 30 of 58
Tuesday, 17 th May 2022
17:12 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org