Home arrow History arrow June
June
18 ta' Gunju 1974 - Il-Muzew ta l-Iskultura PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Jun 06, 2008 at 07:49 PM

Fit-18 ta’ Gunju 1974, gie mbierek u miftuh ufficjalment il-Muzew ta l-Iskultura li jinsab fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija mill-Isqof t’Ghawdex ta dak iz-zmien Mons. Nikol G. Cauchi

Museum%20of%20sculpture%202
 
Parti mill-Muzew ta l-Iskultura li jinsab fil-Knisja Rotunda
 
ritratt mehud mill-Internet 
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 15, 2020 at 07:02 PM )
16 ta' Gunju 2007 - Ic-CD " Gwanni ta Qalbi PDF Print E-mail
User Rating: / 2
Written by Joanna Falzon   
Jun 03, 2008 at 07:35 PM

Fis-16 ta’ Gunju 2007, Radju Prekursur hareg CD bl-isem "Gwanni ta’ Qalbi" li fih diversi diski assocjati mal-Patrun taghna San Gwann Battista, max-Xewkija u diversi diski ohra kollha  miktubin minn Mario Borg, muzika ta' Ivan Farrugia u kantati minn Marthese Borg, tlett persuni  li kollha huma ulied ix-Xewkija.  Din ic-CD Radju Prekursur harigha fl-okkazjoni ta l-10 Anniversarju minn meta beda ixandar l-ewwel darba dan l-istazzjon.

 

postercdmarthese
 
Il-Cover ta'  CD " Gwanni ta Qalbi"
 
ritratt mehud minn:  Joanna Falzon 
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 15, 2020 at 07:41 PM )
16 ta' Gunju 2004 - Tizanza statwa ta San Gwann ghal marc tal-Gibjun PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Jun 03, 2008 at 03:32 PM

Fis-16 ta’ Gunju 2004,  sar it-tberik tal-Istatwa l-gdida li saret sabiex fil-gimgha tal-festa titella’ fuq il-pedistall fi Triq il-Kbira hdejn il-gibjun.

statwalgdida tal-gibjun
 
L-Istatwa l-gdida ta fuq il-gibjun waqt li kienet ser tingieb fix-Xewkija
 
ritratt mehud minn:  www.radjuprekursur.com 
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 15, 2020 at 07:40 PM )
15 ta' Gunju 1973 - Tberik tal-Knisja Rotunda tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Jun 03, 2008 at 12:29 PM

Fil-15 ta’ Gunju 1973, sar it-tberik tal-Knisja Rotunda tax-Xewkija mill-Isqof ta’ Ghawdex Mons. Nikol Guzeppi Cauchi.

bishop-gozo-large
 
L-Isqof Emeritus t'Ghawdex Mons. Nikol G. Cauchi
 
xewkija_thumb
 
Il-Knisja Rotunda tax-Xewkija
 
ritratti mehudin mill-Internet 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 15, 2020 at 06:24 PM )
15 ta' Gunju 1734 - Dun Pietru Aquilina PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Jun 03, 2008 at 11:24 AM

Fil-15 ta’ Gunju 1734, Dun Pietru Aquilina gie mahtur vigarju-kurat tal-Kappillan Dun Dumink Abela.

 

img20200615_13444486 
 
Il-kappilla Dun Pietru Aquilina
ritratt mehud:  Mill-ktieb "ix-Xewkija fi Grajjiet il-kappillani u l-Arciprieti taghna" ta' patri Serafin Borg 

 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 15, 2020 at 06:04 PM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 31 - 35 of 58
Tuesday, 17 th May 2022
15:26 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org