Home arrow History arrow June
June
12 ta' Gunju 2007 - Musical "Grajjietna - ix-Xewkija Tul iz-Zmien" PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Joanna Falzon   
Jun 03, 2008 at 10:00 AM

Fit-12 ta Gunju 2007, itella l-Musical “Grajjietna, ix-Xewkija tul iz-Zmien”  Dan il-musical li kellu l-produzzjoni ta Radju Prekusur gie mtella fl-okkazjoni ta gheluq l-ghaxar snin ta xandir ta Radju Prekursur.  Il-Kliem ta dan il-musical gie miktub mix-Xewki Mario Borg filwaqt li muzika giet miktuba ukoll mix-Xewki Ivan Farrugia.

 

Logo musical

Musical "Grajjietna ix-Xewkija Tul iz-zmien

IMG_1807
Waqt wahda mill-prduzzjonijiet tal-Musical "Grajjietna - ix-Xewkija Tul iz-Zmien"
IMG_1768
L-atturi, kantanti  flimkien ma dawk kollha li hadu hsieb sabiex jitella dan il-Musical
 
ritratti mehudin minn:  www.radjuprekursur.com 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 15, 2012 at 09:52 AM )
12 ta' Gunju 2005 - Titbirek l-istatwa ta San Gwann li saret mill-artist Hubert Saliba Camilleri PDF Print E-mail
User Rating: / 2
Written by Joanna Falzon   
May 30, 2008 at 05:44 PM

Fit-12 ta’ Gunju 2005,  sar it-tberik tal-istatwa l-gdida mahduma mill-istatwarju Xewki Hubert Saliba Camilleri.  Din l-istatwa inhadment sabiex intbatet lil hutna l-emigranti Xewkin li jinsabu f’Sydney l-Awstralja.  Wara li sar marc bl-istatwa b’sehem tal-Banda Prekursur mill-pltos tal-Barmil u Triq San Bert, il-marc spicca fi Pjazza San Gwann Battista fejn hemmhekk fuq iz-zuntier saru diskorsi tal-okkazjoni kif ukoll inqrat poezija miktuba minn Mario Borg.  Wara saret Quddiesa fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija fejn sar it-tberik tal-istatwa.

Tberik Statwa Hubert - marc
 
Waqt il-marc li sar bl-istatwa ta San Gwann li intbghatet f'Sydney Awstralja
 
Tberik Statwa Hubert Diskorsi
 
L-istatwarju Xewki Hubert Saliba Camilleri flimkien ma Sindku tax-Xewkija Dr. Monica Vella waqt id-diskorsi li saru ta l-okkazjoni fuq iz-zuntier tar-Rotunda
 
Tberik Statwa Hubert
 
Waqt it-tberik tal-istatwa l-gdida tal-Battista mahduma mix-Xewki Hubert Saliba Camilleri li intbghatet lil hutna l-emigranti f'Sydney l-Awstralja
 
ritratti mehudin minn:  www.radjuprekursur.com 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 15, 2012 at 09:54 AM )
12 ta' Gunju 1803 - Dun Nikola Vella PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
May 30, 2008 at 05:28 PM

 Fit-12 ta’ Gunju 1803, Dun Nikol Vella gie mahtur vigarju-kurat tal-Parrocca tax-Xewkija.

Dun Nikola Vella
Dun Nikola Vella
 
 ritratt mehud:  Mill-Ktieb "Ix-Xewkija fi Grajjiet il-Kappillani u l-Arciprieti Taghha"
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 15, 2012 at 09:55 AM )
11 ta' Gunju 1908 - Dun Anton Aquilina PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Joanna Falzon   
May 30, 2008 at 05:22 PM

Fil-11 ta’ Gunju 1908, Dun Anton Aquilina ghammed ghall-ewwel darba bhala Arcipriet tax-Xewkija.

Dun Anton Aquilina(1)
L-Arcipriet Dun Anton Aquilina
 
 ritratt mehud:  Mill-Ktieb "Ix-Xewkija fi Grajjiet il-Kappillani u l-Arciprieti Taghha"

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 15, 2012 at 09:55 AM )
11 ta' Gunju 1854 - Dun Demitriju Galea PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
May 30, 2008 at 05:13 PM

Fil-11 ta’ Gunju 1854, Dun Demitriju Galea gie mahtur Kappillan tax-Xewkija mill-Isqof ta’ Malta Mons. Publiju M. Sant.

Dun Demitriju Galea
Dun Demitriju Galea
 
 ritratt mehud:  Mill-Ktieb "Ix-Xewkija fi Grajjiet il-Kappillani u l-Arciprieti Taghha"

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 15, 2012 at 09:56 AM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 41 - 45 of 58
Tuesday, 17 th May 2022
16:03 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org