Home arrow History arrow June
June
10 ta' Gunju 2006 - Tberik tal-Qniepen il-godda tal-Knisja Rotunda tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
May 30, 2008 at 05:07 PM

Fl-10 ta’ Gunju 2006, saret il-funzjoni fi Pjazza San Gwann Battista ta tberik tal-Qniepen l-godda li ingbu mill-Ingilterra ghal Knisja Rotunda tax-Xewkija.  It-tberik tal-qniepen sar mill-Isqof t’Ghawdex Mons. Mario Grech.

tberikqniepen_026
 
Tberik tal-Qniepen mill-Isqof t'Ghawdex Mons. Mario Grech
 
tberikqniepen_027
  
 Wahda mill-Qniepen il-godda tindaqq mill-Arcipriet tax-Xewkija Mons. Carmelo Mercieca
 
ritratti mehudin minn:  www.radjuprekursur.com 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 15, 2012 at 09:58 AM )
10 ta' Gunju 1994 - Ic-Cimiterju tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Joanna Falzon   
May 25, 2008 at 08:42 PM

Fl-10 ta’ Gunju 1994, giet mbierka l-parti l-gdida tac-Cimiterju  San Gwann Battista tax-Xewkija.

 
Ic-Cimiterju San Gwann Battista tax-Xewkija
 
ritratt mehud minn:  Frans Galea 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 15, 2012 at 09:59 AM )
10 ta' Gunju 1945 - Il-Qanpiena z-zghira tal-Knisja tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Joanna Falzon   
May 25, 2008 at 08:27 PM

Fl-10 ta’ Gunju 1945, Il-qanpiena z-zghira ,li tizen qantar, giet restawrata mill-Inginier G. Falzon.

 

 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 02, 2008 at 09:45 PM )
10 ta' Gunju 1682 - Imwaqqfa l-Fratellanza tar-Ruzarju PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
May 25, 2008 at 08:23 PM

Fl-10 ta’ Gunju 1682, fi zmien il-Kappillan Dun Grezzju Farrugia giet imwaqqfa l-Fratellanza tar-Ruzarju mill-wisq. Reverendu Fra Anton De Mouray li kien il-General ta' l-Ordni tad-Dumnikani.

L-arma tal-Kunjom Farrugia
 
 ritratt mehud:  Mill-Ktieb "Ix-Xewkija fi Grajjiet il-Kappillani u l-Arciprieti Taghha"

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Sep 11, 2020 at 04:56 PM )
09 ta' Gunju 2007 - Tberik tal-Koppla ta' quddiem tal-Knisja Rotunda tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
May 25, 2008 at 08:19 PM

Fid-9 ta’ Gunju 2007, giet inawgurata il-Koppla ta' quddiem tal-Knisja Rotunda tax-Xewkija.  Wara li saret Koncelebrazzjoni Solenni mexxija mill-Isqof ta’ Ghawdex Mons. Mario Grech gie mbierek is-salib tal-koppla u wara dan l-istess salib gie mtella' u mqieghed fuq il-Koppla ta' quddiem tal-Knisja Rotunda tax-Xewkija.

 
Is-Salib li tqieghed fuq il-Koppla ta' quddiem tal-Knisja Rotunda tax-Xewkija
 
 
Waqt it-tberik tas-salib qabel ma beda jitella' fuq il-Koppla ta' quddiem tar-Rotunda
 
 ritratti mehudin minn:  Joseph Xuereb 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 15, 2017 at 03:46 PM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 46 - 50 of 58
Tuesday, 17 th May 2022
16:11 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org