Home arrow History arrow June
June
05 ta' Gunju 1642 - Tinbena mill-gdid il-Kappella tal-Madonna tal-Hniena PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Mar 06, 2015 at 12:48 PM

Fil-5 ta’ Gunju 1642, inhareg digriet mill-Isqof Miguel Balaguer Camarosa sabiex in-Nutar Gian Paolo di Lorenzo jkun jista jerga jibni mill-gdid fuq art tieghu l-Kappella tal-Hniena b’dota ta martu Petronilla Pontremoli u li ghalhekk bdiet tinbena fl-1643.

 Tal-HnienaXewkijaOldPhoto

Kif kienet il-Kappella tal-Madonna tal-Hniena qabel is-sena 1933

ritratt mehud mill-Internet 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 15, 2017 at 03:40 PM )
06 ta' Gunju 1876 - Tinghata l-Arma tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Mar 06, 2015 at 12:43 PM

Fis-6 ta’Gunju 1876, giet moghtija l-Arma tax-Xewkija mill-Prof. N.Zammit waqt iz-zjara tal-Princep ta Wales.

Arma tax-Xewkija

L-Arma tax-Xewkija

ritratt mehud minn:  L-internet 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 15, 2017 at 03:44 PM )
17 ta' Gunju 2013 - Mitt Sena fix-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Jun 29, 2013 at 10:22 AM

Fis-17 ta' Gunju 2013, saret serata kommemorativa sabiex tfakkar il-mitt sena anniversarju minn meta l-ark monumentali li jintrema kull sena fil-festa ta San Gwann Battista kien ingab fir-rahal tax-Xewkija.  Dan wara li dan l-ark kien sar u intrema darba biss fil-Belt Valletta ghal-okkazjoni tal-Kungress Internazzjonali Ewkaristiku fl-1913.

DSCN0346-1024 

 

L-Ark armat fix-Xewkija ghal-festa ta San Gwann Battista

ritratt mehud minn:  Frans Galea 

 

Ark armat fil-belt valletta

 

L-Ark armat fil-Belt Valletta fl-1913  fl-okkazjoni tal-Kungress Internazzjonali Ewkaristiku

ritratt mehud mill-Internet 

 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 15, 2020 at 07:02 PM )
17 ta' Gunju 2012 - Quddiesa ta Radd il-Hajr PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Feb 12, 2013 at 03:14 PM

Fis- 17 ta' Gunju 2012, fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija saret Koncelebrazzjoni ta' Radd il-Hajr fl-okkazzjoni tal-Hamsin sena Sacerdozju ta' Dun Gwann Attard fejn fiha n-nepputi tieghu Fr. Franklin Vella ghamel il-priedka tal-okkazzjoni. Flimkien ma' Dun Gwann ikkoncelebraw sacerdoti ohra Xewkin fosthom l-Arcipriet tax-Xewkija Mons.Carmelo Mercieca. Fil-bidu tal-Quddiesa l-Isqof t'Ghawdex Mons.Mario Grech ghadda messagg tal-okkazzjoni

 

Dun Gwann Attard

 

Dun Gwann Attard waqt il-Quddiesa ta Radd il-Hajr

 ritratt mehud minn:  Frans Galea 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 15, 2020 at 07:01 PM )
19 ta' Gunju 2012 - Inawgurazzjoni tar-Restawr tal-Faccata tal-Kazin tal-Banda Prekursur tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Feb 12, 2013 at 12:06 PM

Fid-19 ta'Gunju 2012 saret l-inawgurazzjoni tar-restawr tal-Faccata tal-Kazin tal-Banda Prekursur tax-Xewkija.  Wara li sar programm muzikali mill-Banda Prekursur, sar diskors tal-okkazjoni mis-Segretarju u l-President tal-Banda kif ukoll inqrat poezija minn Omar Camilleri.  Wara giet inawgurata l-faccata mill-President tal-Banda is-Sur Louis Vella u imbierka mill-Arcipriet tax-Xewkija Mons Carmelo Mercieca.

 

Faccata kazin 1 

Waqt ix-Xoghol tar-restaw fuq il-faccat tal-Kazin

ritratt mehud minn:  Frans Galea

 

festa_2012_10_3

 

Il-Faccata tal-Kazin tal-Banda wara li giet irestawrata

ritratt mehud mis-sit eletroniku: www.bandaprekursur.com 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 15, 2020 at 07:48 PM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 6 - 10 of 58
Tuesday, 17 th May 2022
16:31 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org