Home arrow History arrow June
June
1 ta' Gunju 1760 - Vista Pastorali PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
May 22, 2008 at 08:11 PM

Fl-1 ta’ Gunju 1760, fi zmien il-Kappillan Dun Pietru Aquilina, saret vista Pastorali fil-Knisja tax-Xewkija mill-Isqof Mons. Bartillmew Rull.

 

Dun Pietru Aquilina
IL-Kappillan Dun Pietru Aquilina
 
 ritratt mehud:  Mill-Ktieb "Ix-Xewkija fi Grajjiet il-Kappillani u l-Arciprieti Taghha"

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 15, 2020 at 03:57 PM )
07 ta' Gunju 2006 - Sett ta' Qniepen Godda ghar-Rotunda PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Joanna Falzon   
May 22, 2008 at 08:01 PM

Fis-7 ta’ Gunju 2006, waslu minn Malta is-sett tal-Qniepen godda ghal-Knisja Rotunda tax-Xewkija.  Dawn il-qniepen gew milqugha fl-Imgarr Ghawdex mill-Poplu Xewki.  Il-qniepen itellghu b’korteo sax-Xewkija.  Fil-bidu ta’ Triq San Bert,  il-Qanpiena il-Kbira tnizzlet minn fuq it-trailer u tpoggiet fuq karru fejn giet migbuda mill-Poplu Xewki sa Pjazza San Gwann Battista.   Ghal din l-okkazjoni hadet sehem ukoll il-Banda Prekursur  tax-Xewkija.

 Is-sett ta Qniepen l-godda ghal Knisja Rotunda

Il-Qanpiena l-Kbira tingibed mill-poplu Xewkija minn hdejn il-Kappella tal-Madonna tal-Hniena fi Triq San Bert  sa Pjazza San Gwann Battista

Il-Qanpiena l-Kbira titpogga fuq il-pedestall tal-gebel fi Pjazza San Gwann Battista flimkien mal-qniepen l-ohra biex jitgawdew min-nies li zaru x-Xewkija fil-Festa ta' San Gwann 2007

 

ritratti mehudin minn: www.radjuprekursur.com 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 15, 2017 at 03:46 PM )
07 ta' Gunju 1908 - Jinhatar it-tieni Arcipriet tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Joanna Falzon   
May 22, 2008 at 07:50 PM

Fis-7 ta’ Gunju 1908, Dun Anton Aquilina nhatar Arcipriet tal-Parrocca tax-Xewkija wara li kien miet l-ewwel Arcipriet ta din il-Parrocca Dun Pietru Pawl Ciantar.

It-tieni Arcipriet tax-Xewkija Dun Anton Aquilina
 
 ritratt mehud:  Mill-Ktieb "Ix-Xewkija fi Grajjiet il-Kappillani u l-Arciprieti Taghha"
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 15, 2017 at 03:45 PM )
06 ta' Gunju 2007 - Relikwa ta' San Gorg Preca fix-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 3
Written by Joanna Falzon   
May 22, 2008 at 07:44 PM

Fis-6 ta’ Gunju 2007, saret celebrazzjoni ta' talb ghat-tfal kollha ta' l-iskejjel primarji t’Ghawdex.  Ghal din ic-celebrazzjoni fil-prezenza tar-relikwa ta’ San Gorg Preca, il-Knisja Rotunda, Santwarju Djocesan, kienet mimlija bit-tfal li ngabru biex jitolbu flimkien. Waqt din ic-celebrazzjoni, li tmexxiet mill-Isqof ta’ Ghawdex Mons. Mario Grech, attendew ukoll il-postulatur tal-kawza tal-Kanonizzazzjoni Mons Charles Scicluna, l-Arcipriet tax-Xewkija Mons Carmelo Mercieca, kif ukoll bosta sacerdoti ohrajn. Prezenti wkoll kien hemm is-Sindku tax-Xewkija Dr. Monica Vella. Bhala parti mill-programm saret ukoll mima dwar il-hajja ta’ Dun Gorg Preca, kif ukoll sar il-bews tar-relikwa mit-tfal.

L-Arcipriet tax-Xewkija bir-relikwija ta' San Gorg Preca
L-Isqof Grech bir-relikwija ta' San Gorg Preca, prezenti tfal mill-iskejjel Ghawdxin
 
ritratti mehudin minn:  Frans Galea 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 15, 2017 at 03:44 PM )
4 ta' Gunju 1943 - L-Istatwa ta' San Gwann Battista PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
May 22, 2008 at 07:37 PM

 Fl-4 ta’ Gunju 1943, l-istatwa ta’ San Gwann Battista giet mizbugha mill-pittur G. Briffa.

San Gwann
L-istatwa ta San Gwann Battista

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 30, 2008 at 05:33 PM )
<< Start < Previous 11 12 Next > End >>

Results 51 - 55 of 58
Thursday, 21 st October 2021
07:40 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org