Home arrow History arrow September
September
26 ta' Settembru 1706 - Dun Pietru Aquilina PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Sep 16, 2008 at 07:24 PM

Fis-26 ta’ Settembru 1706, twieled Pietru Aquilina fiz-Zebbug Ghawdex, iben Salvu u Tereza kunjoma xebba Tabone.  Pietru gie ordnat sacerdot  fis-sena 1730.  Huwa gie mahtur Kappillan tax-Xewkija fis-sena 1735 u dam Kappillan tax-Xewkija ghal 39 sena shah.

 

Dun Pietru Aquilina

  
Il-Kappillan Dun Pietru Aquilina
 
ritratt mehud mill- Ktieb "Ix-Xewkija fi grajjiet il-Kappillani u l-Arciprieti taghha" 
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 03, 2021 at 08:45 PM )
25 ta' Settembru 1941 - L-Arcipriet Dun Karm Mercieca PDF Print E-mail
User Rating: / 3
Written by Joanna Falzon   
Sep 16, 2008 at 07:22 PM

Fil-25 ta’ Settembru 1941, twieled Dun Karm Mercieca iben Marcell u Terezina Mercieca,  Huwa lahaq Sacerdot fis-sena 1964 u lahaq Arcipriet tax-Xewkija fis-sena 1972.

 

arcipriet
 
L-Arcipriet tax-Xewkija Mons. Carmelo Mercieca
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 03, 2021 at 08:45 PM )
24 ta' Settembru 1683 - Dun Melkjor Camilleri PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Sep 16, 2008 at 07:19 PM

Fl-24 ta’ Settembru 1683, Dun Melkjor Camilleri inhatar Vigarju Kurat tal-Parrocca tax-Xewkija wara l-mewt ta l-ewwel Kappillan tax-Xewkija Dun Grezz Farrugia.

 

Arma Kunjom Camilleri

L-Arma tal-kunjom Camilleri

Ritratt mehud mill-Ktieb "Ix-Xewkija fi grajjiet il-kappillani u l-Arciprieti taghha" 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 03, 2021 at 08:47 PM )
23 ta' Settembru 1990 - L-Istatwa ta Sant Elija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Sep 16, 2008 at 07:17 PM

Fit-23 ta’ Settembru 1990, fix-Xewkija saret it-tifkira ta’ gheluq il-mitejn sena minn meta l-istatwa ta Sant’ Elija ingabet fil-Knisja tax-Xewkija.

 

051004
 
L-Istatwa ta Sant' Elija li tinsab fir-Rotunda tax-Xewkija
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 03, 2021 at 08:48 PM )
22 ta' Settembru 1859 - Dun Pietru Bartolo PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Sep 16, 2008 at 07:14 PM

Fit-22 ta’ Settembru 1859, Dun Pietru Bartolo gie mahtur id-disa' Kappillan tax-Xewkija.  Huwa dam Kappillan tax-Xewkija ghal hames snin sal-1864.

 

Dun Pietru Bartolo
 
 Il-Kappillan Dun Pietru Bartolo
 
 ritratt mehud mill- Ktieb "Ix-Xewkija fi grajjiet il-Kappillani u l-Arciprieti taghha" 
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 03, 2021 at 08:50 PM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 Next > End >>

Results 6 - 10 of 24
Wednesday, 18 th May 2022
14:46 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org