Home arrow History arrow October
October
26 ta' Ottubru 2003 - 50 Sena Legjun ta Marija fix-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Oct 26, 2008 at 06:21 PM

Fis-26 ta’ Ottubru 2003, saret Koncelebrazzjoni Solenni fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija imexxija minn Mons. Ruzar Borg fl-okkazjoni tal-50 Anniversarju mit-twaqqif tal-Legjun ta Marija fix-Xewkija.  Ghal din l-okkazjoni fuq il-parti ta wara tal-Knisja Rotunda tax-Xewkija saret wirja dwar il-hidma tal-Legjun ta Marija

legionwirja1
Il-Wirja li saret fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija fl-okkazjoni tal-50 Anniversarju mit-twaqqif tal-Legjun ta Marija fix-Xewkija
Write Comment (0 comments)
25 ta' Ottubru 1699 - Vista Pastorali fix-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Joanna Falzon   
Oct 26, 2008 at 06:17 PM

Fil-25 ta’ Ottubru 1699, l-Isqof Mons David Cocco Palmieri ghamel Vista Pastorali fir-rahal tax-Xewkija.

 

david cocco palmieri

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Oct 25, 2017 at 11:15 AM )
24 ta' Ottubru 1729 - Vizta Pastorali fix-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Joanna Falzon   
Oct 26, 2008 at 06:15 PM

Fl-24 ta’ Ottubru 1729, l-Isqof Mons. Pawl Alpheran de Bussan waqt li kien f’Ghawdex ghamel Vista Pastorali fir-rahal tax-Xewkija.

Paul_Alpheran

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Oct 24, 2016 at 07:45 AM )
22 ta' Ottubru 2004 - Is-Sitt Kungress Internazjonali tas-Sacerdoti PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Oct 26, 2008 at 06:00 PM

Fit-22 ta’Ottubru 2004, sar l-gheluq tas-sitt Kungress Internazzjonali tas-Sacerdoti fil-gzira Ghawdxija. Madwar sitt Kardinali, 15 il-Isqof u 800 Sacerdoti gew nilqughin kollha fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija li ghal din l-okkazjoni kienet imzejna bl-ilbies tal-festa sabiex jintemm dan il-Kungress Internazzjonali tas-Sacerdoti.

 

kungress_internazzjonali_20
Il-Kardinali, l-Isqfijiet u Sacerdoti minn madwar id-Dinja milqghuin fi Pjazza San Gwann Battista tax-Xewkija
kungress_internazzjonali_10
Waqt il-Funzjoni tas-sitt Kungress Internazjonali tas-Sacerdoti fil-Knisja Rotunda

 

kungress_internazzjonali_07
Il-Kadinali li kienu prezenti waqt dan il-Kungress flimkien ma l-Isqof Emeritus ta Ghawdex Mons. Nikol G. Cauchi
Write Comment (0 comments)
21 ta' Ottubru 2002 - Is-Sur Wenzu Camilleri PDF Print E-mail
User Rating: / 2
Written by Joanna Falzon   
Oct 26, 2008 at 05:52 PM

Fil-21 ta’ Ottubru 2002, il-Banda Prekursur hadet sehem fil-funeral tas-Sur Wenzu Camilleri li kien President ta l-istess Banda. Huwa dam jokkupa il-kariga ta President mill-1963 sa l-1974.  Il-Banda Prekursur akkumpanjat il-funeral tieghu b’marci funebri minn hdejn id-dar tieghu fi Triq il-Mithna sal-Knisja Rotunda tax-Xewkija fejn hemmhekk saritlu il-Quddiesa u wara gie midfun fil-qabar ta-Banda Prekusur fic-Cimiterju San Gwann Battista tax-Xewkija.

funeral lorenzo camilleri
Waqt il-Funeral ta Wenzu Camilleri akkumpanjat mill-Banda Prekursur tax-Xewkija
Write Comment (0 comments)
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Results 11 - 15 of 35
Tuesday, 17 th May 2022
16:10 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org