Home arrow History arrow October
October
17 ta' Ottubru 1949 - Ic-Cimiterju tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Joanna Falzon   
Oct 18, 2008 at 07:37 PM

Fis-17 ta’ Ottubru 1949, inbeda x-xoghol fic-cimiterju l-gdid tax-Xewkija.

cimiterju1
Ic-Cimiterju San Gwann Battista tax-Xewkija

 

Write Comment (0 comments)
16 ta' Ottubru 1694 - Il-Kappillan Dun Girgor Camilleri PDF Print E-mail
User Rating: / 2
Written by Joanna Falzon   
Oct 18, 2008 at 07:33 PM

Fis-16 ta’ Ottubru 1694, il-kappillan Dun Girgor Camilleri li dak iz-zmien kien Kappillan tax-Xewkija gie mahtur Kappillan d’Ubbidjenza ta’ l-Ordni ta’ San Gwann ta Malta

salib
Is-Salib tal-Kavallieri ta l-Ordni ta San Gwann ta Malta
Write Comment (0 comments)
15 ta' Ottubru 1875 - IL-Kappillan Dun Pawl Grech PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Oct 18, 2008 at 07:26 PM

Fil-15 ta’Ottubru 1875, b’Atti tan-Nutar Frangisk Calleja omm il-Kappillan Dun Pawl Grech li dam bhala Kappillan tax-Xewkija mis-sena 1850 sa l-1854 halliet zewg legati ta’ Quddies fil-parrocca tax-Xewkija.  Wahda issir fl-4 ta’ Marzu jum il-Mewt tal-Kappillan Dun Pawl Grech u l-ohra issir fis-16 ta’ Dicembru fl-ewwel jum tan-Novena tal-Milied.

Dun Pawl Grech(1)
Dun Pawl Grech

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Feb 13, 2009 at 07:42 PM )
14 ta' Ottubru 1971 - L-Arcipriet Grech PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Oct 16, 2008 at 04:09 PM

Fl-14 ta’ Ottubru 1971, l-Arcipriet Dun Guzepp Grech wegga gravi f’incident fl-Imgarr Ghawdex meta kien fi triqtu lejn Malta sabiex imur jordna l-hgieg ghal-Knisja Rotunda tax-Xewkija.

Hgieg Knisja
Il-Hgieg tal-Knisja Rotunda tax-Xewkija

 

Write Comment (0 comments)
13 ta' Ottubru 1639 - Twieled l-ewwel Kappillan li kellu ir-rahal tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Joanna Falzon   
Oct 16, 2008 at 04:05 PM

Fit-13 ta’ Ottubru 1639, twieled Grezzju Farrugia fil-Belt Valletta iben Pawlu u Marjanna Farrugia.  Fis-sena 1665 Grezzju gie ordnat sacerdot fejn fis-27 ta’ Novembru 1678, l-Isqof Mons. Mikiel Glormu Molina hatru bhala l-ewwel Kappillan tal-Knisja tax-Xewkija.

Arma Kunjom Farrugia
L-Arma tal-Kunjom Farrugia
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 09, 2008 at 06:36 PM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Results 21 - 25 of 35
Wednesday, 18 th May 2022
15:25 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org