Home arrow History arrow November
November
10 ta' Novembru 2016-Jasal ix-Xewkija l-Orgni l-gdid tar-Rotunda PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jan 01, 2017 at 06:29 PM

Nhar il-Hamis 10 ta' Novembru 2016, ghal 4.30pm wasal ix-Xewkija l-Orgni il-gdid tal-Knisja Rotunda. L-orgni wasal Malta nhar it-Tlieta 8 ta' Novembru biex imbaghad wasal Ghawdex il-bierah. Jilqghu il-wasla ta' l-orgni kien hemm l-Arcipriet Mons. Daniel Xerri, Mons. Carmelo Mercieca, Dun Gorg Mervieca ,il-haddiema inglizi li ser jimmuntaw l-orgni. Noel Gallo li ddisinja l-orgni u ha hsieb ix-xoghol u hafna Xewkin li wara taw daqqa t'id biex jingarru il-partijiet kolla ghal-knisja.

wasla orgni gdid

 

Write Comment (0 comments)
8 ta' Novembru 2015-Mons. Daniel Xerri jinghata l-pussess bhala Arcipriet Gdid tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Nov 07, 2016 at 07:31 AM

Nhar il-Hadd 8 ta' Novembru 2015, Mons. Daniel Xerri inghata l-Pussess bhala Arcipriet ial-Parrocca tax-Xewkija mill-Isqof t'Ghawdex Mons. Mario Grech fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija.

pussess Arc. D.Xerri
 Mons. Daniel Xerri jiffirma bhala Arcipriet

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 29, 2016 at 06:44 PM )
28 ta'Novembru 2015- Iz-ziemel Royal In ta' sidien Xewkin jirbah it-Tazza Queen Elizabeth II PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Sep 15, 2016 at 08:31 PM

Nhar is-Sibt 28 ta' Novembru 2015 fil-Korsa tal Marsa kien hemm programm specjali ta' tigrijiet ghax kien hemm prezenti r-Regina Elizabetta II ta' l-Ingilterra. Infatti wahda mit-tigrijiet  kienet ghat-Tazza ''Queen Elizabeth II'' u din intrebhet miz-ziemel ''Royal In'' li huwa tax-Xewki Nathan Cauchi filwaqt li l-gerrej kien Marco Debono mix-Xewkija ukoll.

marco debono
 Marco Debono qed jigi moghti t-Tazza
mir-Regina Elizabbetta II

 

Write Comment (0 comments)
3 ta' Novembru 2002 - Is-Sur Louis Vella PDF Print E-mail
User Rating: / 2
Contributed by Joanna Falzon   
Mar 23, 2013 at 10:51 AM

Fit-3 ta'Novembru 2002, is-Sur Louis Vella inhatar l-erbatax il-President tas-Socjeta Filarmonika Prekursur.  Huwa inhatar President wara il-President onorarju is-Sur Wistin Dingli.   Louis ghadu jokkupa il-kariga ta President sal gurnata tal-lum

 

louis vella

 

Is-Sur Louis Vella - L-Erbatax il-President tal-Banda Prekursur 

ritratt mehud minn:  Frans Galea 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 03, 2013 at 01:21 AM )
30 ta' Novembru 1973 - Banda Prekursur PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Contributed by Joanna Falzon   
Nov 11, 2008 at 04:58 PM

Fit-30 ta’ Novembru 1973, il-Banda Prekursur akkumpanjat il-funeral tal-Bandist Joe Haber li miet fl-eta ta’ 25 sena min fejn il-mithna sal-knisja Parrokjali b’marci funebri.

Joe Haber(1)
Joe Haber

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Feb 15, 2009 at 03:01 PM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Results 1 - 5 of 26
Saturday, 25 th May 2019
18:56 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org