Home arrow History arrow December
December
12 ta' Dicembru 2013 - Dun Guzepp Camilleri fl-laqgha mal-Papa Frangisku PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jul 15, 2015 at 02:40 AM

Fit 12 ta' Dicembru 2013, il-missjunarju Xewki Dun Guzepp Camilleri kellu laqgha fil-Vatikan mal-Papa Frangisku fejn huwa pprezentalu ktieb fuq l-isptar ''San Juan Bautista''' li Dun Guzepp kien bena fil-Guatemala.

Dun Guzepp Camilleri mal-Papa Frangisku
 
Dun Guzepp Camilleri flimkien mall-Papa Frangisku 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 15, 2020 at 04:54 PM )
9 ta' Dicembru 1962 - Konfront dirett bejn zewg timijiet mir-rahal tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Mar 02, 2015 at 12:50 PM

Fid-9 ta’Dicembru 1962, Fl-istagun 1962/1963 ta tieni Divizjoni tal-GFA, insibu li kien hem zewg timijiet jikompetu kontra xulxin mir-rahal tax-Xewkija.  Dawn kienu ix-Xewkija Rovers u Xewkija St.John u ghalhekk f’ din id-data dawn iz-zewg timijiet kellhom l-ewwel konfront taghhom kontra xulxin loghba li spiccat bl-iskor ta’1-0 favur Xewkija Rovers b’gowl ta’ Joseph Spiteri.

 

Xewkija Rovers and Xewkija St John

Il-Players ta zewg timijiet Xewkija Rovers u Xewkija St.John qabel il-partita ta 1962

ritratt mehud minn:  www.xewkijatigersfc.com 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 15, 2020 at 04:45 PM )
13 ta' Dicembru 2010 - Ghoti ta' l-unur ''Gieh ghas-Servizz lir-Republika ta' Malta'' lil Paul Haber PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
May 06, 2013 at 01:03 PM

 Fit-13 ta' Dicembru 2010,  l-artist Xewki Paul Haber ircieva l-Unur tas-Servizz lir-Republika ta' Malta mil-President ta' Malta l-Ecc.Tieghu George Abela ghas-servizz tieghu bl-arti tac-Ceramika .

 Paul Haber

 Paul Haber jircievi l-Unur minghand
       il-President ta' Malta

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 16, 2013 at 03:39 PM )
2 ta' Dicembru 2011 - 150 sena skola fix-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Jun 27, 2012 at 07:32 AM

 Il-Gimgha 2 ta' Dicembru 2011 gie imfakkar il-150 sena anniversarju mil-ftuh ta' l-ewwel skola fix-Xewkija .  L-Ewwel skola infethet fi triq San Katerina fil-post fejn illum insibu is-Socjeta Filarmonika Prekursur.  Fl-iskola Primarja tax-Xewkija saret serata biex tfakkar din il-grajja kbira ghar-rahalna . Saret  Quddiesa ta' Ringrazzjament mil-Isqof t'Ghawdex Mons. Mario Grech flimkien ma' l-Arcipriet tax-Xewkija Mons. Carmelo Mercieca u sacerdoti ohra.  Inkixfet Lapida Kommerattiva u kien hemm ukoll wirja ta' oggetti dwar l-iskola u fl-ahhar il-Ministru ghal-Ghawdex Govanna Debono ghamlet diskors ta' l-okkazzjoni u hawlet sigra fil-gnien ta' l-Iskola

150 sena skola 

Il-Lapid Kommemorativa 

ritratt mehud: Frans Galea 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Aug 01, 2012 at 06:36 AM )
22 ta' Dicembru 2010 - Il-Patriott Xewki Ganni Pace PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Joanna Falzon   
Jun 05, 2011 at 09:07 AM

 L-Erbgha 22 ta' Dicembru 2010 inghata l-ahhar tislima lil  Patrijott Xewki Ganni Pace li miet is-Sibt 18 ta'  Dicembru.  Il-Korteo funebri telaq minn hdejn il-Mithna tax-Xewkija akumpanjat mil-Banda Prekursur ghal-Knisja Rotunda tax-Xewkija fejn saret Quddiesa Presente Cadavere mil-Arcipriet Mons. Carmelo Mercieca flimkien ma' sacerdoti ohra . Ganni kien jahdem hafna ghax-Xewkija.  Huwa kien jghaddi granet shah matul sena kollha jahdem fl-Ghaqda ta' l-armar. Barra dan Ganni kien ukoll jghin hafna lil Banda Prekursur fejn kien liu snin shah jerfa il-Katuba. Ganni Pace kien mominat kemm il-darba ghal premju "Gieh ix-Xewkija".

 

 DSCN5586-1024

Ganni Pace flimkien mall-Banda Prekursur fis-Sajf 2010

 

DSCN5039-1024

 

Ganni Pace flimkien ma membri ohra tal-ghaqda ta l-armar, jarmaw ghal festa ta San Gwann Battista tas-sena 2010 

ritratt mehudin :  Frans Galea  

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Dec 20, 2015 at 04:33 AM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Results 6 - 10 of 27
Tuesday, 17 th May 2022
16:07 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org