Home arrow Sports
News - Sport Section
Video : Xewkija Tigers kontra Gzira United PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Aug 16, 2011 at 12:34 AM
Dan huwa video clip tal-loghba ta' hbiberija li Xewkija Tigers laghbu kontra Gzira United fil-grawnd tas-Siggiewi nhar it-Tlieta 9 ta' Awwissu 2011. [ Video: John Spiteri ]
 
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Aug 19, 2011 at 12:45 AM )
Xewkija Tigers jigu draw kontra Gzira United PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Aug 11, 2011 at 08:02 AM
Nhar it-Tlieta 9 ta' Awwissu 2011, it-tim tax-Xewkija Tigers ghamel friendly ohra kontra tim Malti. Din id-darba t-Tigers laghbu kontra Gzira United fil-grawnd tas-Siggiewi. Il-loghba intemmet 2-2 u ghax-Xewkija skorja gol Cristian Bugeja u l-gol l-iehor gie minn auto-gol. Ix-Xewkija taw prova li zewgt players ohra barranin.
xewkija tigers log
 l-arma tax-Xewkija Tigers
 
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Aug 13, 2011 at 09:22 AM )
Read more...
Video: Laqgha u BBQ ghal-Players u Supporters tax-Xewkija Tigers PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jul 24, 2011 at 10:52 AM
Dan huwa video clip tal-laqgha u BBQ li saret ghal-players u supporters tat-tim tax-Xewkija Tigers nhar il-Gimgha 22 ta' Lulju 2011.[ Video: Frans Galea ]
 
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jul 24, 2011 at 11:00 AM )
BBQ kbir ghal-Kumitat, Players u Supporters tax-Xewkija Tigers PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Jul 23, 2011 at 02:54 PM
Wara li ntemmet il-laqgha ghal-players tat-tim tax-Xewkija Tigers u li saret il-bierah il-Gimgha 22 ta' Lulju sar BBQ kbir quddiem il-Club. Ghalija kienu mistiedna ukoll is-supporters u nistghu nghidu li dawn kienu numeruzi hafna. Prezenti kien hemm ukoll il-kumitat flimkien mal-coach, l-ass. coach u l-players kollha. [ Ritratti: Frans Galea ]
 DSCN8147-1024
 Players u supporters waqt l-ikla
 
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jul 23, 2011 at 03:00 PM )
Read more...
Laqgha ghal-Players tax-Xewkija Tigers qabel il-bidu ta' l-Istagun 2011/12 PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Jul 23, 2011 at 01:17 AM
     Il-bierah il-Gimgha 22 ta' Lulju 2011 fis-sala tal-Club tax-Xewkija Tigers saret laqgha ghal-players kollha li ser jilghabu max-Xewkija Tigers fl-istagun li gej. Il-laqgha kienet indirizzata mis-Segretarju Joseph Attard, il-coach Simon Cassar, l-ass.coach Noel Cardona u l-president Jeffrey Farrugia. Il-coach fisser fid-dettal il-programm tieghu tat-training li ser jibda nhar it-Tnejn 25 ta' Lulju 2011. Huwa imbaghad introduca lil ass.coach li minn nahha tieghu fisser kif ser jkun qed jahdem mal-coach u dak li jistenna mil-players kollha. Flahhar  tkellem il-President tax-Xewkija Tigers Jeffrey Farrugia li qal li jittama li din is-sena it-tim jikseb izjed successi u li  jmur tajjeb fil-Kompetizzjoni ta' l-F.A. Trophey ta' Malta. Fl-ahhar gew ipprezentati il-players godda li nghaqdu mat-Tigers ghal-istagun li gej. Dawn huma l-ahwa Cris u John Camilleri, Elton Vella u Franklee Galea. Huma gew ipprezentati il-gear mil-President Jeffrey Farrugia . [ Ritratti: Frans Galea ]
laq1
 Il-Players godda flimkien mal-coach
u l-kumitat

 
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Aug 16, 2011 at 08:03 AM )
Read more...
<< Start < Previous 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Results 51 - 55 of 262
Wednesday, 25 th May 2022
05:22 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org