Home arrow News arrow Skola
News - Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija
Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Claudio Vella   
Oct 01, 2009 at 08:59 PM

Sinjuri,
             nixtieq ninfurmakom li kien hemm tliet nominazzjonijiet ghall-hatra ta' genituri fil-Kunsill Skolastiku ta' din l-iskola. Ghalhekk mhux se ssir elezzjoni.

Il-membri l-godda huma Ms Nicolette Azzopardi, Ms Antoinette Bajada, Ms Raphaela Pace.
Filwaqt li nirringrazzja lill-genituri li kienu fil-Kunsill precedenti, nawgura lil dawn kull success.
L-ghalliema se jibqghu l-istess, jigifieri, Ms Mary Rose Cini, Mr Victor Grech u Ms Tania Vella.

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Oct 01, 2009 at 08:00 PM )
Read more...
Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Settembru Ottubru 2009 PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Claudio Vella   
Oct 01, 2009 at 02:00 AM

Kullegg ta’ Ghawdex, Primarja Xewkija
Programm ghax-Xahar ta’ Settembru - Ottubru, 2009

Id f’Id  
http://schoolnet.gov.mt/xewkija
Settembru 2009
It-Tnejn, 28-9-09: 
Jibda l-ewwel term li jispicca fit-22-12-09.

L-Erbgha, 30-09-09
Jaghlqu n-nominzzjonijiet ghal hatra ta’ membri fil-Kunsill Skolastiku.

Ottubru 2009

Week 1
Il-Hamis, 1-10-09      
Tibda s-sena ghat-tfal tal-K1 u K2.

Il-Gimgha, 2-10-09      
It-tfal jirritornaw is-Summer Project.Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Oct 01, 2009 at 10:04 AM )
Read more...
Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Gunju PDF Print E-mail
User Rating: / 2
Written by Claudio Vella   
May 31, 2009 at 12:25 PM

Kullegg ta’ Ghawdex, Primarja Xewkija
Programm ghax-Xahar ta’ Gunju, 2009

L-Ewwel Gimgha
1 ta’ Gunju:  bidu tan-nofs ta’ nhari.  L-iskola tibda fit-8.15am u tispicca f’12.00pm.  Fit-8.30am laqgha ghal genituri kollha fis-sala.  Kelliem:  is-Sur Wistin Dingli
2 ta’ Gunju:  8.30am Assessment fix-xjenza ghal Year 6.  Fid-9.30am Quddiesa f’Ghajnsielem ghal Year 6.
3 ta’ Gunju:  Kors dwar il-First Aid ghal Year 6.
4 ta’ Gunju:  Qrar.  Kors tal-First Aid ghal Year 6.  5.30pm Quddiesa ghall-Genituri fir-Rotunda ghat-tmien Hamis ta’ San Gwann.  L-ghalliema, tfal u Genituri huma mhegga li jattendu.
5 ta’ Gunju: Quddiesa ta’ l-Ewwel Gimgha tax-Xahar fid-9am. Wara Gradwazzjoni ghat-tfal tal-Kinder 2 u tal-Year 6.  Jixxandar fuq Radju RTK l-programm dwar l-ispjega ta’ l-evangelju mtellgha mill-iskola.  Jaghlqu l-applikazzjonijiet ghal Skola Sajf.
6 ta’ Gunju: 2.05pm  Ripetizzjoni tal-Programm fuq l-RTK

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 31, 2009 at 10:31 AM )
Read more...
Attivitajiet fl-Iskola Primarja tax-Xewkija ghal Mejju PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
May 07, 2009 at 05:08 AM

         

 Ref 20/08/09http://schoolnet.gov.mt/xewkijaId f’Id    Mejju 2009Il-Gimgha, 1.5.09  Jum il-Haddiem.  It-Tnejn, 4.5.09, Junior Lyceum (Studju Socjali 8.45-10.15) Tlieta, 5.5.09, Junior Lyceum(Malti 8.45-10.30) L-Erbgha, 6.5.09, Junior Lyceum(Ingliz, 8.45-10.30) Il-Hamis, 7.5.09, Junior Lyceum(Maths, 8.45-10.30) Il-Gimgha, 8.5.09, Junior Lyceum(Religjon, 8.45-10.15) Noti:+ Waqt l-Ezamijiet tal-Junior Lyceum8.25am dawk li se jaghmlu l-ezami jingabru fil-kurridur.  Matul dan il-hin, HADD ma jkun jista jidhol fl-iskola.11.00am tibda l-iskola ghal K1 sa P5.+ Resit tal-Junior Lyceum 31.7.09+ Revizjoni tal-Karti:  l-ewwel gurnata tax-xoghol wara li johorgu r-rizultati u cemplu l-ufficcju ta’ l-edukazzjoni 21556606 It-Tnejn, 11.5.09, Delegazzjoni ta’ l-Union ta’ l-Ghalliema (MUT), izzur l-iskola. Il-Gimgha, 15.5.09:  Jum Rosa Magro. It-Tnejn, 18.5.09:  Jum ta’ Ippjanar ghas-sena d-diehla.  Illum it-tfal ma jkollhomx skola.Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 08, 2009 at 06:20 AM )
Read more...
Avvizi - April 2009 - Skola Primarja Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Claudio Vella   
Mar 30, 2009 at 01:00 AM

 

Id  f ‘ Id

April, 2009

 

L-Erbgha,

01.04.09

1.45pm    Il-Kumitat ta’ l-Eko-Skola jiltaqa mal-Koordinatur.

Il-Hamis,

02.04.09

Jintlaqghu l-ahhar ordnijiet ghar-ritratti/Dvd  (Celebration Day).

Figolli,Qaghaq ta’ l-Appostli.

Qrar  P4, P5, P6.

Il-Gimgha

03.04.09

08.00 a.m   Laqgha ta’ l-Eko-Skola.

01.30 p.m   Quddiesa u kommemorazzjoni tad-Duluri

 

Is-Sibt,

04.04.09

Ir-Raba’ laqgha ma’ Trevor Zahra dwar il-kitba kreattiva.

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 01, 2009 at 10:24 PM )
Read more...
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 21 - 25 of 56
Sunday, 3 rd July 2022
11:40 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org