Home arrow News arrow Skola
News - Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija
Avvizi - Seminar fuq l-ikel sustanzjuz - Skola Primarja Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Claudio Vella   
Mar 26, 2009 at 10:00 PM

      Il-Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija se jorganizza seminar fuq l-importanza ta' l-ikel sustanzjuz, kemm ghat-tfal u kemm ghall-kbar. Dr Suzanne Piscopo hija esperta f'dan il-qasam tant importanti u se twiegeb ukoll mistoqsijiet mill-udjenza.  Il-laqgha se ssir fis-sala tal-Kullegg ta' Ghawdex Primarja Xewkija nhar il-Hamis, 30 t'April, fid-8.45am.  Kulhadd huwa mistieden.  Ghal aktar informazzjoni cemplu l-iskola fuq 79067215 jew 21556341, jew email

Grazzi u Tislijiet

Saviour Tabone

Kap ta’ l-Iskola.

Rosa Magro Primary School 
Xewkija, Gozo.
Helpdesk: 2155 6341
E-mail:
Website: http://schoolnet.gov.mt/xewkija

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 19, 2009 at 08:48 PM )
Jum ic-Celebrazzjoni fl-Iskola Primarja tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Mar 16, 2009 at 06:42 PM

    

      Nhar il-Gimgha, 13 ta' Marzu 2009, fis-sala tal-Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija, kien imtella' Jum ic-Celebrazzjoni.  Is-suggett maghzul ghal din is-sena kien dak ta' l-Astronomija billi din is-sena kien jahbat l-400 sena minn meta Galileo Galilei uza t-teleskopju biex jistudja l-kwiekeb.  Fost ohrajn, kien imfakkar ukoll Patri Odorik Grima, minn Ghawdex li kien astronomu wkoll.  Il-klassijiet organizzaw diversi attivitajiet fuq dan is-suggett fosthom poeziji, mima, kant u taghrif siewi iehor.  Il-Ministru ghal Ghawdex, l-Onor. Giovanna Debono qassmet il-premjijiet filwaqt li l-Principal tal-Kullegg ta' Ghawdex qassam premjijiet abbinati mal-kompetizzjoni ta' Arbor Day.  Kemm il-Kunsill Lokali u kemm il-Kunsill Skolastiku ghamlu ghotjiet ta' kotba u donazzjonijiet b'risq l-iskola. [ Informazzjoni: Saviour Tabone Ritratti: Frans Galea ] 
pds1

 Tfal ta' l-Iskola migbura fuq il-palk

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 17, 2009 at 03:04 PM )
Read more...
Attivita' ta' Jum il-Mara fl-Iskola Primarja tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Mar 10, 2009 at 07:01 PM

      Fl-okkazjoni ta' Jum il-Mara, l-iskola Primarja tax-Xewkija organizzat 'pizza night'.
Ittellghet il-kummiedja kollha dahk 'Misses Carolina' mill-atturi tac-Centru
Parrokkjali ta' l-Gharb.[ Informazzjoni u Ritratti: Saviour Tabone ]

ps1

 Genituri u tfal waqt il-Pizza Night

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 10, 2009 at 08:44 PM )
Read more...
It-Tim tal-Football ta' l-Iskola Primarja tax-Xewkija jkompli Jirbah PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Mar 06, 2009 at 09:13 PM

       It-tim tal-Football ta' l-iskola primarja tax-Xewkija kompla jakwista izjed rizultati pozittivi meta illum rebah kontra l-Gharb 3-1 u kontra Sannat 2-1 . Kontra l-iskola primarja ta' l-Gharb skurjaw Johnny Grech (2 goals ) u Nicholas Cauchi (1 goal ) filwaqt li kontra Sannat skurjaw John Farrugia u Nicholas Cauchi. [ Infomazzjoni u Ritratti: John Spiteri ]

 xpf1

 It-Tim tal-Football ta' l-Iskola
Primarja tax-Xewkija

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 06, 2009 at 09:24 PM )
Read more...
Sehem mill-Iskola Primarja tax-Xewkija fil-Karnival PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Feb 18, 2009 at 02:47 PM

      Din is-sena, l-Iskola Primarja tax-Xewkija, qed tiehu sehem fil-Karnival li jsir kemm fix-Xewkija u kemm f'postijiet ohra f'Ghawdex.  Infatti, diversi tfal li jattendu din l-Iskola gew mghallma danza tal-Karnival mill-ghalliema taghhom waqt il-brejk ta' l-Iskola biex ma jitilfu xejn mit-taghlim akkademiku taghhom.  Il-kostumi gew mehjuta mill-ghalliema u diversi genituri ta' l-istess studenti. [Informazzjoni u Ritratti : Saviour Tabone ]

carnival dance 6.2.09

 Tfal waqt il-provi tad-danza
tal-Karnival 2009

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Feb 19, 2009 at 05:14 PM )
Read more...
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 26 - 30 of 56
Sunday, 3 rd July 2022
10:05 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org