Home arrow News arrow Skola
News - Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija
Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Newsletter PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jan 09, 2009 at 01:00 AM

Gozo College Xewkija Primary

Newsletter Number: 14/08-09

Programm ghax-Xahar ta’ Jannar 2009

L-Erbgha, 07.01.09 :  Jibda t-term tax-Xitwa li jispicca nhar it-Tlieta 07.04.09

Dan ix-xahar se jkollna l-elezzjoni ghal Kunsill Skolastiku.  Min jixtieq johrog bhala membru, hu gentilment mitlub biex jigbor il-formola tan-nominazzjoni mill-ufficcju ta’ l-iskola.  Hemm jinghatawlkom aktar dettalji. 
L-iskola ghandha bzonnkom !

Il-Gimgha, 09.01.09 :  P6 jattendu ‘orientation visit’ fis-Seminarju u fil-Konservatorju.    (12.45-2.10pm).  Trasport :€1.75

It-Tnejn, 12.01.09 :  Se niehdu r-ritratti ta kull klassi u ta’ dawk l-individwi li ordnawhom.  Uniformi shiha.
Ms Borg tattendi l-laqgha ta’ kull xahar (1.00-2.30pm) fil-Gozo College Xaghra Primary.

It-Tlieta, 13.01.09  Assembly mmexxija mill-P5. Il-genituri jistghu jattendu.

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jan 10, 2009 at 01:07 AM )
Read more...
Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Newsletter PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Dec 22, 2008 at 02:26 PM

Gozo College Xewkija Primary

18.12.2008

*Issa li gejjin il-vaganzi tal-Milied, it-tfal iridu jibqghu jistinkaw minhabba li se norganizzaw Arbor Day (Jannar), l-Ezamijiet ta' Nofs is-Sena (P4/5) u l-Annwali (P6) u l-Karnival fi Frar.

 Ezamijiet ta' Nofs is-Sena/Annwali 

*It-Tlieta, 17.2.09, Ingliz.   English Listening u Maltese Listening
*L-Erbgha, 18.2.09, Matematika u Religion;
*Il-Hamis, 19.2.09, Malti u Studju Socjali

L-ewwel ezami ta' kull gurnata jdum 1.15mins ghal P4 u P5 fil-waqt li ghal P6 idum 1.30mins.
It-tieni ezami ta' kull gurnata jdum siegha (P4, P5 u P6) barra l-Listening li jdumu 20 minuta ghal kull suggett. 
*Fuq in-noticeboard ta' l-iskola hemm imwahhla t-time-table ufficjali ta' l-ezamijiet.

*Il-Gimgha, 20.2.09, Coffee Morning tal-Karnival.

Jum is-Sigar 

Din is-sena, fis-16 ta' Jannar, l-iskola taghna ntghazlet biex ikollha l-unur li  torganizza Arbor Day jew Jum is-Sigar  fil-Gimgha Masgara.  Ghal dan il-ghan se jzuruna diversi mistednin  distinti u se jithejja programm biex il-klassijiet kollha jiehdu sehem.  Issa li gejjin il-vaganzi, it-tfal ghandhom isibu hin biex jahdmu fuq dan il-progett.

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Dec 22, 2008 at 09:26 PM )
Read more...
Jittella l-Kuncert tal-Milied fl-Iskola Primarja tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Dec 19, 2008 at 11:35 PM

         Illum fl-Iskola Primarja tax-Xewkija ittella il-kuncert tal-Milied ta' din is-sena. Bosta tfal u genituri attendew ghal dan il-kuncert li kien jikkonsisti f'kant, qari u drama. Prezenti kien hemm is-Surmast Mr. Saviour Tabone, l-ghalliema, il-kumitat tal-PTA kif ukoll is-sindku tax-Xewkija Dr. Monica Vella.[ Ritratti: Frans Galea ]

IMG_3722

 Tfal ikantaw waqt il-Kuncert

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Dec 20, 2008 at 07:38 AM )
Read more...
Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Newsletter PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Claudio Vella   
Dec 14, 2008 at 03:00 AM

Gozo College Xewkija Primary

It-Tnejn, 15.12.08
+8.30am  Purcissjoni bil-Bambin madwar l-iskola u quddiesa tal-Milied.  Se nzanznu bradella gdida u sett forcini mahduma mis-Sur Jesmond Camilleri.
+10.45am P4 u P5 jattendu ghall-Kuncert fl-Oratorju Don Bosco. Dhul u transport imhallas mill-Min. ghal Ghawdex.
+Is-Sur Bajada (P6) jattendi ghal-laqgha ta’ darba fix-xahar.
+7.00pm fuq l-istazzjon tat-T.V. Educ 22, fil-programm ‘Rubini’ se jidhru Diane Apap u Savio Buttigieg li se jitkellmu dwar ir-Rotunda.

It-Tlieta, 16.12.08
+Diversi tfal jzuru ‘Popeye Village’
+ 10.00am  Ripetizzjoni tal-programm ‘Rubini’ fuq Educ. 22.

Il-Hamis, 18.12.08
+ General Rehearsal ghat-tfal fis-sala ta’ l-iskola.
+ 1.30pm  Ta’ l-Istrina se jkunu l-iskola ghal gbir tal-Piggy Banks.  Ikun hawn il-grupp popolari ‘Chasing Pandora’.

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Dec 14, 2008 at 09:21 PM )
Read more...
Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Newsletter PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Claudio Vella   
Dec 07, 2008 at 03:00 AM

Gozo College Xewkija Primary

It-Tnejn, 08.12.08:
Festa Pubblika. Jum ta' studju.

It-Tlieta, 09.12.08:
*Laqgha ta' l-Eko-Skola 8.05am
*Bidu tan-Novena fis-sala waqt l-assembly (tal-Kinder jidhlu ma' tal-Primarja).  Suggett:  Il-Profeta
*P3 It-tieni doza  kontra l-Hepatitis B.  Il-genituri ma hemmx htiega li jigu u lanqas jibaghtu l-ktieb tat-tilqim.
*P4 Hands-on-Music. 

 L-Erbgha, 10.12.08:
*Novena Suggett:  San Guzepp.
*1.30pm Laqgha ghall-genituri u hbieb dwar il-Coffee Mornings/Get Togethers fis-sala.  Kull min ghandu suggeriment, ilment jew kumpliment ghandu jigi ghal din il-laqgha.
* Danza tal-Karnival

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Dec 10, 2008 at 10:37 PM )
Read more...
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 36 - 40 of 56
Sunday, 3 rd July 2022
09:50 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org