Home arrow News arrow Skola
News - Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija
Attivitajiet ghat-Tfal ta' l-Iskola tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Jun 04, 2010 at 06:07 AM

      Nhar il-Gimgha, 28 ta' Mejju, l-iskola primarja tax-Xewkija organizzat Night Hike fl-inhawi ta' Santa Lucija, Ghadira ta' San Raflu, Ghajn Ghabdul u l-gholja ta' Ghar Ilma.  Kienet mixja pjacevoli u kulturali.  Ir-rettur tal-knisja ta' Santa Lucija spjega l-istorja taghha, tkellimna dwar il-leggenda ta' Ghajn Ghabdul u dwar ir-rahal li sparixxa kollu wara l-1551 u li kien bejn l-gholjiet ta Ta' Dbiegi u Ghar Ilma.[ Informazzjoni u Ritratti : Saviour Tabone ]

nh1

 It-Tfal waqt il-Hike

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 04, 2010 at 06:21 AM )
Read more...
Avvizi Skola Primarja Xewkija - Skola Sajf PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Claudio Vella   
May 13, 2010 at 03:45 PM

Skola Sajf

Din is-sena se jkun hawn Skola Sajf ghat-tfal li jattendu P3, P4, P5 u P6.

L-istudenti jkollhom lezzjonijiet fid-drama, arti, zjarat f'postijiet interessanti, sport, muzika, zfin u computers (IT)

Skola Sajf issir kuljum, mit-Tnejn sal-Gimgha, mid-9.00am sa 12.00pm.  Tibda fl-14 ta' Lulju u tispicca fit-3 ta' Settembru.  2010.  Jghallmuhom studenti universitarji.

Isir hlas ta' darba ta' €11.50.

 

L-applikazzjoni taghlaq l-Erbgha, 2 ta' Gunju.

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 13, 2010 at 03:46 PM )
Avvizi Skola Primarja Xewkija -Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Mejju 2010 PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Claudio Vella   
May 01, 2010 at 11:26 AM

Id f’Id Mejju 2010


It-Tnejn (3): Ezami tal-Junior Lyceum (Religjon). L-iskola normali tibda fil- 11.00a.m. Hadd ma jista jidhol fliskola qabel hlief dawk li se jaghmlu lezami.
Toqoghdux tistennew barra qrib il-bieb ta’ l-iskola jew tas-sala ghax ikun hemm it-tfal jaghmlu lezami u ttelfuhom.

Fis-1pm se jkun hawn il-Plant and Card Fair ghal Jum l-Omm. Prezzijiet irhas.

It-Tlieta (4): Ezami tal-Junior Lyceum (Malti). It-tieni jum tal Plant and Card Fair.

L-Erbgha (5): Ezami tal-Junior Lyceum (Ingliz). It-tielet u l-ahhar jum tal-Plant and Card Fair.

Il-Hamis (6): Ezami tal-Junior Lyceum (Matematika). Qrar.

Il-Gimgha (7): Quddiesa. P6 se jzuru xi muzewijiet ir-Rabat.

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 01, 2010 at 11:29 AM )
Read more...
It-Tfal ta' l-Iskola Primarja tax-Xewkija joffru Bukkett Ward lil San Gwann PDF Print E-mail
User Rating: / 2
Written by Frans Galea   
Apr 25, 2010 at 06:42 AM

        Nhar il-Hamis 22 ta' April it-tfal ta' l-iskola primarja tax-Xewkija poggew bukett ward quddiem l-istatwa ta' San Gwann Battista fl-okkazzjoni ta' l-ewwel Hamis ta' San Gwann li kien iddedikat lilhom. It-tfal kienu  immexxija mis-Surmast is-Sur Saviour Tabone. [Ritratti: Saviour Tabone]

sk1

 L-istudenti ta' l-iskola Primarja
tax-Xewkija quddiem l-istatwa
ta' San Gwann

Write Comment (0 comments)
Read more...
Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Marzu 2010 PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Claudio Vella   
Mar 02, 2010 at 06:33 AM

It-Tnejn, (1): Jitfakkar l-Holocaust.
It-Tlieta, (2): Tibda l-Bookfair b'ghazla sabiha ta' kotba tajbin.
L-Erbgha, (3): ADHD support group, fis-6th Form, fil-5.30pm. Bookfair.
Il-Hamis, (4): Bookfair. Laqgha ta' l-Ekoskola fis-2.30pm.
Il-Gimgha, (5): Jum il-Genituri l-gurnata kollha. Segwu l-hinijiet li jaghtukom lghalliema. Bookfair u lotterija b'risq liskola.

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 02, 2010 at 06:35 AM )
Read more...
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 6 - 10 of 56
Sunday, 3 rd July 2022
11:38 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org