Home arrow News arrow Australia
News - Ahbarijiet mill-Komunita tax-Xewkija gewwa l-Awstralja.
festa gewwa Melbourne PDF Print E-mail
User Rating: / 4
Contributed by Jesmond Attard   
Jun 27, 2010 at 01:30 PM

Gheziez hbieb Xewkin ,

Jien Jesmond li nselmilkom minn gewwa melbourne ghal dawn il-ftit versi fuq il-festa ta San Gwann gewwa melbourne. Din is-sena kienet festa verament sabieha ghal zewg ragunijiet l'ewwel ghax harget gurnata sabieha w it-tini ghax ix-xewkin kolla nnaqdu b'ferh kbir jiccelebraw il-festa tal-patrun tghahom San Gwann Battista.Kienet quddiesa verament sabieha bhall ma hafna nies setaw isegwu minn fuq radju prekursur. Imbghad xi nghidu ghal purcisjoni nahseb li hi l'aqwa wahda fejn jidhol organnizazjoni gewwa l'Awstralija.Imbghad fl'ahhar spicca kollox gewwa it-tinda li kien hemm divertiment kbir.Il-bierah kienet lejla meraviljuza ghax kull minn kien hemm ha hafna pjacir. Nispera li dawn il-kollegamenti ma radju prekursur jibqaw jsiru ta kull sena.Jien minn nahha tieghi nixtieq nirringrrazja lillkom kolla tas-sapport li tghatuna.

Grazzi Hafna

Jesmond Attard

Write Comment (0 comments)
Il-Gimgha f'Melbourne PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Contributed by Jesmond Attard   
Jun 26, 2010 at 06:27 AM

Gheziez Hbieb Xewkin,

 

Illum il-Gimgha inata bidu ghal festa ta San Gwann Battista gewwa Melbourne fl'Awstralija, It-temp ma kienx favoreboli ghax kienet hafna xita ghal hekk sar kollox gewwa l-knisja. Kien hemm numru sabieh ta nies avolja kien il-ksieh . Saret quddiesa ta rahd il-hajr b'preparazjoni ghal festa tal-Patrun taghna San Gwann Battista. Din is-sena hadd hafna gost li anke kommunitajiet ohra hadu jew ser jiehdu sehm fil-festa . Kienet ghal l'ewwel darba li l-kappilan il-gdid taghna qaddes il- qudiesa minn qalbi nirringrazjah. issa ghada s-sibt ikun hemm dinner dance li ghalieh ghandna numru kbir ta nies. Ghal issa xejn iktar hlief li niringrazjakom hafna tas-sapport li taghtuna matul is-sena kolla.

Grazzi hafna min ghand Jesmond Attard .

Write Comment (0 comments)
Armar tal-knisja minn gewwa f'Melbourne PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Contributed by Jesmond Attard   
Jun 23, 2010 at 10:35 AM

Gheziez Xewkin,

Jien Jesmond Attard minn gewwa Melbourne ser naghtikom ftit tal-ahbarijiet minn Gewwa l-festa li ssir gewwa st Albans f'Melbourne. Propju llum  giet armata il-knisja minn gewwa billi pogejna l'istatwa ta San Gwann Battista fil-knisja. Ukoll gew armati hafna affarijiet li ghandom x'jaqsmu mal-festa.Gie ukkoll preparat kollox ghal nhar il-gimgha . [ Informazzjoni u ritratti : Jesmamd Attard ]

aws1

 L-artar Maggur armat ghal-Festa

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 23, 2010 at 01:45 PM )
Read more...
Festa Gewwa Melbourne PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Contributed by Jesmond Attard   
Jun 19, 2010 at 06:51 AM

Inselmilkom Minn Gewwa Melbourne fl'Awstralija . Illum gie fil bidu l'armar tal festa gewwa Melbourne. Din is-sena bhal snin ohra kien hemm hafna ghajnuna mill voluntiera xewkin.Ta minn issemmi li dawn il-voluntiera jissapportjawwna matul is-sena kolla ghalhekk nirringrazzjahom minn qieh qalbi.Bhal kull sena gie armat l'armar ta barra kif ukoll l'artal li jista jkun li dan l'artal jibqa gewwa l-knisja matul is-sena kolla ta minn ghid li dan l'artal gie mahdum minn Sam tabone il-president ta l'ghaqda taghna.Issa jekk il-bambin irrid nhar il-erbgha tigi armata l'istatwa ta San Gwann Battista gewwa l-knisja li din ukoll ser tibqa tinzamm gewwa il-knisja ghas sena kolla.Jien nispera li b'din l'informazjoni li ghaddejtilkom sibtuwa ta nteress.[ Informazzjoni u Ritratti : Jesmond Attard ]

Dejjem tghakom,

Jesmmond Attard

fesaw1

 Pavaljun tad-dawl gewwa Melbourne
l-Awstralja

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 19, 2010 at 04:38 PM )
Read more...
Mill-Awstralja PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Contributed by Jesmond Attard   
May 18, 2010 at 03:15 AM

Tislijiet mill-Awstralja,

Nixtieq nibda billi nwassal ahbar tajba ghall-ghaqda taghna St John The Baptist Association minhabba l-fatt li minn din is-sena l-istatwa ta' San Gwann Battista se tinzamm fill-knisja tal-parrocca taghna tal-Holy Eucharist f'St Albans.  Dan thabbar mill-Kappilan tal-istess parrocca.   L-istess ghaqda se torganizza ghall-ewwel darba l-festa tal-parrocca taghna; Korpus Christi.  Se jkun hemm it-tizjin kollu li jigi armat fil-festa taghna.  Malli jkolli xi rittrati nghaddihom lil dan is-sit elettroniku.

fa2[1]

 L-artar li jintrama ghal-Festa
ta' San Gwann fl-Awstralja

Grazzi,

Jesmond Attard.

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 24, 2010 at 10:54 PM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Results 11 - 15 of 41
Friday, 26 th February 2021
06:37 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org