Home arrow News arrow Australia
News - Ahbarijiet mill-Komunita tax-Xewkija gewwa l-Awstralja.
Festa gewwa Melbourne PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Contributed by Jesmond Attard   
Jun 21, 2009 at 02:38 PM

Illum kienet gurnata li fija infakru l-festa tal-patrun ghaziz taghna San Gwann . Kelna festa sabieha ghal kemm kienet xi ftit tax-xita imma il-purcisjoni xorta wahda ghamilnija ghal kemm kienet iqsar minn tas soltu. Kien hemm hafna nies sewwa ghal quddiesa kif ukoll ghal festa ta barra imbghad xi nghidu ghal loghob tan-nar kienet wahda meraviljuza.Wara kullhadd iltaqa gewwa l-hall fejn spiccajna b'divertiment .

Write Comment (0 comments)
Sibt memorabli PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Contributed by Jesmond Attard   
Jun 20, 2009 at 05:09 PM
Illum is-Sibt lejlet il-festa ta San Gwann id-dinner dance li sar gewwa melbourne kien sibt memorabli nies kienu numeruzi . In-nies li kien hemm din is-sena kullhadd hareg sodisfatt hafna w ahna tal-kumitat kuntenti hafna blisar . Issa nistenew ghada ghal festa kbira li ser nghamlu. Write Comment (0 comments)
Dimostrazzjoni f'Melbourne PDF Print E-mail
User Rating: / 2
Contributed by Jesmond Attard   
Jun 19, 2009 at 02:32 PM

         Illum il-Gimgha saret id-dimostrazzjoni ta' San Gwann Battista f'Melbourne fejn l-ewwel kien hemm quddiesa fil-knisja tal-Holy Eucharist ta' St Albans imbghad saret id-dimostrazzjoni bl-istatwa ta' San Gwann iz-zghir li wara ittellghet fuq il-pedestal waqt marci brijuzi.  Imbghad wara kulhadd mar fil-hall tal-parrocca ghal ftit ikel u xorb.

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 19, 2009 at 07:03 PM )
Armar f'Melbourne PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Contributed by Jesmond Attard   
Jun 18, 2009 at 10:20 AM

Minn tmiem il-gimgha l'ohra sa din il-gimgha sar l'armar  mat - toroq li jigu uzati ghal festa ta San Gwann Battista gewwa St Albans f'Melbourne l-Awstralija. Kienu hafna nies li gew biex jghejnuna ghax trid ftit tax-xoghol minnhabba li ahna bhala ghaqda ghandna hafna armar ghal gewwa l'Awstralija. Intramat ukoll il-knisja minn gewwa billi tintrama l-istatwa w il-pedistal kif ukoll xi dekorazjonijiet bhal ma huma bnadar u banners. Issa ghandna kollox lest ghal festa. Nisperaw li t-temp jipermetti. [ Ritratti: Jesmond Attard ]

fa1

 L-Istatwa ta' San Gwann ta' Awstralja

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 19, 2009 at 05:15 PM )
Read more...
festa ta san gwann gewwa melbourne PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Contributed by Jesmond Attard   
Jun 17, 2009 at 09:41 AM
kif intom hbieb xewkin matul il-gimgha li ghadiet u din il-gimgha sar l'armar ghal festa gewwa melbourne kienu hafna helpers li gew ghal ghajnuna biex jintrama kemm l'armar ta barra kif ukoll ta gewwa l-knisja issa kollox lest ghal nhar il-gimgha .Write Comment (0 comments)
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Results 16 - 20 of 41
Friday, 26 th February 2021
06:43 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org