Home arrow News arrow Australia
News - Ahbarijiet mill-Komunita tax-Xewkija gewwa l-Awstralja.
Iktar Ritratti mill-Festa ta' San Gwann Gewwa l-Awstralja PDF Print E-mail
User Rating: / 2
Written by Claudio Vella   
Jun 24, 2008 at 06:40 AM

Grazzi ghal Jesmond Attard qed inwasslulkom iktar ritratti tal-Festa ta' San Gwann fl-Awstralja. Il-Festa ta' San Gwann fl-Awstralja kienet ukoll success b'attendenza numeruza ta' nies jattendu kemm fil-knisja kif ukoll ghal festi esterni. Ma naqsitx ukoll l-attendenza ta' Ordni Sovrana tal-Kavallieri ta' Malta. 

S6301460
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jul 18, 2008 at 07:35 PM )
Read more...
Festa ta' l-Awstralja PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Contributed by Jesmond Attard   
Jun 23, 2008 at 11:19 AM

Hbieb Xewkin,

Din hi l-ahhar gurnata tal-festa ghalina gewwa Melbourne. Kienet festa ta' success, kien hawn ukoll hafna nies kemm fil-knisja kif ukoll ghall-purcisjoni. Ghall-habta ta' l-erbgha u nofs bdiet hierga l-purcissjoni. Il-purcissjoni  bdiet timxi mat-toroq tal-knisja fost daqq tal-banda. Ghal xi l-hamsa u nofs beda jinharaq in-nar ta' l-ajru li dam sejjer ghal kwarta. Fis-sitta spiccat il-purcissjoni u wara kulhadd mar gewwa l-'hall' ghall-ahhar divertiment. U hekk ghalqet il-festa gewwa Melbourne fl-Awstralja. Illum it-Tnejn gie zarmat l-armar kollu u mahzun ghal sena ohra. Issa jibdew il-preparamenti ghal festa gewwa Sydney. Ghal issa xejn iktar hlief li inselli ghal kullhadd.

Insellmilkom .

Jesmond Attard

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jul 18, 2008 at 07:36 PM )
Lejlet il-festa fl'Awstralija PDF Print E-mail
User Rating: / 2
Contributed by Jesmond Attard   
Jun 22, 2008 at 03:33 AM

Hbieb Xewkin inselmilkom.

S6301417

Jien Jesmond Attard li ser nghatikom l'ahhar ahbarijiet minn gewwa Melbourne fl'Awstralija. Il-bierah kif stajtu tisimaw fuq Radju Prekursur ghamilna id-'Dinner Dance' li kien ta' success hafna . In-nies hadu hafna pjacir kemm ta Melbourne kif ukoll in-nies minn Sydney. Kien hemm muzika provduta mill-banda. Kien hemm ukoll il-'brass band' li daqqed marcijiet brijuzi.

Issa illum il-Hadd ser ikun hemm il-funzjoni tal-festa li jekk il-bambin irrid tirnexxi minhabba x-xita jekk tkun ix-xita il-purcisjoni ma tohrogx u isir kollox gewwa l-'hall' tal-Parrocca.

Ghal issa xejn iktar hlief li inselli ghal kullhadd, Sahha.

Jesmond Attard.

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jul 08, 2008 at 10:39 PM )
Read more...
Telefonata ta' l-Emigranti fl-Awstralja. PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Claudio Vella   
Jun 21, 2008 at 02:00 PM

 

image5

 

Bhal kull sena ghal dawn l-ahhar ghaxar snin, saret it-telfonata mill Awstralja. Din it-telefonata issir mid-'dinner dance' li jsir f'Melbourne lil Radju Prekursur fejn tixxandar Live fuq r-Radju Prekursur kif ukoll fuq l-internet. F'din it-telefonata Jesmond Attard jigbor dawk l-emigranti li jixtiequ jghaddu t-tislijiet lil qrabathom Xewkin. Bhal kull sena din is-sena ukoll, din it-telfonata kienet success u tkun mistennija bosta mix-Xewkin. Fl-istudios ta' Radju Prekursur mexxa l-programm Lorry Zammit flimkien ma Frans Galea w Joanna Saliba, bit-tekniku Joseph Xuereb. Fost it-tislijiet iwassal ukoll l-awguri lil-Emigranti fl-Awstralja l-Arcipriet tax-Xewkija Mons. Carmelo Mercieca.

Tista' tisma din it-telfonata billi tikklikja hawn. (14.9MB - 1hr) (Jekk joghgbok aghti cans sakemm dan il-file jiddawnlowdja. Tridu r-Real Player biex tisimghuha.)

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jul 18, 2008 at 07:44 PM )
Read more...
Festa tal-Gimgha f'Melbourne PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Contributed by Jesmond Attard   
Jun 21, 2008 at 02:51 AM

Insellmilkom hbieb.

100_1400

Kif smajtu fuq Radju Prekursur ix-xandira diretta tal-festa ta' San Gwann Battista li issir gewwa Melbourne fl-Awstralija l-bierah kienet qed tigi fil-ftuh taghha l-festa b'quddiesa li giet iccelebrata minn Fr Dennis Carabott li bhalma smajtu intom kienet ta' succes. Wara saret purcissjoni b'San Gwann iz-zghir li dan gie imtella fuq pedestal. Wara kulhadd mar gewwa l-'hall' tal-parrocca ghal ftit divertiment. Hija haga sabiha li tara dawk in-nies kollha ghax in-nies jghamluha l-festa kemm ta' gewwa kif ukoll ta' barra. Issa nistennew ghal lejla biex inkomplu l-festa bid-'dinner dance'.

Ghal issa xejn iktar hlief li inselli ghalikom.

Jesmond Attard

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jul 08, 2008 at 10:46 PM )
Read more...
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Results 26 - 30 of 41
Friday, 26 th February 2021
07:10 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org