Home arrow News arrow Australia
News - Ahbarijiet mill-Komunita tax-Xewkija gewwa l-Awstralja.
Quddiesa fl-Awstralja fl-okkazzjoni ta' San Gwann Battista PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Claudio Vella   
Jun 20, 2008 at 12:24 PM

Il-Quddiesa li saret fl-Awstralja fl-okkazzjoni ta' San Gwann Battista li saret fl-20 ta' Gunju 2008. Din il-quddiesa ixxandret live fuq Radju Prekursur.

Ghandkom bzonn il RealPlayer biex tisimghu din il-quddiesa w l-intervisti. 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jul 18, 2008 at 07:46 PM )
Armar minn gewwa fil-knisja fl-Awstralja PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Contributed by Jesmond Attard   
Jun 19, 2008 at 12:29 PM

Insellmilkom hbieb ,

 

Jien Jesmond Attard li qed insellmilkom minn gewwa l-Awstralija biex naghtikom xi ahbarijiet minn gewwa l-Awstralija. Illum sar l-armar tal-knisja minn gewwa .  Inharget l-istatwa ta' San Gwann  fuq il-pedestall u l-bradella, intrama wkoll id-damask ta' wara l-istatwa. Inhargu wkoll is-salib  u l-lanterni tal-fratellanza  w intramaw il-gandlieri ta' ma l-istatwa. Intrama wkoll l-artal li hu replika ta' l-artal li hemm gewwa ix-Xewkija mahdum fl-injam mis-Sur Sam Tabone.

 

Ghal issa daqshekk. Inselli ghalikom hafna.

Jesmond Attard.

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jul 18, 2008 at 07:48 PM )
Armar minn gewwa fil-knisja fl-Awstralja PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Contributed by Jesmond Attard   
Jun 19, 2008 at 12:29 PM

Insellmilkom hbieb ,

 

100_1383LR3
 Dettal ta' San Gwann fl-Awstralja
(Ikklikja biex tkabbar)

Jien Jesmond Attard li qed insellmilkom minn gewwa l-Awstralija biex naghtikom xi ahbarijiet minn gewwa l-Awstralija. Illum sar l-armar tal-knisja minn gewwa .  Inharget l-istatwa ta' San Gwann  fuq il-pedestall u l-bradella, intrama wkoll id-damask ta' wara l-istatwa. Inhargu wkoll is-salib  u l-lanterni tal-fratellanza  w intramaw il-gandlieri ta' ma l-istatwa. Intrama wkoll l-artal li hu replika ta' l-artal li hemm gewwa ix-Xewkija mahdum fl-injam mis-Sur Sam Tabone.

 

Ghal issa daqshekk. Inselli ghalikom hafna.

Jesmond Attard.

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jul 18, 2008 at 07:48 PM )
Read more...
Ahbarijiet mill-Awstralija PDF Print E-mail
User Rating: / 2
Contributed by Jesmond Attard   
Jun 18, 2008 at 10:28 PM

Insellmilkom hbieb,

commetie%20meeting%200201

 Il-Kumitat waqt il-laqgha

 

 
Ghal darba ohra ser nghatikom xi ftit mill-ahbarijiet minn gewwa l'Awstralija. Bi pjacir inhabbar li ghall-ballu tas-Sibt, ser ikun hemm mal-576 ruh li minnhom ser ikun hemm mas-65 minn Sydney.  Nisperaw li tkun lejla sabiha.  Illum ukoll gie mibdi l'armar ta' gewwa il-knisja, li issa fadal xi ftit affarijiet zghar xi jsiru. Issa kollox lest ghal festa nisperaw li t-temp jippermetti.

Ghal issa xejn iktar hlief li nselli ghalikom u f'ismi u f'isem il-membri tal-kumitat tas-St John The Baptist Association nixtiequlkom il-festa t-tajba.

Grazzi

Dejjem taghkom

Jesmond Attard

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 18, 2008 at 10:57 PM )
Read more...
Ahbarijiet mill-Awstralija PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Contributed by Jesmond Attard   
Jun 18, 2008 at 12:49 AM

Insellmilkom hbieb

commetie%20meeting%20018
 Il-Kumitat waqt il-laqgha

 

Jien Jesmond Attard li ghal darba ohra insellmilkom ghal dawn il-ftit ahbarijiet minn gewwa Melbourne l'Awstralija. Il-bierah iltaqa' ghall-ahhar darba il-kumitat biex jaghmel l-ahhar irtokki ghall-festa , gew ikonfermati kemm nies ser jattendu ghall-ballu tas-Sibt, in-numru hu ta' 586; madanakollu jistghu jizdiedu xi nies. Saru wkoll l-ahhar irtokki fuq min ser jerfa fil-purcissjoni tal-festa. Gie ukoll diskuss kif ser tahdem il-purcisjoni u minn fejn ser tghaddi minhabba li jkollna naghlqu xi triqat bil-permess tal-pulizija. Tqassmu wkoll xi karti lill-membri tal-kumitat biex jitqasmu gewwa d-djar minhabba in-nar ta' l-ajru.

Insomma f'kelma wahda issa jmiss li narmaw il-knisja minn gewwa illum l-Erbgha u b'hekk ikun kollox lest ghall-festa tal-patrun taghna San Gwann Battista.

Insellmilkom mill-gdid,

Jien Jesmond Attard  U l-kumitat kollu jixtieq il-festa t-tajba lix-Xewkin kollha.

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 19, 2008 at 06:42 PM )
Read more...
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Results 31 - 35 of 41
Friday, 26 th February 2021
07:34 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org