Home arrow News arrow Australia
News - Ahbarijiet mill-Komunita tax-Xewkija gewwa l-Awstralja.
Festa l-Hadd gewwa Melbourne PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Contributed by Jesmond Attard   
Jun 26, 2011 at 10:00 AM

 

festa hadd 011

 

Hbieb tieghi Xewkin,

Jien Jesmond Attard li ghall darba ohra sejjer nghatikom xi ahbarijiet minn gewwa l'Awstralja f'Melbourne. Din is- sena kienet wahda ta' success kbir li nistaw nghidu li hafna nies diga bdew jippreparaw ghas sena li gejja. Bla dubju l-preparamenti ghas sena li gejja jkunu akbar ghaliex se tahbat gheluq it-tletin anniversarju tal-ghaqda tas St john The Baptist Assoc.Din Is-sena kienet vera festa sabiha. Jien nixtiqom taraw ir-rittratti li jien bghat.             Grazzi ta' kollox minn ghand il-kumitat gewwa Melbourne. [ Ritatti: Jesmond Attard ]

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jul 10, 2011 at 05:45 PM )
Festa F'Melbourne Is-Sibt PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Contributed by Jesmond Attard   
Jun 25, 2011 at 12:30 PM

Inselmilkom  Hbieb Xewkin,

Jien Jesmond Attard li ghal darba ohra sejjer nghatikom xi ftit ahbarijiet x'sar fil festa gewwa Melbourne. Illum is-Sibt gie organizzat id-dinner dance ta kull sena li ghalih attendew numru sabih ta nies kemm mix-Xewkija kif ukoll minn bnadi ohrajn . Kien veru lejla ta' divertiment specjalment meta ghamilna il-kolegament mghakom gewwa x-Xewkija u anke rajnikom fuq il-webcam veru kien success. Anke waqt il-ballu konna qedin naraw il-festa ta gewwa x-Xewkija fuq big screen li n-nies hadu hafna pjacir. Issa nistennew ghal ghada biex inkomplu l-festa.

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 25, 2011 at 06:05 PM )
Festa il-Gimgha F'Melbourne PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Contributed by Jesmond Attard   
Jun 25, 2011 at 01:32 AM

Inselmilkom Hbieb,

Jien Jesmond Attard Minn gewwa Melbourne fl'Awstralija ser intikom ftit ahbarijiet x'sar fil-festa gewwa Melbourne . Il-bierah il-Gimgha kien hemm concelebrazjoni fl'okkazjoni tal-festa ghad unur il-patrun Taghna San Gwann Battista.Il-Quddiesa Giet ic-cellebrata minn Fr Minh Js Kappillan tal-parrocca tal-Holy Eucharist mejjun minn Fr Albert Js li huwa malti li ukoll ghamel il-paningirku fuq san Gwann Battista. Wara il-quddiesa saret lis-sfilata b'San Gwann iz-zghir li gie imtella fuq il-pedistal fl'isfond tal-innu marcja lil San Gwann Battista. Wara Kullhadd kien mistieden fil-hall tal-Parrocca ghal ftit refreshments. Minn hawn nixtieq niringrazzja lill dawk kolla li attendew ghal funzjonnijiet.

Write Comment (0 comments)
Festa ta' San Gwann Battista f'St Albans l-Awstralja PDF Print E-mail
User Rating: / 2
Written by Claudio Vella   
Jun 02, 2011 at 03:29 PM

Ghadu kemm gie mhabbar il-programm tal-festa gewwa l-Awstralja. Ikklikjaw 'read more' in- nahha t'isfel ta' dan l-artiklu ghal aktar dettalji tal-programm.

aws2
 Statwa artistika ta'
San Gwann Battista
F' St. Albans L-Awstralija.
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 04, 2011 at 08:00 AM )
Read more...
Quddiesa fl-Awstralja Ghas Sitt Vittmi Tal Kamra Tan-nar PDF Print E-mail
User Rating: / 2
Contributed by Jesmond Attard   
Sep 26, 2010 at 12:41 AM

Nhar it-tlieta 21 ta Settembru giet organizzata Quddiesa b'sufragju ghas sitt vittmi tal-Kamra tan-nar gewwa l'Gharb Ghawdex. Il-Quddiesa giet organizzata minn Charlie Schembri w Martu M'Anne b'kollaborazzjoni mal-Kumitat tal-Fontana. Kien hemm atmosfera ta djieq ta qalb ghax ukoll kien hawn presenti z-zija tal hames vitmi tal-familja Farrugia. Il-knisja kienet mimlija daqs bajda bin-nies, dak juri kemm dawn il-persunaggi kellom rispett minn nies anke gewwa art imbgheda bhal ma hi l'Awstralija. Il-quddiesa giet immexija mill-Kappillan tal-Parrocca ta Mary Mckkilop Father Charlie Portelli mghejun minn Father Bennedit li qied hawn fostna minn Malta. Il-Muzika kienet f'idejn il-kor Tow Harts immexijja minn Charlie Schembri. Fl'ahhar tal-quddiesa inqara messag minn Charlie Shembri li intom kelkom ix-xorti li tisimghaw minn fuq Radju Prekursur u l'internet. Jien minn-nahha tieghi kienet wahda personali ghax kont naf lill dawn il-vittmi personali hekk meta kont gewwa Malta kont ukoll nghinom fix-xoghol li kienu jghamlu. Jien minn nahha tieghi nibghad il-kondoljanzi lill- familji kollha tal-vittmi w j'Alla il-Qalb ta Gesu' w San Gwann Battista jieqaf maghhom. Ahna niftakru fihom fit- talb taghna.

IMG_8928
 

 Tifkira tas-Sitt Vittmi tad-Disgrazzja
tal-Kamra tan-Nar ta' Farrugia Brothers

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Sep 26, 2010 at 09:10 AM )
Read more...
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Results 6 - 10 of 41
Friday, 26 th February 2021
06:35 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org