Home arrow News
News - Ahbarijiet Relatati Max-Xewkija

Merhba fuq is-sezzjoni ta' l-ahbarijiet ta' Xewkija.net. F'din is-sezzjoni se npoggu l-ahbarijiet li jinvolvu x-Xewkija.Skeda tal-festa fuq Radju Prekursur PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 03, 2020 at 02:28 PM

Nhar it-Tnejn l-ewwel ta' Gunju 2020 inghatat bidu ghl-iskeda specjali ta' programmi fuq Radju Prekursur. L-iskeda fija diversi promrammi ta' interess ghas-semmiegha kollha fosthom programmi ta' diski, marci u taghrif dwar ir-rahal tax-Xewkija.

RP

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 03, 2020 at 02:28 PM )
50sena mit-tqeghid tas-salib fuq il-koppla tar-Rotunda PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 03, 2020 at 02:22 PM

Nhar il-Hadd 31 ta' Mejju 2020 kien il-hamsin anniversarju tat-tqeghid tas-salib tal-koppla tar-Rotunda tax-Xewkija. Ghallkemm fic-cirkostanzi prezenti tal-pajiz u d-dinja ma' setax issiru celebrazzjonijiet xorta wahda il-poplu Xewki fakkar din il-grajja kbira. Fuq il-media socjali ittelghu diversi programmi biex tigi mfakkra din il-grajja u fil-knista rotunda saret quddiesa ta' ringrazzjament mill-Arcipriet Mons. Daniel Xerri fejnfil-priedka ta' rendikont ta' dan kollu li ghaddew minnu missirijietna biex bnew dan il-munument.

salib koppla02 - Copy

 

Write Comment (0 comments)
It-Tnax il-Anniversarju min meta bdiet tahdem Xewkija.net PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Apr 17, 2020 at 05:11 PM

Kien is-sbatax ta' April 2008 meta giet imtella l-ewwel ahbar fuq din il-portal Xewkija.net. Minn dak in-nhar kienu eluf l-ahbarijiet u l-grajjiet li dehru fuq dan il-portal u nistghu nghidu li eluf kbar raw din il-portal fosthom hafna emigranti. Ahna min nahha taghna ser nibqghu nipprova inkunu ta' servizz ghalikom ilkoll.

 Arma tax-Xewkija

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 17, 2020 at 05:12 PM )
Il-Banda Prekursur f'luttu wara l-mewt tal-Bandist Joseph Azzopardi PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Mar 13, 2020 at 10:16 AM

Il-Banda Prekursur tax-Xewkija tinsab f' luttu wara li l-bierah thabret il-mewt tal-bandist Joseph Azzopardi. Joseph kien idoqq il-kornu u kien ilu bosta snin bandist tal-banda. Ahna naghtu l-kondiljanzi taghna lil familja tieghu kif ukoll lil shabu tal-Banda Prekursur.

joseph azzopardi2
 Joseph Azzopardi fil-festa ta'
San Gwann 2019

 

Write Comment (0 comments)
Xewkija Tigers jelghbu lil Gharb R. fl-ewwel loghba tat-tielet rawnd PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Mar 12, 2020 at 01:31 PM
Nhar il-Hadd 8 ta' Marzu 2020, it-tim tax-Xewkija Tigers gheleb lil Gharb Rangers 4-0 ( HT 2-0 ) fl-ewwel loghba tat-tielet rawnd tal-kampjonat 2-19/20. Il-gols ghax-Xewkija waslu minohnny Camilleri, Jackson De Lima, Jose Carlos Nogueira Junior u Michael Camilleri. ( Ritratt : John Spiteri )
IMG_3139-2000
 
Write Comment (0 comments)
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 9 of 2584
Sunday, 12 th July 2020
13:42 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org