Home arrow News
News - Ahbarijiet Relatati Max-Xewkija

Merhba fuq is-sezzjoni ta' l-ahbarijiet ta' Xewkija.net. F'din is-sezzjoni se npoggu l-ahbarijiet li jinvolvu x-Xewkija.Bidu tal-Festi ta' San Gwann Battista fix-Xewkija - Hrug tal-Vara min nicca PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 16, 2018 at 07:49 PM

 

Nhar il-Hamis 14 ta’ Gunju 2018 kien l-ahhar Hamis ta’ San Gwann u l-ewwel jum tan-Novena bi thejjija ghall-Festa. Fit-8.30pm saret Velja ta’ talb immexxija miz-zghazagh li fiha sar il-hrug tal-istatwa ta’ San Gwann Battista min-nicca.Wara l-istatwa artistika tal-Battista inharget min-nicca taghha fost il-kant u l-entuzjazmu ta’ dawk kollha prezenti. Ghal din l-okkazjoni giet iffurmata wkoll orkestra zghira b’muzicisti Xewkin biex takkumpanja l-kant, taht id-direzzjoni ta’ Ivan Farrugia. Fl-ahhar tal-Velja, li ntemmet bil-Barka Sagramentali, gew ipprezentati xi bukketti tal-fjuri lil San Gwann Battista mill-Kumitati u l-Ghaqdiet tal-Festa u z-zghazagh ipprezentaw lill-Arcipriet il-gear il-gdid tal-Festa flimkien ma’ CD bl-innijiet li ser jizzanznu din is-sena.

 DSC_7684-2000
 DSC_7835-2000

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 16, 2018 at 07:55 PM )
Il-Knisja Rotunda tinxtel ghal-ewwel darba bil-bozoz LED PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 16, 2018 at 07:38 PM

Ta’ kull sena fil-jiem tal-festa l-knisja Rotunda tkun im?ejna minn barra b’g?add kbir ta’ bozoz li jag?tuha dehra tassew spettakolari. B’kollox ji?u w?ati aktar minn 4,000 bozza, ?afna minnhom tal-kulur. Din is-sena dawn il-bozoz ?ew mibdula kollha f’bozoz LEDs. Il-mixg?ela tal-knisja ?iet inawgurata mill-Ar?ipriet tax-Xewkija Mons. Daniel Xerri fit-8.15pm tal-?amis 14 ta’ ?unju 2018, ftit minuti qabel tajna bidu g?all-Velja ta’ talb li fiha sar il-?ru? tal-istatwa ta’ San ?wann Battista min-ni??a.

DSC_7583-2000
 Knisja mixghula 2018

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 16, 2018 at 07:39 PM )
Illum il-Hrug ta' San Gwann min nicca PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Jun 14, 2018 at 09:57 PM

Illum il-Hamis 14 ta' Gunju 2018 jibdew il-Festi ad unur il-Battista fix-Xewkija. Fit 8.30pm fil-Knisja Rotunda tibda Velja ta' Talb miz-zghazagh fejn waqt din il-velja isir il-hrug tal-vara artistika u devota ta' San Gwann Battista min nicca fost il-kant ta' innijiet mil-poplu Xewki.

05

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 14, 2018 at 09:58 PM )
Laqgha Generali tax-Xewkija Tigers 2018/19 PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 13, 2018 at 04:23 PM

Nhar il-Gimgha 8 ta' Gunju 2018, saret il-laqgha Generali tax-Xewkija Tigers FC ghal-istagun 2018-19. Il-laqgha saret fis-sala tal-Kazin tax-Xewkija Tigers fil-pjazza tax-Xewkija u kienet indirazzata minn diversi kelliema fosthom il-President tax-Xewkija Tigers Jeffrey Farrugia. Tkellem ukoll is-Segretarju tal-GFA Tony Grech u nqraw ropporti mil-Kaxxier Franco Azzopardi, s-segretarju Joseph Attard kif ukoll min Josmar Azzopardi rapprezentant tax-Xewkija Tigers Football Academy. Il-laqgha tmexxiet min Simon Dingli.

Laqgha gen.XT 8-6-18

 

Write Comment (0 comments)
CELEBRAZZJONI TAL-EWWEL TQARBINA PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 05, 2018 at 04:17 PM

Nhar il-Hadd 3 ta’ Gunju 2018 kienet tahbat is-solennità tal-Gisem u d-Demm tal-Mulej. F’din l-okkazjoni fil-parrocca taghna giet iccelebrata l-Ewwel Tqarbina. Sebgha u ghoxrin tifel u tifla mill-parrocca taghna rcivew lil Gesù ghall-ewwel darba fit-tqarbin waqt Koncelebrazzjoni solenni mmexxija mill-Arcipriet Mons. Daniel Xerri, li bdiet fil-5.00pm. Fi tmiem il-Quddiesa harget il-Purcissjoni b’Gesù Ewkaristija li fiha hadu sehem ukoll il-Fratelli. Mad-dhul fil-knisja nghatat il-Barka Sagramentali u mbaghad it-tfal tal-Ewwel Tqarbina rcivew tifkira tal-okkazjoni.

DSC_7392-2000
 DSC_7566-2000

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 06, 2018 at 03:52 PM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 9 of 2413
Saturday, 23 rd June 2018
02:32 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org