Home arrow News
News - Ahbarijiet Relatati Max-Xewkija

Merhba fuq is-sezzjoni ta' l-ahbarijiet ta' Xewkija.net. F'din is-sezzjoni se npoggu l-ahbarijiet li jinvolvu x-Xewkija.HRUG TAL-ISTATWA TA’ SAN GWANN MIN-NICCA PDF Print E-mail
User Rating: / 2
Written by Frans Galea   
Jun 17, 2017 at 01:16 AM

Nhar il-Hamis 15 ta’ Gunju tajna bidu ghall-Festa ta’ San Gwann Battista 2017. Fil-5.15pm saret il-Quddiesa tal-ahhar Hamis ta’ San Gwann u l-ewwel jum tan-Novena, li tmexxiet minn Dun Charles Sultana, Kappillan ta’ San Lawrenz.  Imbaghad fit-8.30pm saret Velja ta’ talb bis-sehem taz-zghazagh li fiha sar il-Hrug tal-istatwa ta’ San Gwann Battista min-nicca. Fi tmiem il-Velja rapprezentanti tad-diversi Kumitati f’rabta mal-Festa offrew bukkett fjuri lil San Gwann. Ghall-ewwel darba din il-Velja kienet imxandra live stream.

DSC_1715-1024
 DSC_1968-1024

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 17, 2017 at 08:38 AM )
Radju Prekursur jaghlaq ghoxrin sena PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 15, 2017 at 09:32 PM

    Nhar it-Tlieta, 13 ta' Gunju fil-5.30pm l-Arcipriet Mons. Daniel Xerri mexxa quddiesa ta' Radd il-Hajr fl-okkazjoni tal-20 anniversarju minn meta Radju Prekursur beda jxandar.  Kien proprju fit-13 ta' Gunju 1997 li Radju Prekursur xandar ghall-ewwel darba mis-sala ta' fuq is-Sagristija fil-Knisja Rotunda.  Ghal din il-quddiesa attendew diversi persuni li qed joffru s-servizz volontarju taghhom biex Radju Prekursur ikun jista' jwassal il-programmi tieghu lis-semmiegha tieghu.  Fil-kelmtejn li ghamel l-Arcipriet tkellem dwar l-importanza tas-servizz li joffri Radju Prekursur specjalment lill-morda u l-anzjani li ma jistghux johorgu minn djarhom.  Filwaqt li rringrazzja lil dawk kollha li matul dawn l-ghoxrin sena offrew sieghat twal ta' hidma b'mod volontarju, huwa appella wkoll biex aktar persuni joffru s-servizz volontarju taghhom biex Radju Prekursur ikun jista' jkompli joffri s-servizz tieghu lis-semmiegha tieghu.  Waqt il-quddiesa tqasmet ukoll tifkira tal-okkazjoni lil dawk kollha prezenti.

DSC_1631-1024

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 15, 2017 at 09:33 PM )
Illum tibda l-Festa ta' San Gwann Battista fix-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 15, 2017 at 07:45 AM

Illum il-Hamis 15 ta' Gunju 2017 jibdew il-festi ad unur ta' San Gwann Battista fix-Xewkija. Fit 8.30pm fil-Knisja Rotunda issir velja ta' talb miz-zghazagh li fija issir il-hrug min-nicca tal-vara ta' San Gwann fost il-kant ta' innijiet u l-ferh tal-poplu Xewki.

 hrug 2016

 

 

Write Comment (0 comments)
Il-Banda Prekursur tiftah il-Festi tas-sajf f'Ghawdex fil-Munxar PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 01, 2017 at 08:20 PM

Nhar is-Sibt, is-27 ta’ Mejju 2017, il-banda hadet sehem fil-ftuh tal-istagun tal-festi billi ghamlet il-marc tad-dimostrazzjoni tal-festa ta’ San Pawl Nawfragu, fir-rahal tal-Munxar, Ghawdex.

 100_4446-1024

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 01, 2017 at 08:21 PM )
'' Rajtek Timbidel '' fir-Rotunda tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
May 28, 2017 at 05:51 PM

 

Nhar il-Gimgha u s-Sibt, 19 u 20 ta’ Mejju 2017, fil-knisja Rotunda  tax-Xewkija ttella’ l-Musical “Rajtek tinbidel”, lirika ta’ Mario Borg, skript ta’ John Attard u muzika ta’ Jeoffrey u Julie Thomas. Il-Musical, li kien imtella’ mill-Ghaqda Drama Xewkija, kien jitratta l-ahhar hamsin sena ta’ storja tal-parrocca, mill-bini tal-knisja tar-Rotunda sal-wasla tal-Orgni l-Gdid. L-orkestra kienet taht id-direzzjoni ta’ Mro. Anthony Borg.

rajtek tinbidel 2017
 DSC_1363-1024

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 31, 2017 at 08:28 PM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 9 of 2314
Thursday, 29 th June 2017
17:56 
A+ | A- | Reset
Translator
Xewkija Parish
XewkijaParish.org