Home arrow News
News - Ahbarijiet Relatati Max-Xewkija

Merhba fuq is-sezzjoni ta' l-ahbarijiet ta' Xewkija.net. F'din is-sezzjoni se npoggu l-ahbarijiet li jinvolvu x-Xewkija.It-Tigers jerghu jghelbu lil St. Lawrence Spurs bi skor kbir PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Dec 23, 2014 at 01:05 PM

         Nhar il-Hadd 21 ta' Dicembru 2014, it-Tim tax-Xewkija Tigers kompla ghaddej bir-rizultati pozittivi din id-darba b'rebha konvincenti fuq Saint Lawrenca Spurs bl-iskor ta' 7-0 ( HT 4-0). L-iskorers ghax-Xewkija kienu D. Bagdonovic (3gols), D. Sheilds (2gols) u gol kull wiehed ghal C. Camilleri u K. Mercieca. Issa l-loghba li jmiss ghat-Tigers ser tintlab nhar il-Hadd 28 ta' Dicembru 2014 kontra SK Victoria Wanderers fil-Gozo Stadium. [ Ritratti: Frans Galea ] ghal izjed ritratti ara l-Facebook page tax-Xewkija.net

 DSC_6921-1000
 Azzjoni fuq il-lasta ta' St. Law. Spurs

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Dec 28, 2014 at 08:12 AM )
Read more...
Attivitajiet mil-Banda Prekursur fil-jiem tal-Milied PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Dec 23, 2014 at 12:25 PM

          Il-Banda Prekursur dawn l-ahhar jiem kellha diversi impennji. Nhar is-Sibt 20 ta' Dicembru 2014 fis-2.00 p.m. fi Pjazza San Gwann Battista il-Youth Band tal-Banda Prekursur tat semha fl-attivitajit marbuta ma' l-istrina 2014 fejn daqqet diversi siltiet tal-Milied fil-prezenza tal-President ta' Malta. Is-Sibt filghaxija saret l-ikla tal Milied ghal-bandisti, u l-familji taghhom kif ukoll ammiraturi tal-Banda Prekursur. Il-Hadd 21 ta'Deicembru kien imiss li jittella l-Kuncert tal-Milied fis-Sala '' Zakkarija Cilia '' tal-Kazin tal-Banda. Dan il-Kuuncert sar mil-Youth Band taht id-Direzzjoni tas-Surmast Marc Gauci. Hadet sehem ukoll il-kantanta mix-Xewkija Sarah Bonnici. [ Ritratti: M' Angelo Camilleri ] Ghal izjed ritratti ara il-Facebook page tax-Xewkija.net

1150332_724506507631488_34378546643880135_n
 Il-Poster tal-Kuncert mil-Youth Band

 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Dec 28, 2014 at 08:16 AM )
Read more...
Il-President ta' Malta Marie Louise Coleiro Preca izur x-Xewkija fl-okkazzjoni ta' l-Istrina 2014 PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Dec 21, 2014 at 01:07 PM

Il-bierah is-Sibt 20 ta'Dicembru 2014, il-President ta' Malta kienet Ghawdex biex tircievi d-donazzjonijiet ghal-Istrina ta' din is-sena min ghand il-poplu Ghawdxi. Ftit wara is-saghtejn ta' wara nofs in-nhar, il-President flimkien mar-ragel taghha waslu x-Xewkija fejn kien hemm programm varjat imtella mil-Kunsill Lokali tax-Xewkija flimkien ma' l-ghaqdiet tax-Xewkija. Fil-programm hadet sehem il-Youth Band tal-Banda Prekursur taht id-Direzzjoni tas-Surmast Mark Gauci flimkien mal-kantanta mix-Xewkija Sarah Bonnici. Is-Sindku tax-Xewkija s-Sur Paul Azzopardi ghamel diskors ta' merhba flimkien ma' l-Arcipriet tax-Xewkija Mons. Carmelo Mercieca.  Fl-ahhar il-President ta' Malta ukoll ghamlet id-diskors ghal din l-okkazjoni fejn rringrazzjat lil poplu Xewki li flimkien mal-kumpalment tal-poplu malti u ghawdxi ikontribwixxa billi ta d-donazzjoni tieghu b'risq l-istrina 2014. Kien hemm hafna nies li hafna minnhom hadu l-okkazzjoni biex jiehdu ritratt mal-President. [ Ritratti: Joseph Grima ] Ghal-izjed ritratti zur il-Facebook page tax-Xewkija.net

10882159_500772293396149_2398519265295207344_n
 Is-Sindku Paul Azzopardi jipprezenta
somma flus lil-President ta' Malta

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Dec 28, 2014 at 08:19 AM )
Read more...
Sezzjoni ta' tahrig min Gilbert Aguis ghat-tfal Xewkin PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Dec 15, 2014 at 12:20 PM

          Nhar is-Sibt in- Nursery tax-Xewkija Tigers organizzat sezzjoni ta' tahrig ghat-tfal tan-Nursery. Din is-sezzjoni kienet immexxija mil-coach ta' Valletta FC Gilbert Aguis. Gilbaert li l-istagun li ghadda kien jilghab max-Xewkija Tigers ta' sezzjoni vera profezzjonali u kien assestin min coaches tan-Nursery kif ukoll il-coach tat-tim tal-kbar Alex Simoncic. In-numru ta' tfal li attendew kien wiehed kbir u zgur li ser jigu organizzati attivitajiet simili fil-futur. [ Ritratti: Frans Galea ] Ghal-izjed ritratti zur il-Facebook page tax-Xewkija.net

20141213_144549-1024
 Gilbert Aguis jispjega lit-tfal Xewkin

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Dec 15, 2014 at 12:27 PM )
Read more...
Ix-Xewkija Tigers iffakkru 75 sena ta' Storja PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Dec 15, 2014 at 07:39 AM

         Nhar il-Gimgha , il-kumitat tax-Xewkija Tigers fakkaril 75 sena min meta twaqqafdan il-club ewlieni gewwa l-gzira Ghawdxija. L-Arcipriet tax-Xewkija Mons. Carmelo Mercieca qaddesQuddiesa ta'Ringrazzjament fil-Kazin fil-Pjazza tax-Xewkija. Prezenti kien hemm l-membri tal-Kumitay, l-Ministru ghal-Ghawdex Dr. Anton Refalo, is-Sindku tax-Xewkija Paul Azzopardi, il-President tal GFA Alvin Grech, ex-prisidenti u ex-coaches, players, coaches u bosta supporters. Wara il-quddiesa il-President Jeffrey Farrugia ghamel diskors ta' l-okkazzjoni u wara gie inniedi il-ktieb '' Xewkija Tigers 75 sena ta' Storja ''. Imbaghad sar il-kxif ta' plakka li tfakkar il-Presidenti kollha li kellu il-club tax-Xewkija Tigers matul is-snin min Jeffrey Farrugia uu l-Ministru ghal-Ghawdex Dr. Anton Refalo. Imbaghad seret bibita ghal dawwk prezenti. [ Ritratti: Frans Galea ] ghal izjed ritratti ara il-facbook page tax-Xewkija.net

IMG_2726-1000-500
 Il-kxif ta' l-irhama

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Dec 15, 2014 at 08:01 AM )
Read more...
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 19 - 27 of 1968
Sunday, 1 st March 2015
03:52 
A+ | A- | Reset
Current Weather
Temperature: 9 °C
Humidity: 87 %
Pressure: 1015.92 mb
Wind: North West | (310°)
Wind Speed: 8.05 km/h
Sunrise: 6:31 am
Sunset: 5:56 pm
Latitude: 36.032126
Longitude: 14.260849
Altitude: 53 meters
Rome: 5 °C | 87 %|
Paris: 5 °C | 100 %|
New York: -8 °C | 29 %|
Tokyo: 6 °C | 71 %|
Sydney: 37 °C | 29 %|
Melbourne: 20 °C | 52 %|
London: 11 °C | 67 %|
Ottawa: -16 °C | 75 %|
Rio de Janeiro: 26 °C | 78 %|

Weather Forecast

Translator
Xewkija Parish
XewkijaParish.org
Rivista Gourgion