Home arrow News
News - Ahbarijiet Relatati Max-Xewkija

Merhba fuq is-sezzjoni ta' l-ahbarijiet ta' Xewkija.net. F'din is-sezzjoni se npoggu l-ahbarijiet li jinvolvu x-Xewkija.Ghal-sena ohra jittella '' Fiori d'Argenta '' fix-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 16, 2014 at 09:01 AM

          Nhar is-Sibt u l-Hadd 14 u 15 ta' Gunju 2014 fix-Xewkija rega saru l-attivitajiet bl-isem "Fiori d'Argenta''. Din l-attivita tigi organizzata mil-Kunsill Lokali tax-Xewkija u issa ilha issir ghal diversi snin. Fost affarijiet ohra kien hemm kant min diversi kantanti fosthom  Miriam Cristine Borg u Deborah Cassar. Kien hemm ukoll it-torta traddizzjonali tal-bajtar ta' San Gwann, defile taz-zwiemel li wara inghataw tifkira mis-Sindku Paul Azzopardi u diversi tands ta' talent lokali kif ukoll kant traddizzjonali . [ Ritratti: Frans Galea ]

IMG_9848-1024-1024
 L-akbar tarta tal-Bajtar ta' San Gwann

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 18, 2014 at 07:40 AM )
Read more...
Sitta u ghoxrin zghazugh u zghazugha jircievu l-Grizma ta' l-Isqof fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 15, 2014 at 11:37 AM

          Il-bierah is-Sibt 14 ta' Gunju 2014, l-Isqof t'Ghawdex Mons. Mario Grech amministra is-Sagrament tal-Grizma ta' l-Isqof  lil 26 zghuzugh u zghuzugha mix-Xewkija. Ic-ceremonja saret fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija u numru sabih ta' nies kienu prezenti.[ Ritratti: Frans Galea ] Ghal-izjed ritratti zur il-Facebook page tax-Xewkija.net

 IMG_9842-1024
 L-Isqof Mario Grech flimkien ma' dawk
li rcevew il-Grizma

 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 18, 2014 at 07:41 AM )
Read more...
Ferdinando Apap Player tas-Sena tal-GFA PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 14, 2014 at 06:12 PM

        Ftit tal-hin ilu spiccat is-serata ta' l-ghoti ta' l-unuri tal-GFA ghal-istagun 2013-2014. Nistghu nghidu li x-Xewkija Tigers kienu protagonisti waqt din is-serata fejn gew ipprezentati l-unuri kollha tal-futball Ghawdxi . Infatti barra li rebhu l-Kampjonat ta' l-ewwel divizzjoni, it-Tigers gew finalisti fit-Tazza Super Cup kif ukoll rebhu l-Kanmpjonat ta' taht il-hmistax il-sena. Barra dan l-istess tim rebah in KO u it-tim ta' taht it-Tmintax il-sena gie t-tieni fil-Kampjonat u finalisti tan KO. Fuq tema individwali  Dene Sheilds gie maghzul l-aqwa player barrani tal-Kampjonat kif ukoll rebah l-unur ta' l-aqwa scorrer ta' l-istagun ghat-tieni darba u fil-waqt li il-lejla thabbar li Ferdinando Apap gie maghzul l-Aqwa Player tal-Kampjonat  .

IMG_1871-1024
 Ferdinando Apap player ta' l-istagun
2013-2014 tal-GFA

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 18, 2014 at 07:42 AM )
Read more...
Wirja dwar San Gwann min Artisti Xewkin PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 14, 2014 at 01:01 PM

       Il-bierah il-Gimgha 13 ta’ Gunju 2014, saret l-inawgurazzjoni tal-wirja fil-kazin tal-banda Prekursur bl-isem Non Surrexit Maior, minn 12 il-artist Xewki, fl-okkazjoni tal-85 sena mit-twaqqif tal-banda Prekursur.  Din is-serata tmexxijiet mis-Sinjura Elaine Zammit Haber fejn wara sara diskorsi mis-Sur Joe Camilleri, is-Sur Mario Cassar u minn Dr Anton Refalo. Il-ftuh tal-wirja sar mill-Ministru Ghal Ghawdex l-Onor. Dr Anton Refalo, filwaqt it-tberik sar mill-Arcipriet Mons. Carmelo Mercieca. [ Informazzjoni u Ritratti M'Angelo Camilleri ]

unnamed-1024
 Waqt il-ftuh tal-Wirja dwar San Gwann

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 18, 2014 at 07:43 AM )
Read more...
L-Arcipriet tax-Xewkija jaghlaq 50 sena Sacerdot PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 14, 2014 at 06:39 AM

       Illum is-Sibt 14 ta' Gunju 2014 , l-Arcipriet tax-Xewkija Mons. Carmelo Mercieca jaghlaq 50 sena Sacerdot. Infatti l-Arcipriet kien gie ordnat Sacerdor fl-14 ta' Gunju 1964. Minn nahha taghna u f'isem il-poplu tax-Xewkija mawgurawlu Ad Moltos Annos.

Arcipriet 1-1024
 L-Arcipriet tax-Xewkija
Mons. Carmelo Mercieca

 

Write Comment (2 comments)
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 28 - 36 of 1897
Friday, 1 st August 2014
13:50 
A+ | A- | Reset
Current Weather
Temperature: 29 °C
Humidity: 48 %
Pressure: 982.05 mb
Wind: North North West | (330°)
Wind Speed: 16.09 km/h
Sunrise: 6:08 am
Sunset: 8:06 pm
Latitude: 36.032126
Longitude: 14.260849
Altitude: 53 meters
Rome: 28 °C | 51 %|
Paris: 26 °C | 51 %|
New York: 22 °C | 76 %|
Tokyo: 28 °C | 84 %|
Sydney: 6 °C | 58 %|
Melbourne: 1 °C | 87 %|
London: 23 °C | 53 %|
Ottawa: 16 °C | 88 %|
Rio de Janeiro: 19 °C | 94 %|

Weather Forecast

Translator
Xewkija Parish
XewkijaParish.org
Rivista Gourgion