Home arrow News
News - Ahbarijiet Relatati Max-Xewkija

Merhba fuq is-sezzjoni ta' l-ahbarijiet ta' Xewkija.net. F'din is-sezzjoni se npoggu l-ahbarijiet li jinvolvu x-Xewkija.Issir il-prezentazzjoni ta' l-Awards tax-Xewkija Tigers Youth Nursery PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
May 30, 2016 at 09:58 AM

    Nhar il-Gingha 27 ta' Mejju 2016, fil-Universal Sport ix-Xewkija saret is-serata ta' l-ghoti  ta' certifikati u premijiet lit-tfal u zghazagh li attendew ix-Xewkija Tigers Youth Nursery fl-istagun 2015/16. Barra it-tfal u z-zghazagh attendew il-coaches u l-genituri. Is-serata kienet success u hafna fahhru l-organizzatzjoni li kien hemm. Prezenti kien hemm il-Ministru ghalGhawdex Dr. Anton Refalo u is-Sindku tax-Xewkija Paul Azzopardi. ( ghal izjed ritratti ara l-facebook page tax-Xewkija.net )

XTNPNight
 Waqt is-serata tal Gimgha

  , 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 30, 2016 at 10:06 AM )
Jigi ccelebrat '' Jum il-Banda Prekursur '' PDF Print E-mail
User Rating: / 2
Written by Frans Galea   
May 12, 2016 at 01:36 AM

      Matul din il-gimgha il-Banda Prekursur tax-Xewkija qed tfakkar ghalq il 87 sena mit-twaqqif taghha fis-sena 1929. Il-kumitat qed jorganizza diversi attivitajiet ghal dan il-ghan fosthon Quddiesa u serata mtella mil-alievi tal-Banda nhar il-Gimgha 13 ta' Mejju 2016. ( Ghal izjed ritratti ara l-Facebook page tax-Xewkija.net )

Jum il-Banda Prekursur 2016
 Il-Programm ta' attivitajiet

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 17, 2016 at 04:38 PM )
Xewkija Tigers jitilfu fid-decider ghal-Kampjonat wara il-hin barrani PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
May 10, 2016 at 01:00 AM

     Nhar il-Hadd 8 ta' Mejju 2016, quddiem l-akbar folla li qatt marret il-Gozo Stadium, ix-Xewkija Tigers tilfu fid-decider ghal-Kampjonat 2015/16 kontra Ghajnsielem. Nistghu nghidu li l-pjayers tax-Xewkija taw wirja l-aktar qalbenija fejn wara li sabu ruhom 2-0 minn taht huma ghamlu sforz qawwi biex gabu d-draw  u akke setghu rebhu fl-ahhhar minuta. Imbaghad l-loghba marret ghal-hin barrani biex Ghajnsielem skurjaw il-gol tar-rebha ftit minuti mit-tmiem. Ghax-Xewkija skurjaw C. Camilleri mn penalty u D. Bogdanovic. Ahna nirringrazzjaw lil Kumitat, coaches, players u supporters u nawgurawlhom izjed successsi.

XT league runners up
 D. Bogdannovic jigi pprezentat
it-tazza tat-tieni post

 

Write Comment (0 comments)
Illum id-decider ghar-rebh tal-Kampjonat 2015/16 bejn Xewkija Tigers u Ghajnsielem PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
May 08, 2016 at 07:47 AM

     Illum il-Hadd 8 ta' Mejju 2016 fil-Gozo Stadium ser issir id-decider ghar-rebh tal-Kampjonat 2015/16 bejn it-tim tax-Xewkija Tigers u Ghajnsielem. Iz-zewgt timijiet spiccaw indaqs u ghal hekk kien hemm bzonn il-loghba tal-lum biex jigi deciz ir-rebbieh tal-Kampjonat. Huwa mistenni li jkun hemm folla record ghal-loghba li ser tixxandar diretta fuq TVM2 fl4.00pm. Ahna nawguraw lix-Xewkija Tigers ghal-loghba tal-llum.

 sups
 Is-supporters Xewkin waqt il-loghba
tal-Hadd li ghadda

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 08, 2016 at 07:48 AM )
Il-biljett ghal-loghba tal-Hadd Xewkija T. vs Ghajnsielem tan-nahha tax-Xewkija mibjugha kollha PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
May 06, 2016 at 09:46 AM

         Il-GFA tat numru ta' biljetti lix-Xewkija Tigers ghal-loghba tal-Hadd 8 ta' Mejju 2016 bejn Xewkija Tigers u Ghajnsielem. Il-biljetti li kienu ghan-nahha tax-Xewkija maghruf bhala tal-Mudel inbieghu kollha fi ftit hin. Issa fadal biljetti fuq in-nahha tal Universa Sports li ser jinbieghu nhar il-Hadd stess. Is-supporters Xewkin li ma' lahqux biljett huma mhegga biex jahsbu kmieni nhar il-Hadd. Il-loghba tibda fl 4.00pm.

 XT logo
 Xewkija Tigers F.C.

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 06, 2016 at 09:46 AM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 19 - 27 of 2210
Wednesday, 29 th June 2016
05:33 
A+ | A- | Reset
Translator
Xewkija Parish
XewkijaParish.org