Home arrow News
News - Ahbarijiet Relatati Max-Xewkija

Merhba fuq is-sezzjoni ta' l-ahbarijiet ta' Xewkija.net. F'din is-sezzjoni se npoggu l-ahbarijiet li jinvolvu x-Xewkija.Xewkija Tigers jeghbu lil SKVW biex jiksbu t-tmin rebha fil-Kampjonat PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jan 31, 2017 at 06:21 PM

Nhar il-Hadd 29 ta' Jannar 2017, it-tim tax-Xewkija Tigers kiseb it-tmin rebha tal-Kampjonat meta gheleb lir-Rabtin ta' SKVW 1-0 ( HT 0-0 ). Il-gol ghat-Tigers wasal min Dene Sheilds fl-ahhar ghaxar minuti. Nistghu nghidu li x-Xewkija kienu kwazi l-hin kollu fuq l-attakk u kmieni fil-loghba kellhom ballun mal-lasta min Gennaro Hili. F'din il-loghba iddebutta Shaun Bajada ghax-Xewkija. [ Ritratt: Gozo Football League ]

XT29-1-17

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jan 31, 2017 at 06:22 PM )
Issir il-Laqgha Generali Anwali tal-Banda Prekursur PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jan 30, 2017 at 09:42 AM

       Nhar il-Gimgha 27 ta' Jannar 2017 saret il-laqgha generali anwali tal-Banda Prekursur tax-Xewkija. Wara li nqraw diversi rapporti u saru xi messaggi gie mahtur kumitat gdid .L-ufficjali principali baqghu l-istess jigifieri bhala President John Vella, Segretarju Charles Borg u Kaxxier John Vella. Pero dahlu xi membri godda fil-Kumitat li huma Charles Hili, Carmel Azzopardi, Charlon Cutajar,Lorry Farrugia u Joseph Spiteri. Prezenti kien hemm l-Arcipriet Mons. Daniel Xerri. [ Ritratti u informazzjoni: Francis Zammit ]

16295777_1619696611390337_1253915474_n
 16395585_1619696788056986_844517882_n
 16402361_1619696864723645_1901077920_n

 

Write Comment (0 comments)
Illum Xewkija Tigers jilghabu kontra SKVW fir-raba' loghba tat-tieni rawnd PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jan 29, 2017 at 07:12 AM

Illum il-Hadd 29 ta' Jannar 2017, it-tim tax-Xewkija Tigers jilghab ir-raba' loghba tat-tieni rawnd tal-Kampjonat 2016/17 kontra r-Rabtin ta' SKVW. Il-loghba suppost issir fil-Gozo Stadium pero wara ix-xita tal-lejl li ghadda tista tintlaghab f' xi grawnd iehor jew tithassar. Il-loghba tibda fis13.00pm. Ahna nawguraw lit-Tigers ghal-loghba tal-llum.

XT 2

 

Write Comment (0 comments)
Mons. Trevor Sultana jinghata l-Pussess ta' Arcipriet ta' l-Gharb PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jan 22, 2017 at 09:34 AM

   Nhar is-Sibt 14 ta’ Jannar 2017 Mons. Trevor Sultana, iben il-parrocca taghna, gie moghti l-Pussess bhala arcipriet tal-parrocca tal-Vizitazzjoni fl-Gharb. Fl-4.15pm Mons. Trevor gie mwassal mid-Dar Parrokkjali tal-Gharb sal-knisja Bazilika akkumpanjat mill-arcipriet ta’ qablu Mons. Joseph Sultana u mill-arcipriet tax-Xewkija Mons. Daniel Xerri, flimkien mal-familjari tieghu u ghadd sabih ta’ parruccani. Fil-korteo hadu sehem il-Banda Vizitazzjoni tal-Gharb u l-Banda Prekursur tax-Xewkija. Quddiem il-bieb tal-knisja huwa gie milqugh mill-E.T. Mons. Isqof Mario Grech li tah ibus il-Kurcifiss u libbsu l-istola bhala sinjal tal-investitura gdida tieghu. Fil-5.00pm inghata bidu ghall-Quddiesa solenni li fiha Mons. Isqof ta l-Pussess tal-parrocca lil Mons. Trevor.

 DSC_3913-1024

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jan 23, 2017 at 09:29 AM )
Fr. Trevor Sultana jinhatar ufficcjalment Arcipriet ta' l-Gharb PDF Print E-mail
User Rating: / 4
Written by Frans Galea   
Jan 14, 2017 at 09:45 AM

       Illum is-Sibt 14 ta' Jannar 2017, is-Sacerdot Xewki Mons. Trevor Sultana jibda ufficjalment il-hidma pastorali tieghu bhala Arcipriet tal-Parrocca tal-Vizitazzjoni l-Gharb. Fl 4.15pm jibda b'marc mil-Banda Vizitazzjoni ta' l-Gharb flimkien mal-Banda Prekursur tax-Xewkija  mid-Dar Parrokkjali lejn il-Bazilika u wara tibda ic-ceremonja u l-Koncelebrazzjoni Sollenni mmexija mil-Isqof Mons. Mario Grech.

programm pusess Fr Trevor

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jan 15, 2017 at 02:06 PM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 19 - 27 of 2292
Monday, 27 th March 2017
19:33 
A+ | A- | Reset
Translator
Xewkija Parish
XewkijaParish.org