Home arrow News
News - Ahbarijiet Relatati Max-Xewkija

Merhba fuq is-sezzjoni ta' l-ahbarijiet ta' Xewkija.net. F'din is-sezzjoni se npoggu l-ahbarijiet li jinvolvu x-Xewkija.Il-Banda Prekursur tax-Xewkija tiehu sehem fil Marc tad-Dimostrazzjoni tal-Festa ta' San Gorg PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jul 22, 2014 at 12:21 PM

      Nhar il-Gimgha 18 ta' Lulju 2014, fil Belt Victoria saret id-Dimostrazzjoni tal-Festa ta' San Gorg. Bhas snin inghoddija , il-Banda Prekursur tax-Xewkija kienet mistiedna biex taghti s-sehem taghha f'din il-festa. Il-Banda Prekursur ghamlet il-marc tad-Dimostrazzjoni flimkien mal-Banda La Stella u kienet taht it-tmexxija tas-Surmast taghha Anthony Borg. [ Ritratt: M'Angelo Camilleri ] Ghal izjed ritratti zur il-Facebook page tax-Xewkija.net

unnamed3-1024
 Il-Banda Prekursur fid-Dimostrazzjoni
ta' San Gorg

 

Write Comment (0 comments)
Manwel Xerri ser jilghab ma' Tarxien Rainbows fil-Premier ta' Malta PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Jul 19, 2014 at 02:04 PM

      Gie konkluz il-ftehim bejn Xewkija Tigers u Tarxien Rainbows biex ghal-istagun 2014/15, id-difensur Manwel Xerri jaghmel parti mil-iskwadra tar-Rainbows. Manwel huwa prodott tan-Nursery tax-Xewkija Tigers u mat-Tigers diga rebah hafna unuri fosthom zewgt Kampjonati ta' l-ewwel Divizzjoni. Ahna nawguraw lil Manwel Xerri kull success ma'  Tarxien. [ Ritratt: Ian Moyes ( Visionism )

Manwel Xerri
 Manwel Xerri

 

Write Comment (0 comments)
Taghrif interessanti dwar l-Orgni Gdid tal-Knisja tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jul 19, 2014 at 12:22 PM
Ftit gimghat ilu thabbar il-progett ta' orgni gdid tas-sfafar ghall-Knisja Rotunda tax-Xewkija.  Dan l-istrument jissejjah ir-re tal-istrumenti u bir-ragun.  Il-mod kif jinhadem, jinbena u jdoqq huwa meravilja.  Orgni kbir bhal ma se jkun dan l-orgni l-gdid jiehu numru ta' xhur biex ikun jista' jinhadem u jibda jindaqq.  Sibna dan il-feature fuq il-youtube dwar kif jinhadem orgni tas-sfafar. Wiehed jista' jarah fuq https://www.youtube.com/watch?v=rBskjhd076o
   Ghal dawk li jinteressahom ftit aktar hemm ukoll dan il-feature ftit itwal.  Fih naraw kif jinhadem u jinbena orgni tas-sfafar kif ukoll nisimghu bicciet ta' muzika fuq l-orgni.  https://www.youtube.com/watch?v=8hUJjcnNLNM
Week23
 L-Orgni Gdid ghal-Knisja Rotunda
tax-Xewkija

 
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jul 19, 2014 at 12:40 PM )
Ir-Relikwa ta' San Gorg Martri tghaddi mix-Xewkija u tiddahhal fil-Knisja Rotunda PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jul 17, 2014 at 11:33 AM

      Nhar it-Tlieta 15 ta' Lulju 2014, waslet Ghawdex min Venezja r-Relikwa ta' San Gorg Martri li ser tkun fil-Knisja ta' San Gorg ir-Rabat ghal-festa li qed tfakkar il 175 sena min meta waslet Ghawdex l-istatwa ta' San Gorg. Din l-istatwa hija ninquxa mil-Iskultur Piertru Pawl Azzopardi ( l-istess wiehed li hadem l-istatwa ta' San Gwann Battista tax-Xewkija ). Wara li r-Relikwa ddahlet fir-Rotunda fejn sar talb u messaggi ta' l-okkazzjoni fosthom mil-Arcipriet tax-Xewkija Mons Carmelo Mercieca. Prezenti kien hemm ukoll nies mix-Xewkija. Wara ir-Relikwa kompliet bil-vjagg taghha ghar-Rabat. [ Ritratt: Frans Galea ] Ghal-izjed ritratti zur il-Facebook page tax-Xewkija.net

 20140715_184949-1024
 Ir-Relikwa ta' San Gorg fuq l-altar Maggur
tal-Knisja tax-Xewkija

 

 

Write Comment (0 comments)
Il-Banda Prekursur ghal-sena ohra mistiedna fil-Festa ta' Kercem PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jul 17, 2014 at 10:47 AM

      Nhar il-Gimgha 11 ta' Lulju 2014, il-Banda Prekursur ghamlet marc fil-Festa tal-Madonna tas-Sokkors gewwa Ta' Kercem. Issa il-Banda ilha numru sabih ta' snin tigi mistiedna biex tiehu sehem f'din il-Festa. [ Ritratt: mil-arkivji tax-Xewkija.net ]

fk1
 Il-Banda Prekursur fil-Festa ta' Kercem

 

Write Comment (0 comments)
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 19 - 27 of 1913
Monday, 1 st September 2014
22:54 
A+ | A- | Reset
Current Weather
Temperature: 25 °C
Humidity: 57 %
Pressure: 982.05 mb
Wind: North West | (320°)
Wind Speed: 33.8 km/h
Sunrise: 6:31 am
Sunset: 7:30 pm
Latitude: 36.032126
Longitude: 14.260849
Altitude: 53 meters
Rome: 17 °C | 77 %|
Paris: 18 °C | 64 %|
New York: 31 °C | 55 %|
Tokyo: 21 °C | 88 %|
Sydney: 16 °C | 48 %|
Melbourne: 5 °C | 93 %|
London: 17 °C | 94 %|
Ottawa: 26 °C | 65 %|
Rio de Janeiro: 27 °C | 48 %|

Weather Forecast

Translator
Xewkija Parish
XewkijaParish.org
Rivista Gourgion