Home arrow News
News - Ahbarijiet Relatati Max-Xewkija

Merhba fuq is-sezzjoni ta' l-ahbarijiet ta' Xewkija.net. F'din is-sezzjoni se npoggu l-ahbarijiet li jinvolvu x-Xewkija.Minkejja r-rih qawwi il-Marc tal-Hniena kien success kbir PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 19, 2015 at 11:38 AM

        Il-bierah il-Hamis 18 ta' Gunju 2015 konplew il-marcijiet tal-festa ta' San Gwann Battista ta' din is-sena. Nistghu nghidu li minkejja ir-rih qawwi li hakem il-gzejjer Maltin il-bierah xorta wahda hafna nies min Ghawdex kollu u anke Maltin kif ukoll turisti gew ix-Xewkija biex flimkien max-Xewkin iggawdu dan il-marc famuz. Il-marc beda min hdejn il-Kappella tal-Hniena u  daqqew il-Banda Prekursur flimkien mal-Banda San Guzepp t'Ghajnsielem.Iz-zewgt baned daqqew marci Popolari fosthom l-Innu marc u kif il-marc wasal il-pjazza intwera feature mil-isbah fl-okkazzjoni tal 170 sena mil-wasla ta' l-istatwa ta' San Gwann fix-Xewkija. Imbaghad il-marc bl-istatwa ta' San Gwann iz-zghir baqqa sejjer sa triq San Zakkarija fejn l-istatwa ittellet fuq il-Pedistal taghha fost il-kant ta' l-innu marc u hruq ta' kaxxa infermali kbira. [ Ritratti: Frans Galea ] ghal-izjed ritratti ara l-Facebook page tax-Xewkija.net

 DSC_3558-1024
 L-Istatwa ta' San Gwann

 

 

Write Comment (0 comments)
Read more...
L-ewwel jum tat-Tridu - L-Erbgha 17 ta' Gunju 2015 PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 18, 2015 at 07:02 AM

    Il-bierah l-Erbgha 17 ta' Gunju 2015 kien l-ewwel jum tat-tridu tal-Festa ta' din is-sena. Barra dan kien ukoll Jum it-Tikira tal-Konsagrazzjoni tar-Rotunda. Fis 7.30pm kien hemm Koncelebrazzjoni mmexxija min Fr. Alfred Grima fejn il W.R. Kappilan Anthony Galea Scannura ghamel il-priedka. Wara kien hemm l-Antifona u l-Barka Sagrementali min Dun Gwann Mizzi. Imbaghad fid 9.30pm il-Banda Ite ad Joseph tal-Qala ghamlet marc madwar il-plots tal-Hamrija li minkeja ir-rih qawwi xorta gibet numru sabih ta' nies. Fl-ahhar tal-marc l-istatwa ta' San Gwann ittellet fuq il-pedistal taghha fost id-daqq ta' l-innu marc u l-kant tal-poplu. [ Ritratt: Frans Galea ] Ghal aktar ritratti u video ara il-Facebook page tax-Xewkija.net

DSC_3414-1024
 L-istatwa ta' San Gwann tal-Hamrija

 

Write Comment (0 comments)
Programm kbir mill-Banda Prekursur PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 17, 2015 at 07:54 PM

      Nhar it-Tlieta 16 ta' Gunju 2015, il-Banda Prekursur tax-Xewkija tellghet Programm muzikali u vokali fi Triq   Santa Katerina ix-Xewkija fl-okkazzjjoni tal-Festa ta' San Gwann Battista 2015.Il-Banda kienet taht id-Direzzjoni tas-Surmast Anthony Borg u daqqet diversi  siltiet muzikali fosthon Kanzonetta gdida miktuba min Mario Borg u muzika tas-Surmast Anthony Borg li giet kantata min Marthese Borg. Imbaghad fl-ahhar ghalqet bl-innu '' La nattivita' di San GovanniBattista '' .Saru ukoll diversi diskorsi ta' l-okkazjoni u il-Programm kien prezentat min Joe Chetcuti u Svetlana Vella. Ghal-izjed ritratti ara il-Facebook page tax-Xewkija.net

DSC_3342-1024
 Is-Surmast Anthony Borg jidderiegi
l-Banda Prekursur

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 17, 2015 at 07:57 PM )
L-iskultur Pietru Pawl Azzopardi - Hajtu w Hidmietu PDF Print E-mail
User Rating: / 2
Written by Claudio Vella   
Jun 17, 2015 at 01:00 AM

 Konnessjoni u dahla
Il-konnessjoni ta’ l-iskultur Pietru Pawl Azzopardi mar rahal tax-Xewkija hija bla dubju ta’ xejn l-iskultura fl-injam tal-istatwa titulari ta’ San Gwann il-Battista  meqjuma fil-knisja parrokjali. Din is-sena qed niccelebraw il-170 sena mill-wasla ta’ dan il-kapolavur.
Ser naghtu harsa lejn ix-xoghiliet tieghu, hajtu w harsa artistika lejn l-istatwa ta’ San Gwann Battista. Informazzjoni li gbart min kotba, artikli w nformazzjoni ohra li sibt fuq l-internet.

 
PietruPawlAzzopardiJiskolpixxiLilSanGwannBattista_ClaudioVellaArtisticImpression

 

Il-bidu tal-hajja tieghu
Pietru Pawl twieled il-Belt Valletta fl-20 ta’ April 1791. Missieru, Antonio kien min Bormla u ommu Marija, nee Camilleri mill Furjana. Kien it-tielet wild, u gie mghammed fil-knisja ta’ San Pawl Nawfragu l-Belt Valletta fejn tawh l-ismijiet ta’ Salvatore, Giuseppe, Petrus Paulus u Jeremias, imma beda jigi msejjah bit-tielet isem, dak ta’ Pietru Pawl.

(Biex tisma dan l-artiklu f'format MP3, u biex tara l-kumplament ta l-artiklu - ikklikja Read more)

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 16, 2015 at 08:59 PM )
Read more...
Il-Banda Prekursur tiftah il-Gimgha tal-Festa bil-Marc tal-Gibjun PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 16, 2015 at 11:49 AM

       Il-bierah it-Tnejn 15 ta' Gunju 2015, il-Banda Prekursur tax-Xewkija tat bidu ghal-Festi ta' barra ta' din is-sena. Il-Banda ghamlet il-Barc maghruf bhala tal-Gibjun li beda mil-Pjazza tax-Xewkija u spicca hdejn il-Gibjun fit-tarf ta' Triq il-Kbira. Fit tmiem il-marc l-istatwa ta' San Gwann ittelghet fuq il-Pedistal  taghha fost il-kant ta' l-innu marc mil-poplu Xewki. Ghal aktar ritratti ara il-Facebook page tax-Xewkija.net

DSC_3208-1024
 Briju miz-zghazagh waqt il-marc

 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 16, 2015 at 10:51 AM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 19 - 27 of 2064
Wednesday, 29 th July 2015
23:59 
A+ | A- | Reset
Current Weather
Temperature: 27 °C
Humidity: 65 %
Pressure: 982.05 mb
Wind: West South West | (240°)
Wind Speed: 4.83 km/h
Sunrise: 6:05 am
Sunset: 8:08 pm
Latitude: 36.032126
Longitude: 14.260849
Altitude: 53 meters
Rome: 24 °C | 83 %|
Paris: 15 °C | 63 %|
New York: 32 °C | 40 %|
Tokyo: 28 °C | 89 %|
Sydney: 7 °C | 82 %|
Melbourne: 3 °C | 71 %|
London: 14 °C | 77 %|
Ottawa: 33 °C | 46 %|
Rio de Janeiro: 22 °C | 88 %|

Weather Forecast

Translator
Xewkija Parish
XewkijaParish.org
Rivista Gourgion