Home arrow News
News - Ahbarijiet Relatati Max-Xewkija

Merhba fuq is-sezzjoni ta' l-ahbarijiet ta' Xewkija.net. F'din is-sezzjoni se npoggu l-ahbarijiet li jinvolvu x-Xewkija.Illum Xewkija Tigers jilghabu kontra Sannat Lions fl-ewwel rawnd tat-Tazza GFA PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Nov 19, 2017 at 12:32 PM

Illum il-Hadd 19 ta' Novembru 2017, it-tim tax-Xewkija Tigers jiffaccja lit-tim tat-tieni divizzjoni Sannat Lions fl-ewwel rawnd tat-tazza GFA. Il-loghba ser tintlaghab fil-grawnd ta' Kercem u tibda fit 3.00pm. Ahna nawguraw lit-tim tax-Xewkija Tigers.

XT

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 22, 2017 at 02:07 PM )
Seminar dwar il-bini tal-Presepju PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Nov 15, 2017 at 06:29 PM
Bi thejjija ghall-festi tal-Milied ta’ din is-sena, nhar il-Hadd 5 ta’ Novembru 2017 l-Ghaqda Milied Xewkija organizzat seminar dwar il-bini tal-presepju. Is-seminar sar fic-Centru parrokkjali u tmexxa mill-artist Paul Stellini. Grupp sabih ta’ persuni, fosthom tfal u adoloxxenti, attendew ghal dan is-seminar. Fit-8.30am il-partecipanti kienu mistiedna ghall-Quddiesa fil-knisja Rotunda u wara beda s-seminar li baqa’ sejjer sas-1.00pm. Paul Stellini tkellem dwar diversi aspetti li wiehed ghandu jzomm f’mohhu huwa u jibni presepju, fosthom il-perspettiva, il-qisien u t-tip ta’ pasturi, ecc. Huwa tkellem mid-diversi tipi ta’ jablo li jintuzaw fil-bini tal-presepju kif ukoll it-teknika taz-zebgha. Dawk prezenti setghu jaraw mill-qrib u jaghmlu l-mistoqsijiet taghhom, u wrew interess kbir f’dak li kien qed jigi spjegat lilhom.
seminar GHMX-1024
 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 15, 2017 at 07:28 PM )
L-Isqof Mario Grech jibda Vista Pastorali fix-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Nov 15, 2017 at 06:07 PM

Nhar il-Hadd 15 ta’ Ottubru 2017 l-Isqof Mario Grech ta bidu ghall-Vista Pastorali fil-parrocca taghna.  Il-Vista Pastorali ser tibqa’ sejra sad-19 ta’ Novembru. Matul dawn il-gimghat l-Isqof ser jiltaqa’ mad-diversi realtajiet tal-parrocca bhalma huma l-ghaqdiet religjuzi u civili, l-operaturi pastorali, il-familji, it-tfal, iz-zghazagh, il-morda, l-anzjani, ec.

bidu vista

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 15, 2017 at 06:44 PM )
Xewkija Tigers jirbhu l-ahhar loghba ta' l-ewwel rawnd PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Nov 08, 2017 at 06:16 PM

Nhar il-Hadd 5 ta' Novembru 2017, it-tim tax-Xewkija Tigers laghab l-ahhar loghba ta' l-ewwel rawnd tal-Kampjonat kontra Gharb Rangers. It-Tigers rebhu 3-0 ( HT 2-0 ) bil-gols jaslu min Claudio Altunes, Joseph G. Vella u Rodney Buttigieg. B'hekk Xewkija Tigers spiccaw fit-tielet posttal-klassifika erbgha punti taht il-leders Victoria H. u tlitt puntu taht Nadur Y.  [ Ritratt : John Spiteri ]

IMG_8996

 

Write Comment (0 comments)
Illum ix-Xewkija Tigers jilghabu l-ahhar loghba ta' l-ewwel rawnd kontra Gharb Rangers PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Nov 05, 2017 at 01:36 PM

Ftit tal-hin iehor fil-Gozo Stadium tibda l-loghba mil-Kampjonat Ghawdxi ta' l-ewwel divizzjoni bejn Xewkija Tigers u Gharb Rangers. Din il-loghba hija importanti hafna ghat-Tigers wara t-telfa ta' nhar il-Hadd kontra Nadur ghaliex b'rebha biss huma jistghu jzommu l-pass ma' ta' fuq. Il-loghba tibda fis 1.00pm u ahna nawguraw lix-Xewkija Tigers.

XT 2

 

Write Comment (0 comments)
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 19 - 27 of 2374
Sunday, 21 st January 2018
07:05 
A+ | A- | Reset
Translator
Xewkija Parish
XewkijaParish.org