Home arrow News
News - Ahbarijiet Relatati Max-Xewkija

Merhba fuq is-sezzjoni ta' l-ahbarijiet ta' Xewkija.net. F'din is-sezzjoni se npoggu l-ahbarijiet li jinvolvu x-Xewkija.Ix-Xewkija Tigers jippreparaw gha-istagun 2016/17 PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Aug 22, 2016 at 06:23 PM

    It-tim tax-Xewkija Tigers beda jipprepara biex jisfida ghal-unuri ta' l-istagun gdid 2016/17 minn diversi gimghat ilu. Wara li l-Kumitat hatar lil Jesmond Zammit bhala coach minflok Alex Simoncic huma bdew jaghmlu l-akwisti godda ghal-din l-isfida gdida.  It-Tigers tilfu ukoll lil pahwa  Crist u Johnny Camilleri, Jason Portelli u Johan Attard filwaqt li rritorna Martin Hrubsa.

 j.Zammit
 Jesmond Zammit ( coach)

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Aug 25, 2016 at 05:20 PM )
Read more...
Tkompli l-mixja tal-Banda Prekursur fil-Festi Ghawdxin PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Aug 11, 2016 at 04:35 PM

Matul l-ahhar gimghat konplit il-mixja tal-Banda Prekursur tax-Xewkija fil-festi Ghawdxin. Nhar il-Gimgha29 ta' Lulju 2016 , il-Banda ghamlet il-marc tad-Dimostrazzjoni tal-feta ta' San Lawrenz fil-waqt li nhar il-Hadd il-banda tax-Xewkija ghamlet il-marc ta' fil-ghodu fil-festa ta' San Guzepp il-Qala.

100_4246-1024
 13977909_1420348521325148_1084247995_o

 

Write Comment (0 comments)
Il-Kumitat tan-nar jaghmel il-Laqgha Generali PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jul 25, 2016 at 07:01 AM

    Nhar il-Gimgha 22 ta' Lulju 2016 inzammet il-Laqgha Generali Anwali tal-Kumitat tan-Nar Xewkija. Il-laqgha saret fil-hanur '' Tac-Calli '' u fija gie elett kumitat gdid. Il-kumatat huwa ffurmat min Josef Hili bala president, John Vella segretarju,Franklin Farrugia as-segretarju fil-waqt li bhala membri hemm John Xerri, Micheal Bugeja, Victor Cassr u Anthony Farrugia.

 kumitat nar xewkija

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jul 25, 2016 at 09:02 AM )
Il-Banda Prekursur taghmel marc u programm fil-festa ta' San Gorg ir-Rabat PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jul 19, 2016 at 10:33 AM

      Nhar il-Gimgha 15 ta' Lulju 2016, il-Banda Prekursur tax-Xewkija ghamlet marc u programm muzikali fil-festa ta' San Gorg Martri li giet iccelebrata fil-Belt Victoria. Il-banda daqqet diversi marci u anke bicciet muzikali fuq il-plancier. Il-banda kienet taht id-direzzjoni tas-Surmast Anthony Borg.[ Ritratt : Fracis Zammit ]

13694135_1401869579839709_92471843_o-1024

 

Write Comment (0 comments)
Il-Banda Prekursur tkompli bil-participazzjoni taghha fil-Festa Ghawdxin. PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jul 11, 2016 at 12:54 PM

      Nhar il-Gimgha 8 ta' Lulju 2016, komplit il-participazzjoni tal-Banda Prekursur fil-Festi Ghawdxin din id-darba f' Kercem. Il-Banda tax-Xewkija hadet sehem fil-marc tad-Dimostrazzjoni tal-Festa tal-Madonna tas-Sokkors f' Kercem.  Il-banda daqqet bosta marci popaleri u kienet taht it-tmexxija tas-Surmast Anthony Borg. [ Ritratt : Franscis Zammit ]

13588747_1395838617109472_1292765964_o-1024

 

Write Comment (0 comments)
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 19 - 27 of 2236
Friday, 30 th September 2016
01:53 
A+ | A- | Reset
Translator
Xewkija Parish
XewkijaParish.org