Home arrow News
News - Ahbarijiet Relatati Max-Xewkija

Merhba fuq is-sezzjoni ta' l-ahbarijiet ta' Xewkija.net. F'din is-sezzjoni se npoggu l-ahbarijiet li jinvolvu x-Xewkija.Illum il-Banda Prekursur idoqq fil-festa tal-Fontana PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 19, 2016 at 10:39 AM

Illum il-Hadd 19 ta' Gunju 2016, il-Banda Prekursur tax-Xewkija ser idoqq fil-rahal tal-Fontana fl-okkazzjoni tal-Festa tal-Qalb ta' Gesu. Il-Banda ser tkun immexija mis-surmast Anthony Borg.

 Sacred Heart - Fontana
 Il-Vara tal-Qalb ta' Gesu tal-Fontana

 

Write Comment (0 comments)
Velja ta' talb u l-hrug ta' San Gwann min nicca jifthu il-Festi tal-Battista ta' din is-sena PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 17, 2016 at 09:23 AM

      Il-bierah il-Hamis 16 ta' Gunju 2016 inghata bidu ghal-Festa ta' San Gwann Battista ta' din is-sena. Fil-Knisja Rotunda fit 8.30pm kien hemm velja ta' talb mmexxija miz-zghazagh u wara sar il-hrug ta' San Gwann Battista min nicca. Il-knisja Rotunda kienet ippakjata bin-nies kemm Xewkin u Ghawdxin. [ Ritratt : Frans Galea ] ghal izjed ritratti ara l-Facebook page tax-Xewkija.net jew Xewkijaparish. org.

 DSC_3498-1024
 L-Arc. Mons. Daniel Xerri jiftah
in-nicca ta' San Gwann

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 17, 2016 at 09:26 AM )
Hidma kbira bi preparazzjoni ghall-Festa ta' San Gwann Battista fix-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 16, 2016 at 09:53 AM

F'dawn il-jiem fix-Xewkija bosta Xewkin ghaddejin b'hidma kbira ghal-festa ta' din is-sena . Il-bierah ahna zorna diversi postijiet fejn gaddeja din il-hidna u rajna ix-xoghol siewi ta' bosta Xewkin.

20160615_201634-1024
 L-armar ta' l-Ark

 

Write Comment (0 comments)
Read more...
Illum jibdew il-Festi ta' San Gwann Battista fix-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 16, 2016 at 09:35 AM

    Illum il-Hamis 16 ta' Gunju 2016, jibdew ic-celebrazzjonijiet tal-Festa ta' San Gwann ghal din is-sena. Illum huwa l-ahhar Hamis ta' San Gwann kif ukoll l-ewwel jum tat-Tridu. Dal ghodu l-Arcipriet Mons. Daniel Xerri mexxa Quddiesa ghand is-sorijiet Klarissi , ir-Rabat b'talb specjali ghall-parrocca. Il-lejla fil 5,30pm ikun hemm il-Quddiesa ta' l-ahhar Hamis ta' San gwann bis-sehem tat-tfal u l-genituri. Imbaghad fit 8.30pm issir Velja ta' Talb fir-Rotunda fejn issir il-hrug tal-istatwa ta' San gwann minn nicca.Wara ikun hemmm il-barka Sagramentali..

arc16-6-16
 L-Arc. waqt il-quddiesa ta'  dalghodu

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 16, 2016 at 09:35 AM )
Il-Programm tal-Festa ta' San Gwann Battista 2016 PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 10, 2016 at 02:23 PM

Ghadu kif hareg il-programm dettaljat tal-Festi ad unur tal-Padrun tax-Xewkija San Gwann Battista. Il-festi jifthu nhar il-Hamis 16 ta' Gunju 2016 b'velja ta' talb fil-Knisja Rotunda u waral-hrug tal-istatwa ta' San Gwann min nicca. Din is-sena ser ikkollna seba baned Ghawdxin flimkien ma' banda min Malta. Il-Banda Prekursur tar-rahal taghna ser taghmel seba marci kif ukoll Programm muzikali u vokali.

Pr. Festa 2016 n1
 Pr. Festa 2016 n2
 Pr. Festa 2016 n3
 Pr. Festa 2016 n4
 Pr. Festa 2016 n5
 Pr. Festa 2016 n6

 

Write Comment (0 comments)
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 19 - 27 of 2220
Thursday, 25 th August 2016
18:37 
A+ | A- | Reset
Translator
Xewkija Parish
XewkijaParish.org