Home arrow News
News - Ahbarijiet Relatati Max-Xewkija

Merhba fuq is-sezzjoni ta' l-ahbarijiet ta' Xewkija.net. F'din is-sezzjoni se npoggu l-ahbarijiet li jinvolvu x-Xewkija.Il-Banda Prekursur taghmel marc u progrann f'jum il-Festa ta' L-Imnarja fin-Nadur PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jul 01, 2015 at 01:56 AM
   Wara 10 servizzi li l-banda Prekursur kellha fil-festa ta’ San Gwann Battista fix-Xewkija, il-banda Prekursur ghal darba ohra reget ippartecipat fil-festa ta’ San Pietru u San Pawl fir-rahal tan-Nadur, fejn nhar il-festa, it-Tnejn 29 ta’ Gunju 2015, ghamlet marc min hdejn il-kazin tal-banda Mnarja sal-Pjazza San Pietru u San Pawl fejn wara esegwiet programm muzikali fuq il-plancier,l-ewwel silta muzikali li daqqet il-banda kienu marc Holyrood  ta’ K.J. Alfrod, it-tieni silta muzikali  The Mask of Zorro ta’ J. Horner arr. J. Moss, is-silta muzikali l-ohra  Madley  Madley of Maltese Songs fuq arrangament tas-surmast Direttur Anthony Borg u Alfred Farrugia, L-ahhar zewg siltiet muzikali,  l-kanzunetta ghall-okkazjoni tal-170 Sena Fostna, kompozizzjoni tas-Surmast Anthony Borg u kliem ta’ Mario Borg, u s-silta l-ohra  Italian Festival ta’ Giem Osser, il-banda spiccat bl-Innu lill San Pietru u San Pawl.  Il-banda kienet taht is-surmast Direttur Anthony Borg. [ Informazzjoni u ritratti : M'Angelo Camilleri ]
100_3552-1024
 Il-Banda Prekursur iddoqq fil-Pjazza
tan-Nadur
 
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jul 01, 2015 at 02:27 AM )
Read more...
Hidma kbira mil-kumitat tax-Xewkija Tigers ghalistagun 2015/16 PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 29, 2015 at 01:09 AM

    Il-kumitat tax-Xewkija Tigers diga beda il-hidma tieghu biex issahhah l-iskwadra halli jkun jista jiddefendi l-unuri li rebah listagun li ghadda. Infatta wara li ffirma lil Thaigo Dos Santos biex jimla post Dena Sheilds, il-kumitat dawn l-ahhar jiem lahaq ftihim ma' Kenneth Mercieca biex huwa jibqa jilghab mat-Tigers. Wara li fallew it-tahdidiet mal-goler Adrean Parnis fi ftit sieghst il-kumitat tax-Xewkija kien diga iffirma lil internazzjonali ta' taht il 21 sena Steve Sultana. Steve listagun li ghadda kien jilghab fil-Premier Malti ma' Balzan. Barra dan hemm diversi players ohra li fis-sieghat li gejjin jisthgu jigu konfermatti max-Xewkija Tigers.  Huwa mistenni li Xewkija jirregistraw xi players godda ukoll.[ Ritratt: Joseph Attard ]

Steve Sultana 27-6-15
 Steve Sultana jiffirma max-Xewkija Tigers

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 29, 2015 at 01:28 AM )
Daniel Bogdanovic tax-Xewkija tigers jirbah l-unur ta' l-Aqwa Player tal GFA waqt l-Awards ta' l MFA PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 27, 2015 at 11:55 AM

    Nhar il-Gimgha 19 ta' Gunju 2015 saret is-serata ta' l-ghoti ta' l-awards ghal istagun 2014/15 mil-MFA. Fost il-kategoriji kien hemm dik ta' l-ahjar player fil-kampjonat Ghawdxi. Ghat tieni sena konsekuttiva dan l-unur intrebah min player tax-Xewkija Tigers. Din is-sena kien il-player Daniel Bogdanovic li rehah dan l-unur. Ta' min jghid ukoll li ftit tas-sieghat ilu Daniel rega iffirma ghal stagun iehor max-Xewkija Tigers. Ahna nifirhu lil Daniel Bogdanovic u nawgurawlu ghal futur.

Daniel Bogdanovic
 Daniel Bogdanovic meta iffirma
max-Xewkija Tigers

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 27, 2015 at 11:58 AM )
Gheluq tal-Festa ta' San Gwann Battista 2015 PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 26, 2015 at 12:43 AM

   Nhar l-Erbgha 24 ta' Gunju 2015 kien is-Solennita' Universali tat-Twelid tal-Battista. Fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija fis 5.45pm bdiet Koncelebrazzjoni Solenni mmexxija min Dun Gwann Attard udeversi sacerdoti Xewkin fejn annima il-Kor Amerikan Northwest Girlchoir. Qabel dan l-istess kor ta' Kuncert gejja ir-Rotunda. B'hekk gew fi tmiem il-Festi ad unur tal-Battista ta' din is-sena li ta' min jghid kellna fostna ir-Relikwa ta' id San Gwann li tinsab gewwa il-Katidral Ragusa u li harget ghal ewwel darba mil-Katidral ta' Ragusa. Ghal-izjed ritratti ara il-Facebook page tax- Xewkija.net

DSC_6266-1024
 DSC_6314-1024

 

Write Comment (0 comments)
Il-qofol tal-Festa tal-Battista fix-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 23, 2015 at 09:32 AM

      Il-qofol tal-festa ta' din is-sena kien il-Hadd fil-ghaxija meta l-Istatwa Kapulavur ta' San Gwann daret max-Xewkija akkunpanjata mil-Banda Prekursur. Din is-sena kellna fostna ukoll ir-Relikwa ta' San Gwann meqjuma fil-Katidral ta' Ragusa li ngarret min erbgha sacerdoti. Qabel il-Purcissjoni fil-Knisja kien hemm il-Koncelebrazzjoni Solenni mmexxija min Mons. Pawl Cremona Arcisqof Emeritus bis-sehem tax-Xewkin li joqghodu barra ir-rahal. Fis 6.45pm , il-Banda Prekursur ghamlet marc mil-Kazin ghal-pjazza fejn imbaghad laqghet l-istatwa tal-Battista bl-innu il-Kbir. Il-Banda Prekursur akkunpanjat il-Purcissjoni bid-daqq ta' innijiet religjuzi u l-innu marc.Fit-8.15pm il-Banda Mnarja tan-Nadur ghamlet marc u programm muzikali fuq il-plancier fil-Pjazza.

DSC_5797-1024
DSC_5945-1024

 

Write Comment (0 comments)
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 19 - 27 of 2076
Tuesday, 1 st September 2015
11:59 
A+ | A- | Reset
Current Weather
Temperature: 30 °C
Humidity: 51 %
Pressure: 1015.92 mb
Wind: North | (10°)
Wind Speed: 9.66 km/h
Sunrise: 6:31 am
Sunset: 7:30 pm
Latitude: 36.032126
Longitude: 14.260849
Altitude: 53 meters
Rome: 30 °C | 33 %|
Paris: 18 °C | 77 %|
New York: 26 °C | 64 %|
Tokyo: 25 °C | 94 %|
Sydney: 14 °C | 59 %|
Melbourne: 12 °C | 58 %|
London: 15 °C | 82 %|
Ottawa: 13 °C | 100 %|
Rio de Janeiro: 21 °C | 83 %|

Weather Forecast

Translator
Xewkija Parish
XewkijaParish.org
Rivista Gourgion