Home arrow News
News - Ahbarijiet Relatati Max-Xewkija

Merhba fuq is-sezzjoni ta' l-ahbarijiet ta' Xewkija.net. F'din is-sezzjoni se npoggu l-ahbarijiet li jinvolvu x-Xewkija.M'Angelo Camilleri ir-Rebbieh ta' l-Unur '' Gieh ix-Xewkija 2014 '' PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Nov 24, 2014 at 02:57 PM

Waqt is-serata fl-okkazzjoni ta' '' Jum ix-Xewkija 2014 '' organizzata mil-Kunsill Lokali tax-Xewkija li saret nhar is-Sibt 22 ta' Novembru 2014 fis-Sala '' Govanni '' tax-Xewkija, is-Sindku tax-Xewkija Paul Azzopardi ipprezenta l-Unur ta' '' Gieh ix-Xewkija '' lil M'Angelo Camilleri. Kalanc kif huwa maghruf fix-Xewkija huwa iben il-patriott Xewki Wenzu Camilleri u ilu bandist fil-Banda Prekursur ghal-bosta snin fejn okkupa diversi karigi anke fil-Kumitat. Barra dan Kalanc huwa membru ta' Ghaqdiet ohra fix-Xewkija fosthom Religjuzi. Ahna min nahha taghna nifirhu hafna lil M' Angelo u nawgurawlu izjed hidma b'risq ix-Xewkija. [ Ritratti: Frans Galea ] Ghal izjed ritratti ara l-Facebook page tax-Xewkija.net

DSC_6200-1024
 M'Angelo Camilleri ipprenentat l-unur
mis-Sindku tax-Xewkija Paul Azzopardi

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 24, 2014 at 03:07 PM )
Read more...
Il-President ta' Malta tattendi ghas-serata '' Jum ix-Xewkija '' PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Nov 24, 2014 at 01:22 PM

       Nhar is-Sibt 22 ta' Novembru 2014, kien jum storiku ghax-Xewkija. Waqt li kienet ghaddeja s-serata ta' Jum ix-Xewkija ghal xi hin kien hemm il-President ta' Malta Marie Louis Coleiro Preca flimkien mar-ragel taghha u l-Ministru ghal-Ghawdex Anton Refalo. Kemm il-President kif ukoll il-Ministru gew milqugha mis-Sindku tax-Xewkija Paul Azzopardi u nghataw merhba mill-poplu Xewki li kien prezenti fis-Sala '' Govanni '' tax-Xewkija. Wara il-President ta' Malta flimkien mal-Ministru ghal-Ghawdex u s-Sindku tax-Xewkija ghamlu diskors ta' l-okkazzjoni fejn il-President Coleiro Preca qalet kemm Ghawdex huwa ghal-qalba. Qabel ma' telqet il-President giet ipprezentata tifkiera mis-Sindku tax-Xewkija s-Sur Paul Azzopardi.

DSC_6093-1024
 Il-President ta' Malta diehla
fic-Centru Parrokjali tax-Xewkija

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 24, 2014 at 01:24 PM )
Read more...
Serata Kommerattiva fl-Okkazzjoni ta' '' Jum ix-Xewkija 2014 '' PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Nov 24, 2014 at 12:45 PM

        Nhar is-Sibt 22 ta' Novembru 2014, il-Kunsill Lokali tax-Xewkija fetah l--attivitajiet ta'          '' Jum ix-Xewkija '' ghal din is-sena. Bhas snin imghoddija giet organizzata serata kommerattiva fis-Sala '' Govanni ' tac-Centru Parrokjali tax-Xewkija fejn fija fost affarrijiet ohra gie moghti l-unur '' Gieh ix-Xewkija '' li din is-sena inghata lil M' Angelo Camilleri. Barra dan il-Banda Prekursur tellghet Programm muzikali taht id-Direzzjoni tas-Surmast Mro. Anthony Borg kif ukoll nqraw komponomenti mil-istudenti Xewkin u gew moghtija premijiet ta' kotba lil istudenti Xewkin. Inghataw ukoll donazzjonijiet ta' kotba lil iskola tax-Xewkija. Ta' minn jghid ukoll li l-President ta' Malta l-Ecc. Taghha Marie Louise Coleiro Preca attendiet ghal xi hin waqt din l-attivita fejn gie milqugha bid-daqq ta' l-Innu Malti mil-Banda Prekursur u indirizzat il-migemgha. Sar ukoll diskors mil-Ministru ghal-Ghawdex Dr. Anton Refalo u mis-Sindku tax-Xewkija Paul Azzopardi li anke ipprezenta tifkira lil President Marie Louis Coleiro Preca. Imbaghad fl-ahhar tas-serata inghata l-unur ta' '' Gieh ix-Xewkija 2014 '' lil M'Angelo Camilleri ( Bandist mal-Banda Prekursur u attiv f'diversi ghaqdiet ohra fix-Xewkija )[  Ritratti: Frans Galea ] ( Ghal izjed Ritratti ara l-Facebook page tax-Xewkija.net )

DSC_6120-1024
 Il-President ta' Malta taghmel id-diskors
taghha waqt l-attivita
'' Jum ix-Xewkija 2014 ''

 

Write Comment (0 comments)
Read more...
Johnny Camilleri tax-Xewkija Tigers jirbah l-Player tax-Xahar ta' Ottubru tal GFA PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Nov 20, 2014 at 10:59 AM

        L-attakant tax-Xewkija Tigers Johnny Camillerigie maghzul l-player tax-xahar ta' Ottubru tal GFA. Matul dan ix-xahar it-Tigers laghbu zewgt loghbiet fil-Kampjonat fajn rebhu kontra Orotary Y. u gew draw kontra Kercem A. Johnny Camilleri kien strumentali f'dawn il-loghbiet u skorja tlett gols ghax-Xewkija. Ahna nifirhu u nawguraw hafna lil Jonh Camilleri ghal dan l-unur.

John Camilleri Player of the month October2014
 Johnny Camilleri jigi ppremjat
ghal-unur li  rebah

 

Write Comment (0 comments)
Xewkija Tigers jghaddu ghal Kwarti Finali tat-Tazza GFA PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Nov 18, 2014 at 12:45 PM

       Nhar il-Hadd 16 ta' Novembru , it-Tim tax-Xewkija Tigers gheleb lil Saint Lawrence Spurs fl-ewwel rawnd tat-Tazza GFA bl-iskor ta' 6-2 ( HT 2-0). Il-loghba intlaghbet fil-Kercem Ajax Stadium u ghax-Xewkija skurjaw zewgt gols kull wiehed D. Bagdonovic, D. Sheilds u C. Camilleri. Issa it-Tigers jilghabu fiil-kwarti  Finali kontra Victoria . nhar il-Hadd 23 ta' Novembru fl-istess grawnd fit-3.00pm . [ Ritratti: Frans Galea ]

 

2014-11-16 16.01.07-1024
 Azzjoni fuq il-lasta ta' St. Law. Spurs
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 18, 2014 at 04:20 PM )
Read more...
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 19 - 27 of 1958
Wednesday, 28 th January 2015
17:10 
A+ | A- | Reset
Current Weather
Temperature: 11 °C
Humidity: 58 %
Pressure: 982.05 mb
Wind: North West | (320°)
Wind Speed: 28.97 km/h
Sunrise: 7:05 am
Sunset: 5:24 pm
Latitude: 36.032126
Longitude: 14.260849
Altitude: 53 meters
Rome: 4 °C | 46 %|
Paris: 4 °C | 93 %|
New York: -10 °C | 34 %|
Tokyo: -2 °C | 45 %|
Sydney: 17 °C | 77 %|
Melbourne: 13 °C | 72 %|
London: 1 °C | 57 %|
Ottawa: -23 °C | 44 %|
Rio de Janeiro: 34 °C | 49 %|

Weather Forecast

Translator
Xewkija Parish
XewkijaParish.org
Rivista Gourgion