Home arrow News
News - Ahbarijiet Relatati Max-Xewkija

Merhba fuq is-sezzjoni ta' l-ahbarijiet ta' Xewkija.net. F'din is-sezzjoni se npoggu l-ahbarijiet li jinvolvu x-Xewkija.Prezentazzjoni ta' kotba mis-Sindku ta' Pachino PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Mar 03, 2014 at 09:15 AM

       Nhar is-Sibt l-ewwel ta' Marzu 2014, fil-Muzew ta' l-iskultura, saret ceremonja fejn is-Sindku ta' Pachino Dr. Paolo Bonauiti iprezenta diversi kotba ta' l-istorja dwar ix-Xewkija u Pachino. Dawn il-kotba inkitbu min Dr. Arnold Cassola u Dr. Silvio Aliffi.  Kienu mistiedna l-ghaqdiet kolla tax-Xewkija u kien kemm ukoll l-Arcipriet tax-Xewkija Mons. Carmelo Mercieca u l-Minstru ghal-Ghawdex Dr Anton Refalo. Prezenti ukoll kien hemm is-Sindku tax-Xewkija Paul Azzopardi u kunsilliera ohra. Kien hemm ukoll hafna Xewkin .  Saru diversi diskorsi ta' l-okkazzjoni kif ukoll prezentazzjonijiet ta' kotba u tifkiriet . [ Ritratti: Coral Moyes ( Visionism ) ]

20140301-Twinning ceremony-0044
 Is-Sindku ta' Pachino juri l-ktieb

 

Write Comment (0 comments)
Read more...
L-ewwel pass ghal-Gemillagg bejn ix-Xewkija u Pachino fi Sqallija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Feb 28, 2014 at 10:03 AM

     Ftit taz-zmien ilu inghata bidu ghal-Gemillagg gdid ghax-Xewkija. Din id-darba il-Gemillagg ser ikun bejn ix-Xewkija u  Pachino fi Sqallija. Nistghu nghidu li din id-darba vera hemm rabta fil-qrib bejn dawn iz-zewgt postijiet u dan ghal-fatt li skond studju li ghamlu Dr. Arnold Cassola u Dr. Silvio Aliffi ix-Xewkin kienu mil-ewwel abbitanti ta' Pachino.  Infatti ftit tal-gimghat ilu  Dr. Cassola flimkien mas-Sindku tax-Xewkija Paul Azzopardi kienu f'Pachino fejn kien inghawgurat li-istudju dwar dawn iz-zewgt irhula li tmur lura mijiet ta' snin. Is-Sinku tax-Xewkija ipprezenta rigali lis-Sindku ta' Pachino Dr. Paolo Bonauito . Issa ghada is-Sibt l-ewwel ta' Marzu 2014 ser ikun fostna is-Sindku ta' Pachino biex jipprezenta kotba lil ghaqdiet tax-Xewkija. Ic-ceremonja ser issir fil-Muzew ta' l-Iskultura tax-Xewkija u tibda fl-4.30pm. Prezenti ser ikun hemm il-Kunsilliera tax-Xewkija kif ukoll il-Ministru ghal-Ghawdex Dr. Anton Refalo.

prezentazzjoni sindku
 Is-Sindku tax-Xewkija jipprezenta tifkira
lis-Sindku ta' Pacchino

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Feb 28, 2014 at 10:26 AM )
Gol ta' Gilbert Aguis iwitti t-triq ghal-rebha ohra mit-Tigers PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Feb 18, 2014 at 10:26 AM

       Nhar il-Hadd ix-Xewkija Tigers fethu il-loghob tac-Championship Pool b'rebha sabiha fuq Victoria Hotspurs. It-Tigers rebhu din il-loghba 3-0 ( HT 1-0 ) b' gols minn Gilbert Aguis, Jason Portelli u John Camilleri. Kien l-ex-internazzjonali Malti Gilbert Aguis li fetah l-iskor f ' nofs l-ewwel taqsima biex imbaghab fit-tieni taqsima ziedu tnejn ohra min Jason Portelli u John Camilleri. Ta' minn jghid li kmieni fil-loghba wegga Rodney Buttigieg li mistenni jitlef xi loghbiet. Ahna nawguraw fejqan ta' malajr lil Rodney . [ Ritratti: Ian & Coral Moyes ( Visionism ) ]

 20140216-Xewkija Tigers v Victoria Hotspurs-0243
 Il-Gol li skorja Gilbert Aguis

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Feb 18, 2014 at 10:53 AM )
Read more...
Xewkija Tigers jirbhu kontra Nadur u jtemmu t-tieni rawnd fl-ewwel post PDF Print E-mail
User Rating: / 3
Written by Frans Galea   
Feb 11, 2014 at 12:51 PM

      Nhar il-Hadd 9 ta' Frar 2014 quddiem folla kbira intlaghbet l-ahhar loghba tat-tieni rawnd tal-Kampjonat Ghawdxi ta' l-ewwel Divizzjoni bejn  Xewkija Tigers u Nadur Youngters. Il-loghba kienet wahda mil-isbah fejn it-Tigers irkupraw gol min taht biex spiccaw rebru din l-loghba 2-1 (HT 0-1). Ix-Xewkija sabu ruhom gol min taht wara 19 il-minuta biex wara fallew penalti min Dene Shields u hekk spiccaw l-ewwel taqsima min taht. Pero fit-tieni taqsima huma hargu fuq l-attakk biex sa 20 minuta kienu dawru r-rizultat b'zewgt gols ta' Dene Shields. L-isforzi ta' Nadur biex jgibu d-draw ma waslu nkien fejn huma sabu difiza soda bil-goler Parnis ikun strentali b'saves difficli. Issaix-Xewkija jinsabu fl-ewwel post tac-Championship Pool zewgt punti fuq SK Victoria Wanderers u erba' fuq Nadur Youngters.    Wara il-players u supporters Xewkin komplew jiccelebraw din ir-rebha fil-Club tat-Tigers fi Pjazza San Gwann Battista.  Issa nhar il-Hadd 16 ta'Frar ix-Xewkija Tigers jilghabu kontra Victoria Hotspurs. [ Ritratti: Ian & Coral Moyes ( Visionism) ] Ghal-izjed ritratti zur il-Facebook page ta' Xewkija.net

 20140209-Xewkija v. Nadur-0138
 It-tim tax-Xewkija Tigers qabel il-loghba

 

Tista tara-s-slide show billi tikklija hawn

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Feb 11, 2014 at 02:44 PM )
Read more...
Loghba importanti ghax-Xewkija Tigers ghada kontra Nadur Youngters PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Feb 08, 2014 at 08:58 AM

        Ghada fil Gozo Stadium fit 3.00pm tibda l-ahhar loghba tat-tieni rawnd tal-Kampjonat Ghawdxi bejn Xewkija Tigers u Nadur Youngters. Ghal din il-loghba mistenni folla kbira ta' nies u infatti is-supporters taz-zewgt timijiet gew maqsuma fiz-zewgt nahhat tal-grawnd. Is-supporters Xewkin ser ikunu in-nahha maghrufa tal-Mudel u in-nahha tal-West End Resturant fil-waqt li is-supporters tan-Nadur ser ikunu fl-istand tal-faccata ( taht ix-Xaghra ). Ta' minn jghid ukoll li ghax-Xewkija mistenni jiddebutta John Camilleri.

598753_707104865990413_1532027108_n
 John Camilleri-500
 John Camilleri

 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Feb 08, 2014 at 09:17 AM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 19 - 27 of 1836
Sunday, 20 th April 2014
11:14 
A+ | A- | Reset
Current Weather
Temperature: 21 °C
Humidity: 49 %
Pressure: 982.05 mb
Wind: South South West | (210°)
Wind Speed: 20.92 km/h
Sunrise: 6:22 am
Sunset: 7:38 pm
Latitude: 36.032126
Longitude: 14.260849
Altitude: 53 meters
Rome: 13 °C | 82 %|
Paris: 11 °C | 62 %|
New York: 7 °C | 54 %|
Tokyo: 12 °C | 67 %|
Sydney: 20 °C | 68 %|
Melbourne: 14 °C | 59 %|
London: 12 °C | 82 %|
Ottawa: -3 °C | 60 %|
Rio de Janeiro: 23 °C | 100 %|

Weather Forecast

Translator
Xewkija Parish
XewkijaParish.org
Rivista Gourgion