Home arrow News
News - Ahbarijiet Relatati Max-Xewkija

Merhba fuq is-sezzjoni ta' l-ahbarijiet ta' Xewkija.net. F'din is-sezzjoni se npoggu l-ahbarijiet li jinvolvu x-Xewkija.Issir il-laqgha generali tas-St. John the Baptist Association gewwa Melbourne l-Awstralja PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Oct 19, 2014 at 08:21 AM

        Ftit tas-sieghat ilu ntemmet il-laqgha generali tas St. John the Baptist Association  gewwa Melbourne l-Awstralja. Ta' min jghid li din l-ghaqda ta' Xewkin fl-Awstralja ilha mwaqqfa mis sena 1982.  F'din il-laqgha gie intella kumitat gdid li ser ikun iffurmat min Rita Attard ( President ), Jesmond Attard ( Vici President ), Christine Carabott ( Segretarja ), Joyce Azzopardi ( Kaxxiera ) u Stephen Buttigieg ( Organizzatur ). Ta' min jghid li din l-ghaqda fost affarijiet ohra torganizza l-Fest ta' San Gwann Battista kull sena gewwa Melbourne fix-xahar ta' Gunju. Minn nahha taghna filwaqt li nirringzajaw hafna li dawk li kienu fil-Kumitati ta' qabel nawguraw kull success lil Kumitat il-gdid. [ Informazzjoni u Ritratti: Jesmond Attard ]

07 1024
 Il-Kumitat gdid tas St. John the Baptist
  Association gewwa Melbourne

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Oct 19, 2014 at 08:25 AM )
Read more...
Il-Hames loghba fil-Kampjonat ghax-Xewkija Tigers PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Oct 19, 2014 at 05:06 AM

     Illum fl 4.00pm fil-Gozo Stadium , ix-Xewkija Tigers jitghabu kontra it-tim ta' Kercem Ajax . Din hija loghba ohra importanti kontra tim li dan l-istagun qed ikollu wirjiet tajba kontra kull tim. [ Ritratt: Ian Moyes ]

20141012-Xewkija Tigers v Oratory Youths-0320
 Daniel Bagdonovic u Dene Sheilds
jiccelebraw wiehed mil-gols tat-Tigers

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Oct 19, 2014 at 05:09 AM )
Rebha Tenistika ghat Tigers fuq Orotary Youths PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Oct 15, 2014 at 11:23 AM

        Nhar il-Hadd ix-Xewkija Tigers komplew ghaddejin bir-rebh fil-Kampjonat ta' l-ewwel divizzjoni Ghawdxija meta rebhu lil Orotry Youths 6-2 (HT 5-0).  Il-gols ghax-Xewkin waslu min John Camilleri, Daniel Bagdonovic u Dene Sheilds ( li kollha skurjaw 2 gols ). Nistghu nghidu li ftit kienu jistennew dan ir-rizultat meta ix-Xewkija kellhom xi players nieqsa fosthom Gigic u Bugeja. Issa li-loghba li jmiss ghat-Tigers hija kontra Kercem Ajax nhar il-Hadd 19 ta' Ottubru fil-Gozo Stadium. [ Ritratti: John Spiteri ]

  
  
IMG_3706-1024
 Players Xewkin jifirhu wara
wiehed mil-gols

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Oct 15, 2014 at 11:32 AM )
Read more...
Loghba importanti ghax-Xewkija Tigers PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Oct 12, 2014 at 09:00 AM

       Illum fis 7.00pm fil-Gozo Stadium, it-Tim tax-Xewkija Tigers ser jilghab ir-raba' loghba tal-Kampjonat kontra t-tim Rabti ta' Orotary Youths. Il-Youths dan l-istagun qed ikkollom stagun tajjeb hafna fejn huma diga waslu sal-finali tan KO u tilfu loghba wahda biss fil-Kampjonat kontra Nadur Y. Ghalhekk huwa mistenni li l-loghba tkun wahda interessanti fejn ghax-Xewkija ser ikun hemm id-difensur Gigic nieqes u hemm xi players ohra dubjuzi.

IMG_3618
 Wahda mil-formazzjonijiet tat-Tigers
dan  l-istagun

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Oct 12, 2014 at 09:04 AM )
It-Tielet rebha ghax-Xewkija Tigers fil-Kampjonat PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Sep 29, 2014 at 12:18 PM

      Nhar il-Gimgha 26 ta' Settembru 2014, ix-Xewkija Tigers laghbu t-tielet loghba taghhom fil-Kampjonat Ghawdxi ta' l-ewwel divizzjoni. It-Tigers iffacjaw lit-tim Rabti SK Victoria Wanderers fl-loghba ferm kumbattuta. Wara li Xewkija fetu l-iskor fl-ewwel minuta permezz ta' Johnny Camilleri , r-Rabtin ghamlu sforz biex huma gabu d-draw sa tmiem l-ewwel taqsima. Imbaghad fit-tieni taqsima nistghu nghidu li l-loghba kienet ahjar fejn wara li tkecca id-difensur Gegic tax-Xewkija , it-Tigers qamu fuq taghhom u xorta irnexxielhom jiskorjaw permezz ta' Daniel Bagdonovic. Ta' jghid li lejn it-tmiem SKVW tkeccilom player biex hekk ix-Xewkin setghu  jikkontrollaw izjed il-gol vantagg.(Ritratti: John Spiteri)

IMG_3665-1024
 Azzjoni mil-loghba Xewkija T. kontra SKVW

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Sep 29, 2014 at 03:26 PM )
Read more...
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 19 - 27 of 1947
Friday, 19 th December 2014
17:25 
A+ | A- | Reset
Current Weather
Temperature: 15 °C
Humidity: 77 %
Pressure: 1015.92 mb
Wind: North | (10°)
Wind Speed: 9.66 km/h
Sunrise: 7:07 am
Sunset: 4:49 pm
Latitude: 36.032126
Longitude: 14.260849
Altitude: 53 meters
Rome: 14 °C | 59 %|
Paris: 11 °C | 94 %|
New York: -1 °C | 52 %|
Tokyo: 3 °C | 57 %|
Sydney: 19 °C | 56 %|
Melbourne: 8 °C | 87 %|
London: 6 °C | 58 %|
Ottawa: -14 °C | 68 %|
Rio de Janeiro: 30 °C | 66 %|

Weather Forecast

Translator
Xewkija Parish
XewkijaParish.org
Rivista Gourgion