Home arrow News
News - Ahbarijiet Relatati Max-Xewkija

Merhba fuq is-sezzjoni ta' l-ahbarijiet ta' Xewkija.net. F'din is-sezzjoni se npoggu l-ahbarijiet li jinvolvu x-Xewkija.Skeda ghal-Festa tal-Martirju ta' San Gwann Battista fuq Radju Prekursur PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Aug 21, 2014 at 01:00 PM

       Nhar is-Sibt 23 t'Awwissu 2014, Radju Prekursur ser jibda jxandar bi skeda specjali ghal-Festa tal-Martirju ta' San Gwann Battista. Il-Programmi ser jibdew minn fil-ghodu u jibqghu sejrin sa fil-ghaxija. Ta' min jghid li nhar is-Sibt 23 t'Awwissu 2014 ghan nofs siegha ta' wara nofs in-nhar ser issir kollegament ma' l-emigranti gewwa Sydney l-Awstralja fejn dawn ser jghaddu l-awguri taghhom ghal-Festa lil qrabathom f'Malta. L-iskeda ser tibda nhar is-Sibt 23 t'Awwissu u tintemm nhar il-Gimgha 29 t'Awwissu 2014.

Skeda Festa Martirju 2014 1
 Skeda Festa Martirju 2014 2
 Skeda Festa Martirju 2014 3

 

Write Comment (0 comments)
Xewkija Tigers jilghabu kontra Kirkop United F C fl-ewwel rawnd ta' UBet F A Trophy PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Aug 20, 2014 at 12:45 PM

           Ic-Champoins Ghawdxin  Xewkija Tigers ser jilghabu kontra it-tim Malti Kirkop United F C fl-ewwel rawnd tal UBet F A Trophy. Il loghba ser issir nhar is-Sibt 6 ta'  Settembru 2014 fil Gozo Stadium.

  
  
Kirkop-United-FC
                Kirkop United F C

 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Aug 20, 2014 at 12:47 PM )
Il-Lejla l-ewwel loghba ghax-Xewkija Tigers ghal istagun 2014/15 PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Aug 18, 2014 at 09:38 AM

        Illum it-Tnejn 18 t' Awwissu 2014 , ix-Xewkija Tigers jilghabu l-ewwel loghba ghal-istagun il-gdid 2014/2015. Il-loghba ser  tkun mit-Turnament ta' Mellieha F C u t-Tigers ser jiffacjaw lil Nadur Youngters fil-grawnd tal-Mellieha.  Din ser  tkun l-ewwel loghba ghal Alex Simoncic fit-tmexxija tax-Xewkija Tigers. Imbaghad il-loghba li jmiss ghac Champins Ghawdxin tkun frendly kontra Zejtun C. fil-Gozo Stadium nhar il-Gimgha 22 t 'Awwissubiex jumejn wara  jilghba kontra St. Lawrence Spurs fin KO ta' l-ewwel Divizzjoni. Il-Fiztures kollha ghal-istagun 2014/15 huma dawn . [ Ritratt: Ian Moyes ( Visionism) ]

 IMG_2844-1024
 Ic-Campins Ghawdxin 2013/14

 

 

Write Comment (0 comments)
Read more...
Il-gbir ghal Orgni l-gdid tal-Knisja Rotunda miexi gmielu PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Aug 13, 2014 at 12:54 PM

     Ftit tax-xhur ilu , l-Arcipriet tax-Xewkija Mons. Carmelo Mercieca habbar l-opra l-gdida ghal-Knisja Rotunda . Dan hu l-Orgni l-gdid ghal-knisja dedikalta lil Prekursur ta' Kristu San Gwann Battista. Nistghu nghidu li l-poplu Xewki mil-ewwel wiegeb bi hgaru ghal din is-sejha u diga ingabru izjed minn 150,000 Euros . Il-gbir ghadu ghaddej b'ritmu tajjeb u infatti dan l-ahhar hareg appell lil Emigranti Xewkin madwar id-dinja biex fuq ix-xewqa taghhom jkunu jistghu jaghtu d-donazzjoni taghhom ghal-dan il-progett kbir ghar-Rotunda tal-Battista.  Ahna qieghdin inwasslulkom l-appell mil-Kleru tax-Xewkija fejn hemm l-informazzjoni kolla kif wiehed jista jaghti d-donazzjoni tieghu.

Appell Emigranti Orgni 1
 Appell Emigranti Orgni 2

 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Aug 13, 2014 at 12:54 PM )
Il-Banda Prekursur taghmel il-marc tad-Dimostrazzjoni tal-Festa ta' San Lawrenz PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Aug 11, 2014 at 12:52 PM

        Nhar il-Gimgha 8 t' Awwissu 2014, kif ghamlet ghal bosta snin , il-Banda Prekursur tax-Xewkija kienet mistiedna biex taghmel il-marc tad-Dimostrazzjoni tal-Festa ta' San Lawrenz fir-rahal ta' San Lawrenz. Il-banda deqqet diversi marci flimkien ma' innijiet kif ukoll akkumpanjat it-tlugh ta' l-istatwa ta' San Lawrenz fuq il-pedistal bid-daqq ta' innijiet. [ Ritratt: M'Angelo Camilleri ] Ghal izjed ritratti zur il-Facebook page tax-Xewkija.net

 

BPfestaSL8-8-14 01
 Il-Banda Prekursur tax-Xewkija waqt
il-marc tad-Dimostrazzjoni
fir-rahal ta' San Lawrenz

Write Comment (0 comments)
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 19 - 27 of 1922
Sunday, 21 st September 2014
12:05 
A+ | A- | Reset
Current Weather
Temperature: 31 °C
Humidity: 62 %
Pressure: 1015.92 mb
Wind: East North Eeast | (70°)
Wind Speed: 4.83 km/h
Sunrise: 6:48 am
Sunset: 7:00 pm
Latitude: 36.032126
Longitude: 14.260849
Altitude: 53 meters
Rome: 27 °C | 70 %|
Paris: 17 °C | 88 %|
New York: 19 °C | 90 %|
Tokyo: 21 °C | 68 %|
Sydney: 16 °C | 63 %|
Melbourne: 8 °C | 76 %|
London: 15 °C | 72 %|
Ottawa: 19 °C | 78 %|
Rio de Janeiro: 23 °C | 88 %|

Weather Forecast

Translator
Xewkija Parish
XewkijaParish.org
Rivista Gourgion