Home arrow News
News - Ahbarijiet Relatati Max-Xewkija

Merhba fuq is-sezzjoni ta' l-ahbarijiet ta' Xewkija.net. F'din is-sezzjoni se npoggu l-ahbarijiet li jinvolvu x-Xewkija.Il-Programm tal-Festa ta' San Gwann Battista 2016 PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 10, 2016 at 02:23 PM

Ghadu kif hareg il-programm dettaljat tal-Festi ad unur tal-Padrun tax-Xewkija San Gwann Battista. Il-festi jifthu nhar il-Hamis 16 ta' Gunju 2016 b'velja ta' talb fil-Knisja Rotunda u waral-hrug tal-istatwa ta' San Gwann min nicca. Din is-sena ser ikkollna seba baned Ghawdxin flimkien ma' banda min Malta. Il-Banda Prekursur tar-rahal taghna ser taghmel seba marci kif ukoll Programm muzikali u vokali.

Pr. Festa 2016 n1
 Pr. Festa 2016 n2
 Pr. Festa 2016 n3
 Pr. Festa 2016 n4
 Pr. Festa 2016 n5
 Pr. Festa 2016 n6

 

Write Comment (0 comments)
Jintrama arblu kbir hdejn il-Knisja Tal-Hniena fi Triq l-Imgarr ix-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 05, 2016 at 06:30 AM

         Il-bierah is-Sibt 4 ta' Gunju 2016, il-Kumitat Zghazagh Brijuzi Xewkin ra holma ohra tieghu titwetttaq meta ittellgha arblu ta' kobor immens fir-roundabout ta' hdejn il-Knisja tal-Madonna tal-Hniena fi Triq l-Imgarr ix-Xewkija. Nistghu nghidu li dan l-arblu ma' satax jittqieghed f'post ahjar ghax qed f'post centrali fl-aktar triq principali t'Ghawdex. Kienu xierqa ic-celebrazzjoni spontanja li z-zghazagh ghamlu kif tlesta dan il-progett kbir. [ Ritratt: Kumitat Zghazagh Brijuzi Xewkin ] ghal izjed ritratti ara l-facebook page tax-Xewkija.net

arblu Zghazagh 4-6-16
 L-arblu ta' Triq l-Imgarr

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 05, 2016 at 06:30 AM )
Issir il-laqgha Generali tax-Xewkija Tigers 2015/1 PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 04, 2016 at 08:42 AM

        Il-bierah il-Gimgha 3 ta' Gunju 2016 inzammet il-laqgha Generali tax-Xewkija Tigers F.C. Il-laqgha saret fil-Kazin tax-Xewkija Tigers fil-Pjazza tax-Xewkija u fija fost affarijiet ohra ghaddiet mozzjoni li approvat lil Kumitat biex it-tim tax-Xewkija Tigers jilghab fit-tielet divizzjoni ta' l M.F.A. fl-istagun li gej. Il-mozzjoni ghaddiet wara votazzjoni bi 85% favur u 15% kontra.

XT logo
 L-arma tax-Xewkija Tigers

 

Write Comment (0 comments)
Il-Banda Prekursur tax-Xewkija taghmel l-ewwel marc tal-festi f'Ghawdex ghas-sajf 2016 PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
May 30, 2016 at 01:12 PM

      Nhar is-Sibt 28 ta' Mejju 2016 il-Banda Prekursur fethet il-Festa ghas-sajf 2016 billi ghamlet il-marc tad-Demostrazzjoni tal-Festa ta' San Pawl fil-Munxar. Il-banda daqqet diversi marci brijuzi flimkien ma' l-innu marc ta' San Pawl. [ Ritratt: M'Angelo Camilleri ] ghal izjed ritratti ara il-facebook page tax-Xewkija.net

 index8
 Il-Banda Prekursur waqt il-marc

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 08, 2016 at 05:25 PM )
Skeda tal-Festa 2016 fuq Radju Prekursur PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
May 30, 2016 at 10:20 AM

Nhar l-Erbgha 1 ta' Gunju 2016 fuq Radju Prekursur  ser tibda l-iskeda tal-Festa ta' San Gwann 2016. F'di l-iskeda hemm hafna programmi ta' interess minn hafna prezentaturi ta' dan l-stazzjon. il-ftuh ta' l-stazzjon fost il-gimgha jkun f'nofs in-nhar u il-Hadd fit-tminja. Din l-iskeda iddum sal 15 ta' Gunju fejn imbaghad tibda ohra itwal ghal-gimgha tal-festa.

skeda festa 2016 1
 skeda festa 2016 2
 skeda festa 2016 3
              L-iskeda ta' Radju Prekursur

 

Write Comment (0 comments)
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 19 - 27 of 2215
Sunday,  July 2016
10:36 
A+ | A- | Reset
Translator
Xewkija Parish
XewkijaParish.org