Home arrow News
News - Ahbarijiet Relatati Max-Xewkija

Merhba fuq is-sezzjoni ta' l-ahbarijiet ta' Xewkija.net. F'din is-sezzjoni se npoggu l-ahbarijiet li jinvolvu x-Xewkija.Il-Banda Prekursur taghmel l-ahhar servizz taghha fil-festi PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Sep 11, 2016 at 10:45 AM

     Nhar il-Hamis 8 ta' Settembru 2016, l-Banda Prekursur tax-Xewkija ghamletl-ahhar servizz taghha fil-festi Ghawdxin ghal das-sajf. Il-Banda daqqet fil-Marc ta' fil-ghodu li sar fil-Festa tal-Bambina fix-Xaghra. Flimkien mal-banda Prekursur kien hemm ukoll il-Banda Beland taz-Zejtun. Il-Banda Prekursur daqqet diversi marci popolari. [ Ritratti: Charles Borg ]

Banda Xaghra 8-9-16 1-1024
 banda Xaghra 8-9-16 2-1024

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Sep 11, 2016 at 10:46 AM )
Xewkija Tigers jirbhu s-Super Cup f'loghba mill-isbah PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Sep 05, 2016 at 05:22 PM

Nhar il-Gimgha 2 ta' Settembru 2015 intlaghbet l-ewwel loghba ta' l-istagun Ghawdxi . Din kienet il-Finali tat-Tazza Super Cup bejn ic-Champions Ghajnsielem u r-rebbieha tal-GFA Cup Xewkija Tigers. Quddiem folla sabiha rajna loghba l-aktar eccitanti fejn rajna disa gols. Wara li fl-ewwel taqsima Ghajnsielem kienu ahjar mit-Tigers biex hargu 2-0 min fuq, wara tibdiliet tattici tal-coach ta' Xewkija Jesmond Zammit ix-Xewkija hargu mil-ewwel fuq l-attakk. Wara li fallew penalty moghti minn D. Bogdanovic ( salvat mil-goaler ) fl-ewwel minuti, ix-Xewkin konplew fuq l-attakk u sat-tmintax il-minuta kienu min fuq. Imbaghad kien hemm qtugh fid-dawl tal-Gozo Stadiun kif kien hemm ukoll fl-ahhar minuta ta' l-ewwel taqsima. War ftit minuti tkompliet l-loghba biex Xewkija komplew izidu l-gols ghal-hamsa. Lejn it-tmiem il-coach Zammiet dahhal xi players godda biex fl-ahhar minuti Ghajnsielem gabu r-rizultat aktar respettabli ta' 5-4.Kif spiccat il-loghba saret il-prezentazzjoni tat-tazza u wara kien hemm celebrazzjonijiet kbar fil-Kazin tax-Xewkija Tigers fi Pjazza San Gwann Battista li komplew sa tard bil-lejl. [ Ritratt: John Spiteri ]

 IMG_7550-1024

 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Sep 05, 2016 at 05:25 PM )
L-ewwel loghba ta' l-istagun 2016/17 ghax-Xewkija Tigers PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Sep 02, 2016 at 04:52 PM

     Illum il-Gimgha 2 ta' Settembru 2016, ix-Xewkija Tigers jilghabu l-ewwel loghba kompetittiva ghal-istagun 2016/17 meta jiltaqghu kontra c-champions Ghajnsielem fil-finali tat-tazza Super Cup. Il-loghba ser tintlaghab fil-Gozo Stadium u tibda fis 7.00pm.

XT1
Write Comment (0 comments)
Hafna nies jattendu ghal-attivitajiet tal-Festa tal-Martirju ta' San Gwann ta' din is-sena PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Aug 30, 2016 at 09:16 PM

       Nistghu nghidu li kienu hafna ix-Xewkin u anke Ghawdxin li hadu sehem fil-Festa tal-Martirju tal-Battista li saru f'dawn l-ahhar jiem fix-Xewkija. l-attivitajiet bdew it-Tlieta 23 t'Awwissu bl-ikla mil-Kumitat Armar Xewkija u ntemmu il-bierah it-Tnejn 29 t'Awwissu 2016. Fost l-attivitajiet principali kien hemm it-Tridijiet li saru ghat-tfal minn Dun Trevor Sultana kif ukoll  il-loghob '' Giochi.. It's a Knockout '' li saru is-Sibt 27 t'Awwissu. L-ghada il-Hadd kien hemm il-marc mil-Banda Prekursur kif ukoll il-Quddiesa sollenni ta' Radd il-Hajr minn Mons. Alfred Girma fl-okkazzjoni tat-tmiem tal-hidma tieghu fil-Kanada u l-hatra tieghu bhala Monsinjur tal-Papa. Imbaghad it-Tnejn 29 t'Awwissu kien il-qofol tal-Festi fejn fil-Knisja Rotunda sar il-Pomtifikal Sollenni mmexxi mil-Isqof Mons. George Bugeja Isqof ta' Tripli fil-Libja u wara serata ta' marci mill-Banda Prekursur tax-Xewkija kif ukoll ghana flimlien ma' ikel u loghob ghat-tfal fil-Pjazza tax-Xewkija. Mijiet ta' nies attendew ghal-din l-attivita.

 ikla 23-8-16 (1)
 DSC_8706-1024
 DSC_9287-1024
 DSC_9330-1024
 DSC_9553-1024(1)

 

 

 

Write Comment (0 comments)
Il-Banda Prekursur tax-Xewkija tiehu sehem fil-Festa ta' Ghajnsielem PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Aug 27, 2016 at 04:45 PM

       Nhar il-Hamis 25 t'Awwissu 2016 il-Banda Prekursur tax-Xewkija ghamet marc flimkien mal--Banda San Guzepp bhala parti mil-Festa tal-Madonna ta' Loretu li qed tigi ccelebrata f'Ghajnsielem. Il-banda daqqet diversi marci brijuzu. [ Ritratt : Charles Borg ]

14151808_10209793529531685_1057031112_o-1024

 

Write Comment (0 comments)
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 19 - 27 of 2243
Thursday, 27 th October 2016
04:11 
A+ | A- | Reset
Translator
Xewkija Parish
XewkijaParish.org