Home arrow News
News - Ahbarijiet Relatati Max-Xewkija

Merhba fuq is-sezzjoni ta' l-ahbarijiet ta' Xewkija.net. F'din is-sezzjoni se npoggu l-ahbarijiet li jinvolvu x-Xewkija.Anniversarji Mportanti fix-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Contributed by Joanna Falzon   
Jun 21, 2014 at 09:29 AM

Tajjeb li wiehed jinnota li din is-sena (2014) fir-rahal tax-Xewkija qed jigu ccelebrati diversi anniversarji.

Il-Banda Prekursur ghalqet 85 sena mit-twaqqif taghha (1929-2014).

Il-Club tal-futbol tax-Xewkija Tigers twaqqaf fl-1939 u dan iffiser li ilu mwaqqaf 75 sena.

Fl-2004 ingabet fostna l-istatwa ta San Gwann li jittella' hdejn il-gibjun fi Triq il-Kbira u ghalhekk din is-sena ghalqet 10 snin titgawda mill-poplu Xewki.

Il-Pavaljun li jintramaw fil-Pjazzetta tal-gibjun ghalqu 20 sena.  Dawn kienu izzanznu fl-1994.

U kif diga habbarna fil-jiem li ghaddew, l-Arcipriet tal-Parrocca tax-Xewkija Mons.Carmelo Mercieca ghalaq 50 sena Sacerdot.  Huwa gie ordnat sacerdot fl-1964, u ilu 42 sena imexxi l-Parrocca tax-Xewkija.

Dawn kienu l-Anniversarji mportanti li qed niccelebraw din is-sena, pero tajjeb li nghidu li s-sena diehla - 2015 - ghandna 3 Anniversarji ferm importanti.

L-Istatwa Titulari ta San Gwann Battista ser taghlaq 170 sena fost il-poplu Xewki (1845).

L-istatwa ta San Gwann jghammed lil Kristu li iddur mat-toroq tax-Xewkija l-Gimgha fil-marc tad-dimostrazzjoni ser taghlaq 85 sena (1930).

L-Istatwa ta San Gwann iz-zghir li tohrog il-Hamis fil-Marc grandjuz maghruf bhala l-marc tal-Hniena ser taghlaq 70 sena (1945).

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 21, 2014 at 02:31 PM )
Marc mil-Baned Prekursur u San Girgor ta' Kercem waqt id-Dimostrazzjoni ta' San Gwann PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Jun 21, 2014 at 04:48 AM

        Il-bierah il-Gimgha, 20 ta' Gunju 2014 fid-9.30pm bdiet id-Dimostrazzjoni bl-Istatwa ta' San Gwann jghammed lil Kristu. Dan il-marc tmexxa mil-banda Prekursur tax-Xewkija flimkien mal-banda San Girgor ta' Kercem.  Fi tmiem ta' dan il-marc,  l-istatwa ta' San Gwann ittellghet fuq il-pedistal fost id-daqq tal-Innu Marc u l-kant tal-poplu li honoq il-Pjazza tax-Xewkija.[  Ritratti: Frans Galea ] Ghal izjed ritratti ara il-Facebook page tax-Xewkija.net

IMG_1166-1024
 L-Istatwa ta' San Gwann jghammed lil
Kristu qed tigi mtella fuq il-Pedistal

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 21, 2014 at 02:36 PM )
Read more...
Folol kbar ghall-Marc Grandjuz tal-Hniena PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 20, 2014 at 08:54 AM

         Folol kbar ta' Xewkin, Ghawdxin, Maltin u turisti il-bierah imlew Triq San Bert biex jaraw il-Briju u l-Kant tal-poplu Xewki waqt il-marc kolossali tal-Hamis fil-Festa ta' San Gwann Battista ta' din is-sena, maghruf ahjar bhala l-Marc tal-Hniena. Fil-marc daqqew il-Banda Prekursur flimkien ml-Banda San Guzepp ta' Ghajnsielem. Kif il-marc wasal il-pjazza ttella' dokumentarju dwar il-Banda Prekursur f'gheluq il-85 Anniversarju mit-twaqqif ta' din is-Socjeta filwaqt li l-inawgurazzjoni tal-Umbrellun mill-Kumitat Zaghzagh Brijuzi Xewkin thalla ghal nhar il-Hadd li gej, 22 ta Gunju, minhabba ir-rih. Il-marc intemm fi Triq San Zakkarija fejn l-istatwa ta' San Gwann iz-zghir ittellghet fuq il-pedistal taghha. [ Ritratti: Frans Galea ] Ghal izjed ritratti u videos zur il-Facebook page tax-Xewkija.net

 

IMG_0983-1024
 Il-Pjazza mahnuqa bin nies waqt
il-marc tal-Hamis
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 21, 2014 at 02:45 PM )
Read more...
Il-Banda ''Ite ad Joseph" tal-Qala taghmel il-marc brijuz tal-Hamrija PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Jun 19, 2014 at 11:00 AM

          Il-bierah l-Erbgha 18 ta' Gunju 2014, il-Festa  ta' San Gwann Battista fix-Xewkija tkompliet bil-marc fl-inhawi tal-Hamrija. Nistghu nghidu li dan il-marc min sena ghal ohra qed izid kemm fil-briju u anke fil-popolarita tieghu. Il-marc ta' din is-sena sar mil-Banda ''Ite ad Joseph''  tal-Qala u fi tmiem tieghu l-istatwa ta' San Gwann ittelghet fuq il-Pedistal taghha hdejn l-iskola Primarja tax-Xewkija fost il-kant ta' l-innu marc, hruq tan-nar u birju iehor. Wara kien hemm ukoll in-nar ta' l-art. [ Ritratti: Frans Galea ]

IMG_0796-1024
 Waqt il-preparamenti biex l-istatwa
ta' San Gwann tittella fuq il-Pedistal

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 20, 2014 at 10:16 AM )
Read more...
L-Ahhar preparazzjoni ghal-Marc popolari tal-Hamis PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 19, 2014 at 09:39 AM

          Il-preparamenti ghal-Marc brijuz tal-lejla bhal issa ghaddejin b'ritmu mghaggel. Infatti gruppi differenti ta' zghazagh mil-Kumitat Zghazagh Brijuzi jinsabu ghaddejin bil-hidma taghhom f'postijiet differenti. Ghalkemm illum qed jonfoh ftit tar-rih mhux hazin u ghalekk is-sorpriza il-kbira taz-zghazagh thalliet ghal jum iehor xorta mistenni li jkun hawn briju mil-aqwa u mijiet ta' Ghawdxin u Maltin li jigu ix-Xewkija jgawdu dan il-Marc kbir. [ Ritratti: Frans Galea ]

20140619_121546-1024
 Waqt il-preparamenti miz-zghazagh
fic Centru Parrokjali

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 20, 2014 at 10:17 AM )
Read more...
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 19 - 27 of 1897
Friday, 25 th July 2014
19:38 
A+ | A- | Reset
Current Weather
Temperature: 28 °C
Humidity: 66 %
Pressure: 982.05 mb
Wind: North East | (50°)
Wind Speed: 12.87 km/h
Sunrise: 6:01 am
Sunset: 8:10 pm
Latitude: 36.032126
Longitude: 14.260849
Altitude: 53 meters
Rome: 26 °C | 61 %|
Paris: 26 °C | 39 %|
New York: 26 °C | 43 %|
Tokyo: 27 °C | 89 %|
Sydney: 13 °C | 88 %|
Melbourne: 11 °C | 82 %|
London: 20 °C | 88 %|
Ottawa: 24 °C | 57 %|
Rio de Janeiro: 19 °C | 88 %|

Weather Forecast

Translator
Xewkija Parish
XewkijaParish.org
Rivista Gourgion