Home arrow News
News - Ahbarijiet Relatati Max-Xewkija

Merhba fuq is-sezzjoni ta' l-ahbarijiet ta' Xewkija.net. F'din is-sezzjoni se npoggu l-ahbarijiet li jinvolvu x-Xewkija.Il-hdax ir-rebha ghax-Xewkija Tigers fil-Kampjonat PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Apr 05, 2016 at 11:31 AM

        F'temp ta' ftit granet, Xewkija Tigers u Kercem Ajax regghu laghbu kontra xulxin nhar il-Hadd 3 ta' April 2016 din id-darba fil-Kampjonat ta' l-ewwel divizzjoni. Din id-darba kienu it-Tigers li hargu rebbieha bl-iskor ta' 3-2 ( HT 2-1 ). Il-gols ghax-Xewkin waslu minn J. Camilleri ( 2 gols ) u T. Melo. Issa ix-Xewkija Tigers jilghabu nhar il-Hadd 10 ta' April 2016 kontra SKVW fil-Gozo Stadium. Il-loghba tibda fis 2.00pm.[ Ritratt: Visionism ] Ghal izjed ritratti ara il-Facebook page tax-Xewkija.net

 XT3-4-16
 Xewkija Tigers

 

Write Comment (0 comments)
Teatru Govanni - Applikazzjonijiet ghal Auditions PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Claudio Vella   
Apr 03, 2016 at 04:26 PM

 “Rajtek Tinbidel” hu dramm muzikali li se jikkomemora l-grajjiet principali li sehhew fir-rahal tax-Xewkija dan l-ahhar nofs seklu; mit-tqeghid tas-salib fuq il-lanterna l-kbira fil-31 ta' Mejju 1970, mument li ghalaq il-fazi tal-bini tar-Rotunda, sal-inawgurazzjoni tal-orgni l-gdid li se jsehh aktar tard din is-sena.

Ghandna bzonn numru mdaqqas ta’ kantanti ta’ kull età ghal dan id-dramm muzikali li se jittella’ fil-knisja Rotunda tax-Xewkija f’Mejju 2017 fl-okkazjoni tal-hamsa u sittin sena mit-tqeghid tal-ewwel gebla ta’ dan l-istess tempju, l-ghoxrin sena mit-twaqqif tar-radju tal-komunità “Radju Prekursur” u l-ghaxar snin mill-produzzjoni tal-musical storiku “Grajjietna”.

Wiehed jista jnizzel l-applikazzjoni min hawn - http://www.xewkija.net/mb/images/stories//auditionsform.pdf 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 03, 2016 at 04:31 PM )
Wara li tilfu l-Finali tat-Tazza KO llum Xewkija Tigers jerghu jilghabu kontra Kercem Ajax PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Apr 03, 2016 at 03:02 AM

       Wara li nhar il-Hamis 31 ta' Marzu 2016 , Kercem Ajax ghelbu lix-Xewkija Tigers 3-0 (HT 2-0) fil-finali tat- Tazza KO llum iz-zewgt timijiet jilghabu kontra xulxin fl-loghba tal Kampjonat ta' l-ewwel divizzjoni. Hija haga certa li l-moral ta' Kercem ser ikun gholi ghal din il-loghba fil-waqt li it-Tigers iridu jzidu hafna fl-isforzi taghhom jekk iridu jiksbu rizultat tajjeb. Il-loghba ser tintlaghab fil-Gozo Stadium u tibda fl-4.00pm .

XT logo
 L-Arma tax-Xewkija Tigers

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 03, 2016 at 03:02 AM )
Il-Festi tal-Gimgha Mqaddsa fix-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Mar 30, 2016 at 12:59 AM

        Matul il-Gmgha li ghaddiet fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija saru ic-celebrzzjonijiet marbuta maz-zmien tal-Gimgha Mqaddsa.Il-festi bdew il-Hadd 20 ta' Marzu bil-Funzjoni ta' Hadd il-Palm u komplew il-Hamis bil-Hasil tar-Riglejn li din is-sena kien hemm koppji hemm koppji mizzewga ghal-ewwel darba. Imbaghad kien hemm il-visti tas-Sapulklu kif ukoll sar it-tberik tal-Wirja ta' l-ahhar cena mil-Arcipriet Daniel Xerri. Il-Gimgha mijiet ta' nies honqu ir-Rotunda ghal-Funzjoni ta' l-Addorazzjoni tas-Salib biex imbaghab is-Sibt u l-Hadd bdew ic-celebrazzjonijiet ta' l-Ghid il-Kbir.

DSC_0142-1024
DSC_0493-1024
 DSC_0712-1024 DSC_0289-1024
 DSC_0841-1024 DSC_0821-1024
 DSC_0881-1024 DSC_1290-1024
 DSC_1531-1024 DSC_1572-1024

 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 30, 2016 at 01:29 AM )
Ser jittella musical kbir fuq ix-Xewkija bl-isem '' Rajtek Tinbidel '' PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Mar 26, 2016 at 03:29 AM

         Bdew il-preparamenti biex ghas-sena 2017 jittella Musical Kbir fuq ix-Xewkija bl-isem '' Rajtek Tinbidel ''. Dan mistenni jittella fil-Knisja Rotunda u diga twaqqaf kimitat li beda l-hidma biex  jinstabu l-kantanti. [ Informazzjoni u ritratti: John Attard ]

Avviz - Malti-1024
 Notification - English-1024

 

Auditions Form-2-1024
 Auditions Form-3-1024
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 03, 2016 at 10:38 AM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 19 - 27 of 2191
Tuesday, 24 th May 2016
23:26 
A+ | A- | Reset
Translator
Xewkija Parish
XewkijaParish.org