Home arrow News
News - Ahbarijiet Relatati Max-Xewkija

Merhba fuq is-sezzjoni ta' l-ahbarijiet ta' Xewkija.net. F'din is-sezzjoni se npoggu l-ahbarijiet li jinvolvu x-Xewkija.Ix-xoghol fuq Il-faccata tal-Club Il-gdid PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
May 22, 2008 at 11:22 AM

 Il-bierah beda x-xoghol fuq l-invjar tal-faccata tal-Club il-gdid tax-Xewkija Tigers fi Pjazza San Gwann Battista. Dan ix-xoghol mistenni jkun lest fi ftit tal-jiem. Sadanittant ix-xoghol fuq gewwa tal-post jinsab ghaddej ukoll.

club22508n1

 Il-faccata tal-Club il-gdid tax-Xewkija Tigers

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 29, 2008 at 07:15 AM )
Read more...
Jitpogga l-Frame tal-logg tar-Rotunda PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
May 21, 2008 at 11:40 AM

Il-bierah fil-ghaxija grupp ta' voluntiera mix-Xewkija  tellghu il-frame tal-logg ta'  fuq il-bieb il-kbir tar-Rotunda. Dan ix-xoghol beda ghall-habta tas-sebgha  ta' fil-ghaxija. Imbaghad dal -ghodu Cisju Attard flimkien ma' huh Frans u l-haddiema taghhom wahhluh fil-post biex issa jonqos biss li jigu l-haddiema tal-kumpanija ''Domus Dei'' mill-Italja halli jpoggu l-hgieg tal-'stained glass' fil-frame.

logg21508n1 

 Ir-Rotunda minn gewwa

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 02, 2008 at 01:07 AM )
Read more...
Ix-Xoghol Fuq Il-Club Il-Gdid PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
May 20, 2008 at 11:03 AM

Ix-xoghol fuq il-Club il-gdid tal-Football jinsab ghaddej b'ritmu mghaggel. Infatti il-parti ta' fejn gej is-supermarket issa lest mill- madum u mistenni li f'dawn il-jiem jitpogga s-suffitt tas-saqaf, biex imbaghad ikun jonqos li jsiru l-aperturi u wara l-apparat u l-ixkaffar. Min nahha l-ohra ix-xoghol fuq  fejn gej il-Bar tal- Club din il-gimgha qed jitpogga il-madum, biex imbaghad ikun jonqos xi xoghol iehor biex ikun jista jintuza fil-festa ta' San Gwann Battista.

football20509n1 
 Xoghol fuq L-entratura ghas-sular ta' fuq

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 20, 2008 at 01:32 PM )
Read more...
Weekend Break Ghall-Players Ta' Xewkija Tigers PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
May 19, 2008 at 06:26 PM

Kif qed jaghmel f'dawn l-ahhar snin, il-kumitat tax-Xewkija Tigers,  organizza weekend break gewwa lukanda f'Paceviele ghall-players kollha minn nhar il-Gimgha sal-Hadd . Din il-mawra f'Malta kienet tinkludi wkoll il-loghba Valletta vs Marsaxlokk kif ukoll mawra l-Belt Valletta ghac-celebrazzjonijiet ta' Valletta F.C. wara r-rebh tal-kampjonat Malti mil-club Belti. Id-delegazzjoni kienet immexxija minn Jeffrey Farrugia [President] , Joseph Attard [segretarju] u Franco Azzopardi [kaxxier] u membri ohra tal-kumitat.

Xewkija%20Tigers%20Team

Xewkija Tigers F. C. 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 20, 2008 at 12:58 PM )
L-Armar Tal-Festa PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
May 18, 2008 at 03:41 PM

Bhalma konna habbarna fil-gimghat li ghaddew bhal issa l-kumitat ta' l-armar ghaddej bix-xoghol fuq it-trofej tal-pjazza biex dawn jizzanznu din is-sena. Infatti din il-gimgha Ruben Farrugia kien qed jaghti l-lostru lil dawn it-trofej biex imbaghad fil-jiem li gejjin titwahhal l-iskultura taghhom.

armar18508n1

 Ruben Farrugia

 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 25, 2008 at 02:34 PM )
Read more...
<< Start < Previous 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 Next > End >>

Results 2467 - 2475 of 2521
Tuesday, 16 th July 2019
11:03 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org