Home arrow News
News - Ahbarijiet Relatati Max-Xewkija

Merhba fuq is-sezzjoni ta' l-ahbarijiet ta' Xewkija.net. F'din is-sezzjoni se npoggu l-ahbarijiet li jinvolvu x-Xewkija.Jissokta l-Gozo1234 PDF Print E-mail
User Rating: / 2
Written by Frans Galea   
May 03, 2008 at 08:59 PM

Illum komplew ghaddejin l-attivitajiet marbuta mal Gozo1234 gewwa Ghawdex.  Fix-Xewkija hawn diversi wirjiet miftuha fosthom wahda tal-pittura fil-Gourgion Art Gallery fejn wiehed jista jara wirja ta pittura moderna mill-artist Mario Cassar.  Xewkija.net illum zar din il-wirja fejn l-artist spejgalna dwar ix-xoghlijiet essebiti. Ghada il-Hadd ser ikun hemm wirja ta vetturi antiki u affarijiet ohra fi Pjazza San Gwann Battista.

 pitturamariocassar

 Wahda mix-xoghlijiet essebiti

 mariocassarmalpittura(1)

 Mario Cassar mall-Pittura Tieghu

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 04, 2008 at 05:28 AM )
Jitlesta il-Ganutell tal-Pedistal ta' San Gwann PDF Print E-mail
User Rating: / 2
Written by Frans Galea   
May 02, 2008 at 04:01 PM

F'dawn il-jiem, Felic Vella flimkien ma martu Anna lestew ix-xoghol kollu fuq il-bukketti tal-Ganutell ghal mall-pedistal ta' l-istatwa ta' San Gwann Battista.  Dan ix-xoghol ilu ghaddej diversi snin u issa li ser jizzanzan fil-festa ta' din is-sena zgur li ser ikompli jzejjen il-kapulavur fl-injam ta' Pietru Pawl Azzopardi.

xogholfuq ilganutell
 Anna u Felic Vella jahdmu fuq il-Ganutell

 

ganutell2

 Felic u martu Anna max-xoghol lest

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 03, 2008 at 06:40 AM )
It-Tigers jitilfu wara wirja kbira PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
May 02, 2008 at 02:08 AM

.thumb_DSC_0076_small[1]It-tim tax-Xewkija Tigers il-bierah tilef il-loghba tal-Promotion/Relagation kontra Kercem Ajax ta' l-Ewwel Divizjoni. Il-loghba li kienet kumbattuta hafna intemmet 3-2 favur Kercem bil-goal tar-rebha jasal fit-92 minuta wara li ix-Xewkija kienu gabu d-'draw' f ' zewg okkazzjonijiet, kif ukoll kellhom diversi cansijiet ohra ta skor.  Ghat Tigers skurjaw Cristian Bugeja u Luc Tefongo.

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 16, 2008 at 09:50 PM )
Read more...
It-Tielet Hamis Ta' San Gwann PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
May 01, 2008 at 09:25 PM

Illum il-Hamis 1 ta' Mejju 2008 kienet il-festa ta' San Guzepp Haddiem.  Barra minn hekk illum kien ukoll it-Tielet Hamis ta' San Gwann.  Fil-knisja Rotunda fil-5.30 pm saret Koncellebrazzjoni Solleni li fija ic-Celebrant Dun Gwann Sultana tkellem fuq l-Umilta f'San Guzepp u San Gwann. Wara saret il-purcissjoni bl-istatwa ta' San Guzepp u wara kien hemm il- barka Sagramentali.

DunGwannSultana
Dun Gwann Sultana

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 01, 2008 at 09:47 PM )
Gozo1234 - Ftuh ta' l-attivitajiet PDF Print E-mail
User Rating: / 2
Written by Frans Galea   
May 01, 2008 at 12:00 PM

.thumb_pitturapaulfalzonIllum gewwa Ghawdex fethu l-attivitajiet marbuta mal Gozo1234.  Fix-Xewkija qed issiru diversi wirjiet bill-kollebarazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xewkija.  Infatti dal-ghodu fic-Centru Parrokjali fethet wirja ta pittura u skultura mill-artisti Xewkin Paul Falzon u Hubert Saliba.  Hafna Maltin u Ghawdxin qed izzuru din il-wirja u kellhom kummenti pozittivi.

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 04, 2008 at 12:41 PM )
Read more...
<< Start < Previous 271 272 273 274 275 276 277 278 Next > End >>

Results 2476 - 2484 of 2502
Monday, 22 nd April 2019
22:25 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org