Home arrow News
News - Ahbarijiet Relatati Max-Xewkija

Merhba fuq is-sezzjoni ta' l-ahbarijiet ta' Xewkija.net. F'din is-sezzjoni se npoggu l-ahbarijiet li jinvolvu x-Xewkija.Il-Banda Prekursur tiprepara ghal-Festa PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Apr 22, 2008 at 01:06 PM

Il-Banda Prekursur bhalissa ghaddejja bil-kuncerti bi preparazzjoni ghal-festa ta' San Gwann Battista ta' din is-sena. Xewkija.net il-bierah zar il-kazin tal-banda fejn kien ghaddej kuncert bi thejjija ghal-program li l-banda Prekursur ttella kull sena fil-gimgha tal-festa. Numru sabih ta bandisti Xewkin kienu prezenti ghal dan il-kuncert li sar taht id-direzzjoni tas-surmast  Anthony Borg.

 Mro. Anthony Borg


                            Mro. Anthony Borg

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 28, 2008 at 09:42 PM )
Tkompli t-Thejjija Ghal-Festa PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Apr 21, 2008 at 06:15 PM

Diversi kumitati bhalissa ghaddejin bix-xoghol taghhom ghal-Festa ta' San Gwann Battista ta' din is-sena. Il-kumitat ta' l-Armar jinsab ghaddej biex din is-sena jlesti minn kollox l-armar tal-pjazza li nbeda xi snin ilu. Infatti Donald Camilleri qieghed jahdem fuq l-induratura ta' dan l-armar u mistenni li jkun lest sal-festa.

Donald Camilleri

                              Donald Camilleri

                                        

                                        

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 28, 2008 at 09:49 PM )
Portal Gdida Ghall-Iskola Roza Magro PDF Print E-mail
User Rating: / 2
Written by Frans Galea   
Apr 20, 2008 at 10:56 AM

Waqt l-attivitajiet li saru dan l-ahhar biex ifakkru l-hamsin sena mill-ftuh ta' L-Iskola Primarja tax-Xewkija giet inawgurata l-portal gdida ta din l-iskola.  Wiehed jista jzur din il-portal fuq   http://schoolnet.gov.mt/xewkija

Skola%20Roza%20Magro  
                               Skola Roza Magro Xewkija

                           

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 20, 2008 at 05:18 PM )
Superjura Gdida Ghal-Museum Tal-Bniet PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Apr 19, 2008 at 06:49 PM

Dan l-ahhar is-Superjura Generali tas-Socjeta tad-Duttrina Nisranija MUSEUM hatret lis-socja Marija Vella bhala Superjura tal-Museum tal-Bniet tax-Xewkija.  Marija Vella lahqet Superjura minflok Mary Jane Xuereb li kien ilha f'din il-kariga ghal dawn l-ahhar 36 sena.

Museum Bniet Xewkija
 
                  Qasam Muzew tal-Bniet XewkijaWrite Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 28, 2008 at 09:51 PM )
Thejjija Ghal-Festa PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Apr 18, 2008 at 01:16 PM

Bhalissa diversi kumitati ghaddejjin bix-xoghol bi thejjija ghall-festa tal-Battista ta' din is-sena.  Fost dawn insibu l-kumitat ta'  l-armar li bhal dejjem kompla jahdem fuq l-armar tal-Pjazza tax-Xewkija.  Ix-xoghol qed isir minn hafna membri tal-kumitat taht it-tmexxija ta' Frenc Farrugia.

Joseph Cauchi jirhama l-armar il-gdid

             Joseph Cauchi jirhama l-armar il-gdidWrite Comment (0 comments)
Last Updated ( May 06, 2008 at 02:26 PM )
Read more...
<< Start < Previous 281 Next > End >>

Results 2521 - 2527 of 2527
Tuesday, 20 th August 2019
12:19 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org