Home arrow News
News - Ahbarijiet Relatati Max-Xewkija

Merhba fuq is-sezzjoni ta' l-ahbarijiet ta' Xewkija.net. F'din is-sezzjoni se npoggu l-ahbarijiet li jinvolvu x-Xewkija.Tkompli t-Thejjija Ghal-Festa PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Apr 21, 2008 at 06:15 PM

Diversi kumitati bhalissa ghaddejin bix-xoghol taghhom ghal-Festa ta' San Gwann Battista ta' din is-sena. Il-kumitat ta' l-Armar jinsab ghaddej biex din is-sena jlesti minn kollox l-armar tal-pjazza li nbeda xi snin ilu. Infatti Donald Camilleri qieghed jahdem fuq l-induratura ta' dan l-armar u mistenni li jkun lest sal-festa.

Donald Camilleri

                              Donald Camilleri

                                        

                                        

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 28, 2008 at 09:49 PM )
Portal Gdida Ghall-Iskola Roza Magro PDF Print E-mail
User Rating: / 2
Written by Frans Galea   
Apr 20, 2008 at 10:56 AM

Waqt l-attivitajiet li saru dan l-ahhar biex ifakkru l-hamsin sena mill-ftuh ta' L-Iskola Primarja tax-Xewkija giet inawgurata l-portal gdida ta din l-iskola.  Wiehed jista jzur din il-portal fuq   http://schoolnet.gov.mt/xewkija

Skola%20Roza%20Magro  
                               Skola Roza Magro Xewkija

                           

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 20, 2008 at 05:18 PM )
Superjura Gdida Ghal-Museum Tal-Bniet PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Apr 19, 2008 at 06:49 PM

Dan l-ahhar is-Superjura Generali tas-Socjeta tad-Duttrina Nisranija MUSEUM hatret lis-socja Marija Vella bhala Superjura tal-Museum tal-Bniet tax-Xewkija.  Marija Vella lahqet Superjura minflok Mary Jane Xuereb li kien ilha f'din il-kariga ghal dawn l-ahhar 36 sena.

Museum Bniet Xewkija
 
                  Qasam Muzew tal-Bniet XewkijaWrite Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 28, 2008 at 09:51 PM )
Thejjija Ghal-Festa PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Apr 18, 2008 at 01:16 PM

Bhalissa diversi kumitati ghaddejjin bix-xoghol bi thejjija ghall-festa tal-Battista ta' din is-sena.  Fost dawn insibu l-kumitat ta'  l-armar li bhal dejjem kompla jahdem fuq l-armar tal-Pjazza tax-Xewkija.  Ix-xoghol qed isir minn hafna membri tal-kumitat taht it-tmexxija ta' Frenc Farrugia.

Joseph Cauchi jirhama l-armar il-gdid

             Joseph Cauchi jirhama l-armar il-gdidWrite Comment (0 comments)
Last Updated ( May 06, 2008 at 02:26 PM )
Read more...
L-Ewwel Hamis ta' San Gwann PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Apr 17, 2008 at 10:09 PM

Illum il-Hamis 17 ta' April 2008 gie ccelebrat l-ewwel Hamis ta' San Gwann Battista.  Ghalhekk fil-Knisja Rotunda saret Koncelebrazjoni Solenni minn diversi Sacerdoti Xewkin fosthom l-Arcipriet Mons. Carmelo Mercieca.  Il-priedka saret minn Dun Eddie Zammit.

Dun Eddie Zammit

                  Dun Eddie Zammit waqt il-priedkaWrite Comment (0 comments)
Last Updated ( May 06, 2008 at 02:28 PM )
<< Start < Previous 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 Next > End >>

Results 2602 - 2607 of 2607
Tuesday, 19 th January 2021
09:36 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org