Home arrow News
News - Ahbarijiet Relatati Max-Xewkija

Merhba fuq is-sezzjoni ta' l-ahbarijiet ta' Xewkija.net. F'din is-sezzjoni se npoggu l-ahbarijiet li jinvolvu x-Xewkija.Il-Banda Prekursur taghmel il-marc tad-Dimostrazzjoni tal-festa ta' l-Gharb PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Aug 01, 2018 at 03:48 PM

Il-Gimgha 27 ta’ Lulju  2018, il-banda Prekursur hadet sehem fil-marc tad-dimostrazzjoni tal-Vizitazzjoni fir-ra?al tal-Gharb flimkien mal-banda Victory tax-Xaghra. Il-banda Preskursur daqqet is-sett tal-marci popolari flimkien mal-Innu marc u l-Ave Marija waqt li l-Istatwa ittelghet fuq  il-padestal taghha.( Izjed ritratti  fuq il-Facebook page tax xewkija.net )

 ' Lulju 2018.3

 

Write Comment (0 comments)
Il-Banda Prekursur taghmel il-marc tad-Dimostrazzjoni fil-Festa ta' Kercem PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jul 11, 2018 at 06:25 PM

Nhar il-Gimgha, is-6 ta’ Lulju 2018, il-banda Prekursur ippartecipat b’marc tad-dimostrazzjoni fil-festa tal-Madonna tas-Sokkors f’ Kercem. Il-marc beda minn Triq Ghajn Tuta, ghal Triq Pejpu, Triq Sarg  u spcca fi Triq San Girgor flimkien banda San Girgor Ta’ Kercem.( Izjed ritratti  fuq il-Facebook page tax xewkija.net )

Kercem 6-7-2018. 3

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jul 12, 2018 at 03:40 PM )
L-ahhar attivita tal-Festa 2018 PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jul 11, 2018 at 06:18 PM

Nhar it-Tlieta 26 ta' Gunju 2018 gew fi tmiem l-attivitajiet marbuta mal-festa ta' San Gwann Battista  fix-Xewkija. Filghaxija fil-Knisja Rotunda saret quddiesa ta' Radd il-Hajr u wara sar  id-dhul tal-vara ta' San Gwann fin-nicca taghha. ( Izjed ritratti  fuq il-Facebook page tax xewkija.net )

DSC_3069-2000
 DSC_3130-2000

 

Write Comment (0 comments)
Halba xita l-ghada tal-Festa PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jul 06, 2018 at 05:43 PM

  Appena dahlet il-purcissjoni bil-vara ta' San Gwann il-Hadd 24 ta' Gunju 2018, il-Kumitat ta' l-armar  flimkien mal-kumitat taz-zghazagh bdew hidma kbira biex izzarmaw il-bicca kbira ta' l-armar specjalment dak kollu li setghet tigrilu hsara bix-xita. Dan il-hidma damet sejra sa kmieni filghoddu tat-Tnejn 25 ta' Gunju. Infatti wara ftit li marru jistrihu bdiet tingema shaba sewda li mal-hin bdiet tigber biex ghat-8.30am bdiet miezla ix-xita li damet mhux hazin. Infatti fix-Xewkija gew imkella 4.0mm ta' xita.

xita 25-6-18
 

 

Write Comment (0 comments)
Festa San Gwann Battista 2018 - Marc u Purcissjoni ta' nhar il-Festa PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jul 05, 2018 at 06:34 PM

Nhar il-Hadd 24 ta' Gunju 2018 kien il-qofol tal-Festa ta' San Gwann Battista 2018. Filghaxija il-Banda Prekursur ghamlet marc mil-Kazin sal-Pjazza fejn imbaghad laqghet l-Istatwa Kapulavur ta' San Gwann bid-daqq ta' l-innu l-Kbir u wara akkunpanjat il-purcissjoni sad-dhul taghha fir-Raotunda. Waqt il-purcissjoni il-Banda Mnarja tan-Nadur ghamlet marc u programm fuq il-plancier. ( Izjed ritratti  fuq il-Facebook page tax xewkija.net )

DSC_2531-2000
 DSC_2897-2000

 

Write Comment (0 comments)
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 37 - 45 of 2463
Monday, 17 th December 2018
08:06 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org