Home arrow News
News - Ahbarijiet Relatati Max-Xewkija

Merhba fuq is-sezzjoni ta' l-ahbarijiet ta' Xewkija.net. F'din is-sezzjoni se npoggu l-ahbarijiet li jinvolvu x-Xewkija.Celbrazzjoni tal-Ewwel Tqarbina PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 05, 2018 at 04:17 PM

Nhar il-Hadd 3 ta’ Gunju 2018 kienet tahbat is-solennità tal-Gisem u d-Demm tal-Mulej. F’din l-okkazjoni fil-parrocca taghna giet iccelebrata l-Ewwel Tqarbina. Sebgha u ghoxrin tifel u tifla mill-parrocca taghna rcivew lil Gesù ghall-ewwel darba fit-tqarbin waqt Koncelebrazzjoni solenni mmexxija mill-Arcipriet Mons. Daniel Xerri, li bdiet fil-5.00pm. Fi tmiem il-Quddiesa harget il-Purcissjoni b’Gesù Ewkaristija li fiha hadu sehem ukoll il-Fratelli. Mad-dhul fil-knisja nghatat il-Barka Sagramentali u mbaghad it-tfal tal-Ewwel Tqarbina rcivew tifkira tal-okkazjoni.

DSC_7392-2000
 DSC_7566-2000

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jul 06, 2018 at 05:44 PM )
89 Anniversarju tal-Banda Prekursur PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
May 18, 2018 at 01:43 PM

Nhar il-Gimgha, il-11 ta’ Mejju 2018, saret serata muzikali mill-alljievi tal-banda fis-sala Zakkarija Cilia fil-kazin tal-banda Prekursur.  Is-serata bdiet b’quddiesa mill-Vici arcipriet Dun Gwann Meilak fl-okkazjoni tad-89 anniversarju tat-Twelid tal-Banda Prekursur. Il-prezentatrici ta’ din is-serata kienet is-Sinjura Elaine Zammit Haber bandista tal-banda  Prekursur.[ Informazzjoni : M'Angelo Camilleri ]

 DSC_7265-2000

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 18, 2018 at 01:56 PM )
Read more...
Il-Banda Prekursur tfakkar '' Jum il-Banda '' PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
May 11, 2018 at 05:29 PM

Illum il-Gimgha 11 ta' Mejju 2018 il-Banda Prekursur ser tfakkar id 89 sena mit-twaqqif taghha lura ghat 13 ta' Mejju 1929. Ghalekk ser ikun hemm quddiesa kuf ukoll serata ta' tifkira fis-Sala '' Zakkarija Cilia '' tal-Kazin tal-Banda Prekursur.

 armabandaprekursur

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 11, 2018 at 05:31 PM )
Zewgt gols ta' Halleson Thiago Barbosa Honorato jaghtu t-tazza GFA lix-Xewkija Tigers PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
May 09, 2018 at 02:46 PM

Nhar il-Hadd 6 ta' Mejju 2018 fil-Gozo Stadium saret il-finali ta' tazza GFA bejn Xewkija Tigers u Ghajnsielem. It-Tigers hargu rebbieha wara l-hin barrani bl-iskor ta' 2-1 ( 1-0 ). Il-gols li taw dan l-unur waslu minn Halleson Thiago Barbosa Honorato. Nistghu nghidu li kienet loghba akkanita li kienu diga laghbu l-finali tas- Super Cup fil-bidu ta' l-istagun. Wara l-loghba kien hemm celebrazzjonijiet kbar fil-pjazza tax-Xewkija. [ Ritratt : John Spiteri ]

IMG_0124

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 09, 2018 at 02:47 PM )
Illum Xewkija Tigers jilghabu fil-Finali tal GFA Cup kontra Ghajnsielem PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
May 06, 2018 at 12:12 PM

Illum il-Hadd 6 ta' Mejju 2018, fil-Gozo Stadium tintlaghab il-finali tat-tazza GFA bejn Xewkija Tigers u Ghajnsielem. Zgur li din ser tkun loghba sabiha u akkanita li diga laghbu finali ohra ( Super Cup ) kontra xulxin. Dak in-nhar kienu t-Tigers li hargu rebbieha 2-1. Il-loghba tibda fl 4.00pm.  Ahna nawguraw lix-Xewkija Tigers.

XT 2

 

Write Comment (0 comments)
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 55 - 63 of 2463
Monday, 17 th December 2018
08:01 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org