Home arrow News
News - Ahbarijiet Relatati Max-Xewkija

Merhba fuq is-sezzjoni ta' l-ahbarijiet ta' Xewkija.net. F'din is-sezzjoni se npoggu l-ahbarijiet li jinvolvu x-Xewkija.L-ahhar attivita tal-Festa 2018 PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jul 11, 2018 at 06:18 PM

Nhar it-Tlieta 26 ta' Gunju 2018 gew fi tmiem l-attivitajiet marbuta mal-festa ta' San Gwann Battista  fix-Xewkija. Filghaxija fil-Knisja Rotunda saret quddiesa ta' Radd il-Hajr u wara sar  id-dhul tal-vara ta' San Gwann fin-nicca taghha. ( Izjed ritratti  fuq il-Facebook page tax xewkija.net )

DSC_3069-2000
 DSC_3130-2000

 

Write Comment (0 comments)
Halba xita l-ghada tal-Festa PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jul 06, 2018 at 05:43 PM

  Appena dahlet il-purcissjoni bil-vara ta' San Gwann il-Hadd 24 ta' Gunju 2018, il-Kumitat ta' l-armar  flimkien mal-kumitat taz-zghazagh bdew hidma kbira biex izzarmaw il-bicca kbira ta' l-armar specjalment dak kollu li setghet tigrilu hsara bix-xita. Dan il-hidma damet sejra sa kmieni filghoddu tat-Tnejn 25 ta' Gunju. Infatti wara ftit li marru jistrihu bdiet tingema shaba sewda li mal-hin bdiet tigber biex ghat-8.30am bdiet miezla ix-xita li damet mhux hazin. Infatti fix-Xewkija gew imkella 4.0mm ta' xita.

xita 25-6-18
 

 

Write Comment (0 comments)
Festa San Gwann Battista 2018 - Marc u Purcissjoni ta' nhar il-Festa PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jul 05, 2018 at 06:34 PM

Nhar il-Hadd 24 ta' Gunju 2018 kien il-qofol tal-Festa ta' San Gwann Battista 2018. Filghaxija il-Banda Prekursur ghamlet marc mil-Kazin sal-Pjazza fejn imbaghad laqghet l-Istatwa Kapulavur ta' San Gwann bid-daqq ta' l-innu l-Kbir u wara akkunpanjat il-purcissjoni sad-dhul taghha fir-Raotunda. Waqt il-purcissjoni il-Banda Mnarja tan-Nadur ghamlet marc u programm fuq il-plancier. ( Izjed ritratti  fuq il-Facebook page tax xewkija.net )

DSC_2531-2000
 DSC_2897-2000

 

Write Comment (0 comments)
Festa San Gwann Battista 2018 - Marc ta' filghodu PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jul 05, 2018 at 06:22 PM

Nhar il-Hadd 24 ta' Gunju 2018 kien jum is-Sollenita Universali tat-Twelid tal-Battista. Fix-Xewkija giet iccelebrata bil-kbir din il-festa ta' San Gwann Battista. Wara li spicca il-Pontifikal Sollenni  mil-ET Isqof Mario Grech isqof t'Ghawdex beda marc brijuz mil-Banda Duke of Connaught's Own ta' Birkirkara mil-Kazin tal-Banda Prekursur sal Pjazza fejn kien hemm briju kbir miz-zghazagh kif ukoll kbar b'mod specjali fil-pjazza. ( Izjed ritratti  fuq il-Facebook page tax xewkija.net )

DSC_2152-2000
 DSC_2442-2000

 

Write Comment (0 comments)
Festa San Gwann Battista 2018 - Marc ta' Lejliet il-Festa PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jul 05, 2018 at 06:08 PM

Nhar is-Sibt 23 ta' Gunju 2018 kien jahbat lejliet il-Festa ta' San Gwann fix-Xewkija. Fid 9.00pm il-Banda San Girgor ta' Kercem briet marc min Triq Indipendenza sal Pjazza fejn wara ghamlet Programm Muzikali fuq il-Plancier. Inbaghad wara beda marc mil-Banda Prekursur flimkien mal-Banda Victory tax-Xaghra min Triq il-Hamrija sal-pjazza fejn fit-tmiem tieghu kien hemm spettaklu kbir ta' nar min fuq il-bjut. ( Izjed ritratti  fuq il-Facebook page tax xewkija.net )

DSC_1558-2000
 DSC_1600-2000

 

Write Comment (0 comments)
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 55 - 63 of 2479
Friday, 22 nd February 2019
17:01 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org