Home arrow News
News - Ahbarijiet Relatati Max-Xewkija

Merhba fuq is-sezzjoni ta' l-ahbarijiet ta' Xewkija.net. F'din is-sezzjoni se npoggu l-ahbarijiet li jinvolvu x-Xewkija.Jigu maghrufa il-membri tal-Kunsill Lokali gdid tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
May 30, 2019 at 05:29 PM

Il-bierah l-Erbgha 29 ta' Mejju 2019, saru maghrufa il-hames kunsilliera godda li ser iservu fil-Kunsill Lokali tax-Xewkija wara l-ellezzjoni ta' nhar is-Sibt 25 ta' Mejju 2019. Dawn huma,

 3d crest with shadow

Hubert Saliba ( Sindku )

Paul Azzopardi 

Jeanelle Attard

John Vella

Donenic Zerafa

Ahna nifirhulhom u nawgurawlhom hidma fejjieda ghar-rahal taghna tax-Xewkija.

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 31, 2019 at 01:04 AM )
Servizz mill-Banda Prekursur fir-Rahal tal-Munxar PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
May 29, 2019 at 05:00 PM

Il-Gimgha, l-24 ta’ Mejju 2019, il-banda Prekursur tax-Xewkija, hadet sehem fil-ftuh tal-istagun tal-festi billi ghamlet il-marc tad-dimostrazzjoni fil-festa ta’ San Pawl Nafragu, fir-rahal tal-Munxar, Ghawdex.  F’din l-okkazjoni l-banda Prekursur daqqet ia-sett tal- marci popolari flimkien ma innu mar Lill San Pawl Nawfragu tal-kompozitur  Vincenso Ciappara.

Dimostrazzjoni San Pawl Munxar 24-05-2019.4

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 29, 2019 at 05:02 PM )
90 Anniversarju tal-Banda Prekursur PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
May 15, 2019 at 08:44 PM

Nhar il-Gimgha, l-10 ta’ Mejju 2019, saret serata muzikali mill-aljievi tal-banda fis-sala ?akkarija Cilia fil-kazin tal-banda Prekursur.  Is-serata bdiet b’quddiesa mid-Direttur Spiritwali tal-banda Prekursur il-Kanoniku Dun Eddie Zammit flimkien ma l-arcipriet Mons Daniel Xerri fl-okka?joni tad-90 anniversarju tat-Twelid tal-Banda Prekursur. Il-pre?entatri?i ta’ din is-serata kienet is-Sinjura Elaine Zammit Haber bandista tal-banda  Prekursur.

 Serata tal-Aljievi 10.10-05-2019.

 

Write Comment (0 comments)
Ix-Xewkija Tigers jitilfu kontra Victoria Hotspurs fis-semi finali tat-Tazza GFA PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
May 04, 2019 at 02:57 PM

Nhar l-Erbgha 1 ta' Mejju 2019, it-tim tax-Xewkija Tigers safa meghlub mic-campins Victoria Hotspurs meta fis-semi finali tat-Tazza GFA tilfu 1-4 (HT 0-2). Il-gol ghax-Xewkija Tigers wasal min Rodney Buttigieg.

XT

 

Write Comment (0 comments)
Illum Xewkija Tigers jilghabu fis-Semi Finali tat-Tazza GFA kontra Victoria Hotspurs PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
May 01, 2019 at 12:19 PM

Illum l-Erbgha 1 ta' Mejju 2019, it-tim tax-Xewkija Tigers ghandu sfida qawwija meta fil-Gozo Stadium jilghab is-semi finali tat-tazza GFA kontra ic-Campins Victoria Hotspurs. Il-loghba tibda fil5.00pm u ahna nawguraw lix-Xewkija Tigers ghal din il-loghba.

xtvsvh

 

Write Comment (0 comments)
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 73 - 81 of 2582
Tuesday, 26 th May 2020
19:58 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org