Home arrow News
News - Ahbarijiet Relatati Max-Xewkija

Merhba fuq is-sezzjoni ta' l-ahbarijiet ta' Xewkija.net. F'din is-sezzjoni se npoggu l-ahbarijiet li jinvolvu x-Xewkija.Servizz mil-banda Prekursur f'Birkirkara PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Aug 22, 2018 at 02:46 PM

Nhar il-Hadd 19 ta’ Awwissu 2018, il-banda Prekursur tax-Xewkija, Ghawdex kienet mistiedna mill-banda Duke of Connaught's Own ta’ Birkirkara sabiex taghmel is-servizz tal-marc ta’ filghodu gewwa Birkirkara, fl-okkazzjoni tal-festa ta' Santa Liena. Il-banda kienet armata f’kull sessjoni tal-banda. Il-banda Prekursur kienet taht id-direzzjoni tas-Surmast Direttur Mro Anthony Borg.  Grazzi lil bandisti kollha. lill amiraturi tal-banda li akkumpanjawa u lil dawk kollha li ghamlu din l-avventura possibli.  Grazzi lil Banda Duke of Connaught's Own ta' l-istedina. [ Informazzjoni u ritratt : M'Angelo Camilleri ]( Izjed ritratti  fuq il-Facebook page tax xewkija.net )

' Awwissu 2018.4-2000

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Aug 22, 2018 at 05:21 PM )
Il-Banda Prekursur taghmel il-marc tad-Dimostrazzjobi tal-festa ta' San Lawrenz PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Aug 13, 2018 at 04:17 PM

Nhar il-Gimgha 10 ta Awwissu  2018, il-banda Prekursur ippartecipat fil-festa ad unur ta’ San Lawrenz fir-rahal pittoresk ta’ San Lawrenz, Ghawdex, fejn ghamlet il-marc tad-dimostrazzjoni li beda min Triq San Lawrenz fejn ghadda mit-toroq principali tar-rahal u spicca fil-Pjazza principali bid-daqq tal-Innu marc waqt hi u tieghla  l-istatwa  fuq il-pedistal taghha fost il-briju ta’ Lawrenzjani. ( Izjed ritratti  fuq il-Facebook page tax xewkija.net )

'Awwissu 2018.5

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Aug 15, 2018 at 12:50 PM )
Il-Banda Prekursur taghmel marc u programm muzikali lejliet il-Festa ta' San Guzepp il-Qala PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Aug 08, 2018 at 04:48 PM

Il-banda Prekursur ghal darba ohra reget ippartecipat fil-festa ta’ San Guzepp fir-rahal tal-Qala, fejn lejlet il-festa, s-Sibt 4 t’ Awwissu 2018, ghamlet marc u programm muzikali fuq il-plancier fil-Pjazza ewlenija San Guzeppl, l-ewwel silta muzikali li daqqet il-banda kienet il-marc tal-opra Tannhauser ta’ Richard Wagner, it-tieni silta muzikali kienet hightlights mill-film The Da Vinci Code kompozizzjoni ta Hans Zimmer. Ir-raba silta muzikali li daqqet il-banda kienet il-kanzunetta Maltija L-Ahhar Bidwi Wied il-Ghasel  ta  A. C. Sant  u muzika ta Paul Abela. Silta muzikali ohra kienet La Storia kompozizzjoni ta’ Jacob de Haan, li huwa kompozitur kontemporanju Olandiz. Il-hames silta muzikali, mill-Festival tal-kanzunetta Taljana ta’ San Remo, bl-isem Una Marcia in Fa  ta’ Mario Panzeri u Vittorio Mascheroni. Is-sitt silta muzikali ohra kienet selezzjoni mill-muzikal Oliver tal-kompozitur Lionel Bar. Is-silta ta’ wara kienet il-kanzunetta Napolitana O Solo Mio lirika ta’ Giovanni Capura u muzika ta’ Edurado Di Capura.  L-ahhar silta muzikali kienet It-Talba 1919, mir-Rock Opera Gensna ta’ Raymond Mahoney u muzika ta Paul Abela fuq arrangament ta Mro Anthony Borg.  Il-banda Prekursur spiccat bl-Innu lill Banda Prekursur tas-surmast Vincenso Ciappara.  Il-banda kienet taht is-surmast Direttur Mro  Anthony Borg. [Informazzjoni u ritratt : M'Angelo Camilleri ]
( Izjed ritratti  fuq il-Facebook page tax xewkija.net )

'Awwissu 2018

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Aug 15, 2018 at 12:49 PM )
Il-Banda Prekursur taghmel il-marc tad-Dimostrazzjoni tal-festa ta' l-Gharb PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Aug 01, 2018 at 03:48 PM

Il-Gimgha 27 ta’ Lulju  2018, il-banda Prekursur hadet sehem fil-marc tad-dimostrazzjoni tal-Vizitazzjoni fir-ra?al tal-Gharb flimkien mal-banda Victory tax-Xaghra. Il-banda Preskursur daqqet is-sett tal-marci popolari flimkien mal-Innu marc u l-Ave Marija waqt li l-Istatwa ittelghet fuq  il-padestal taghha.( Izjed ritratti  fuq il-Facebook page tax xewkija.net )

 ' Lulju 2018.3

 

Write Comment (0 comments)
Il-Banda Prekursur taghmel il-marc tad-Dimostrazzjoni fil-Festa ta' Kercem PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jul 11, 2018 at 06:25 PM

Nhar il-Gimgha, is-6 ta’ Lulju 2018, il-banda Prekursur ippartecipat b’marc tad-dimostrazzjoni fil-festa tal-Madonna tas-Sokkors f’ Kercem. Il-marc beda minn Triq Ghajn Tuta, ghal Triq Pejpu, Triq Sarg  u spcca fi Triq San Girgor flimkien banda San Girgor Ta’ Kercem.( Izjed ritratti  fuq il-Facebook page tax xewkija.net )

Kercem 6-7-2018. 3

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jul 12, 2018 at 03:40 PM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 73 - 81 of 2502
Monday, 22 nd April 2019
20:33 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org