Home arrow News
News - Ahbarijiet Relatati Max-Xewkija

Merhba fuq is-sezzjoni ta' l-ahbarijiet ta' Xewkija.net. F'din is-sezzjoni se npoggu l-ahbarijiet li jinvolvu x-Xewkija.Festa San Gwann Battista 2018 - Marc ta' Lejliet il-Festa PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jul 05, 2018 at 06:08 PM

Nhar is-Sibt 23 ta' Gunju 2018 kien jahbat lejliet il-Festa ta' San Gwann fix-Xewkija. Fid 9.00pm il-Banda San Girgor ta' Kercem briet marc min Triq Indipendenza sal Pjazza fejn wara ghamlet Programm Muzikali fuq il-Plancier. Inbaghad wara beda marc mil-Banda Prekursur flimkien mal-Banda Victory tax-Xaghra min Triq il-Hamrija sal-pjazza fejn fit-tmiem tieghu kien hemm spettaklu kbir ta' nar min fuq il-bjut. ( Izjed ritratti  fuq il-Facebook page tax xewkija.net )

DSC_1558-2000
 DSC_1600-2000

 

Write Comment (0 comments)
Il-Banda Prekursur taghmel marc u programm fil-festa ta' San Pietru u San Pawl in-Nadur PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jul 02, 2018 at 04:08 PM

Il-banda Prekursur wara 8 servizzi li ghamlet fil-festa tal-Patrun Taghna San Gwann Battista fix-Xewkija,  ghal darba ohra reget ippartecipat fil-festa ta’ San Pietru u San Pawl fir-ra?al tan-Nadur, fejn nhar il-festa, l-Gimgha 29 ta’ Gunju 2018, wara marc esegwiet programm muzikali fuq il-plancier fil-Pjazza ewlenija San Pietru u San Pawl. Il-banda kienet taht id-direzzjoni tas-Surmast Anthony Borg u daqqet diversi siltiet muzikali sbieh.

Festa Nadur 1
 festanadur 2

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jul 02, 2018 at 04:09 PM )
Festa San Gwann Battista 2018 - Marc tat Translazzjoni PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jul 01, 2018 at 01:44 PM

Nhar is-Sibt 23 ta' Gunju 2018 kienet lejliet il-Festa ta' San Gwann Battista fix-Xewkija. fis 7.00pm il-Banda Prekursur ghamlet il-marc tat-Translazzjoni akkunpanjata mil-emigranti Xewkin li gew ghal-festa u wara konpliet billi akkunpanjat it-Translazzjoni bil-relikwa ta' San Gwann. ( Izjed ritratti  fuq il-Facebook page tax xewkija.net )

DSC_0971-2000
 DSC_1004-2000

 

Write Comment (0 comments)
Festa San Gwann Battista 2018 - Marc tad-Dimostrazzjoni PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 30, 2018 at 05:20 PM

Nhar il-Gimgha 22 ta' Gunju 2018 sar il-marc tad-Dimonstrazzjoni bl-istatwa ta' San Gwann jghammed lil Kristu. Il-marc beda mil-pjazza udar id-dawra tal-purcissjoni biex spica mill gdid fil-pjazza fejn l-istatwa ta' San Gwann jmghammed lil Kristu ittellet fuq il-pedestal fost il-kant ta' l-innu marc. Fil-marc hadu sehem il-Banda prekursur u il-Banda Ite ad Joseph tal-Qala. ( Izjed ritratti  fuq il-Facebook page tax xewkija.net )

DSC_0688-2000
 DSC_0878-2000

 

Write Comment (0 comments)
Festa San Gwann Battista 2018 - Marc tal-Hamis PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Jun 29, 2018 at 02:03 PM

Nhar il-Hamis 21 ta' Gunju 2018 sar il-marc popalari ma' Ghawdex kollu kif ukoll hafna Maltin. Il-Marc tal-Hamis jew kif inhu maghruf max-Xewkin il-Mac tal-Hniena sar mil-Banda Prekursur u l-Banda San Guzepp ta' Ghajnsielem. Kien hemm briju kbir b'mod spejali miz-zghazagh Xewkin u fit-tmiem il-marc l-istatwa ta' San Gwann ittellghet fuq il-pedistal taghha fi Tria San Zakkarija fost il-kant ta' l-innu marc. ( Izjed ritratti  fuq il-Facebook page tax xewkija.net )

DSC_9911-2000
 DSC_0451-2000

 

Write Comment (0 comments)
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 82 - 90 of 2502
Monday, 22 nd April 2019
19:58 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org