Home arrow News
News - Ahbarijiet Relatati Max-Xewkija

Merhba fuq is-sezzjoni ta' l-ahbarijiet ta' Xewkija.net. F'din is-sezzjoni se npoggu l-ahbarijiet li jinvolvu x-Xewkija.Jitfakkar il 50anniversarju mit-tqighid tas-salib tal-Koppla tar-Rotunda PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 02, 2020 at 01:00 AM

Nhar il-Hadd 31 ta' Mejju 2020  kien jahbat il-50 sena mit-tqeghid tas-Salib tal-koppla tal-Knisja Rotunda. Fl-4:00pm saret quddiesa ta' radd il-hajr lil Alla b'talb specjali ghall-benefatturi kollha hajjin u mejtin ta' din il-parrocca, specjalment dawk li kienu involuti fil-bini tal-knisja. Fi tmiem il-quddiesa nqrat il-poezija tal-Poeta Xewki Anton Haber li kien kiteb u qara hu stess ghal dik l-okkazjoni 50 sena ilu. ( Ritratt : Ivan Farrugia jaqra poezija ta' Anton Haber li nqrat l-ewwel darda il-Hadd 31 ta' Mejju 1970 )

31-5-20salib

 

Write Comment (0 comments)
Bidu tax-xoghol ta' rinovazzjoni u tisbih tan-nicca ta' San Gwann Battista PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
May 10, 2020 at 01:00 AM

Il-Hadd 10 ta' Mejju 2020 - Fil-bullettin tal-lum thabbar li kien inghata bidu ghax-xoghol ta' rinovazzjoni u tisbih tan-nicca ta' San Gwann Battista.  Id-disinn u d-direzzjoni tax-xog?ol huma f’idejn Manuel Farrugia. Il-mudellatura tad-disinn fit-tafal u l-e?ekuzzjoni tal-ornamenti u l-induratura tag?hom qed issir minn Hubert Saliba, waqt li x-xog?ol tal-gwarni?i u l-lavur fl-injam qed isir minn Joseph Vella.(Ritratt: Id-disinn tan-nicca ta' San Gwann )

 disinn nicca

 

Write Comment (0 comments)
It-Tnax il-Anniversarju min meta bdiet tahdem Xewkija.net PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Apr 17, 2020 at 05:11 PM

Kien is-sbatax ta' April 2008 meta giet imtella l-ewwel ahbar fuq din il-portal Xewkija.net. Minn dak in-nhar kienu eluf l-ahbarijiet u l-grajjiet li dehru fuq dan il-portal u nistghu nghidu li eluf kbar raw din il-portal fosthom hafna emigranti. Ahna min nahha taghna ser nibqghu nipprova inkunu ta' servizz ghalikom ilkoll.

 Arma tax-Xewkija

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 17, 2020 at 05:12 PM )
Xandiriet diretti mil-Knisja minhabba il-pandemija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Mar 16, 2020 at 01:00 AM

Nhar Il-Hadd 15 ta' Marzu 2020 , fil-bullettin tal-parrocca thabbru diversi celebrazzjonijiet mill-knisja Rotunda li kienu ser jigu mxandra f'xandira diretta fuq Radju Prekursur f'dan iz-zmien partikolari tal-Covid19. Dawn kienu jikkonsistu fil-quddiesa ta' kuljum fid-9:00am u fil-5:15pm, il-quddiesa tal-Hadd fid-9:30am u fl-4:00pm, adorazzjoni Ewkaristika t-Tnejn u l-Gimgha mill-11:00am sa nofsinhar, Via Sagra kull nhar ta' Gimgha wara l-quddiesa tal-5:15, ir-ruzarju meditat kull nhar ta' Sibt wara l-quddiesa tal-5:15 u t-talba tal-Ghasar u l-Barka kull nhar ta' Hadd wara l-quddiesa tal-4.00pm.

rotunda minn gewwa

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Sep 06, 2020 at 02:12 PM )
Il-Banda Prekursur f'luttu wara l-mewt tal-Bandist Joseph Azzopardi PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Mar 13, 2020 at 10:16 AM

Il-Banda Prekursur tax-Xewkija tinsab f' luttu wara li l-bierah thabret il-mewt tal-bandist Joseph Azzopardi. Joseph kien idoqq il-kornu u kien ilu bosta snin bandist tal-banda. Ahna naghtu l-kondiljanzi taghna lil familja tieghu kif ukoll lil shabu tal-Banda Prekursur.

joseph azzopardi2
 Joseph Azzopardi fil-festa ta'
San Gwann 2019

 

Write Comment (0 comments)
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 19 - 27 of 2607
Tuesday, 19 th January 2021
08:24 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org