Home arrow News
News - Ahbarijiet Relatati Max-Xewkija

Merhba fuq is-sezzjoni ta' l-ahbarijiet ta' Xewkija.net. F'din is-sezzjoni se npoggu l-ahbarijiet li jinvolvu x-Xewkija.L-Arcipriet ser jaghmel zjara fil-Canada PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Apr 30, 2008 at 02:01 PM
.thumb_Arcipriet%20Mons.%20Carmelo%20MerciecaL-Arcipriet tax-Xewkija Mons.Carmelo Mercieca ghada l-Hamis 1 ta' Mejju ser jibda zjara ta' gimgha fil-Canada. Matul din iz-zjara ser jiehu sehem fil-festa ta' gheluq l-erbghin sena mill-ordinazzjoni sacerdotali ta' Fr. Alfred Grima, sacerdot Xewki.  Fil-Canada bhalissa hemm ukoll l-Isqof t'Ghawdex Mons. Mario Grech li mistenni li ikun ukoll prezenti f'dawn il-festi.
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 06, 2008 at 02:43 PM )
Read more...
Xoghlijiet fil-Club il-gdid ta' Xewkija Tigers FC PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Contributed by Simon Dingli   
Apr 30, 2008 at 08:20 AM

.thumb_xtclubgdidIx-xoghol ta' rinovazzjoni fl-ewwel sular tal-Club il-gdid ta' Xewkija Tigers FC, fi Pjazza San Gwann il-Battista, miexi gmielu. Ix-xoghol strutturali hu kollu lest u issa jmiss li jitqieghed il-madum. Is-sistema tad-dawl giet installata wkoll.  Dan l-ewwel sular ser ikun maqsum fi tlieta; Supermarket; li ser ikun imiss mac-Centru Parrokjali, entratura fin-nofs li twassal ghat-tieni sular u l-Bar tax-Xewkija Tigers FC li jmiss mal-bini tal-familja Zammit Haber. Jekk kollox jimxi skond il-pjanijiet dan il-bini jibda jopera fi ftit xhur ohra.

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 19, 2008 at 09:28 PM )
Read more...
L-Arcipriet imur il-Canada PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Apr 30, 2008 at 07:20 AM
Ghada il-Hamis l-Ewwel ta' Mejju 2008 L-Arcipriet Mons. Carmelo Mercieca ser jitlaq ghal-zjara ta' gimgha fil-Canada.  Matul din iz-zjara ser ikun il-mistieden tal-Pastor Fr. Alfred Grima fil-parrocca ST. John Fisher.  Hu ser jiehu sehem ukoll fil-festa ta' l-erbghin sena mill-ordinazzjoni sacerdotali ta' Fr.Alfred Grima.  Ta min jghid  li l-Isqof t'Ghawdex Mons. Mario Grech ser ikun ukoll prezenti ghal dawn il-festi.Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Oct 20, 2008 at 09:17 PM )
Ix-Xewkija matul il-Gozo1234 PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Claudio Vella   
Apr 29, 2008 at 10:42 PM

29-15.42.27.txt_2

Matul l-ewwel granet ta’ Mejju f’Ghawdex qed jigi organizzat avveniment specjali msejjah Gozo1234 fejn matulu ser jittellghu attivitajiet fi 13 il-rahal madwar il-gzira Ghawdxija.  

    Il-Kunsill Lokali tax-Xewkija qed jikkoordina l-attivitajiet li ser jittellghu fir-rahal taghna matul dawn il-granet. Fost l-attivitajiet marbutin mar-rahal taghna, insemmu diversi wirjiet li ser jittellghu minn artisti Xewkin. Mario Cassar ser ikollu wirja ta’ pitturi fil-Gourgion Art Gallery, filwaqt li bosta pitturi ta’ Paul Falzon ser jkunu ghall-wiri f’wirja li qed tittella’ fic-Centru Parrokkjali tax-Xewkija. Hubert Saliba ser itella’ wirja ta’ skultura fl-istess Centru Parrokkjali. Fl-iskola primarja Roza Magro tax-Xewkija il-wirja li qed tittella’ fl-okkazjoni tal-50 Anniversarju mit-twaqqif ta’ l-iskola ser tkun ukoll miftuha ghall-pubbliku matul dawn il-granet.  
   
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 06, 2008 at 02:38 PM )
Read more...
Gozo1234 - It-Tieg ta' Karmena Abdilla PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Apr 29, 2008 at 11:47 AM

.thumb_Gozo1234Bhala parti mill-attivitajiet li ser isiru f'okkazjoni tal-Gozo1234, ser terga tittella l-kummiedja ''It-Tieg ta' Karmena Abdilla'' fit-Teatru Giovanni, ix-Xewkija, nhar il-Hamis 1 ta' Mejju fis-7.30 p.m. Din il-kummiedja ta' Charles Clews giet imtella mill-Ghaqda Drammatika tax-Xewkija u f'okkazjonijiet precedenti kienet success kbir.

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 06, 2008 at 02:36 PM )
Read more...
<< Start < Previous 271 272 273 274 275 276 Next > End >>

Results 2458 - 2466 of 2479
Friday, 22 nd February 2019
17:29 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org