Home arrow News
News - Ahbarijiet Relatati Max-Xewkija

Merhba fuq is-sezzjoni ta' l-ahbarijiet ta' Xewkija.net. F'din is-sezzjoni se npoggu l-ahbarijiet li jinvolvu x-Xewkija.It-Tielet Hamis Ta' San Gwann PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
May 01, 2008 at 09:25 PM

Illum il-Hamis 1 ta' Mejju 2008 kienet il-festa ta' San Guzepp Haddiem.  Barra minn hekk illum kien ukoll it-Tielet Hamis ta' San Gwann.  Fil-knisja Rotunda fil-5.30 pm saret Koncellebrazzjoni Solleni li fija ic-Celebrant Dun Gwann Sultana tkellem fuq l-Umilta f'San Guzepp u San Gwann. Wara saret il-purcissjoni bl-istatwa ta' San Guzepp u wara kien hemm il- barka Sagramentali.

DunGwannSultana
Dun Gwann Sultana

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 01, 2008 at 09:47 PM )
Gozo1234 - Ftuh ta' l-attivitajiet PDF Print E-mail
User Rating: / 2
Written by Frans Galea   
May 01, 2008 at 12:00 PM

.thumb_pitturapaulfalzonIllum gewwa Ghawdex fethu l-attivitajiet marbuta mal Gozo1234.  Fix-Xewkija qed issiru diversi wirjiet bill-kollebarazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xewkija.  Infatti dal-ghodu fic-Centru Parrokjali fethet wirja ta pittura u skultura mill-artisti Xewkin Paul Falzon u Hubert Saliba.  Hafna Maltin u Ghawdxin qed izzuru din il-wirja u kellhom kummenti pozittivi.

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 04, 2008 at 12:41 PM )
Read more...
L-Arcipriet ser jaghmel zjara fil-Canada PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Apr 30, 2008 at 02:01 PM
.thumb_Arcipriet%20Mons.%20Carmelo%20MerciecaL-Arcipriet tax-Xewkija Mons.Carmelo Mercieca ghada l-Hamis 1 ta' Mejju ser jibda zjara ta' gimgha fil-Canada. Matul din iz-zjara ser jiehu sehem fil-festa ta' gheluq l-erbghin sena mill-ordinazzjoni sacerdotali ta' Fr. Alfred Grima, sacerdot Xewki.  Fil-Canada bhalissa hemm ukoll l-Isqof t'Ghawdex Mons. Mario Grech li mistenni li ikun ukoll prezenti f'dawn il-festi.
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 06, 2008 at 02:43 PM )
Read more...
Xoghlijiet fil-Club il-gdid ta' Xewkija Tigers FC PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Contributed by Simon Dingli   
Apr 30, 2008 at 08:20 AM

.thumb_xtclubgdidIx-xoghol ta' rinovazzjoni fl-ewwel sular tal-Club il-gdid ta' Xewkija Tigers FC, fi Pjazza San Gwann il-Battista, miexi gmielu. Ix-xoghol strutturali hu kollu lest u issa jmiss li jitqieghed il-madum. Is-sistema tad-dawl giet installata wkoll.  Dan l-ewwel sular ser ikun maqsum fi tlieta; Supermarket; li ser ikun imiss mac-Centru Parrokjali, entratura fin-nofs li twassal ghat-tieni sular u l-Bar tax-Xewkija Tigers FC li jmiss mal-bini tal-familja Zammit Haber. Jekk kollox jimxi skond il-pjanijiet dan il-bini jibda jopera fi ftit xhur ohra.

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 19, 2008 at 09:28 PM )
Read more...
L-Arcipriet imur il-Canada PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Apr 30, 2008 at 07:20 AM
Ghada il-Hamis l-Ewwel ta' Mejju 2008 L-Arcipriet Mons. Carmelo Mercieca ser jitlaq ghal-zjara ta' gimgha fil-Canada.  Matul din iz-zjara ser ikun il-mistieden tal-Pastor Fr. Alfred Grima fil-parrocca ST. John Fisher.  Hu ser jiehu sehem ukoll fil-festa ta' l-erbghin sena mill-ordinazzjoni sacerdotali ta' Fr.Alfred Grima.  Ta min jghid  li l-Isqof t'Ghawdex Mons. Mario Grech ser ikun ukoll prezenti ghal dawn il-festi.Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Oct 20, 2008 at 09:17 PM )
<< Start < Previous 271 272 273 274 275 276 277 278 279 Next > End >>

Results 2485 - 2493 of 2508
Saturday, 25 th May 2019
20:00 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org