Home arrow Poeziji
Poeziji
6186_a_quill_icon.jpg

Din is-sezzjoni ser tkun tinkudi poeziji li ghandhom konnessjoni max--Xewkija. Ser jiehu hsieb dis-sezzjoni Mario Borg.

Item Title Hits
Min Jaf? 530
Johanan 248
Ma Nehda Qatt Infahhrek 225
L-Ghassies tas-Smewwiet 259
Ghaliex? 292
Jum Twelidek 371
X'Nitlob Jien 312
Ta' Kristu l-Mahbub 358
Lil Gwanni, Ghax Inhobbu? 350
Hallini Nigi Ghandek 447
Hekk Sehh is-Sewwa Kollu 378
F'Jum il-Pussess ta' Dun Daniel Xerri bhala Arc. tax-Xewkija 628
170 sena mill-Wasla tal-Istatwa ta’ San Gwann - Poezija ta' Omar Camilleri 640
Lil Sehibna Carmel Attard - Poezija ta' Omar Camilleri 575
170 Sena Fostna- Poezija ta Charmaine Hili 860
San Gwann Battista -170 Sena Fostna (Poezija tal-Kav Joe M Attard) 676
Il-Kliem tal-Kanzunetta - 170 Sena Fostna 529
Sahhartna Bi Gmielek - 170 Sena Fostna 889
Bosta Jifirhu Fi Twelidu 626
Habbejtek 809
22 ta' Gunju 1845 - Poezija ta' Mario Attard 2024
Tislima 909
Sliem Ghalik Mahbub Giovanni 850
Il-Milied Tieghi 858
X’Ghamilt dis-Sena Aktar minn Snin Ohra? 849
Zewg Anniversarji 934
Viva l-Battista 840
Il-Prekursur 858
100 Sena Fostna (1913-2013) 795
Kif Niftakrek Jien 975
150 Sena Skola Fix-Xewkija 1191
Fil-Bieb Qed Jistenniek 1623
Lil Patri Serafin 1378
L-Ahhar tislima lil habibi Jean Pierre 1408
Il-Mument tal-Ghawdxin 1331
Lill-Kbir Qaddis Prekursur ta' Kristu Giovanni Battista 1819
F’gheluq l-10 snin mill-Ftuh ta’ Radju Prekursur 1654
F' Eghluq il-150 sena mill-Migja Fostna Ta' L-Istatwa Artistika Ta' San Gwann Battista Xewkija 5303
Il-Knisja Tax-Xewkija 5169
"O Kbir Prekursur" 1824
Innu Lix-Xewkija 3799
Tlesta l-Kampnar tar-Rotunda tax-Xewkija 2271
L-Ewwel Gebla tal-Kampnari 1873
Isimghu dil-Grajja 2066
Kurunella lil San Gwann Battista 2310
Lill-Qaddis Gwanni l-Ghammiedi Prekursur tal-Messija 2113
St John The Baptist 1577
Il-Prekursur 1988
Lil San Gwann Battista Patrun tax-Xewkija 2145
Quddiem l-Istatwa ta' San Gwann Battista 2362
 
<< Start < Previous 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 81
Monday, 21 st August 2017
19:15 
A+ | A- | Reset
Translator
Xewkija Parish
XewkijaParish.org