Home arrow Poeziji
Poeziji
6186_a_quill_icon.jpg

Din is-sezzjoni ser tkun tinkudi poeziji li ghandhom konnessjoni max--Xewkija. Ser jiehu hsieb dis-sezzjoni Mario Borg.

Item Title Hits
Min Jaf? 1488
Johanan 1045
Ma Nehda Qatt Infahhrek 996
L-Ghassies tas-Smewwiet 1059
Ghaliex? 1113
Jum Twelidek 1200
X'Nitlob Jien 1137
Ta' Kristu l-Mahbub 1173
Lil Gwanni, Ghax Inhobbu? 1206
Hallini Nigi Ghandek 1331
Hekk Sehh is-Sewwa Kollu 1242
F'Jum il-Pussess ta' Dun Daniel Xerri bhala Arc. tax-Xewkija 1414
170 sena mill-Wasla tal-Istatwa ta’ San Gwann - Poezija ta' Omar Camilleri 1451
Lil Sehibna Carmel Attard - Poezija ta' Omar Camilleri 1404
170 Sena Fostna- Poezija ta Charmaine Hili 1719
San Gwann Battista -170 Sena Fostna (Poezija tal-Kav Joe M Attard) 1531
Il-Kliem tal-Kanzunetta - 170 Sena Fostna 1291
Sahhartna Bi Gmielek - 170 Sena Fostna 1723
Bosta Jifirhu Fi Twelidu 1402
Habbejtek 1712
22 ta' Gunju 1845 - Poezija ta' Mario Attard 3526
Tislima 1706
Sliem Ghalik Mahbub Giovanni 1689
Il-Milied Tieghi 1619
X’Ghamilt dis-Sena Aktar minn Snin Ohra? 1562
Zewg Anniversarji 1696
Viva l-Battista 1544
Il-Prekursur 1625
100 Sena Fostna (1913-2013) 1553
Kif Niftakrek Jien 1681
150 Sena Skola Fix-Xewkija 1951
Fil-Bieb Qed Jistenniek 2379
Lil Patri Serafin 2131
L-Ahhar tislima lil habibi Jean Pierre 2277
Il-Mument tal-Ghawdxin 2321
Lill-Kbir Qaddis Prekursur ta' Kristu Giovanni Battista 2652
F’gheluq l-10 snin mill-Ftuh ta’ Radju Prekursur 2486
F' Eghluq il-150 sena mill-Migja Fostna Ta' L-Istatwa Artistika Ta' San Gwann Battista Xewkija 6543
Il-Knisja Tax-Xewkija 6531
"O Kbir Prekursur" 2655
Innu Lix-Xewkija 4655
Tlesta l-Kampnar tar-Rotunda tax-Xewkija 3374
L-Ewwel Gebla tal-Kampnari 2696
Isimghu dil-Grajja 2932
Kurunella lil San Gwann Battista 3592
Lill-Qaddis Gwanni l-Ghammiedi Prekursur tal-Messija 2941
St John The Baptist 2468
Il-Prekursur 2768
Lil San Gwann Battista Patrun tax-Xewkija 3034
Quddiem l-Istatwa ta' San Gwann Battista 3290
 
<< Start < Previous 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 81
Monday, 4 th July 2022
14:11 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org