Home arrow Poeziji
Poeziji
6186_a_quill_icon.jpg

Din is-sezzjoni ser tkun tinkudi poeziji li ghandhom konnessjoni max--Xewkija. Ser jiehu hsieb dis-sezzjoni Mario Borg.

Item Title Hits
Min Jaf? 557
Johanan 268
Ma Nehda Qatt Infahhrek 241
L-Ghassies tas-Smewwiet 275
Ghaliex? 309
Jum Twelidek 392
X'Nitlob Jien 326
Ta' Kristu l-Mahbub 378
Lil Gwanni, Ghax Inhobbu? 372
Hallini Nigi Ghandek 475
Hekk Sehh is-Sewwa Kollu 403
F'Jum il-Pussess ta' Dun Daniel Xerri bhala Arc. tax-Xewkija 647
170 sena mill-Wasla tal-Istatwa ta’ San Gwann - Poezija ta' Omar Camilleri 658
Lil Sehibna Carmel Attard - Poezija ta' Omar Camilleri 591
170 Sena Fostna- Poezija ta Charmaine Hili 882
San Gwann Battista -170 Sena Fostna (Poezija tal-Kav Joe M Attard) 696
Il-Kliem tal-Kanzunetta - 170 Sena Fostna 547
Sahhartna Bi Gmielek - 170 Sena Fostna 907
Bosta Jifirhu Fi Twelidu 644
Habbejtek 827
22 ta' Gunju 1845 - Poezija ta' Mario Attard 2086
Tislima 927
Sliem Ghalik Mahbub Giovanni 868
Il-Milied Tieghi 874
X’Ghamilt dis-Sena Aktar minn Snin Ohra? 863
Zewg Anniversarji 952
Viva l-Battista 856
Il-Prekursur 871
100 Sena Fostna (1913-2013) 812
Kif Niftakrek Jien 993
150 Sena Skola Fix-Xewkija 1216
Fil-Bieb Qed Jistenniek 1643
Lil Patri Serafin 1397
L-Ahhar tislima lil habibi Jean Pierre 1438
Il-Mument tal-Ghawdxin 1370
Lill-Kbir Qaddis Prekursur ta' Kristu Giovanni Battista 1842
F’gheluq l-10 snin mill-Ftuh ta’ Radju Prekursur 1691
F' Eghluq il-150 sena mill-Migja Fostna Ta' L-Istatwa Artistika Ta' San Gwann Battista Xewkija 5356
Il-Knisja Tax-Xewkija 5225
"O Kbir Prekursur" 1840
Innu Lix-Xewkija 3829
Tlesta l-Kampnar tar-Rotunda tax-Xewkija 2304
L-Ewwel Gebla tal-Kampnari 1896
Isimghu dil-Grajja 2099
Kurunella lil San Gwann Battista 2357
Lill-Qaddis Gwanni l-Ghammiedi Prekursur tal-Messija 2139
St John The Baptist 1697
Il-Prekursur 2007
Lil San Gwann Battista Patrun tax-Xewkija 2165
Quddiem l-Istatwa ta' San Gwann Battista 2388
 
<< Start < Previous 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 81
Tuesday, 24 th October 2017
11:22 
A+ | A- | Reset
Translator
Xewkija Parish
XewkijaParish.org