Home arrow Poeziji
Poeziji
6186_a_quill_icon.jpg

Din is-sezzjoni ser tkun tinkudi poeziji li ghandhom konnessjoni max--Xewkija. Ser jiehu hsieb dis-sezzjoni Mario Borg.

Item Title Hits
Min Jaf? 824
Johanan 459
Ma Nehda Qatt Infahhrek 401
L-Ghassies tas-Smewwiet 459
Ghaliex? 495
Jum Twelidek 582
X'Nitlob Jien 518
Ta' Kristu l-Mahbub 563
Lil Gwanni, Ghax Inhobbu? 566
Hallini Nigi Ghandek 686
Hekk Sehh is-Sewwa Kollu 599
F'Jum il-Pussess ta' Dun Daniel Xerri bhala Arc. tax-Xewkija 846
170 sena mill-Wasla tal-Istatwa ta’ San Gwann - Poezija ta' Omar Camilleri 843
Lil Sehibna Carmel Attard - Poezija ta' Omar Camilleri 779
170 Sena Fostna- Poezija ta Charmaine Hili 1092
San Gwann Battista -170 Sena Fostna (Poezija tal-Kav Joe M Attard) 909
Il-Kliem tal-Kanzunetta - 170 Sena Fostna 714
Sahhartna Bi Gmielek - 170 Sena Fostna 1122
Bosta Jifirhu Fi Twelidu 820
Habbejtek 1087
22 ta' Gunju 1845 - Poezija ta' Mario Attard 2548
Tislima 1133
Sliem Ghalik Mahbub Giovanni 1090
Il-Milied Tieghi 1062
X’Ghamilt dis-Sena Aktar minn Snin Ohra? 1008
Zewg Anniversarji 1124
Viva l-Battista 1005
Il-Prekursur 1049
100 Sena Fostna (1913-2013) 982
Kif Niftakrek Jien 1151
150 Sena Skola Fix-Xewkija 1385
Fil-Bieb Qed Jistenniek 1816
Lil Patri Serafin 1556
L-Ahhar tislima lil habibi Jean Pierre 1697
Il-Mument tal-Ghawdxin 1674
Lill-Kbir Qaddis Prekursur ta' Kristu Giovanni Battista 2061
F’gheluq l-10 snin mill-Ftuh ta’ Radju Prekursur 1894
F' Eghluq il-150 sena mill-Migja Fostna Ta' L-Istatwa Artistika Ta' San Gwann Battista Xewkija 5721
Il-Knisja Tax-Xewkija 5606
"O Kbir Prekursur" 2002
Innu Lix-Xewkija 4034
Tlesta l-Kampnar tar-Rotunda tax-Xewkija 2506
L-Ewwel Gebla tal-Kampnari 2083
Isimghu dil-Grajja 2301
Kurunella lil San Gwann Battista 2675
Lill-Qaddis Gwanni l-Ghammiedi Prekursur tal-Messija 2339
St John The Baptist 1878
Il-Prekursur 2150
Lil San Gwann Battista Patrun tax-Xewkija 2356
Quddiem l-Istatwa ta' San Gwann Battista 2635
 
<< Start < Previous 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 81
Monday, 10 th December 2018
10:53 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org