Home arrow Poeziji
Poeziji
6186_a_quill_icon.jpg

Din is-sezzjoni ser tkun tinkudi poeziji li ghandhom konnessjoni max--Xewkija. Ser jiehu hsieb dis-sezzjoni Mario Borg.

Item Title Hits
Min Jaf? 1069
Johanan 671
Ma Nehda Qatt Infahhrek 601
L-Ghassies tas-Smewwiet 682
Ghaliex? 717
Jum Twelidek 791
X'Nitlob Jien 738
Ta' Kristu l-Mahbub 782
Lil Gwanni, Ghax Inhobbu? 805
Hallini Nigi Ghandek 900
Hekk Sehh is-Sewwa Kollu 828
F'Jum il-Pussess ta' Dun Daniel Xerri bhala Arc. tax-Xewkija 1067
170 sena mill-Wasla tal-Istatwa ta’ San Gwann - Poezija ta' Omar Camilleri 1073
Lil Sehibna Carmel Attard - Poezija ta' Omar Camilleri 1012
170 Sena Fostna- Poezija ta Charmaine Hili 1315
San Gwann Battista -170 Sena Fostna (Poezija tal-Kav Joe M Attard) 1141
Il-Kliem tal-Kanzunetta - 170 Sena Fostna 925
Sahhartna Bi Gmielek - 170 Sena Fostna 1360
Bosta Jifirhu Fi Twelidu 1036
Habbejtek 1366
22 ta' Gunju 1845 - Poezija ta' Mario Attard 2863
Tislima 1365
Sliem Ghalik Mahbub Giovanni 1318
Il-Milied Tieghi 1266
X’Ghamilt dis-Sena Aktar minn Snin Ohra? 1203
Zewg Anniversarji 1326
Viva l-Battista 1189
Il-Prekursur 1244
100 Sena Fostna (1913-2013) 1205
Kif Niftakrek Jien 1342
150 Sena Skola Fix-Xewkija 1600
Fil-Bieb Qed Jistenniek 2027
Lil Patri Serafin 1779
L-Ahhar tislima lil habibi Jean Pierre 1917
Il-Mument tal-Ghawdxin 1948
Lill-Kbir Qaddis Prekursur ta' Kristu Giovanni Battista 2281
F’gheluq l-10 snin mill-Ftuh ta’ Radju Prekursur 2115
F' Eghluq il-150 sena mill-Migja Fostna Ta' L-Istatwa Artistika Ta' San Gwann Battista Xewkija 6005
Il-Knisja Tax-Xewkija 5889
"O Kbir Prekursur" 2216
Innu Lix-Xewkija 4255
Tlesta l-Kampnar tar-Rotunda tax-Xewkija 2732
L-Ewwel Gebla tal-Kampnari 2306
Isimghu dil-Grajja 2520
Kurunella lil San Gwann Battista 2971
Lill-Qaddis Gwanni l-Ghammiedi Prekursur tal-Messija 2545
St John The Baptist 2066
Il-Prekursur 2366
Lil San Gwann Battista Patrun tax-Xewkija 2585
Quddiem l-Istatwa ta' San Gwann Battista 2877
 
<< Start < Previous 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 81
Friday, 20 th September 2019
18:14 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org