Home arrow Poeziji
Poeziji
6186_a_quill_icon.jpg

Din is-sezzjoni ser tkun tinkudi poeziji li ghandhom konnessjoni max--Xewkija. Ser jiehu hsieb dis-sezzjoni Mario Borg.

Item Title Hits
Min Jaf? 1088
Johanan 693
Ma Nehda Qatt Infahhrek 622
L-Ghassies tas-Smewwiet 703
Ghaliex? 737
Jum Twelidek 811
X'Nitlob Jien 757
Ta' Kristu l-Mahbub 802
Lil Gwanni, Ghax Inhobbu? 826
Hallini Nigi Ghandek 921
Hekk Sehh is-Sewwa Kollu 850
F'Jum il-Pussess ta' Dun Daniel Xerri bhala Arc. tax-Xewkija 1088
170 sena mill-Wasla tal-Istatwa ta’ San Gwann - Poezija ta' Omar Camilleri 1093
Lil Sehibna Carmel Attard - Poezija ta' Omar Camilleri 1032
170 Sena Fostna- Poezija ta Charmaine Hili 1337
San Gwann Battista -170 Sena Fostna (Poezija tal-Kav Joe M Attard) 1162
Il-Kliem tal-Kanzunetta - 170 Sena Fostna 945
Sahhartna Bi Gmielek - 170 Sena Fostna 1380
Bosta Jifirhu Fi Twelidu 1056
Habbejtek 1388
22 ta' Gunju 1845 - Poezija ta' Mario Attard 2907
Tislima 1385
Sliem Ghalik Mahbub Giovanni 1340
Il-Milied Tieghi 1288
X’Ghamilt dis-Sena Aktar minn Snin Ohra? 1222
Zewg Anniversarji 1347
Viva l-Battista 1209
Il-Prekursur 1263
100 Sena Fostna (1913-2013) 1225
Kif Niftakrek Jien 1361
150 Sena Skola Fix-Xewkija 1618
Fil-Bieb Qed Jistenniek 2048
Lil Patri Serafin 1799
L-Ahhar tislima lil habibi Jean Pierre 1935
Il-Mument tal-Ghawdxin 1968
Lill-Kbir Qaddis Prekursur ta' Kristu Giovanni Battista 2300
F’gheluq l-10 snin mill-Ftuh ta’ Radju Prekursur 2137
F' Eghluq il-150 sena mill-Migja Fostna Ta' L-Istatwa Artistika Ta' San Gwann Battista Xewkija 6036
Il-Knisja Tax-Xewkija 5917
"O Kbir Prekursur" 2239
Innu Lix-Xewkija 4273
Tlesta l-Kampnar tar-Rotunda tax-Xewkija 2751
L-Ewwel Gebla tal-Kampnari 2323
Isimghu dil-Grajja 2539
Kurunella lil San Gwann Battista 2990
Lill-Qaddis Gwanni l-Ghammiedi Prekursur tal-Messija 2564
St John The Baptist 2088
Il-Prekursur 2382
Lil San Gwann Battista Patrun tax-Xewkija 2604
Quddiem l-Istatwa ta' San Gwann Battista 2897
 
<< Start < Previous 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 81
Friday, 15 th November 2019
02:32 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org