Home arrow Poeziji
Poeziji
6186_a_quill_icon.jpg

Din is-sezzjoni ser tkun tinkudi poeziji li ghandhom konnessjoni max--Xewkija. Ser jiehu hsieb dis-sezzjoni Mario Borg.

Item Title Hits
Min Jaf? 717
Johanan 382
Ma Nehda Qatt Infahhrek 337
L-Ghassies tas-Smewwiet 386
Ghaliex? 417
Jum Twelidek 508
X'Nitlob Jien 438
Ta' Kristu l-Mahbub 486
Lil Gwanni, Ghax Inhobbu? 489
Hallini Nigi Ghandek 606
Hekk Sehh is-Sewwa Kollu 518
F'Jum il-Pussess ta' Dun Daniel Xerri bhala Arc. tax-Xewkija 763
170 sena mill-Wasla tal-Istatwa ta’ San Gwann - Poezija ta' Omar Camilleri 767
Lil Sehibna Carmel Attard - Poezija ta' Omar Camilleri 704
170 Sena Fostna- Poezija ta Charmaine Hili 1007
San Gwann Battista -170 Sena Fostna (Poezija tal-Kav Joe M Attard) 824
Il-Kliem tal-Kanzunetta - 170 Sena Fostna 649
Sahhartna Bi Gmielek - 170 Sena Fostna 1028
Bosta Jifirhu Fi Twelidu 749
Habbejtek 982
22 ta' Gunju 1845 - Poezija ta' Mario Attard 2367
Tislima 1045
Sliem Ghalik Mahbub Giovanni 1002
Il-Milied Tieghi 984
X’Ghamilt dis-Sena Aktar minn Snin Ohra? 943
Zewg Anniversarji 1051
Viva l-Battista 945
Il-Prekursur 987
100 Sena Fostna (1913-2013) 915
Kif Niftakrek Jien 1089
150 Sena Skola Fix-Xewkija 1320
Fil-Bieb Qed Jistenniek 1748
Lil Patri Serafin 1488
L-Ahhar tislima lil habibi Jean Pierre 1577
Il-Mument tal-Ghawdxin 1564
Lill-Kbir Qaddis Prekursur ta' Kristu Giovanni Battista 1971
F’gheluq l-10 snin mill-Ftuh ta’ Radju Prekursur 1815
F' Eghluq il-150 sena mill-Migja Fostna Ta' L-Istatwa Artistika Ta' San Gwann Battista Xewkija 5580
Il-Knisja Tax-Xewkija 5452
"O Kbir Prekursur" 1941
Innu Lix-Xewkija 3954
Tlesta l-Kampnar tar-Rotunda tax-Xewkija 2435
L-Ewwel Gebla tal-Kampnari 2015
Isimghu dil-Grajja 2221
Kurunella lil San Gwann Battista 2555
Lill-Qaddis Gwanni l-Ghammiedi Prekursur tal-Messija 2270
St John The Baptist 1805
Il-Prekursur 2093
Lil San Gwann Battista Patrun tax-Xewkija 2281
Quddiem l-Istatwa ta' San Gwann Battista 2545
 
<< Start < Previous 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 81
Sunday, 24 th June 2018
13:03 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org