Home arrow Poeziji
Poeziji
6186_a_quill_icon.jpg

Din is-sezzjoni ser tkun tinkudi poeziji li ghandhom konnessjoni max--Xewkija. Ser jiehu hsieb dis-sezzjoni Mario Borg.

Item Title Hits
Min Jaf? 1126
Johanan 719
Ma Nehda Qatt Infahhrek 651
L-Ghassies tas-Smewwiet 733
Ghaliex? 766
Jum Twelidek 842
X'Nitlob Jien 792
Ta' Kristu l-Mahbub 840
Lil Gwanni, Ghax Inhobbu? 860
Hallini Nigi Ghandek 955
Hekk Sehh is-Sewwa Kollu 884
F'Jum il-Pussess ta' Dun Daniel Xerri bhala Arc. tax-Xewkija 1116
170 sena mill-Wasla tal-Istatwa ta’ San Gwann - Poezija ta' Omar Camilleri 1121
Lil Sehibna Carmel Attard - Poezija ta' Omar Camilleri 1064
170 Sena Fostna- Poezija ta Charmaine Hili 1374
San Gwann Battista -170 Sena Fostna (Poezija tal-Kav Joe M Attard) 1195
Il-Kliem tal-Kanzunetta - 170 Sena Fostna 978
Sahhartna Bi Gmielek - 170 Sena Fostna 1412
Bosta Jifirhu Fi Twelidu 1091
Habbejtek 1418
22 ta' Gunju 1845 - Poezija ta' Mario Attard 2987
Tislima 1417
Sliem Ghalik Mahbub Giovanni 1378
Il-Milied Tieghi 1318
X’Ghamilt dis-Sena Aktar minn Snin Ohra? 1251
Zewg Anniversarji 1377
Viva l-Battista 1235
Il-Prekursur 1289
100 Sena Fostna (1913-2013) 1249
Kif Niftakrek Jien 1383
150 Sena Skola Fix-Xewkija 1643
Fil-Bieb Qed Jistenniek 2072
Lil Patri Serafin 1830
L-Ahhar tislima lil habibi Jean Pierre 1960
Il-Mument tal-Ghawdxin 1995
Lill-Kbir Qaddis Prekursur ta' Kristu Giovanni Battista 2330
F’gheluq l-10 snin mill-Ftuh ta’ Radju Prekursur 2163
F' Eghluq il-150 sena mill-Migja Fostna Ta' L-Istatwa Artistika Ta' San Gwann Battista Xewkija 6082
Il-Knisja Tax-Xewkija 5968
"O Kbir Prekursur" 2271
Innu Lix-Xewkija 4300
Tlesta l-Kampnar tar-Rotunda tax-Xewkija 2821
L-Ewwel Gebla tal-Kampnari 2350
Isimghu dil-Grajja 2563
Kurunella lil San Gwann Battista 3026
Lill-Qaddis Gwanni l-Ghammiedi Prekursur tal-Messija 2595
St John The Baptist 2115
Il-Prekursur 2411
Lil San Gwann Battista Patrun tax-Xewkija 2633
Quddiem l-Istatwa ta' San Gwann Battista 2932
 
<< Start < Previous 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 81
Wednesday, 8 th April 2020
20:14 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org