Home arrow Poeziji
Poeziji
6186_a_quill_icon.jpg

Din is-sezzjoni ser tkun tinkudi poeziji li ghandhom konnessjoni max--Xewkija. Ser jiehu hsieb dis-sezzjoni Mario Borg.

Item Title Hits
Min Jaf? 1104
Johanan 699
Ma Nehda Qatt Infahhrek 632
L-Ghassies tas-Smewwiet 715
Ghaliex? 747
Jum Twelidek 824
X'Nitlob Jien 770
Ta' Kristu l-Mahbub 819
Lil Gwanni, Ghax Inhobbu? 837
Hallini Nigi Ghandek 936
Hekk Sehh is-Sewwa Kollu 862
F'Jum il-Pussess ta' Dun Daniel Xerri bhala Arc. tax-Xewkija 1098
170 sena mill-Wasla tal-Istatwa ta’ San Gwann - Poezija ta' Omar Camilleri 1104
Lil Sehibna Carmel Attard - Poezija ta' Omar Camilleri 1043
170 Sena Fostna- Poezija ta Charmaine Hili 1355
San Gwann Battista -170 Sena Fostna (Poezija tal-Kav Joe M Attard) 1175
Il-Kliem tal-Kanzunetta - 170 Sena Fostna 957
Sahhartna Bi Gmielek - 170 Sena Fostna 1392
Bosta Jifirhu Fi Twelidu 1070
Habbejtek 1400
22 ta' Gunju 1845 - Poezija ta' Mario Attard 2933
Tislima 1400
Sliem Ghalik Mahbub Giovanni 1355
Il-Milied Tieghi 1296
X’Ghamilt dis-Sena Aktar minn Snin Ohra? 1231
Zewg Anniversarji 1356
Viva l-Battista 1216
Il-Prekursur 1270
100 Sena Fostna (1913-2013) 1231
Kif Niftakrek Jien 1366
150 Sena Skola Fix-Xewkija 1624
Fil-Bieb Qed Jistenniek 2053
Lil Patri Serafin 1811
L-Ahhar tislima lil habibi Jean Pierre 1941
Il-Mument tal-Ghawdxin 1976
Lill-Kbir Qaddis Prekursur ta' Kristu Giovanni Battista 2308
F’gheluq l-10 snin mill-Ftuh ta’ Radju Prekursur 2142
F' Eghluq il-150 sena mill-Migja Fostna Ta' L-Istatwa Artistika Ta' San Gwann Battista Xewkija 6053
Il-Knisja Tax-Xewkija 5938
"O Kbir Prekursur" 2250
Innu Lix-Xewkija 4280
Tlesta l-Kampnar tar-Rotunda tax-Xewkija 2773
L-Ewwel Gebla tal-Kampnari 2330
Isimghu dil-Grajja 2546
Kurunella lil San Gwann Battista 3002
Lill-Qaddis Gwanni l-Ghammiedi Prekursur tal-Messija 2574
St John The Baptist 2097
Il-Prekursur 2391
Lil San Gwann Battista Patrun tax-Xewkija 2614
Quddiem l-Istatwa ta' San Gwann Battista 2906
 
<< Start < Previous 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 81
Saturday, 25 th January 2020
08:34 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org