Home arrow Poeziji
Poeziji
6186_a_quill_icon.jpg

Din is-sezzjoni ser tkun tinkudi poeziji li ghandhom konnessjoni max--Xewkija. Ser jiehu hsieb dis-sezzjoni Mario Borg.

Item Title Hits
Min Jaf? 410
Johanan 172
Ma Nehda Qatt Infahhrek 163
L-Ghassies tas-Smewwiet 190
Ghaliex? 210
Jum Twelidek 254
X'Nitlob Jien 232
Ta' Kristu l-Mahbub 258
Lil Gwanni, Ghax Inhobbu? 260
Hallini Nigi Ghandek 331
Hekk Sehh is-Sewwa Kollu 273
F'Jum il-Pussess ta' Dun Daniel Xerri bhala Arc. tax-Xewkija 534
170 sena mill-Wasla tal-Istatwa ta’ San Gwann - Poezija ta' Omar Camilleri 543
Lil Sehibna Carmel Attard - Poezija ta' Omar Camilleri 481
170 Sena Fostna- Poezija ta Charmaine Hili 748
San Gwann Battista -170 Sena Fostna (Poezija tal-Kav Joe M Attard) 581
Il-Kliem tal-Kanzunetta - 170 Sena Fostna 454
Sahhartna Bi Gmielek - 170 Sena Fostna 799
Bosta Jifirhu Fi Twelidu 562
Habbejtek 704
22 ta' Gunju 1845 - Poezija ta' Mario Attard 1826
Tislima 843
Sliem Ghalik Mahbub Giovanni 761
Il-Milied Tieghi 774
X’Ghamilt dis-Sena Aktar minn Snin Ohra? 793
Zewg Anniversarji 854
Viva l-Battista 760
Il-Prekursur 795
100 Sena Fostna (1913-2013) 727
Kif Niftakrek Jien 904
150 Sena Skola Fix-Xewkija 1108
Fil-Bieb Qed Jistenniek 1540
Lil Patri Serafin 1290
L-Ahhar tislima lil habibi Jean Pierre 1322
Il-Mument tal-Ghawdxin 1224
Lill-Kbir Qaddis Prekursur ta' Kristu Giovanni Battista 1734
F’gheluq l-10 snin mill-Ftuh ta’ Radju Prekursur 1547
F' Eghluq il-150 sena mill-Migja Fostna Ta' L-Istatwa Artistika Ta' San Gwann Battista Xewkija 5051
Il-Knisja Tax-Xewkija 4988
"O Kbir Prekursur" 1752
Innu Lix-Xewkija 3672
Tlesta l-Kampnar tar-Rotunda tax-Xewkija 2163
L-Ewwel Gebla tal-Kampnari 1796
Isimghu dil-Grajja 1961
Kurunella lil San Gwann Battista 2174
Lill-Qaddis Gwanni l-Ghammiedi Prekursur tal-Messija 2003
St John The Baptist 1505
Il-Prekursur 1910
Lil San Gwann Battista Patrun tax-Xewkija 2047
Quddiem l-Istatwa ta' San Gwann Battista 2270
 
<< Start < Previous 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 81
Monday, 27 th March 2017
19:39 
A+ | A- | Reset
Translator
Xewkija Parish
XewkijaParish.org