Home arrow Poeziji
Poeziji
6186_a_quill_icon.jpg

Din is-sezzjoni ser tkun tinkudi poeziji li ghandhom konnessjoni max--Xewkija. Ser jiehu hsieb dis-sezzjoni Mario Borg.

Item Title Hits
Min Jaf? 1369
Johanan 926
Ma Nehda Qatt Infahhrek 879
L-Ghassies tas-Smewwiet 939
Ghaliex? 989
Jum Twelidek 1050
X'Nitlob Jien 1012
Ta' Kristu l-Mahbub 1048
Lil Gwanni, Ghax Inhobbu? 1080
Hallini Nigi Ghandek 1198
Hekk Sehh is-Sewwa Kollu 1116
F'Jum il-Pussess ta' Dun Daniel Xerri bhala Arc. tax-Xewkija 1298
170 sena mill-Wasla tal-Istatwa ta’ San Gwann - Poezija ta' Omar Camilleri 1331
Lil Sehibna Carmel Attard - Poezija ta' Omar Camilleri 1288
170 Sena Fostna- Poezija ta Charmaine Hili 1596
San Gwann Battista -170 Sena Fostna (Poezija tal-Kav Joe M Attard) 1406
Il-Kliem tal-Kanzunetta - 170 Sena Fostna 1180
Sahhartna Bi Gmielek - 170 Sena Fostna 1615
Bosta Jifirhu Fi Twelidu 1293
Habbejtek 1602
22 ta' Gunju 1845 - Poezija ta' Mario Attard 3340
Tislima 1602
Sliem Ghalik Mahbub Giovanni 1571
Il-Milied Tieghi 1505
X’Ghamilt dis-Sena Aktar minn Snin Ohra? 1451
Zewg Anniversarji 1583
Viva l-Battista 1430
Il-Prekursur 1494
100 Sena Fostna (1913-2013) 1445
Kif Niftakrek Jien 1573
150 Sena Skola Fix-Xewkija 1821
Fil-Bieb Qed Jistenniek 2269
Lil Patri Serafin 2033
L-Ahhar tislima lil habibi Jean Pierre 2171
Il-Mument tal-Ghawdxin 2205
Lill-Kbir Qaddis Prekursur ta' Kristu Giovanni Battista 2536
F’gheluq l-10 snin mill-Ftuh ta’ Radju Prekursur 2366
F' Eghluq il-150 sena mill-Migja Fostna Ta' L-Istatwa Artistika Ta' San Gwann Battista Xewkija 6392
Il-Knisja Tax-Xewkija 6331
"O Kbir Prekursur" 2510
Innu Lix-Xewkija 4526
Tlesta l-Kampnar tar-Rotunda tax-Xewkija 3202
L-Ewwel Gebla tal-Kampnari 2572
Isimghu dil-Grajja 2790
Kurunella lil San Gwann Battista 3410
Lill-Qaddis Gwanni l-Ghammiedi Prekursur tal-Messija 2823
St John The Baptist 2330
Il-Prekursur 2638
Lil San Gwann Battista Patrun tax-Xewkija 2882
Quddiem l-Istatwa ta' San Gwann Battista 3169
 
<< Start < Previous 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 81
Friday, 24 th September 2021
14:21 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org