Home arrow Poeziji
Poeziji
6186_a_quill_icon.jpg

Din is-sezzjoni ser tkun tinkudi poeziji li ghandhom konnessjoni max--Xewkija. Ser jiehu hsieb dis-sezzjoni Mario Borg.

Item Title Hits
Min Jaf? 958
Johanan 559
Ma Nehda Qatt Infahhrek 496
L-Ghassies tas-Smewwiet 564
Ghaliex? 604
Jum Twelidek 690
X'Nitlob Jien 629
Ta' Kristu l-Mahbub 672
Lil Gwanni, Ghax Inhobbu? 682
Hallini Nigi Ghandek 798
Hekk Sehh is-Sewwa Kollu 717
F'Jum il-Pussess ta' Dun Daniel Xerri bhala Arc. tax-Xewkija 949
170 sena mill-Wasla tal-Istatwa ta’ San Gwann - Poezija ta' Omar Camilleri 975
Lil Sehibna Carmel Attard - Poezija ta' Omar Camilleri 886
170 Sena Fostna- Poezija ta Charmaine Hili 1201
San Gwann Battista -170 Sena Fostna (Poezija tal-Kav Joe M Attard) 1023
Il-Kliem tal-Kanzunetta - 170 Sena Fostna 816
Sahhartna Bi Gmielek - 170 Sena Fostna 1245
Bosta Jifirhu Fi Twelidu 929
Habbejtek 1238
22 ta' Gunju 1845 - Poezija ta' Mario Attard 2727
Tislima 1243
Sliem Ghalik Mahbub Giovanni 1207
Il-Milied Tieghi 1163
X’Ghamilt dis-Sena Aktar minn Snin Ohra? 1096
Zewg Anniversarji 1225
Viva l-Battista 1091
Il-Prekursur 1141
100 Sena Fostna (1913-2013) 1086
Kif Niftakrek Jien 1238
150 Sena Skola Fix-Xewkija 1492
Fil-Bieb Qed Jistenniek 1924
Lil Patri Serafin 1672
L-Ahhar tislima lil habibi Jean Pierre 1810
Il-Mument tal-Ghawdxin 1822
Lill-Kbir Qaddis Prekursur ta' Kristu Giovanni Battista 2171
F’gheluq l-10 snin mill-Ftuh ta’ Radju Prekursur 2000
F' Eghluq il-150 sena mill-Migja Fostna Ta' L-Istatwa Artistika Ta' San Gwann Battista Xewkija 5860
Il-Knisja Tax-Xewkija 5751
"O Kbir Prekursur" 2110
Innu Lix-Xewkija 4144
Tlesta l-Kampnar tar-Rotunda tax-Xewkija 2608
L-Ewwel Gebla tal-Kampnari 2189
Isimghu dil-Grajja 2410
Kurunella lil San Gwann Battista 2831
Lill-Qaddis Gwanni l-Ghammiedi Prekursur tal-Messija 2433
St John The Baptist 1969
Il-Prekursur 2256
Lil San Gwann Battista Patrun tax-Xewkija 2474
Quddiem l-Istatwa ta' San Gwann Battista 2770
 
<< Start < Previous 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 81
Sunday, 26 th May 2019
07:15 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org