Home arrow Poeziji
Poeziji
6186_a_quill_icon.jpg

Din is-sezzjoni ser tkun tinkudi poeziji li ghandhom konnessjoni max--Xewkija. Ser jiehu hsieb dis-sezzjoni Mario Borg.

Item Title Hits
Min Jaf? 497
Johanan 228
Ma Nehda Qatt Infahhrek 209
L-Ghassies tas-Smewwiet 244
Ghaliex? 273
Jum Twelidek 345
X'Nitlob Jien 292
Ta' Kristu l-Mahbub 330
Lil Gwanni, Ghax Inhobbu? 328
Hallini Nigi Ghandek 414
Hekk Sehh is-Sewwa Kollu 351
F'Jum il-Pussess ta' Dun Daniel Xerri bhala Arc. tax-Xewkija 603
170 sena mill-Wasla tal-Istatwa ta’ San Gwann - Poezija ta' Omar Camilleri 616
Lil Sehibna Carmel Attard - Poezija ta' Omar Camilleri 552
170 Sena Fostna- Poezija ta Charmaine Hili 832
San Gwann Battista -170 Sena Fostna (Poezija tal-Kav Joe M Attard) 650
Il-Kliem tal-Kanzunetta - 170 Sena Fostna 513
Sahhartna Bi Gmielek - 170 Sena Fostna 862
Bosta Jifirhu Fi Twelidu 613
Habbejtek 785
22 ta' Gunju 1845 - Poezija ta' Mario Attard 1965
Tislima 892
Sliem Ghalik Mahbub Giovanni 828
Il-Milied Tieghi 838
X’Ghamilt dis-Sena Aktar minn Snin Ohra? 833
Zewg Anniversarji 913
Viva l-Battista 825
Il-Prekursur 841
100 Sena Fostna (1913-2013) 777
Kif Niftakrek Jien 959
150 Sena Skola Fix-Xewkija 1169
Fil-Bieb Qed Jistenniek 1602
Lil Patri Serafin 1356
L-Ahhar tislima lil habibi Jean Pierre 1387
Il-Mument tal-Ghawdxin 1300
Lill-Kbir Qaddis Prekursur ta' Kristu Giovanni Battista 1797
F’gheluq l-10 snin mill-Ftuh ta’ Radju Prekursur 1629
F' Eghluq il-150 sena mill-Migja Fostna Ta' L-Istatwa Artistika Ta' San Gwann Battista Xewkija 5250
Il-Knisja Tax-Xewkija 5124
"O Kbir Prekursur" 1808
Innu Lix-Xewkija 3766
Tlesta l-Kampnar tar-Rotunda tax-Xewkija 2245
L-Ewwel Gebla tal-Kampnari 1854
Isimghu dil-Grajja 2042
Kurunella lil San Gwann Battista 2270
Lill-Qaddis Gwanni l-Ghammiedi Prekursur tal-Messija 2086
St John The Baptist 1564
Il-Prekursur 1975
Lil San Gwann Battista Patrun tax-Xewkija 2122
Quddiem l-Istatwa ta' San Gwann Battista 2340
 
<< Start < Previous 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 81
Thursday, 29 th June 2017
17:57 
A+ | A- | Reset
Translator
Xewkija Parish
XewkijaParish.org