Home arrow Poeziji
Poeziji
6186_a_quill_icon.jpg

Din is-sezzjoni ser tkun tinkudi poeziji li ghandhom konnessjoni max--Xewkija. Ser jiehu hsieb dis-sezzjoni Mario Borg.

Item Title Hits
Min Jaf? 1425
Johanan 985
Ma Nehda Qatt Infahhrek 933
L-Ghassies tas-Smewwiet 994
Ghaliex? 1048
Jum Twelidek 1111
X'Nitlob Jien 1068
Ta' Kristu l-Mahbub 1103
Lil Gwanni, Ghax Inhobbu? 1141
Hallini Nigi Ghandek 1261
Hekk Sehh is-Sewwa Kollu 1172
F'Jum il-Pussess ta' Dun Daniel Xerri bhala Arc. tax-Xewkija 1355
170 sena mill-Wasla tal-Istatwa ta’ San Gwann - Poezija ta' Omar Camilleri 1391
Lil Sehibna Carmel Attard - Poezija ta' Omar Camilleri 1345
170 Sena Fostna- Poezija ta Charmaine Hili 1654
San Gwann Battista -170 Sena Fostna (Poezija tal-Kav Joe M Attard) 1469
Il-Kliem tal-Kanzunetta - 170 Sena Fostna 1232
Sahhartna Bi Gmielek - 170 Sena Fostna 1668
Bosta Jifirhu Fi Twelidu 1347
Habbejtek 1660
22 ta' Gunju 1845 - Poezija ta' Mario Attard 3429
Tislima 1655
Sliem Ghalik Mahbub Giovanni 1633
Il-Milied Tieghi 1562
X’Ghamilt dis-Sena Aktar minn Snin Ohra? 1504
Zewg Anniversarji 1644
Viva l-Battista 1487
Il-Prekursur 1561
100 Sena Fostna (1913-2013) 1501
Kif Niftakrek Jien 1625
150 Sena Skola Fix-Xewkija 1873
Fil-Bieb Qed Jistenniek 2322
Lil Patri Serafin 2080
L-Ahhar tislima lil habibi Jean Pierre 2222
Il-Mument tal-Ghawdxin 2263
Lill-Kbir Qaddis Prekursur ta' Kristu Giovanni Battista 2596
F’gheluq l-10 snin mill-Ftuh ta’ Radju Prekursur 2427
F' Eghluq il-150 sena mill-Migja Fostna Ta' L-Istatwa Artistika Ta' San Gwann Battista Xewkija 6472
Il-Knisja Tax-Xewkija 6445
"O Kbir Prekursur" 2571
Innu Lix-Xewkija 4586
Tlesta l-Kampnar tar-Rotunda tax-Xewkija 3292
L-Ewwel Gebla tal-Kampnari 2636
Isimghu dil-Grajja 2855
Kurunella lil San Gwann Battista 3497
Lill-Qaddis Gwanni l-Ghammiedi Prekursur tal-Messija 2881
St John The Baptist 2402
Il-Prekursur 2706
Lil San Gwann Battista Patrun tax-Xewkija 2966
Quddiem l-Istatwa ta' San Gwann Battista 3224
 
<< Start < Previous 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 81
Saturday, 29 th January 2022
07:29 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org