Home arrow Poeziji
Poeziji
6186_a_quill_icon.jpg

Din is-sezzjoni ser tkun tinkudi poeziji li ghandhom konnessjoni max--Xewkija. Ser jiehu hsieb dis-sezzjoni Mario Borg.

Item Title Hits
Min Jaf? 671
Johanan 341
Ma Nehda Qatt Infahhrek 303
L-Ghassies tas-Smewwiet 346
Ghaliex? 384
Jum Twelidek 468
X'Nitlob Jien 397
Ta' Kristu l-Mahbub 450
Lil Gwanni, Ghax Inhobbu? 446
Hallini Nigi Ghandek 557
Hekk Sehh is-Sewwa Kollu 481
F'Jum il-Pussess ta' Dun Daniel Xerri bhala Arc. tax-Xewkija 724
170 sena mill-Wasla tal-Istatwa ta’ San Gwann - Poezija ta' Omar Camilleri 731
Lil Sehibna Carmel Attard - Poezija ta' Omar Camilleri 667
170 Sena Fostna- Poezija ta Charmaine Hili 966
San Gwann Battista -170 Sena Fostna (Poezija tal-Kav Joe M Attard) 783
Il-Kliem tal-Kanzunetta - 170 Sena Fostna 614
Sahhartna Bi Gmielek - 170 Sena Fostna 980
Bosta Jifirhu Fi Twelidu 716
Habbejtek 930
22 ta' Gunju 1845 - Poezija ta' Mario Attard 2292
Tislima 1007
Sliem Ghalik Mahbub Giovanni 954
Il-Milied Tieghi 950
X’Ghamilt dis-Sena Aktar minn Snin Ohra? 912
Zewg Anniversarji 1018
Viva l-Battista 915
Il-Prekursur 944
100 Sena Fostna (1913-2013) 881
Kif Niftakrek Jien 1057
150 Sena Skola Fix-Xewkija 1282
Fil-Bieb Qed Jistenniek 1717
Lil Patri Serafin 1459
L-Ahhar tislima lil habibi Jean Pierre 1535
Il-Mument tal-Ghawdxin 1517
Lill-Kbir Qaddis Prekursur ta' Kristu Giovanni Battista 1937
F’gheluq l-10 snin mill-Ftuh ta’ Radju Prekursur 1778
F' Eghluq il-150 sena mill-Migja Fostna Ta' L-Istatwa Artistika Ta' San Gwann Battista Xewkija 5528
Il-Knisja Tax-Xewkija 5387
"O Kbir Prekursur" 1914
Innu Lix-Xewkija 3921
Tlesta l-Kampnar tar-Rotunda tax-Xewkija 2395
L-Ewwel Gebla tal-Kampnari 1985
Isimghu dil-Grajja 2186
Kurunella lil San Gwann Battista 2502
Lill-Qaddis Gwanni l-Ghammiedi Prekursur tal-Messija 2237
St John The Baptist 1781
Il-Prekursur 2070
Lil San Gwann Battista Patrun tax-Xewkija 2245
Quddiem l-Istatwa ta' San Gwann Battista 2506
 
<< Start < Previous 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 81
Friday, 20 th April 2018
05:02 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org