Home arrow Poeziji
Poeziji
6186_a_quill_icon.jpg

Din is-sezzjoni ser tkun tinkudi poeziji li ghandhom konnessjoni max--Xewkija. Ser jiehu hsieb dis-sezzjoni Mario Borg.

Item Title Hits
Min Jaf? 1192
Johanan 781
Ma Nehda Qatt Infahhrek 727
L-Ghassies tas-Smewwiet 792
Ghaliex? 836
Jum Twelidek 908
X'Nitlob Jien 854
Ta' Kristu l-Mahbub 902
Lil Gwanni, Ghax Inhobbu? 928
Hallini Nigi Ghandek 1035
Hekk Sehh is-Sewwa Kollu 952
F'Jum il-Pussess ta' Dun Daniel Xerri bhala Arc. tax-Xewkija 1170
170 sena mill-Wasla tal-Istatwa ta’ San Gwann - Poezija ta' Omar Camilleri 1188
Lil Sehibna Carmel Attard - Poezija ta' Omar Camilleri 1133
170 Sena Fostna- Poezija ta Charmaine Hili 1444
San Gwann Battista -170 Sena Fostna (Poezija tal-Kav Joe M Attard) 1265
Il-Kliem tal-Kanzunetta - 170 Sena Fostna 1039
Sahhartna Bi Gmielek - 170 Sena Fostna 1474
Bosta Jifirhu Fi Twelidu 1155
Habbejtek 1472
22 ta' Gunju 1845 - Poezija ta' Mario Attard 3114
Tislima 1472
Sliem Ghalik Mahbub Giovanni 1436
Il-Milied Tieghi 1373
X’Ghamilt dis-Sena Aktar minn Snin Ohra? 1307
Zewg Anniversarji 1440
Viva l-Battista 1292
Il-Prekursur 1348
100 Sena Fostna (1913-2013) 1305
Kif Niftakrek Jien 1436
150 Sena Skola Fix-Xewkija 1694
Fil-Bieb Qed Jistenniek 2132
Lil Patri Serafin 1897
L-Ahhar tislima lil habibi Jean Pierre 2034
Il-Mument tal-Ghawdxin 2064
Lill-Kbir Qaddis Prekursur ta' Kristu Giovanni Battista 2399
F’gheluq l-10 snin mill-Ftuh ta’ Radju Prekursur 2232
F' Eghluq il-150 sena mill-Migja Fostna Ta' L-Istatwa Artistika Ta' San Gwann Battista Xewkija 6198
Il-Knisja Tax-Xewkija 6100
"O Kbir Prekursur" 2358
Innu Lix-Xewkija 4375
Tlesta l-Kampnar tar-Rotunda tax-Xewkija 2994
L-Ewwel Gebla tal-Kampnari 2423
Isimghu dil-Grajja 2643
Kurunella lil San Gwann Battista 3205
Lill-Qaddis Gwanni l-Ghammiedi Prekursur tal-Messija 2677
St John The Baptist 2189
Il-Prekursur 2494
Lil San Gwann Battista Patrun tax-Xewkija 2716
Quddiem l-Istatwa ta' San Gwann Battista 3021
 
<< Start < Previous 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 81
Friday, 30 th October 2020
19:17 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org