Home arrow Poeziji
Poeziji
6186_a_quill_icon.jpg

Din is-sezzjoni ser tkun tinkudi poeziji li ghandhom konnessjoni max--Xewkija. Ser jiehu hsieb dis-sezzjoni Mario Borg.

Item Title Hits
Min Jaf? 1143
Johanan 731
Ma Nehda Qatt Infahhrek 664
L-Ghassies tas-Smewwiet 746
Ghaliex? 779
Jum Twelidek 855
X'Nitlob Jien 806
Ta' Kristu l-Mahbub 853
Lil Gwanni, Ghax Inhobbu? 875
Hallini Nigi Ghandek 970
Hekk Sehh is-Sewwa Kollu 900
F'Jum il-Pussess ta' Dun Daniel Xerri bhala Arc. tax-Xewkija 1129
170 sena mill-Wasla tal-Istatwa ta’ San Gwann - Poezija ta' Omar Camilleri 1134
Lil Sehibna Carmel Attard - Poezija ta' Omar Camilleri 1080
170 Sena Fostna- Poezija ta Charmaine Hili 1390
San Gwann Battista -170 Sena Fostna (Poezija tal-Kav Joe M Attard) 1211
Il-Kliem tal-Kanzunetta - 170 Sena Fostna 993
Sahhartna Bi Gmielek - 170 Sena Fostna 1426
Bosta Jifirhu Fi Twelidu 1106
Habbejtek 1429
22 ta' Gunju 1845 - Poezija ta' Mario Attard 3008
Tislima 1429
Sliem Ghalik Mahbub Giovanni 1389
Il-Milied Tieghi 1331
X’Ghamilt dis-Sena Aktar minn Snin Ohra? 1263
Zewg Anniversarji 1389
Viva l-Battista 1248
Il-Prekursur 1303
100 Sena Fostna (1913-2013) 1263
Kif Niftakrek Jien 1395
150 Sena Skola Fix-Xewkija 1655
Fil-Bieb Qed Jistenniek 2088
Lil Patri Serafin 1845
L-Ahhar tislima lil habibi Jean Pierre 1975
Il-Mument tal-Ghawdxin 2008
Lill-Kbir Qaddis Prekursur ta' Kristu Giovanni Battista 2344
F’gheluq l-10 snin mill-Ftuh ta’ Radju Prekursur 2175
F' Eghluq il-150 sena mill-Migja Fostna Ta' L-Istatwa Artistika Ta' San Gwann Battista Xewkija 6106
Il-Knisja Tax-Xewkija 5999
"O Kbir Prekursur" 2285
Innu Lix-Xewkija 4312
Tlesta l-Kampnar tar-Rotunda tax-Xewkija 2852
L-Ewwel Gebla tal-Kampnari 2360
Isimghu dil-Grajja 2576
Kurunella lil San Gwann Battista 3082
Lill-Qaddis Gwanni l-Ghammiedi Prekursur tal-Messija 2614
St John The Baptist 2134
Il-Prekursur 2429
Lil San Gwann Battista Patrun tax-Xewkija 2649
Quddiem l-Istatwa ta' San Gwann Battista 2952
 
<< Start < Previous 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 81
Tuesday, 26 th May 2020
19:14 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org