Home arrow Poeziji
Poeziji
6186_a_quill_icon.jpg

Din is-sezzjoni ser tkun tinkudi poeziji li ghandhom konnessjoni max--Xewkija. Ser jiehu hsieb dis-sezzjoni Mario Borg.

Item Title Hits
Min Jaf? 1281
Johanan 849
Ma Nehda Qatt Infahhrek 798
L-Ghassies tas-Smewwiet 864
Ghaliex? 905
Jum Twelidek 978
X'Nitlob Jien 928
Ta' Kristu l-Mahbub 972
Lil Gwanni, Ghax Inhobbu? 1002
Hallini Nigi Ghandek 1110
Hekk Sehh is-Sewwa Kollu 1033
F'Jum il-Pussess ta' Dun Daniel Xerri bhala Arc. tax-Xewkija 1230
170 sena mill-Wasla tal-Istatwa ta’ San Gwann - Poezija ta' Omar Camilleri 1253
Lil Sehibna Carmel Attard - Poezija ta' Omar Camilleri 1206
170 Sena Fostna- Poezija ta Charmaine Hili 1517
San Gwann Battista -170 Sena Fostna (Poezija tal-Kav Joe M Attard) 1335
Il-Kliem tal-Kanzunetta - 170 Sena Fostna 1108
Sahhartna Bi Gmielek - 170 Sena Fostna 1536
Bosta Jifirhu Fi Twelidu 1221
Habbejtek 1535
22 ta' Gunju 1845 - Poezija ta' Mario Attard 3235
Tislima 1532
Sliem Ghalik Mahbub Giovanni 1503
Il-Milied Tieghi 1435
X’Ghamilt dis-Sena Aktar minn Snin Ohra? 1380
Zewg Anniversarji 1510
Viva l-Battista 1359
Il-Prekursur 1410
100 Sena Fostna (1913-2013) 1372
Kif Niftakrek Jien 1498
150 Sena Skola Fix-Xewkija 1754
Fil-Bieb Qed Jistenniek 2199
Lil Patri Serafin 1960
L-Ahhar tislima lil habibi Jean Pierre 2099
Il-Mument tal-Ghawdxin 2131
Lill-Kbir Qaddis Prekursur ta' Kristu Giovanni Battista 2464
F’gheluq l-10 snin mill-Ftuh ta’ Radju Prekursur 2295
F' Eghluq il-150 sena mill-Migja Fostna Ta' L-Istatwa Artistika Ta' San Gwann Battista Xewkija 6296
Il-Knisja Tax-Xewkija 6202
"O Kbir Prekursur" 2432
Innu Lix-Xewkija 4443
Tlesta l-Kampnar tar-Rotunda tax-Xewkija 3083
L-Ewwel Gebla tal-Kampnari 2485
Isimghu dil-Grajja 2712
Kurunella lil San Gwann Battista 3296
Lill-Qaddis Gwanni l-Ghammiedi Prekursur tal-Messija 2748
St John The Baptist 2248
Il-Prekursur 2555
Lil San Gwann Battista Patrun tax-Xewkija 2791
Quddiem l-Istatwa ta' San Gwann Battista 3087
 
<< Start < Previous 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 81
Wednesday, 14 th April 2021
09:54 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org