Home arrow Poeziji
Poeziji
6186_a_quill_icon.jpg

Din is-sezzjoni ser tkun tinkudi poeziji li ghandhom konnessjoni max--Xewkija. Ser jiehu hsieb dis-sezzjoni Mario Borg.

Item Title Hits
Min Jaf? 375
Johanan 153
Ma Nehda Qatt Infahhrek 144
L-Ghassies tas-Smewwiet 165
Ghaliex? 190
Jum Twelidek 228
X'Nitlob Jien 211
Ta' Kristu l-Mahbub 235
Lil Gwanni, Ghax Inhobbu? 235
Hallini Nigi Ghandek 300
Hekk Sehh is-Sewwa Kollu 243
F'Jum il-Pussess ta' Dun Daniel Xerri bhala Arc. tax-Xewkija 513
170 sena mill-Wasla tal-Istatwa ta’ San Gwann - Poezija ta' Omar Camilleri 516
Lil Sehibna Carmel Attard - Poezija ta' Omar Camilleri 458
170 Sena Fostna- Poezija ta Charmaine Hili 726
San Gwann Battista -170 Sena Fostna (Poezija tal-Kav Joe M Attard) 560
Il-Kliem tal-Kanzunetta - 170 Sena Fostna 434
Sahhartna Bi Gmielek - 170 Sena Fostna 777
Bosta Jifirhu Fi Twelidu 545
Habbejtek 683
22 ta' Gunju 1845 - Poezija ta' Mario Attard 1790
Tislima 827
Sliem Ghalik Mahbub Giovanni 742
Il-Milied Tieghi 756
X’Ghamilt dis-Sena Aktar minn Snin Ohra? 777
Zewg Anniversarji 835
Viva l-Battista 743
Il-Prekursur 781
100 Sena Fostna (1913-2013) 715
Kif Niftakrek Jien 888
150 Sena Skola Fix-Xewkija 1091
Fil-Bieb Qed Jistenniek 1524
Lil Patri Serafin 1272
L-Ahhar tislima lil habibi Jean Pierre 1300
Il-Mument tal-Ghawdxin 1207
Lill-Kbir Qaddis Prekursur ta' Kristu Giovanni Battista 1711
F’gheluq l-10 snin mill-Ftuh ta’ Radju Prekursur 1525
F' Eghluq il-150 sena mill-Migja Fostna Ta' L-Istatwa Artistika Ta' San Gwann Battista Xewkija 4963
Il-Knisja Tax-Xewkija 4923
"O Kbir Prekursur" 1735
Innu Lix-Xewkija 3633
Tlesta l-Kampnar tar-Rotunda tax-Xewkija 2138
L-Ewwel Gebla tal-Kampnari 1777
Isimghu dil-Grajja 1933
Kurunella lil San Gwann Battista 2151
Lill-Qaddis Gwanni l-Ghammiedi Prekursur tal-Messija 1982
St John The Baptist 1485
Il-Prekursur 1889
Lil San Gwann Battista Patrun tax-Xewkija 2017
Quddiem l-Istatwa ta' San Gwann Battista 2246
 
<< Start < Previous 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 81
Thursday, 23 rd February 2017
15:00 
A+ | A- | Reset
Translator
Xewkija Parish
XewkijaParish.org