Home arrow Poeziji
Poeziji
6186_a_quill_icon.jpg

Din is-sezzjoni ser tkun tinkudi poeziji li ghandhom konnessjoni max--Xewkija. Ser jiehu hsieb dis-sezzjoni Mario Borg.

Item Title Hits
Min Jaf? 751
Johanan 413
Ma Nehda Qatt Infahhrek 357
L-Ghassies tas-Smewwiet 408
Ghaliex? 443
Jum Twelidek 534
X'Nitlob Jien 472
Ta' Kristu l-Mahbub 512
Lil Gwanni, Ghax Inhobbu? 515
Hallini Nigi Ghandek 633
Hekk Sehh is-Sewwa Kollu 551
F'Jum il-Pussess ta' Dun Daniel Xerri bhala Arc. tax-Xewkija 792
170 sena mill-Wasla tal-Istatwa ta’ San Gwann - Poezija ta' Omar Camilleri 793
Lil Sehibna Carmel Attard - Poezija ta' Omar Camilleri 732
170 Sena Fostna- Poezija ta Charmaine Hili 1035
San Gwann Battista -170 Sena Fostna (Poezija tal-Kav Joe M Attard) 853
Il-Kliem tal-Kanzunetta - 170 Sena Fostna 675
Sahhartna Bi Gmielek - 170 Sena Fostna 1053
Bosta Jifirhu Fi Twelidu 776
Habbejtek 1025
22 ta' Gunju 1845 - Poezija ta' Mario Attard 2467
Tislima 1075
Sliem Ghalik Mahbub Giovanni 1035
Il-Milied Tieghi 1009
X’Ghamilt dis-Sena Aktar minn Snin Ohra? 968
Zewg Anniversarji 1079
Viva l-Battista 968
Il-Prekursur 1011
100 Sena Fostna (1913-2013) 937
Kif Niftakrek Jien 1114
150 Sena Skola Fix-Xewkija 1348
Fil-Bieb Qed Jistenniek 1774
Lil Patri Serafin 1513
L-Ahhar tislima lil habibi Jean Pierre 1625
Il-Mument tal-Ghawdxin 1599
Lill-Kbir Qaddis Prekursur ta' Kristu Giovanni Battista 2001
F’gheluq l-10 snin mill-Ftuh ta’ Radju Prekursur 1845
F' Eghluq il-150 sena mill-Migja Fostna Ta' L-Istatwa Artistika Ta' San Gwann Battista Xewkija 5646
Il-Knisja Tax-Xewkija 5517
"O Kbir Prekursur" 1962
Innu Lix-Xewkija 3981
Tlesta l-Kampnar tar-Rotunda tax-Xewkija 2459
L-Ewwel Gebla tal-Kampnari 2038
Isimghu dil-Grajja 2254
Kurunella lil San Gwann Battista 2595
Lill-Qaddis Gwanni l-Ghammiedi Prekursur tal-Messija 2293
St John The Baptist 1828
Il-Prekursur 2108
Lil San Gwann Battista Patrun tax-Xewkija 2304
Quddiem l-Istatwa ta' San Gwann Battista 2574
 
<< Start < Previous 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 81
Saturday, 18 th August 2018
21:36 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org