Home arrow Poeziji
Poeziji
6186_a_quill_icon.jpg

Din is-sezzjoni ser tkun tinkudi poeziji li ghandhom konnessjoni max--Xewkija. Ser jiehu hsieb dis-sezzjoni Mario Borg.

Item Title Hits
Min Jaf? 793
Johanan 439
Ma Nehda Qatt Infahhrek 381
L-Ghassies tas-Smewwiet 438
Ghaliex? 472
Jum Twelidek 559
X'Nitlob Jien 500
Ta' Kristu l-Mahbub 539
Lil Gwanni, Ghax Inhobbu? 541
Hallini Nigi Ghandek 667
Hekk Sehh is-Sewwa Kollu 578
F'Jum il-Pussess ta' Dun Daniel Xerri bhala Arc. tax-Xewkija 824
170 sena mill-Wasla tal-Istatwa ta’ San Gwann - Poezija ta' Omar Camilleri 819
Lil Sehibna Carmel Attard - Poezija ta' Omar Camilleri 755
170 Sena Fostna- Poezija ta Charmaine Hili 1067
San Gwann Battista -170 Sena Fostna (Poezija tal-Kav Joe M Attard) 884
Il-Kliem tal-Kanzunetta - 170 Sena Fostna 695
Sahhartna Bi Gmielek - 170 Sena Fostna 1086
Bosta Jifirhu Fi Twelidu 801
Habbejtek 1061
22 ta' Gunju 1845 - Poezija ta' Mario Attard 2520
Tislima 1100
Sliem Ghalik Mahbub Giovanni 1062
Il-Milied Tieghi 1039
X’Ghamilt dis-Sena Aktar minn Snin Ohra? 989
Zewg Anniversarji 1100
Viva l-Battista 987
Il-Prekursur 1031
100 Sena Fostna (1913-2013) 960
Kif Niftakrek Jien 1134
150 Sena Skola Fix-Xewkija 1368
Fil-Bieb Qed Jistenniek 1791
Lil Patri Serafin 1537
L-Ahhar tislima lil habibi Jean Pierre 1668
Il-Mument tal-Ghawdxin 1638
Lill-Kbir Qaddis Prekursur ta' Kristu Giovanni Battista 2036
F’gheluq l-10 snin mill-Ftuh ta’ Radju Prekursur 1872
F' Eghluq il-150 sena mill-Migja Fostna Ta' L-Istatwa Artistika Ta' San Gwann Battista Xewkija 5683
Il-Knisja Tax-Xewkija 5568
"O Kbir Prekursur" 1984
Innu Lix-Xewkija 4014
Tlesta l-Kampnar tar-Rotunda tax-Xewkija 2490
L-Ewwel Gebla tal-Kampnari 2067
Isimghu dil-Grajja 2283
Kurunella lil San Gwann Battista 2640
Lill-Qaddis Gwanni l-Ghammiedi Prekursur tal-Messija 2319
St John The Baptist 1854
Il-Prekursur 2129
Lil San Gwann Battista Patrun tax-Xewkija 2330
Quddiem l-Istatwa ta' San Gwann Battista 2607
 
<< Start < Previous 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 81
Saturday, 20 th October 2018
06:20 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org