Home arrow Poeziji
Poeziji
6186_a_quill_icon.jpg

Din is-sezzjoni ser tkun tinkudi poeziji li ghandhom konnessjoni max--Xewkija. Ser jiehu hsieb dis-sezzjoni Mario Borg.

Item Title Hits
Min Jaf? 1525
Johanan 1086
Ma Nehda Qatt Infahhrek 1035
L-Ghassies tas-Smewwiet 1095
Ghaliex? 1148
Jum Twelidek 1242
X'Nitlob Jien 1176
Ta' Kristu l-Mahbub 1208
Lil Gwanni, Ghax Inhobbu? 1240
Hallini Nigi Ghandek 1369
Hekk Sehh is-Sewwa Kollu 1283
F'Jum il-Pussess ta' Dun Daniel Xerri bhala Arc. tax-Xewkija 1448
170 sena mill-Wasla tal-Istatwa ta’ San Gwann - Poezija ta' Omar Camilleri 1482
Lil Sehibna Carmel Attard - Poezija ta' Omar Camilleri 1447
170 Sena Fostna- Poezija ta Charmaine Hili 1758
San Gwann Battista -170 Sena Fostna (Poezija tal-Kav Joe M Attard) 1563
Il-Kliem tal-Kanzunetta - 170 Sena Fostna 1329
Sahhartna Bi Gmielek - 170 Sena Fostna 1756
Bosta Jifirhu Fi Twelidu 1441
Habbejtek 1748
22 ta' Gunju 1845 - Poezija ta' Mario Attard 3592
Tislima 1739
Sliem Ghalik Mahbub Giovanni 1727
Il-Milied Tieghi 1656
X’Ghamilt dis-Sena Aktar minn Snin Ohra? 1601
Zewg Anniversarji 1730
Viva l-Battista 1579
Il-Prekursur 1663
100 Sena Fostna (1913-2013) 1589
Kif Niftakrek Jien 1718
150 Sena Skola Fix-Xewkija 1986
Fil-Bieb Qed Jistenniek 2412
Lil Patri Serafin 2165
L-Ahhar tislima lil habibi Jean Pierre 2304
Il-Mument tal-Ghawdxin 2353
Lill-Kbir Qaddis Prekursur ta' Kristu Giovanni Battista 2686
F’gheluq l-10 snin mill-Ftuh ta’ Radju Prekursur 2520
F' Eghluq il-150 sena mill-Migja Fostna Ta' L-Istatwa Artistika Ta' San Gwann Battista Xewkija 6580
Il-Knisja Tax-Xewkija 6577
"O Kbir Prekursur" 2701
Innu Lix-Xewkija 4695
Tlesta l-Kampnar tar-Rotunda tax-Xewkija 3426
L-Ewwel Gebla tal-Kampnari 2731
Isimghu dil-Grajja 2981
Kurunella lil San Gwann Battista 3636
Lill-Qaddis Gwanni l-Ghammiedi Prekursur tal-Messija 2979
St John The Baptist 2512
Il-Prekursur 2810
Lil San Gwann Battista Patrun tax-Xewkija 3078
Quddiem l-Istatwa ta' San Gwann Battista 3328
 
<< Start < Previous 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 81
Sunday, 25 th September 2022
00:39 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish