Home arrow Poeziji
Poeziji
6186_a_quill_icon.jpg

Din is-sezzjoni ser tkun tinkudi poeziji li ghandhom konnessjoni max--Xewkija. Ser jiehu hsieb dis-sezzjoni Mario Borg.

Item Title Hits
Min Jaf? 1014
Johanan 614
Ma Nehda Qatt Infahhrek 545
L-Ghassies tas-Smewwiet 618
Ghaliex? 657
Jum Twelidek 740
X'Nitlob Jien 676
Ta' Kristu l-Mahbub 724
Lil Gwanni, Ghax Inhobbu? 741
Hallini Nigi Ghandek 844
Hekk Sehh is-Sewwa Kollu 767
F'Jum il-Pussess ta' Dun Daniel Xerri bhala Arc. tax-Xewkija 1004
170 sena mill-Wasla tal-Istatwa ta’ San Gwann - Poezija ta' Omar Camilleri 1025
Lil Sehibna Carmel Attard - Poezija ta' Omar Camilleri 936
170 Sena Fostna- Poezija ta Charmaine Hili 1253
San Gwann Battista -170 Sena Fostna (Poezija tal-Kav Joe M Attard) 1076
Il-Kliem tal-Kanzunetta - 170 Sena Fostna 865
Sahhartna Bi Gmielek - 170 Sena Fostna 1298
Bosta Jifirhu Fi Twelidu 981
Habbejtek 1305
22 ta' Gunju 1845 - Poezija ta' Mario Attard 2792
Tislima 1294
Sliem Ghalik Mahbub Giovanni 1260
Il-Milied Tieghi 1216
X’Ghamilt dis-Sena Aktar minn Snin Ohra? 1144
Zewg Anniversarji 1271
Viva l-Battista 1134
Il-Prekursur 1188
100 Sena Fostna (1913-2013) 1136
Kif Niftakrek Jien 1286
150 Sena Skola Fix-Xewkija 1537
Fil-Bieb Qed Jistenniek 1979
Lil Patri Serafin 1721
L-Ahhar tislima lil habibi Jean Pierre 1859
Il-Mument tal-Ghawdxin 1880
Lill-Kbir Qaddis Prekursur ta' Kristu Giovanni Battista 2221
F’gheluq l-10 snin mill-Ftuh ta’ Radju Prekursur 2050
F' Eghluq il-150 sena mill-Migja Fostna Ta' L-Istatwa Artistika Ta' San Gwann Battista Xewkija 5923
Il-Knisja Tax-Xewkija 5818
"O Kbir Prekursur" 2162
Innu Lix-Xewkija 4194
Tlesta l-Kampnar tar-Rotunda tax-Xewkija 2665
L-Ewwel Gebla tal-Kampnari 2244
Isimghu dil-Grajja 2457
Kurunella lil San Gwann Battista 2893
Lill-Qaddis Gwanni l-Ghammiedi Prekursur tal-Messija 2482
St John The Baptist 2020
Il-Prekursur 2303
Lil San Gwann Battista Patrun tax-Xewkija 2526
Quddiem l-Istatwa ta' San Gwann Battista 2819
 
<< Start < Previous 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 81
Tuesday, 16 th July 2019
10:15 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org