Home arrow Poeziji
Poeziji
6186_a_quill_icon.jpg

Din is-sezzjoni ser tkun tinkudi poeziji li ghandhom konnessjoni max--Xewkija. Ser jiehu hsieb dis-sezzjoni Mario Borg.

Item Title Hits
Min Jaf? 841
Johanan 472
Ma Nehda Qatt Infahhrek 416
L-Ghassies tas-Smewwiet 475
Ghaliex? 513
Jum Twelidek 598
X'Nitlob Jien 533
Ta' Kristu l-Mahbub 578
Lil Gwanni, Ghax Inhobbu? 583
Hallini Nigi Ghandek 703
Hekk Sehh is-Sewwa Kollu 615
F'Jum il-Pussess ta' Dun Daniel Xerri bhala Arc. tax-Xewkija 863
170 sena mill-Wasla tal-Istatwa ta’ San Gwann - Poezija ta' Omar Camilleri 864
Lil Sehibna Carmel Attard - Poezija ta' Omar Camilleri 796
170 Sena Fostna- Poezija ta Charmaine Hili 1110
San Gwann Battista -170 Sena Fostna (Poezija tal-Kav Joe M Attard) 929
Il-Kliem tal-Kanzunetta - 170 Sena Fostna 731
Sahhartna Bi Gmielek - 170 Sena Fostna 1145
Bosta Jifirhu Fi Twelidu 839
Habbejtek 1119
22 ta' Gunju 1845 - Poezija ta' Mario Attard 2575
Tislima 1154
Sliem Ghalik Mahbub Giovanni 1105
Il-Milied Tieghi 1080
X’Ghamilt dis-Sena Aktar minn Snin Ohra? 1019
Zewg Anniversarji 1138
Viva l-Battista 1015
Il-Prekursur 1059
100 Sena Fostna (1913-2013) 998
Kif Niftakrek Jien 1163
150 Sena Skola Fix-Xewkija 1400
Fil-Bieb Qed Jistenniek 1833
Lil Patri Serafin 1579
L-Ahhar tislima lil habibi Jean Pierre 1721
Il-Mument tal-Ghawdxin 1703
Lill-Kbir Qaddis Prekursur ta' Kristu Giovanni Battista 2075
F’gheluq l-10 snin mill-Ftuh ta’ Radju Prekursur 1913
F' Eghluq il-150 sena mill-Migja Fostna Ta' L-Istatwa Artistika Ta' San Gwann Battista Xewkija 5743
Il-Knisja Tax-Xewkija 5638
"O Kbir Prekursur" 2017
Innu Lix-Xewkija 4052
Tlesta l-Kampnar tar-Rotunda tax-Xewkija 2521
L-Ewwel Gebla tal-Kampnari 2098
Isimghu dil-Grajja 2313
Kurunella lil San Gwann Battista 2706
Lill-Qaddis Gwanni l-Ghammiedi Prekursur tal-Messija 2351
St John The Baptist 1890
Il-Prekursur 2167
Lil San Gwann Battista Patrun tax-Xewkija 2375
Quddiem l-Istatwa ta' San Gwann Battista 2658
 
<< Start < Previous 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 81
Sunday, 20 th January 2019
00:46 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org