Home arrow Poeziji
Poeziji
6186_a_quill_icon.jpg

Din is-sezzjoni ser tkun tinkudi poeziji li ghandhom konnessjoni max--Xewkija. Ser jiehu hsieb dis-sezzjoni Mario Borg.

Item Title Hits
Min Jaf? 1224
Johanan 803
Ma Nehda Qatt Infahhrek 749
L-Ghassies tas-Smewwiet 817
Ghaliex? 857
Jum Twelidek 932
X'Nitlob Jien 877
Ta' Kristu l-Mahbub 926
Lil Gwanni, Ghax Inhobbu? 950
Hallini Nigi Ghandek 1056
Hekk Sehh is-Sewwa Kollu 977
F'Jum il-Pussess ta' Dun Daniel Xerri bhala Arc. tax-Xewkija 1190
170 sena mill-Wasla tal-Istatwa ta’ San Gwann - Poezija ta' Omar Camilleri 1207
Lil Sehibna Carmel Attard - Poezija ta' Omar Camilleri 1156
170 Sena Fostna- Poezija ta Charmaine Hili 1465
San Gwann Battista -170 Sena Fostna (Poezija tal-Kav Joe M Attard) 1285
Il-Kliem tal-Kanzunetta - 170 Sena Fostna 1062
Sahhartna Bi Gmielek - 170 Sena Fostna 1494
Bosta Jifirhu Fi Twelidu 1175
Habbejtek 1492
22 ta' Gunju 1845 - Poezija ta' Mario Attard 3172
Tislima 1489
Sliem Ghalik Mahbub Giovanni 1454
Il-Milied Tieghi 1393
X’Ghamilt dis-Sena Aktar minn Snin Ohra? 1330
Zewg Anniversarji 1459
Viva l-Battista 1314
Il-Prekursur 1367
100 Sena Fostna (1913-2013) 1327
Kif Niftakrek Jien 1456
150 Sena Skola Fix-Xewkija 1712
Fil-Bieb Qed Jistenniek 2154
Lil Patri Serafin 1917
L-Ahhar tislima lil habibi Jean Pierre 2055
Il-Mument tal-Ghawdxin 2084
Lill-Kbir Qaddis Prekursur ta' Kristu Giovanni Battista 2421
F’gheluq l-10 snin mill-Ftuh ta’ Radju Prekursur 2252
F' Eghluq il-150 sena mill-Migja Fostna Ta' L-Istatwa Artistika Ta' San Gwann Battista Xewkija 6230
Il-Knisja Tax-Xewkija 6154
"O Kbir Prekursur" 2387
Innu Lix-Xewkija 4396
Tlesta l-Kampnar tar-Rotunda tax-Xewkija 3029
L-Ewwel Gebla tal-Kampnari 2444
Isimghu dil-Grajja 2666
Kurunella lil San Gwann Battista 3238
Lill-Qaddis Gwanni l-Ghammiedi Prekursur tal-Messija 2706
St John The Baptist 2212
Il-Prekursur 2517
Lil San Gwann Battista Patrun tax-Xewkija 2741
Quddiem l-Istatwa ta' San Gwann Battista 3047
 
<< Start < Previous 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 81
Monday, 25 th January 2021
07:09 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org