Home arrow Poeziji
Poeziji
6186_a_quill_icon.jpg

Din is-sezzjoni ser tkun tinkudi poeziji li ghandhom konnessjoni max--Xewkija. Ser jiehu hsieb dis-sezzjoni Mario Borg.

Item Title Hits
Min Jaf? 1168
Johanan 757
Ma Nehda Qatt Infahhrek 697
L-Ghassies tas-Smewwiet 767
Ghaliex? 806
Jum Twelidek 884
X'Nitlob Jien 828
Ta' Kristu l-Mahbub 880
Lil Gwanni, Ghax Inhobbu? 904
Hallini Nigi Ghandek 1004
Hekk Sehh is-Sewwa Kollu 925
F'Jum il-Pussess ta' Dun Daniel Xerri bhala Arc. tax-Xewkija 1150
170 sena mill-Wasla tal-Istatwa ta’ San Gwann - Poezija ta' Omar Camilleri 1163
Lil Sehibna Carmel Attard - Poezija ta' Omar Camilleri 1105
170 Sena Fostna- Poezija ta Charmaine Hili 1416
San Gwann Battista -170 Sena Fostna (Poezija tal-Kav Joe M Attard) 1239
Il-Kliem tal-Kanzunetta - 170 Sena Fostna 1018
Sahhartna Bi Gmielek - 170 Sena Fostna 1449
Bosta Jifirhu Fi Twelidu 1131
Habbejtek 1449
22 ta' Gunju 1845 - Poezija ta' Mario Attard 3067
Tislima 1450
Sliem Ghalik Mahbub Giovanni 1413
Il-Milied Tieghi 1349
X’Ghamilt dis-Sena Aktar minn Snin Ohra? 1281
Zewg Anniversarji 1417
Viva l-Battista 1268
Il-Prekursur 1326
100 Sena Fostna (1913-2013) 1281
Kif Niftakrek Jien 1413
150 Sena Skola Fix-Xewkija 1674
Fil-Bieb Qed Jistenniek 2107
Lil Patri Serafin 1863
L-Ahhar tislima lil habibi Jean Pierre 1998
Il-Mument tal-Ghawdxin 2029
Lill-Kbir Qaddis Prekursur ta' Kristu Giovanni Battista 2364
F’gheluq l-10 snin mill-Ftuh ta’ Radju Prekursur 2196
F' Eghluq il-150 sena mill-Migja Fostna Ta' L-Istatwa Artistika Ta' San Gwann Battista Xewkija 6147
Il-Knisja Tax-Xewkija 6048
"O Kbir Prekursur" 2318
Innu Lix-Xewkija 4334
Tlesta l-Kampnar tar-Rotunda tax-Xewkija 2929
L-Ewwel Gebla tal-Kampnari 2384
Isimghu dil-Grajja 2605
Kurunella lil San Gwann Battista 3153
Lill-Qaddis Gwanni l-Ghammiedi Prekursur tal-Messija 2638
St John The Baptist 2154
Il-Prekursur 2455
Lil San Gwann Battista Patrun tax-Xewkija 2673
Quddiem l-Istatwa ta' San Gwann Battista 2984
 
<< Start < Previous 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 81
Friday, 14 th August 2020
06:58 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org