Home arrow Poeziji
Poeziji
6186_a_quill_icon.jpg

Din is-sezzjoni ser tkun tinkudi poeziji li ghandhom konnessjoni max--Xewkija. Ser jiehu hsieb dis-sezzjoni Mario Borg.

Item Title Hits
Min Jaf? 610
Johanan 293
Ma Nehda Qatt Infahhrek 258
L-Ghassies tas-Smewwiet 298
Ghaliex? 329
Jum Twelidek 416
X'Nitlob Jien 348
Ta' Kristu l-Mahbub 400
Lil Gwanni, Ghax Inhobbu? 395
Hallini Nigi Ghandek 501
Hekk Sehh is-Sewwa Kollu 426
F'Jum il-Pussess ta' Dun Daniel Xerri bhala Arc. tax-Xewkija 673
170 sena mill-Wasla tal-Istatwa ta’ San Gwann - Poezija ta' Omar Camilleri 681
Lil Sehibna Carmel Attard - Poezija ta' Omar Camilleri 615
170 Sena Fostna- Poezija ta Charmaine Hili 912
San Gwann Battista -170 Sena Fostna (Poezija tal-Kav Joe M Attard) 726
Il-Kliem tal-Kanzunetta - 170 Sena Fostna 568
Sahhartna Bi Gmielek - 170 Sena Fostna 930
Bosta Jifirhu Fi Twelidu 666
Habbejtek 863
22 ta' Gunju 1845 - Poezija ta' Mario Attard 2170
Tislima 951
Sliem Ghalik Mahbub Giovanni 891
Il-Milied Tieghi 899
X’Ghamilt dis-Sena Aktar minn Snin Ohra? 872
Zewg Anniversarji 972
Viva l-Battista 875
Il-Prekursur 896
100 Sena Fostna (1913-2013) 835
Kif Niftakrek Jien 1014
150 Sena Skola Fix-Xewkija 1237
Fil-Bieb Qed Jistenniek 1673
Lil Patri Serafin 1416
L-Ahhar tislima lil habibi Jean Pierre 1472
Il-Mument tal-Ghawdxin 1428
Lill-Kbir Qaddis Prekursur ta' Kristu Giovanni Battista 1875
F’gheluq l-10 snin mill-Ftuh ta’ Radju Prekursur 1722
F' Eghluq il-150 sena mill-Migja Fostna Ta' L-Istatwa Artistika Ta' San Gwann Battista Xewkija 5444
Il-Knisja Tax-Xewkija 5290
"O Kbir Prekursur" 1868
Innu Lix-Xewkija 3858
Tlesta l-Kampnar tar-Rotunda tax-Xewkija 2337
L-Ewwel Gebla tal-Kampnari 1923
Isimghu dil-Grajja 2127
Kurunella lil San Gwann Battista 2419
Lill-Qaddis Gwanni l-Ghammiedi Prekursur tal-Messija 2164
St John The Baptist 1724
Il-Prekursur 2022
Lil San Gwann Battista Patrun tax-Xewkija 2189
Quddiem l-Istatwa ta' San Gwann Battista 2430
 
<< Start < Previous 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 81
Saturday, 20 th January 2018
15:09 
A+ | A- | Reset
Translator
Xewkija Parish
XewkijaParish.org