Home arrow Poeziji
Poeziji
6186_a_quill_icon.jpg

Din is-sezzjoni ser tkun tinkudi poeziji li ghandhom konnessjoni max--Xewkija. Ser jiehu hsieb dis-sezzjoni Mario Borg.

Item Title Hits
Min Jaf? 890
Johanan 507
Ma Nehda Qatt Infahhrek 442
L-Ghassies tas-Smewwiet 508
Ghaliex? 548
Jum Twelidek 634
X'Nitlob Jien 575
Ta' Kristu l-Mahbub 614
Lil Gwanni, Ghax Inhobbu? 621
Hallini Nigi Ghandek 740
Hekk Sehh is-Sewwa Kollu 655
F'Jum il-Pussess ta' Dun Daniel Xerri bhala Arc. tax-Xewkija 897
170 sena mill-Wasla tal-Istatwa ta’ San Gwann - Poezija ta' Omar Camilleri 909
Lil Sehibna Carmel Attard - Poezija ta' Omar Camilleri 831
170 Sena Fostna- Poezija ta Charmaine Hili 1146
San Gwann Battista -170 Sena Fostna (Poezija tal-Kav Joe M Attard) 966
Il-Kliem tal-Kanzunetta - 170 Sena Fostna 760
Sahhartna Bi Gmielek - 170 Sena Fostna 1180
Bosta Jifirhu Fi Twelidu 874
Habbejtek 1159
22 ta' Gunju 1845 - Poezija ta' Mario Attard 2635
Tislima 1182
Sliem Ghalik Mahbub Giovanni 1140
Il-Milied Tieghi 1110
X’Ghamilt dis-Sena Aktar minn Snin Ohra? 1047
Zewg Anniversarji 1174
Viva l-Battista 1041
Il-Prekursur 1090
100 Sena Fostna (1913-2013) 1034
Kif Niftakrek Jien 1190
150 Sena Skola Fix-Xewkija 1434
Fil-Bieb Qed Jistenniek 1869
Lil Patri Serafin 1613
L-Ahhar tislima lil habibi Jean Pierre 1751
Il-Mument tal-Ghawdxin 1745
Lill-Kbir Qaddis Prekursur ta' Kristu Giovanni Battista 2108
F’gheluq l-10 snin mill-Ftuh ta’ Radju Prekursur 1944
F' Eghluq il-150 sena mill-Migja Fostna Ta' L-Istatwa Artistika Ta' San Gwann Battista Xewkija 5795
Il-Knisja Tax-Xewkija 5676
"O Kbir Prekursur" 2054
Innu Lix-Xewkija 4085
Tlesta l-Kampnar tar-Rotunda tax-Xewkija 2550
L-Ewwel Gebla tal-Kampnari 2129
Isimghu dil-Grajja 2349
Kurunella lil San Gwann Battista 2756
Lill-Qaddis Gwanni l-Ghammiedi Prekursur tal-Messija 2381
St John The Baptist 1919
Il-Prekursur 2198
Lil San Gwann Battista Patrun tax-Xewkija 2407
Quddiem l-Istatwa ta' San Gwann Battista 2699
 
<< Start < Previous 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 81
Thursday, 21 st March 2019
03:32 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org