Home arrow Poeziji
Poeziji
6186_a_quill_icon.jpg

Din is-sezzjoni ser tkun tinkudi poeziji li ghandhom konnessjoni max--Xewkija. Ser jiehu hsieb dis-sezzjoni Mario Borg.

Item Title Hits
Min Jaf? 437
Johanan 189
Ma Nehda Qatt Infahhrek 177
L-Ghassies tas-Smewwiet 204
Ghaliex? 230
Jum Twelidek 288
X'Nitlob Jien 249
Ta' Kristu l-Mahbub 282
Lil Gwanni, Ghax Inhobbu? 282
Hallini Nigi Ghandek 358
Hekk Sehh is-Sewwa Kollu 297
F'Jum il-Pussess ta' Dun Daniel Xerri bhala Arc. tax-Xewkija 557
170 sena mill-Wasla tal-Istatwa ta’ San Gwann - Poezija ta' Omar Camilleri 568
Lil Sehibna Carmel Attard - Poezija ta' Omar Camilleri 504
170 Sena Fostna- Poezija ta Charmaine Hili 774
San Gwann Battista -170 Sena Fostna (Poezija tal-Kav Joe M Attard) 603
Il-Kliem tal-Kanzunetta - 170 Sena Fostna 474
Sahhartna Bi Gmielek - 170 Sena Fostna 822
Bosta Jifirhu Fi Twelidu 576
Habbejtek 734
22 ta' Gunju 1845 - Poezija ta' Mario Attard 1858
Tislima 856
Sliem Ghalik Mahbub Giovanni 780
Il-Milied Tieghi 793
X’Ghamilt dis-Sena Aktar minn Snin Ohra? 801
Zewg Anniversarji 868
Viva l-Battista 778
Il-Prekursur 809
100 Sena Fostna (1913-2013) 743
Kif Niftakrek Jien 918
150 Sena Skola Fix-Xewkija 1125
Fil-Bieb Qed Jistenniek 1557
Lil Patri Serafin 1308
L-Ahhar tislima lil habibi Jean Pierre 1338
Il-Mument tal-Ghawdxin 1245
Lill-Kbir Qaddis Prekursur ta' Kristu Giovanni Battista 1747
F’gheluq l-10 snin mill-Ftuh ta’ Radju Prekursur 1573
F' Eghluq il-150 sena mill-Migja Fostna Ta' L-Istatwa Artistika Ta' San Gwann Battista Xewkija 5126
Il-Knisja Tax-Xewkija 5018
"O Kbir Prekursur" 1771
Innu Lix-Xewkija 3695
Tlesta l-Kampnar tar-Rotunda tax-Xewkija 2187
L-Ewwel Gebla tal-Kampnari 1811
Isimghu dil-Grajja 1987
Kurunella lil San Gwann Battista 2202
Lill-Qaddis Gwanni l-Ghammiedi Prekursur tal-Messija 2025
St John The Baptist 1520
Il-Prekursur 1931
Lil San Gwann Battista Patrun tax-Xewkija 2071
Quddiem l-Istatwa ta' San Gwann Battista 2291
 
<< Start < Previous 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 81
Sunday, 30 th April 2017
16:03 
A+ | A- | Reset
Translator
Xewkija Parish
XewkijaParish.org