Home arrow News arrow News
News
Filter     Order     Display # 
 Date Item Title Author Hits
Jun 19, 2008 at 04:33 PM Hidma kbira mill-kumitat ta' l-Armar Frans Galea 3144
Jun 19, 2008 at 09:48 AM Marc mill-Banda Ite ad Joseph fil-plots tal-Hamrija Frans Galea 3789
Jun 19, 2008 at 01:11 AM Programm tal-festi ta' San Gwann Battista Claudio Vella 2920
Jun 18, 2008 at 08:49 PM L-Ewwel Jum tat-Tridu: Koncelebrazzjoni Solenni fil-Knisja Rotunda Joseph Xuereb 2958
Jun 18, 2008 at 11:09 AM Tifkira tal-Konsagrazzjoni tar-Rotunda Frans Galea 2947
Jun 17, 2008 at 05:31 PM Il-marc ta' hdejn il-gibjun Frans Galea 3197
Jun 17, 2008 at 11:08 AM Hrug tal-vara ta' San Gwann min-nicca 2008 Frans Galea 2991
Jun 17, 2008 at 10:18 AM Laqgha ta' talb qabel il-hrug tal-vara ta' San Gwann Frans Galea 2902
Jun 17, 2008 at 09:51 AM Tkompli tintrama il-pjazza Frans Galea 3075
Jun 16, 2008 at 09:35 AM Il-banda Prekursur fil-festa tal-Fontana Frans Galea 3062
Jun 15, 2008 at 01:34 PM Tibda il-Gimgha tal-Festa Frans Galea 2848
Jun 15, 2008 at 11:03 AM Laqgha ta talb ghas-sucess spritwali taf-festa Frans Galea 3904
Jun 15, 2008 at 10:26 AM Serata ta ghana fl-okkazzjoni ta jum il-missier Frans Galea 3378
Jun 15, 2008 at 09:46 AM Ikla fil-pjazzeta tal-gibjun Frans Galea 3440
Jun 14, 2008 at 01:01 PM Tohrog il 50 eddizjoni tal-Gourgion Frans Galea 2860
Jun 14, 2008 at 11:57 AM It-Tberik tal-logg il-gdid ta' l-Istained Glass Frans Galea 2671
Jun 14, 2008 at 09:22 AM It-Tieni Jum tan-Novena Grizma ta' L-Isqof Frans Galea 3438
Jun 13, 2008 at 10:59 PM Laqgha ta' Talb ghaz-Zghazagh Joseph Xuereb 3208
Jun 13, 2008 at 11:16 AM L-Ahhar Hamis ta' San Gwann u Tibda n-novena Frans Galea 3171
Jun 12, 2008 at 10:59 PM Dettal tal-bandiera tal-Kumitat Zghazagh Xewkin Claudio Vella 3187
Jun 12, 2008 at 10:12 PM Jitkompla l-armar tad-dawl tal-Knisja Frans Galea 2915
Jun 12, 2008 at 09:41 PM Programm tal-Festa ta' San Gwann Battista fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija 12-22 ta' Gunju 2008 Claudio Vella 2646
Jun 11, 2008 at 10:23 PM Jasal il-gear tal-Festa Frans Galea 3512
Jun 11, 2008 at 10:10 PM Jintrema l-ark tal-pjazza Frans Galea 2976
Jun 10, 2008 at 05:50 PM Jissokta ix-xoghol fuq l-armar tal-festa Frans Galea 3142
Jun 09, 2008 at 06:49 PM Jintrama it-Tuzell Frans Galea 6067
Jun 08, 2008 at 06:44 PM Izjed preparamenti ghal-festa Frans Galea 2987
Jun 07, 2008 at 09:55 PM CD mill-Kumitat Zghazagh Xewkin Frans Galea 3590
Jun 07, 2008 at 03:39 PM Titqieghed l-arma tal-Banda Prekursur Frans Galea 4278
Jun 07, 2008 at 11:57 AM It-Thejjija ghal-festa fl-aqwa taghha Frans Galea 2965
Jun 06, 2008 at 10:39 PM It-tmien Hamis ta' San Gwann Frans Galea 2758
Jun 05, 2008 at 02:16 PM Jitlesta l-logg tar-Rotunda Frans Galea 3118
Jun 04, 2008 at 10:01 PM Jasal haddiem mid-ditta ''Domus Dei'' Frans Galea 2830
Jun 03, 2008 at 03:11 AM Armar ghall-pjazza Frans Galea 3587
Jun 01, 2008 at 01:10 AM Tibda l-iskeda tal-Festa fuq Radju Prekursur Frans Galea 3065
May 31, 2008 at 10:24 PM Jasal l-istained glass ix-Xewkija Frans Galea 2823
May 31, 2008 at 06:29 PM Lesti biex johorgu Frans Galea 4501
May 31, 2008 at 12:13 AM Jasal il-logg tar-Rotunda mill-Italja Claudio Vella 3387
May 30, 2008 at 05:37 AM Is-Seba' Hamis ta' San Gwann Frans Galea 8568
May 29, 2008 at 08:44 PM Il-Logg tal-bieb il-kbir tar-Rotunda Frans Galea 3727
May 28, 2008 at 05:26 AM Prize Day fil-Museum tas-Subien Frans Galea 3227
May 28, 2008 at 02:00 AM Jinqala' l-logg il-qadim tal-Knisja Rotunda Frans Galea 3421
May 27, 2008 at 12:11 AM L-istained glass tal-logg tar-Rotunda Frans Galea 3941
May 26, 2008 at 08:30 PM Gear Gdid Ghall-Festa mill-KZX Frans Galea 4126
May 26, 2008 at 08:06 PM Radju Prekursur Live fuq l-Internet Frans Galea 3842
May 26, 2008 at 05:52 AM Festa ta' Corpus Christi u l-Ewwel Tqarbina Frans Galea 9404
May 25, 2008 at 10:43 PM BBQ mill-Kumitat Zghazagh Xewkin Frans Galea 3256
May 25, 2008 at 03:49 PM Festa ta' Corpus Christi fix-Xewkija Frans Galea 3129
May 25, 2008 at 10:23 AM Il-Banda Prekursur fil-Festa ta' San Pawl il-Munxar Frans Galea 4136
May 24, 2008 at 12:17 AM Jibda jinhareg l-armar tal-festa Frans Galea 5729
 
<< Start < Previous 41 42 Next > End >>
Results 2001 - 2050 of 2090
 • Claudio  ( 7 items )
  1123
 • Video  ( 127 items )
  News Incorporating a video.
 • Skola  ( 56 items )
  News related to Xewkija School.
 • Australia  ( 41 items )
  News from Australia
 • Sports  ( 262 items )
  Sports News related to Xewkija.
 • General  ( 1 item )
  General News which doesn't fall under other categoris.
Wednesday, 5 th August 2020
00:22 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org