Home arrow History arrow May
May
   Order     Display # 
Item Title Hits
31 ta' Mejju 1970 - Is-Salib tal-Koppla tal-Knisja Rotunda tax-Xewkija 4699
30 ta' Mejju 1999 - Ftuh Ufficjali ta' l-istudios il-godda ta' Radju Prekursur 4022
29 ta' Mejju 1974 - Is-Sur Wistin Dingli mahtur segretarju tal-Banda Prekursur 4141
29 ta' Mejju 1728 - Il-Kappillan Abela 5462
28 ta' Mejju 2011 - Zewg Zghazagh Xewkin Jircievu s-sagrament ta L-ordni Sagri 3554
26 ta' Mejju 1963 - Il-Perit Guze D'Amato 9402
25 ta' Mejju 2014 - Il-Banda Ingliza Eynsford itella' kuncert fix-Xewkija 2191
25 ta' Mejju 1975 - Xewkija Tigers jirbhu ghal-ewwel darba c-Challenge Cup. 2135
25 ta' Mejju 1938 - Il-Knisja l-Qadima tax-Xewkija 5843
24 ta' Mejju 1972 - Is-Sur Nazzareno Calleja jinhatar segretarju tal-Banda Prekursur 4617
23 ta' Mejju 1975 - Il-Muzew tas-Subien Xewkija 5018
22 ta' Mejju 1791 - Vizta Pastorali fix-Xewkija 4754
22 ta' Mejju 1985 - Xewkija Tigers jilghab kontra Hamrun Spartans. 4764
21 ta' Mejju 1978 - Santwarju Djocesan 5309
21 ta Mejju 1936 - Gie mbierek ic-Cimiterju l-Qadim tax-Xewkija 4201
21 ta' Mejju 1936 - Jinbeda ix-xoghol fuq in-navi tal-Knisja tax-Xewkija 4583
20 ta' Mejju 1989 - Wirja ta' Pittura minn Toni Caruana 4744
20 ta' Mejju 1951 - Vizta Pastorali fix-Xewkija 4620
18 ta' Mejju 1985 - Xewkija Tigers jilghabu kontra t-tim Ingliz Wolves 4189
17 ta' Mejju 1975 - Ghall-ewwel darba Xewkija Tigers isiru champions 4194
17 ta' Mejju 1959 - Dr. Victor Attard Bondi 4826
17 ta' Mejju 1953 - Xewkija Tigers jirbhu ghat-tieni darba il-Galea Cup 2085
17 ta' Mejju 1734 - Dun Frangisk Mizzi 3986
17 ta' Mejju 1608 - Il-Kappillan Dun Dumink Abela 4391
16 ta' Mejju 1608 - Vizta Pastorali fix-Xewkija 4515
15 ta' Mejju 1960 - Jitlef hajtu il-Bandist Xewki Pawlu Vella 4171
14 ta' Mejju 1978 - L-Arcipriet li jkun imexxi l-Parrocca tax-Xewkija 3947
13 ta' Mejju 1990 - Xewkija Tigers jirbhu ghar-raba' darba it-tazza GFA 4581
13 ta' Mejju 1973 - Xewkija Tigers 4263
13 ta' Mejju 1929 - L-ewwel President tal-Banda Prekursur 4077
13 ta' Mejju 1929 - Jiltaqa ghal-ewwel darba l-ewwel Kumitat tal-Banda Prekursur 4204
12 ta' Mejju 1946 - Xewkija Tigers jirbhu ghal-ewwel darba il-Galea Cup 2173
12 ta' Mejju 1940 - Imbierek id-dawl eletriku fil-Knisja l-Qadima tax-Xewkija 4261
10 ta' Mejju 1940 - Il-Knisja l-Qadima tax-Xewkija 4675
10 ta' Mejju 1936 - Is-Silver Jubilee Ground 4659
10 ta' Mejju 1781 - L-Isqof Mons. Vincenz Labini izur ix-Xewkija 4633
09 ta' Mejju 1935 - Zjara mill-Gvernatur Sir Campbell fix-Xewkija 3794
09 ta' Mejju 1698 - Vizta Pastorali fix-Xewkija 4701
08 ta' Mejju 1946 - Dun Guzepp Grech 4677
07 ta' Mejju 1967 - Vizta Pastorali fir-rahal tax-Xewkija 4528
07 ta' Mejju 1965 - Zjara fil-Knisja Rotunda 6326
07 ta' Mejju 1954 - Ir-Regina Elizabetta 5725
06 ta' Mejju 1787 - L-Isqof Mons. Vincenz Labini 4038
05 ta' Mejju 2012 - Ix-Xewkija Tigers jirbhu is-Super Cup 2790
05 ta' Mejju 1974 - Tqeghid tal-ewwel gebla tal-Muzew tas-Subien 4742
04 ta' Mejju 1972 - Stedina fil-Kazin tal-Banda Prekursur 4055
04 ta' Mejju 1952 - Tqeghid tal-ewwel gebla tal-Knisja Rotunda tax-Xewkija 4639
02 ta' Mejju 1980 - It-tberik u l-ftuh tac-Centru Parrokjali tax-Xewkija 2364
01 ta' Mejju 1943 - Ftuh tal-Muzew Subien fix-Xewkija 4342
01 ta' Mejju 1845 - Il-Kappillan Dun Nikola Vella 4456
 
<< Start < Previous 1 Next > End >>
Results 1 - 50 of 50
Saturday, 25 th May 2019
18:54 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org