Home arrow History arrow May
May
   Order     Display # 
Item Title Hits
31 ta' Mejju 2020 - 50sena Tqeghid tas-salib 55
06 ta' Mejju 2020 - jibda ix-xoghol ta’ rinovazzjoni u tisbih tan-nicca ta' San Gwann 59
31 ta' Mejju 1970 - Is-Salib tal-Koppla tal-Knisja Rotunda tax-Xewkija 5437
30 ta' Mejju 1999 - Ftuh Ufficjali ta' l-istudios il-godda ta' Radju Prekursur 4579
29 ta' Mejju 1974 - Is-Sur Wistin Dingli mahtur segretarju tal-Banda Prekursur 4682
29 ta' Mejju 1728 - Il-Kappillan Abela 6019
28 ta' Mejju 2011 - Zewg Zghazagh Xewkin Jircievu s-sagrament ta L-ordni Sagri 4126
26 ta' Mejju 1963 - Il-Perit Guze D'Amato 10205
25 ta' Mejju 2014 - Il-Banda Ingliza Eynsford itella' kuncert fix-Xewkija 2729
25 ta' Mejju 1975 - Xewkija Tigers jirbhu ghal-ewwel darba c-Challenge Cup. 2768
25 ta' Mejju 1938 - Il-Knisja l-Qadima tax-Xewkija 6558
24 ta' Mejju 1972 - Is-Sur Nazzareno Calleja jinhatar segretarju tal-Banda Prekursur 5259
23 ta' Mejju 1975 - Il-Muzew tas-Subien Xewkija 5648
22 ta' Mejju 1791 - Vizta Pastorali fix-Xewkija 5374
22 ta' Mejju 1985 - Xewkija Tigers jilghabu kontra Hamrun Spartans. 5314
21 ta' Mejju 1978 - Santwarju Djocesan 5868
21 ta Mejju 1936 - Gie mbierek ic-Cimiterju l-Qadim tax-Xewkija 4736
21 ta' Mejju 1936 - Jinbeda ix-xoghol fuq in-navi tal-Knisja tax-Xewkija 5113
20 ta' Mejju 1989 - Wirja ta' Pittura minn Toni Caruana 5320
20 ta' Mejju 1951 - Vizta Pastorali fix-Xewkija 5221
18 ta' Mejju 1985 - Xewkija Tigers jilghabu kontra t-tim Ingliz Wolves 4761
17 ta' Mejju 1975 - Ghall-ewwel darba Xewkija Tigers isiru champions 4925
17 ta' Mejju 1959 - Dr. Victor Attard Bondi 5412
17 ta' Mejju 1953 - Xewkija Tigers jirbhu ghat-tieni darba il-Galea Cup 2634
17 ta' Mejju 1734 - Dun Frangisk Mizzi 4530
17 ta' Mejju 1608 - Il-Kappillan Dun Dumink Abela 4959
16 ta' Mejju 1608 - Vizta Pastorali fix-Xewkija 5072
15 ta' Mejju 1960 - Jitlef hajtu il-Bandist Xewki Pawlu Vella 4714
14 ta' Mejju 1978 - L-Arcipriet li jkun imexxi l-Parrocca tax-Xewkija 4511
13 ta' Mejju 1990 - Xewkija Tigers jirbhu ghar-raba' darba it-tazza GFA 5153
13 ta' Mejju 1973 - Xewkija Tigers 4855
13 ta' Mejju 1929 - L-ewwel President tal-Banda Prekursur 4658
13 ta' Mejju 1929 - Jiltaqa ghal-ewwel darba l-ewwel Kumitat tal-Banda Prekursur 4782
12 ta' Mejju 1946 - Xewkija Tigers jirbhu ghal-ewwel darba il-Galea Cup 2682
12 ta' Mejju 1940 - Imbierek id-dawl eletriku fil-Knisja l-Qadima tax-Xewkija 4795
10 ta' Mejju 1940 - Il-Knisja l-Qadima tax-Xewkija 5215
10 ta' Mejju 1936 - Is-Silver Jubilee Ground 5213
10 ta' Mejju 1781 - L-Isqof Mons. Vincenz Labini izur ix-Xewkija 5153
09 ta' Mejju 1935 - Zjara mill-Gvernatur Sir Campbell fix-Xewkija 4303
09 ta' Mejju 1698 - Vizta Pastorali fix-Xewkija 5207
08 ta' Mejju 1946 - Dun Guzepp Grech 5237
07 ta' Mejju 1967 - Vizta Pastorali fir-rahal tax-Xewkija 5083
07 ta' Mejju 1965 - Zjara fil-Knisja Rotunda 6951
07 ta' Mejju 1954 - Ir-Regina Elizabetta 6275
06 ta' Mejju 1787 - L-Isqof Mons. Vincenz Labini 4574
05 ta' Mejju 2012 - Ix-Xewkija Tigers jirbhu is-Super Cup 3314
05 ta' Mejju 1974 - Tqeghid tal-ewwel gebla tal-Muzew tas-Subien 5338
04 ta' Mejju 1972 - Stedina fil-Kazin tal-Banda Prekursur 4631
04 ta' Mejju 1952 - Tqeghid tal-ewwel gebla tal-Knisja Rotunda tax-Xewkija 5207
02 ta' Mejju 1980 - It-tberik u l-ftuh tac-Centru Parrokjali tax-Xewkija 2953
 
<< Start < Previous 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 52
Monday, 25 th January 2021
06:25 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org