Home arrow History arrow May
May
   Order     Display # 
Item Title Hits
31 ta' Mejju 2020 - 50sena Tqeghid tas-salib 162
06 ta' Mejju 2020 - jibda ix-xoghol ta’ rinovazzjoni u tisbih tan-nicca ta' San Gwann 164
31 ta' Mejju 1970 - Is-Salib tal-Koppla tal-Knisja Rotunda tax-Xewkija 5572
30 ta' Mejju 1999 - Ftuh Ufficjali ta' l-istudios il-godda ta' Radju Prekursur 4710
29 ta' Mejju 1974 - Is-Sur Wistin Dingli mahtur segretarju tal-Banda Prekursur 4803
29 ta' Mejju 1728 - Il-Kappillan Abela 6179
28 ta' Mejju 2011 - Zewg Zghazagh Xewkin Jircievu s-sagrament ta L-ordni Sagri 4240
26 ta' Mejju 1963 - Il-Perit Guze D'Amato 10374
25 ta' Mejju 2014 - Il-Banda Ingliza Eynsford itella' kuncert fix-Xewkija 2839
25 ta' Mejju 1975 - Xewkija Tigers jirbhu ghal-ewwel darba c-Challenge Cup. 2877
25 ta' Mejju 1938 - Il-Knisja l-Qadima tax-Xewkija 6699
24 ta' Mejju 1972 - Is-Sur Nazzareno Calleja jinhatar segretarju tal-Banda Prekursur 5379
23 ta' Mejju 1975 - Il-Muzew tas-Subien Xewkija 5783
22 ta' Mejju 1791 - Vizta Pastorali fix-Xewkija 5497
22 ta' Mejju 1985 - Xewkija Tigers jilghabu kontra Hamrun Spartans. 5438
21 ta' Mejju 1978 - Santwarju Djocesan 6000
21 ta Mejju 1936 - Gie mbierek ic-Cimiterju l-Qadim tax-Xewkija 4847
21 ta' Mejju 1936 - Jinbeda ix-xoghol fuq in-navi tal-Knisja tax-Xewkija 5226
20 ta' Mejju 1989 - Wirja ta' Pittura minn Toni Caruana 5451
20 ta' Mejju 1951 - Vizta Pastorali fix-Xewkija 5346
18 ta' Mejju 1985 - Xewkija Tigers jilghabu kontra t-tim Ingliz Wolves 4878
17 ta' Mejju 1975 - Ghall-ewwel darba Xewkija Tigers isiru champions 5046
17 ta' Mejju 1959 - Dr. Victor Attard Bondi 5530
17 ta' Mejju 1953 - Xewkija Tigers jirbhu ghat-tieni darba il-Galea Cup 2749
17 ta' Mejju 1734 - Dun Frangisk Mizzi 4643
17 ta' Mejju 1608 - Il-Kappillan Dun Dumink Abela 5077
16 ta' Mejju 1608 - Vizta Pastorali fix-Xewkija 5181
15 ta' Mejju 1960 - Jitlef hajtu il-Bandist Xewki Pawlu Vella 4833
14 ta' Mejju 1978 - L-Arcipriet li jkun imexxi l-Parrocca tax-Xewkija 4618
13 ta' Mejju 1990 - Xewkija Tigers jirbhu ghar-raba' darba it-tazza GFA 5266
13 ta' Mejju 1973 - Xewkija Tigers 4959
13 ta' Mejju 1929 - L-ewwel President tal-Banda Prekursur 4769
13 ta' Mejju 1929 - Jiltaqa ghal-ewwel darba l-ewwel Kumitat tal-Banda Prekursur 4885
12 ta' Mejju 1946 - Xewkija Tigers jirbhu ghal-ewwel darba il-Galea Cup 2791
12 ta' Mejju 1940 - Imbierek id-dawl eletriku fil-Knisja l-Qadima tax-Xewkija 4895
10 ta' Mejju 1940 - Il-Knisja l-Qadima tax-Xewkija 5324
10 ta' Mejju 1936 - Is-Silver Jubilee Ground 5326
10 ta' Mejju 1781 - L-Isqof Mons. Vincenz Labini izur ix-Xewkija 5260
09 ta' Mejju 1935 - Zjara mill-Gvernatur Sir Campbell fix-Xewkija 4408
09 ta' Mejju 1698 - Vizta Pastorali fix-Xewkija 5311
08 ta' Mejju 1946 - Dun Guzepp Grech 5355
07 ta' Mejju 1967 - Vizta Pastorali fir-rahal tax-Xewkija 5181
07 ta' Mejju 1965 - Zjara fil-Knisja Rotunda 7076
07 ta' Mejju 1954 - Ir-Regina Elizabetta 6398
06 ta' Mejju 1787 - L-Isqof Mons. Vincenz Labini 4681
05 ta' Mejju 2012 - Ix-Xewkija Tigers jirbhu is-Super Cup 3428
05 ta' Mejju 1974 - Tqeghid tal-ewwel gebla tal-Muzew tas-Subien 5457
04 ta' Mejju 1972 - Stedina fil-Kazin tal-Banda Prekursur 4765
04 ta' Mejju 1952 - Tqeghid tal-ewwel gebla tal-Knisja Rotunda tax-Xewkija 5323
02 ta' Mejju 1980 - It-tberik u l-ftuh tac-Centru Parrokjali tax-Xewkija 3077
 
<< Start < Previous 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 52
Thursday, 15 th April 2021
03:06 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org