Home arrow History arrow May
May
   Order     Display # 
Item Title Hits
31 ta' Mejju 1970 - Is-Salib tal-Koppla tal-Knisja Rotunda tax-Xewkija 4477
30 ta' Mejju 1999 - Ftuh Ufficjali ta' l-istudios il-godda ta' Radju Prekursur 3823
29 ta' Mejju 1974 - Is-Sur Wistin Dingli mahtur segretarju tal-Banda Prekursur 3946
29 ta' Mejju 1728 - Il-Kappillan Abela 5271
28 ta' Mejju 2011 - Zewg Zghazagh Xewkin Jircievu s-sagrament ta L-ordni Sagri 3353
26 ta' Mejju 1963 - Il-Perit Guze D'Amato 9144
25 ta' Mejju 2014 - Il-Banda Ingliza Eynsford itella' kuncert fix-Xewkija 1969
25 ta' Mejju 1975 - Xewkija Tigers jirbhu ghal-ewwel darba c-Challenge Cup. 1897
25 ta' Mejju 1938 - Il-Knisja l-Qadima tax-Xewkija 5617
24 ta' Mejju 1972 - Is-Sur Nazzareno Calleja jinhatar segretarju tal-Banda Prekursur 4396
23 ta' Mejju 1975 - Il-Muzew tas-Subien Xewkija 4788
22 ta' Mejju 1791 - Vizta Pastorali fix-Xewkija 4532
22 ta' Mejju 1985 - Xewkija Tigers jilghab kontra Hamrun Spartans. 4528
21 ta' Mejju 1978 - Santwarju Djocesan 5078
21 ta Mejju 1936 - Gie mbierek ic-Cimiterju l-Qadim tax-Xewkija 3987
21 ta' Mejju 1936 - Jinbeda ix-xoghol fuq in-navi tal-Knisja tax-Xewkija 4353
20 ta' Mejju 1989 - Wirja ta' Pittura minn Toni Caruana 4510
20 ta' Mejju 1951 - Vizta Pastorali fix-Xewkija 4410
18 ta' Mejju 1985 - Xewkija Tigers jilghabu mat-tim Ingliz 3941
17 ta' Mejju 1975 - Ghall-ewwel darba Xewkija Tigers isiru champions 3959
17 ta' Mejju 1959 - Dr. Victor Attard Bondi 4609
17 ta' Mejju 1953 - Xewkija Tigers jirbhu ghat-tieni darba il-Galea Cup 1869
17 ta' Mejju 1734 - Dun Frangisk Mizzi 3790
17 ta' Mejju 1608 - Il-Kappillan Dun Dumink Abela 4194
16 ta' Mejju 1608 - Vizta Pastorali fix-Xewkija 4320
15 ta' Mejju 1960 - Jitlef hajtu il-Bandist Xewki Pawlu Vella 3949
14 ta' Mejju 1978 - L-Arcipriet li jkun imexxi l-Parrocca tax-Xewkija 3718
13 ta' Mejju 1990 - Xewkija Tigers jirbhu ghar-raba' darba it-tazza GFA 4355
13 ta' Mejju 1973 - Xewkija Tigers 4034
13 ta' Mejju 1929 - L-ewwel President tal-Banda Prekursur 3854
13 ta' Mejju 1929 - Jiltaqa ghal-ewwel darba l-ewwel Kumitat tal-Banda Prekursur 4002
12 ta' Mejju 1946 - Xewkija Tigers jirbhu ghal-ewwel darba il-Galea Cup 1962
12 ta' Mejju 1940 - Imbierek id-dawl eletriku fil-Knisja l-Qadima tax-Xewkija 4048
10 ta' Mejju 1940 - Il-Knisja l-Qadima tax-Xewkija 4464
10 ta' Mejju 1936 - Is-Silver Jubilee Ground 4454
10 ta' Mejju 1781 - L-Isqof Mons. Vincenz Labini izur ix-Xewkija 4428
09 ta' Mejju 1935 - Zjara mill-Gvernatur Sir Campbell fix-Xewkija 3587
09 ta' Mejju 1698 - Vizta Pastorali fix-Xewkija 4486
08 ta' Mejju 1946 - Dun Guzepp Grech 4446
07 ta' Mejju 1967 - Vizta Pastorali fir-rahal tax-Xewkija 4342
07 ta' Mejju 1965 - Zjara fil-Knisja Rotunda 6099
07 ta' Mejju 1954 - Ir-Regina Elizabetta 5487
06 ta' Mejju 1787 - L-Isqof Mons. Vincenz Labini 3832
05 ta' Mejju 2012 - Ix-Xewkija Tigers jirbhu is-Super Cup 2557
05 ta' Mejju 1974 - Tqeghid tal-ewwel gebla tal-Muzew tas-Subien 4493
04 ta' Mejju 1972 - Stedina fil-Kazin tal-Banda Prekursur 3857
04 ta' Mejju 1952 - Tqeghid tal-ewwel gebla tal-Knisja Rotunda tax-Xewkija 4412
02 ta' Mejju 1980 - It-tberik u l-ftuh tac-Centru Parrokjali tax-Xewkija 2110
01 ta' Mejju 1943 - Ftuh tal-Muzew Subien fix-Xewkija 4146
01 ta' Mejju 1845 - Il-Kappillan Dun Nikola Vella 4247
 
<< Start < Previous 1 Next > End >>
Results 1 - 50 of 50
Sunday, 20 th January 2019
06:31 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org