Home arrow History arrow May
May
   Order     Display # 
Item Title Hits
31 ta' Mejju 2020 - 50sena Tqeghid tas-salib 722
31 ta' Mejju 1970 - Is-Salib tal-Koppla tal-Knisja Rotunda tax-Xewkija 6298
30 ta' Mejju 1999 - Ftuh Ufficjali ta' l-istudios il-godda ta' Radju Prekursur 5340
29 ta' Mejju 1974 - Is-Sur Wistin Dingli mahtur segretarju tal-Banda Prekursur 5333
29 ta' Mejju 1728 - Il-Kappillan Abela 6911
28 ta' Mejju 2011 - Zewg Zghazagh Xewkin Jircievu s-sagrament ta L-ordni Sagri 4885
26 ta' Mejju 1963 - Il-Perit Guze D'Amato 11201
25 ta' Mejju 2014 - Il-Banda Ingliza Eynsford itella' kuncert fix-Xewkija 3389
25 ta' Mejju 1975 - Xewkija Tigers jirbhu ghal-ewwel darba c-Challenge Cup. 3449
25 ta' Mejju 1938 - Il-Knisja l-Qadima tax-Xewkija 7548
24 ta' Mejju 1972 - Is-Sur Nazzareno Calleja jinhatar segretarju tal-Banda Prekursur 5979
23 ta' Mejju 1975 - Il-Muzew tas-Subien Xewkija 6424
22 ta' Mejju 1791 - Vizta Pastorali fix-Xewkija 6125
22 ta' Mejju 1985 - Xewkija Tigers jilghabu kontra Hamrun Spartans. 6112
21 ta' Mejju 1978 - Santwarju Djocesan 6646
21 ta Mejju 1936 - Gie mbierek ic-Cimiterju l-Qadim tax-Xewkija 5458
21 ta' Mejju 1936 - Jinbeda ix-xoghol fuq in-navi tal-Knisja tax-Xewkija 5788
20 ta' Mejju 1989 - Wirja ta' Pittura minn Toni Caruana 6175
20 ta' Mejju 1951 - Vizta Pastorali fix-Xewkija 6046
18 ta' Mejju 1985 - Xewkija Tigers jilghabu kontra t-tim Ingliz Wolves 5543
17 ta' Mejju 1975 - Ghall-ewwel darba Xewkija Tigers isiru champions 5733
17 ta' Mejju 1959 - Dr. Victor Attard Bondi 6159
17 ta' Mejju 1953 - Xewkija Tigers jirbhu ghat-tieni darba il-Galea Cup 3304
17 ta' Mejju 1734 - Dun Frangisk Mizzi 5290
17 ta' Mejju 1608 - Il-Kappillan Dun Dumink Abela 5714
16 ta' Mejju 1608 - Vizta Pastorali fix-Xewkija 5835
15 ta' Mejju 1960 - Jitlef hajtu il-Bandist Xewki Pawlu Vella 5473
14 ta' Mejju 1978 - L-Arcipriet li jkun imexxi l-Parrocca tax-Xewkija 5305
13 ta' Mejju 1990 - Xewkija Tigers jirbhu ghar-raba' darba it-tazza GFA 5997
13 ta' Mejju 1973 - Xewkija Tigers 5670
13 ta' Mejju 1929 - L-ewwel President tal-Banda Prekursur 5379
13 ta' Mejju 1929 - Jiltaqa ghal-ewwel darba l-ewwel Kumitat tal-Banda Prekursur 5499
12 ta' Mejju 1946 - Xewkija Tigers jirbhu ghal-ewwel darba il-Galea Cup 3365
12 ta' Mejju 1940 - Imbierek id-dawl eletriku fil-Knisja l-Qadima tax-Xewkija 5515
10 ta' Mejju 1940 - Il-Knisja l-Qadima tax-Xewkija 5958
10 ta' Mejju 1936 - Is-Silver Jubilee Ground 5983
10 ta' Mejju 1781 - L-Isqof Mons. Vincenz Labini izur ix-Xewkija 5870
09 ta' Mejju 1935 - Zjara mill-Gvernatur Sir Campbell fix-Xewkija 5010
09 ta' Mejju 1698 - Vizta Pastorali fix-Xewkija 5942
08 ta' Mejju 1946 - Dun Guzepp Grech 6044
07 ta' Mejju 1967 - Vizta Pastorali fir-rahal tax-Xewkija 5752
07 ta' Mejju 1965 - Zjara fil-Knisja Rotunda 7811
07 ta' Mejju 1954 - Ir-Regina Elizabetta 7053
06 ta' Mejju 1787 - L-Isqof Mons. Vincenz Labini 5319
06 ta' Mejju 2020 - Jibda ix-xoghol ta’ rinovazzjoni u tisbih tan-nicca ta' San Gwann 719
05 ta' Mejju 2012 - Ix-Xewkija Tigers jirbhu is-Super Cup 3955
05 ta' Mejju 1974 - Tqeghid tal-ewwel gebla tal-Muzew tas-Subien 6171
04 ta' Mejju 1972 - Stedina fil-Kazin tal-Banda Prekursur 5517
04 ta' Mejju 1952 - Tqeghid tal-ewwel gebla tal-Knisja Rotunda tax-Xewkija 6038
02 ta' Mejju 1980 - It-tberik u l-ftuh tac-Centru Parrokjali tax-Xewkija 3864
 
<< Start < Previous 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 52
Wednesday, 5 th October 2022
13:02 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish