Home arrow History arrow May
May
   Order     Display # 
Item Title Hits
31 ta' Mejju 2020 - 50sena Tqeghid tas-salib 316
31 ta' Mejju 1970 - Is-Salib tal-Koppla tal-Knisja Rotunda tax-Xewkija 5757
30 ta' Mejju 1999 - Ftuh Ufficjali ta' l-istudios il-godda ta' Radju Prekursur 4877
29 ta' Mejju 1974 - Is-Sur Wistin Dingli mahtur segretarju tal-Banda Prekursur 4930
29 ta' Mejju 1728 - Il-Kappillan Abela 6355
28 ta' Mejju 2011 - Zewg Zghazagh Xewkin Jircievu s-sagrament ta L-ordni Sagri 4399
26 ta' Mejju 1963 - Il-Perit Guze D'Amato 10598
25 ta' Mejju 2014 - Il-Banda Ingliza Eynsford itella' kuncert fix-Xewkija 2977
25 ta' Mejju 1975 - Xewkija Tigers jirbhu ghal-ewwel darba c-Challenge Cup. 3030
25 ta' Mejju 1938 - Il-Knisja l-Qadima tax-Xewkija 6967
24 ta' Mejju 1972 - Is-Sur Nazzareno Calleja jinhatar segretarju tal-Banda Prekursur 5527
23 ta' Mejju 1975 - Il-Muzew tas-Subien Xewkija 5937
22 ta' Mejju 1791 - Vizta Pastorali fix-Xewkija 5652
22 ta' Mejju 1985 - Xewkija Tigers jilghabu kontra Hamrun Spartans. 5598
21 ta' Mejju 1978 - Santwarju Djocesan 6154
21 ta Mejju 1936 - Gie mbierek ic-Cimiterju l-Qadim tax-Xewkija 4994
21 ta' Mejju 1936 - Jinbeda ix-xoghol fuq in-navi tal-Knisja tax-Xewkija 5377
20 ta' Mejju 1989 - Wirja ta' Pittura minn Toni Caruana 5611
20 ta' Mejju 1951 - Vizta Pastorali fix-Xewkija 5511
18 ta' Mejju 1985 - Xewkija Tigers jilghabu kontra t-tim Ingliz Wolves 5056
17 ta' Mejju 1975 - Ghall-ewwel darba Xewkija Tigers isiru champions 5211
17 ta' Mejju 1959 - Dr. Victor Attard Bondi 5686
17 ta' Mejju 1953 - Xewkija Tigers jirbhu ghat-tieni darba il-Galea Cup 2893
17 ta' Mejju 1734 - Dun Frangisk Mizzi 4787
17 ta' Mejju 1608 - Il-Kappillan Dun Dumink Abela 5229
16 ta' Mejju 1608 - Vizta Pastorali fix-Xewkija 5345
15 ta' Mejju 1960 - Jitlef hajtu il-Bandist Xewki Pawlu Vella 4988
14 ta' Mejju 1978 - L-Arcipriet li jkun imexxi l-Parrocca tax-Xewkija 4774
13 ta' Mejju 1990 - Xewkija Tigers jirbhu ghar-raba' darba it-tazza GFA 5454
13 ta' Mejju 1973 - Xewkija Tigers 5146
13 ta' Mejju 1929 - L-ewwel President tal-Banda Prekursur 4925
13 ta' Mejju 1929 - Jiltaqa ghal-ewwel darba l-ewwel Kumitat tal-Banda Prekursur 5024
12 ta' Mejju 1946 - Xewkija Tigers jirbhu ghal-ewwel darba il-Galea Cup 2936
12 ta' Mejju 1940 - Imbierek id-dawl eletriku fil-Knisja l-Qadima tax-Xewkija 5048
10 ta' Mejju 1940 - Il-Knisja l-Qadima tax-Xewkija 5475
10 ta' Mejju 1936 - Is-Silver Jubilee Ground 5482
10 ta' Mejju 1781 - L-Isqof Mons. Vincenz Labini izur ix-Xewkija 5403
09 ta' Mejju 1935 - Zjara mill-Gvernatur Sir Campbell fix-Xewkija 4545
09 ta' Mejju 1698 - Vizta Pastorali fix-Xewkija 5454
08 ta' Mejju 1946 - Dun Guzepp Grech 5538
07 ta' Mejju 1967 - Vizta Pastorali fir-rahal tax-Xewkija 5311
07 ta' Mejju 1965 - Zjara fil-Knisja Rotunda 7249
07 ta' Mejju 1954 - Ir-Regina Elizabetta 6551
06 ta' Mejju 1787 - L-Isqof Mons. Vincenz Labini 4833
06 ta' Mejju 2020 - Jibda ix-xoghol ta’ rinovazzjoni u tisbih tan-nicca ta' San Gwann 319
05 ta' Mejju 2012 - Ix-Xewkija Tigers jirbhu is-Super Cup 3561
05 ta' Mejju 1974 - Tqeghid tal-ewwel gebla tal-Muzew tas-Subien 5635
04 ta' Mejju 1972 - Stedina fil-Kazin tal-Banda Prekursur 4947
04 ta' Mejju 1952 - Tqeghid tal-ewwel gebla tal-Knisja Rotunda tax-Xewkija 5478
02 ta' Mejju 1980 - It-tberik u l-ftuh tac-Centru Parrokjali tax-Xewkija 3253
 
<< Start < Previous 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 52
Friday, 24 th September 2021
13:12 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org