Home arrow History arrow May
May
   Order     Display # 
Item Title Hits
31 ta' Mejju 1970 - Is-Salib tal-Koppla tal-Knisja Rotunda tax-Xewkija 4451
30 ta' Mejju 1999 - Ftuh Ufficjali ta' l-istudios il-godda ta' Radju Prekursur 3794
29 ta' Mejju 1974 - Is-Sur Wistin Dingli mahtur segretarju tal-Banda Prekursur 3918
29 ta' Mejju 1728 - Il-Kappillan Abela 5242
28 ta' Mejju 2011 - Zewg Zghazagh Xewkin Jircievu s-sagrament ta L-ordni Sagri 3321
26 ta' Mejju 1963 - Il-Perit Guze D'Amato 9102
25 ta' Mejju 2014 - Il-Banda Ingliza Eynsford itella' kuncert fix-Xewkija 1931
25 ta' Mejju 1975 - Xewkija Tigers jirbhu ghal-ewwel darba c-Challenge Cup. 1866
25 ta' Mejju 1938 - Il-Knisja l-Qadima tax-Xewkija 5588
24 ta' Mejju 1972 - Is-Sur Nazzareno Calleja jinhatar segretarju tal-Banda Prekursur 4368
23 ta' Mejju 1975 - Il-Muzew tas-Subien Xewkija 4752
22 ta' Mejju 1791 - Vizta Pastorali fix-Xewkija 4501
22 ta' Mejju 1985 - Xewkija Tigers jilghab kontra Hamrun Spartans. 4499
21 ta' Mejju 1978 - Santwarju Djocesan 5049
21 ta Mejju 1936 - Gie mbierek ic-Cimiterju l-Qadim tax-Xewkija 3957
21 ta' Mejju 1936 - Jinbeda ix-xoghol fuq in-navi tal-Knisja tax-Xewkija 4321
20 ta' Mejju 1989 - Wirja ta' Pittura minn Toni Caruana 4473
20 ta' Mejju 1951 - Vizta Pastorali fix-Xewkija 4384
18 ta' Mejju 1985 - Xewkija Tigers jilghabu mat-tim Ingliz 3914
17 ta' Mejju 1975 - Ghall-ewwel darba Xewkija Tigers isiru champions 3927
17 ta' Mejju 1959 - Dr. Victor Attard Bondi 4580
17 ta' Mejju 1953 - Xewkija Tigers jirbhu ghat-tieni darba il-Galea Cup 1845
17 ta' Mejju 1734 - Dun Frangisk Mizzi 3762
17 ta' Mejju 1608 - Il-Kappillan Dun Dumink Abela 4164
16 ta' Mejju 1608 - Vizta Pastorali fix-Xewkija 4291
15 ta' Mejju 1960 - Jitlef hajtu il-Bandist Xewki Pawlu Vella 3921
14 ta' Mejju 1978 - L-Arcipriet li jkun imexxi l-Parrocca tax-Xewkija 3691
13 ta' Mejju 1990 - Xewkija Tigers jirbhu ghar-raba' darba it-tazza GFA 4322
13 ta' Mejju 1973 - Xewkija Tigers 4000
13 ta' Mejju 1929 - L-ewwel President tal-Banda Prekursur 3819
13 ta' Mejju 1929 - Jiltaqa ghal-ewwel darba l-ewwel Kumitat tal-Banda Prekursur 3971
12 ta' Mejju 1946 - Xewkija Tigers jirbhu ghal-ewwel darba il-Galea Cup 1936
12 ta' Mejju 1940 - Imbierek id-dawl eletriku fil-Knisja l-Qadima tax-Xewkija 4019
10 ta' Mejju 1940 - Il-Knisja l-Qadima tax-Xewkija 4434
10 ta' Mejju 1936 - Is-Silver Jubilee Ground 4422
10 ta' Mejju 1781 - L-Isqof Mons. Vincenz Labini izur ix-Xewkija 4400
09 ta' Mejju 1935 - Zjara mill-Gvernatur Sir Campbell fix-Xewkija 3556
09 ta' Mejju 1698 - Vizta Pastorali fix-Xewkija 4454
08 ta' Mejju 1946 - Dun Guzepp Grech 4411
07 ta' Mejju 1967 - Vizta Pastorali fir-rahal tax-Xewkija 4314
07 ta' Mejju 1965 - Zjara fil-Knisja Rotunda 6071
07 ta' Mejju 1954 - Ir-Regina Elizabetta 5455
06 ta' Mejju 1787 - L-Isqof Mons. Vincenz Labini 3808
05 ta' Mejju 2012 - Ix-Xewkija Tigers jirbhu is-Super Cup 2527
05 ta' Mejju 1974 - Tqeghid tal-ewwel gebla tal-Muzew tas-Subien 4461
04 ta' Mejju 1972 - Stedina fil-Kazin tal-Banda Prekursur 3828
04 ta' Mejju 1952 - Tqeghid tal-ewwel gebla tal-Knisja Rotunda tax-Xewkija 4382
02 ta' Mejju 1980 - It-tberik u l-ftuh tac-Centru Parrokjali tax-Xewkija 2074
01 ta' Mejju 1943 - Ftuh tal-Muzew Subien fix-Xewkija 4115
01 ta' Mejju 1845 - Il-Kappillan Dun Nikola Vella 4218
 
<< Start < Previous 1 Next > End >>
Results 1 - 50 of 50
Monday, 17 th December 2018
06:59 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org