Home arrow History arrow May
May
   Order     Display # 
Item Title Hits
31 ta' Mejju 1970 - Is-Salib tal-Koppla tal-Knisja Rotunda tax-Xewkija 4533
30 ta' Mejju 1999 - Ftuh Ufficjali ta' l-istudios il-godda ta' Radju Prekursur 3870
29 ta' Mejju 1974 - Is-Sur Wistin Dingli mahtur segretarju tal-Banda Prekursur 3992
29 ta' Mejju 1728 - Il-Kappillan Abela 5313
28 ta' Mejju 2011 - Zewg Zghazagh Xewkin Jircievu s-sagrament ta L-ordni Sagri 3401
26 ta' Mejju 1963 - Il-Perit Guze D'Amato 9216
25 ta' Mejju 2014 - Il-Banda Ingliza Eynsford itella' kuncert fix-Xewkija 2019
25 ta' Mejju 1975 - Xewkija Tigers jirbhu ghal-ewwel darba c-Challenge Cup. 1945
25 ta' Mejju 1938 - Il-Knisja l-Qadima tax-Xewkija 5672
24 ta' Mejju 1972 - Is-Sur Nazzareno Calleja jinhatar segretarju tal-Banda Prekursur 4449
23 ta' Mejju 1975 - Il-Muzew tas-Subien Xewkija 4844
22 ta' Mejju 1791 - Vizta Pastorali fix-Xewkija 4584
22 ta' Mejju 1985 - Xewkija Tigers jilghab kontra Hamrun Spartans. 4581
21 ta' Mejju 1978 - Santwarju Djocesan 5130
21 ta Mejju 1936 - Gie mbierek ic-Cimiterju l-Qadim tax-Xewkija 4032
21 ta' Mejju 1936 - Jinbeda ix-xoghol fuq in-navi tal-Knisja tax-Xewkija 4404
20 ta' Mejju 1989 - Wirja ta' Pittura minn Toni Caruana 4561
20 ta' Mejju 1951 - Vizta Pastorali fix-Xewkija 4464
18 ta' Mejju 1985 - Xewkija Tigers jilghabu mat-tim Ingliz 3996
17 ta' Mejju 1975 - Ghall-ewwel darba Xewkija Tigers isiru champions 3997
17 ta' Mejju 1959 - Dr. Victor Attard Bondi 4661
17 ta' Mejju 1953 - Xewkija Tigers jirbhu ghat-tieni darba il-Galea Cup 1915
17 ta' Mejju 1734 - Dun Frangisk Mizzi 3834
17 ta' Mejju 1608 - Il-Kappillan Dun Dumink Abela 4234
16 ta' Mejju 1608 - Vizta Pastorali fix-Xewkija 4363
15 ta' Mejju 1960 - Jitlef hajtu il-Bandist Xewki Pawlu Vella 3995
14 ta' Mejju 1978 - L-Arcipriet li jkun imexxi l-Parrocca tax-Xewkija 3769
13 ta' Mejju 1990 - Xewkija Tigers jirbhu ghar-raba' darba it-tazza GFA 4406
13 ta' Mejju 1973 - Xewkija Tigers 4081
13 ta' Mejju 1929 - L-ewwel President tal-Banda Prekursur 3908
13 ta' Mejju 1929 - Jiltaqa ghal-ewwel darba l-ewwel Kumitat tal-Banda Prekursur 4051
12 ta' Mejju 1946 - Xewkija Tigers jirbhu ghal-ewwel darba il-Galea Cup 2009
12 ta' Mejju 1940 - Imbierek id-dawl eletriku fil-Knisja l-Qadima tax-Xewkija 4095
10 ta' Mejju 1940 - Il-Knisja l-Qadima tax-Xewkija 4507
10 ta' Mejju 1936 - Is-Silver Jubilee Ground 4494
10 ta' Mejju 1781 - L-Isqof Mons. Vincenz Labini izur ix-Xewkija 4475
09 ta' Mejju 1935 - Zjara mill-Gvernatur Sir Campbell fix-Xewkija 3631
09 ta' Mejju 1698 - Vizta Pastorali fix-Xewkija 4535
08 ta' Mejju 1946 - Dun Guzepp Grech 4500
07 ta' Mejju 1967 - Vizta Pastorali fir-rahal tax-Xewkija 4379
07 ta' Mejju 1965 - Zjara fil-Knisja Rotunda 6148
07 ta' Mejju 1954 - Ir-Regina Elizabetta 5536
06 ta' Mejju 1787 - L-Isqof Mons. Vincenz Labini 3873
05 ta' Mejju 2012 - Ix-Xewkija Tigers jirbhu is-Super Cup 2605
05 ta' Mejju 1974 - Tqeghid tal-ewwel gebla tal-Muzew tas-Subien 4538
04 ta' Mejju 1972 - Stedina fil-Kazin tal-Banda Prekursur 3904
04 ta' Mejju 1952 - Tqeghid tal-ewwel gebla tal-Knisja Rotunda tax-Xewkija 4462
02 ta' Mejju 1980 - It-tberik u l-ftuh tac-Centru Parrokjali tax-Xewkija 2163
01 ta' Mejju 1943 - Ftuh tal-Muzew Subien fix-Xewkija 4184
01 ta' Mejju 1845 - Il-Kappillan Dun Nikola Vella 4292
 
<< Start < Previous 1 Next > End >>
Results 1 - 50 of 50
Friday, 22 nd February 2019
16:02 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org