Home arrow History arrow June
June
   Order     Display # 
Item Title Hits
17 ta' Gunju 1945 - Tizzanzan l-istatwa ta' San Gwann bil-Harufa ta' Wistin Camilleri 53
13 ta' Gunju 1949 - Vazetti tal-fidda ghall-bradella ta' San Gwann 67
18 ta’ Gunju 2019 - l-Innu Ghaziz Gwanni Patrun Taghna 82
01 ta' Gunju 1760 - Vista Pastorali fix-Xewkija 1652
26 ta' Gunju 1900 - Il-Kappillan Dun Pietru Bartolo 4567
24 ta' Gunju 1908 - Il-Purcissjoni bl-istatwa tal-Battista tibda issir filghaxija 5187
23 ta' Gunju 1978 - L-Ordni tal-Kavallieri ta' San Gwann 14685
23 ta' Gunju 2010 - Quddiesa ta' Radd il-Hajr ta' Dun Guzepp Camilleri 3464
22 ta' Gunju 1982 - Il-Knisja Rotunda tax-Xewkija 7931
22 ta' Gunju 1930 - Il-Banda Prekursur tiehu sehem ghall-ewwel darba fil-festa tax-Xewkija 5293
22 ta' Gunju 1845 - L-Istatwa ta San Gwann Battista tasal fix-Xewkija 7362
21 ta' Gunju 1970 - Is-Surmast Guzeppi Farrugia jidderigi ghall-ewwel darba l-Banda Prekursur 4666
21 ta' Gunju 1961 - Dijadema gdida ghall-istatwa tal-Battista 8502
20 ta' Gunju 1965 - Ftuh ufficjali tal-Kazin Banda Prekursur 4807
20 ta' Gunju 1850 - Tithabbar il-mewt tal-kappillan Dun Nikola Vella 4593
19 ta' Gunju 2012 - Inawgurazzjoni tar-Restawr tal-Faccata tal-Kazin tal-Banda Prekursur tax-Xewkija 3301
19 ta' Gunju 2002 - L-Iffirmar tal-gemelagg bejn ix-Xewkija u Castelvenere 4890
19 ta' Gunju 1978 - L-Arcisqof ta' Malta jaghmel zjara fil-kazin tal-Banda Prekursur 4842
18 ta' Gunju 1997 - Is-Sala Zakkarija Cilia 5343
18 ta' Gunju 1985 - Tinghata Bandiera Gdida lil Banda Prekursur 5199
18 ta' Gunju 1978 - Il-Muzew tas-Subien 5370
18 ta' Gunju 1974 - Il-Muzew ta l-Iskultura 4765
17 ta' Gunju 2013 - Mitt Sena fix-Xewkija 3440
17 ta' Gunju 2012 - Quddiesa ta Radd il-Hajr 3199
17 ta' Gunju 2004 - Il-75 Anniversarju tal-Banda Prekursur 4599
17 ta' Gunju 1978 - Il-Konsagrazzjoni tal-Knisja Rotunda 5583
17 ta' Gunju 1975 - L-ewwel Grizma ta' l-Isqof fir-Rotunda 5359
16 ta' Gunju 2007 - Ic-CD " Gwanni ta Qalbi 4562
16 ta' Gunju 2004 - Tizanza statwa ta San Gwann ghal marc tal-Gibjun 4847
16 ta' Gunju 1943 - It-Torri Gourgion 6630
15 ta' Gunju 1973 - Tberik tal-Knisja Rotunda tax-Xewkija 5076
15 ta' Gunju 1734 - Dun Pietru Aquilina 5758
14 ta' Gunju 2018 - Il-Knisja Rotunda tinxtel ghal-ewwel darba bil-bozoz LED 948
14 ta' Gunju 2003 - Zewg statwi ohra ghal-faccata tar-Rotunda 4849
14 ta' Gunju 1964 - L-Arcipriet Mons. Carmelo Mercieca 6172
14 ta' Gunju 1854 - Dun Demitriju Galea 4942
13 ta' Gunju 1997 - Jibda jxandar ghal-ewwel darba Radju Prekursur 4450
13 ta' Gunju 1830 - L-Artal tal-Kurcifiss 5632
12 ta' Gunju 2007 - Musical "Grajjietna - ix-Xewkija Tul iz-Zmien" 4731
12 ta' Gunju 2005 - Titbirek l-istatwa ta San Gwann li saret mill-artist Hubert Saliba Camilleri 4944
12 ta' Gunju 1803 - Dun Nikola Vella 5120
11 ta' Gunju 1908 - Dun Anton Aquilina 5301
11 ta' Gunju 1854 - Dun Demitriju Galea 5099
10 ta' Gunju 2006 - Tberik tal-Qniepen il-godda tal-Knisja Rotunda tax-Xewkija 5918
10 ta' Gunju 1994 - Ic-Cimiterju tax-Xewkija 6491
10 ta' Gunju 1945 - Il-Qanpiena z-zghira tal-Knisja tax-Xewkija 5121
10 ta' Gunju 1682 - Imwaqqfa l-Fratellanza tar-Ruzarju 5068
09 ta' Gunju 2007 - Tberik tal-Koppla ta' quddiem tal-Knisja Rotunda tax-Xewkija 4816
07 ta' Gunju 2006 - Sett ta' Qniepen Godda ghar-Rotunda 6482
07 ta' Gunju 1908 - Jinhatar it-tieni Arcipriet tax-Xewkija 4662
 
<< Start < Previous 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 59
Tuesday, 19 th January 2021
08:17 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org